Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Typ:Czasopismo
ISSN: 1689-0124
Punkty: 2
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (14)

Projekty wynalazcze(14)

1 Odwodnienie do balkonu / Ostańska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 38-39 [MNiSW: 2]
2 Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 2 (967), s. 9-10 [MNiSW: 2]
3 Sposób i układ maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną zasilającego elektryczny silnik prądu przemiennego / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 25 (990), s. 42-42 [MNiSW: 2]
4 Sposób i układ obciążania prądnic prądu stałego z odzyskiem energii / Urbański Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 18 (983), s. 26-26 [MNiSW: 2]
5 Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 2 (967), s. 10-11 [MNiSW: 2]
6 Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera / Lozbin Viktor, Toborek Krzysztof, Bylicki Piotr, Vitali Kuba // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 21 (986), s. 38-38 [MNiSW: 2]
7 Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 8 (973), s. 14-14 [MNiSW: 2]
8 Sposób pomiaru migdałków podniebiennych / Niedzielska Grażyna, Grzywna Leszek, Budzyński Piotr, Longwic Rafał, Tarkowski Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 4-4 [MNiSW: 2]
9 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjności do układów mikroelektronicznych / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Węgierek Paweł, Fedotov A.K., Fedotova J., Larkin A.V. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 20 (985), s. 35-35 [MNiSW: 2]
10 Sposób wytwarzania szeregowego układu pojemność-indukcyjność do układów mikroelektronicznych / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Węgierek Paweł, Fedotov A.K., Fedotova J., Larkin A.V. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 22 (987), s. 29-30 [MNiSW: 2]
11 Sposób wytwarzania wodoru / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 20 (985), s. 15-15 [MNiSW: 2]
12 Stop metali zawierający niob, molibdeni itr przeznaczony na elementy reaktorów jądrowych / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 1 (966), s. 17-18 [MNiSW: 2]
13 Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu [ zgłoszenie nr 390402] / Wolszczak Piotr, Kozak Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 17, s. 32-32 [MNiSW: 2]
14 Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałej / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 29-29 [MNiSW: 2]
2012 (75)

Projekty wynalazcze(75)

1 Beton odporny na działanie wysokich temperatur / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 13-14 [MNiSW: 2]
2 Cienkościenna powłoka porowata / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 10-10 [MNiSW: 2]
3 Cylinder aktywny wytłaczarki [Nr zgłoszenia 392696] / Sikora Robert, Sasimowski Emil, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 7-7 [MNiSW: 2]
4 Dachówka z tworzywa wielkocząsteczkowego / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 21-21 [MNiSW: 2]
5 Frez palcowy walcowo-czołowy / Reszka Grzegorz, Dziuba Marek, Płaska Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 8 (999), s. 7-8 [MNiSW: 2]
6 Gorset dynamiczno-stymulujący do leczenia choroby Schumanna / Latalski Michał, Fatyga Marek, Latalski Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 5-5 [MNiSW: 2]
7 Masa betonowa do wyrobu betonowych pustaków stropowych / Płaska Stanisław, Załęski Henryk, Nitkowski Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 23-23 [MNiSW: 2]
8 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 19 (1010), s. 9-9 [MNiSW: 2]
9 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-7 [MNiSW: 2]
10 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 4-4 [MNiSW: 2]
11 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-12 [MNiSW: 2]
12 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 12-12 [MNiSW: 2]
13 Płyta z tworzywa polimerowego / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 12-12 [MNiSW: 2]
14 Pustak stropowy / Płaska Stanisław, Załęski Henryk, Nitkowski Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 63-64 [MNiSW: 2]
15 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasialnia silników spalinowych / Wendeker Mirosław, Czarnigowski Jacek, Duk Mariusz, Pietrykowski Konrad, Szlachetka Marcin, Biały Michał, Magryta Paweł, Klimkiewicz Jakub, Sochaczewski Rafał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 28-29 [MNiSW: 2]
16 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych / Jakóbczak Antoni, Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 19-20 [MNiSW: 2]
17 Sposób i narzędzia do wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-10 [MNiSW: 2]
18 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 10-10 [MNiSW: 2]
19 Sposób i układ pomiaru rozkładu naprężenia liniowego / Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 51-51 [MNiSW: 2]
20 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 10 (1001), s. 9-9 [MNiSW: 2]
21 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej / Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 5 (996), s. 17-18 [MNiSW: 2]
22 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 11 (1002), s. 7-8 [MNiSW: 2]
23 Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 35-35 [MNiSW: 2]
24 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 13-14 [MNiSW: 2]
25 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 11-11 [MNiSW: 2]
26 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 9-9 [MNiSW: 2]
27 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 13-13 [MNiSW: 2]
28 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-11 [MNiSW: 2]
29 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 9-9 [MNiSW: 2]
30 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 19 (1010), s. 9-9 [MNiSW: 2]
31 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-7 [MNiSW: 2]
32 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-6 [MNiSW: 2]
33 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 6-6 [MNiSW: 2]
34 Sposób kształtowania wyrobów drążonych metodą przepychania obrotowego / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 6-6 [MNiSW: 2]
35 Sposób modyfi kacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej / Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 25-25 [MNiSW: 2]
36 Sposób modyfikacji asfaltu / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 16 (1007), s. 14-14 [MNiSW: 2]
37 Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 7-8 [MNiSW: 2]
38 Sposób obróbki ubytkowo-plastycznej tworzyw polimerowych / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 13-13 [MNiSW: 2]
39 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją / Pawłowski Lucjan, Czernaś Krzysztof, Goral Roman, Góźdz Jerzy, Jóźwiakowski Krzysztof, Kotulska Małgorzata, Mazur Andrzej, Podstawka Sebastian, Szymański Kazimierz, Zięba Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 25-25 [MNiSW: 2]
40 Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennego / Żukowski Paweł, Karwat Czesław, Kozak Czesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 37-38 [MNiSW: 2]
41 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 10-10 [MNiSW: 2]
42 Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
43 Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 34-34 [MNiSW: 2]
44 Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanałuSposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 40-40 [MNiSW: 2]
45 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-11 [MNiSW: 2]
46 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-5 [MNiSW: 2]
47 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-5 [MNiSW: 2]
48 Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwania / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
49 Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego / Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 18 (1009), s. 19-20 [MNiSW: 2]
50 Sposób walcowania poprzecznego dwoma tarczami wyrobów typu kula metodą wgłębną w układzie pojedynczym / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 10-11 [MNiSW: 2]
51 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 12-12 [MNiSW: 2]
52 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 9-10 [MNiSW: 2]
53 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą styczną / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-11 [MNiSW: 2]
54 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 10-11 [MNiSW: 2]
55 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-8 [MNiSW: 2]
56 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 8-8 [MNiSW: 2]
57 Sposób wizualizacji powierzchni atomowej krystalicznego krzemu / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 42-42 [MNiSW: 2]
58 Sposób wychwytywania gazów kwaśnych / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25, s. 7-8 [MNiSW: 2]
59 Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego / Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 1 (992), s. 25-25 [MNiSW: 2]
60 Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka, Poleszak Andrzej, Duklewski Wiesław, Jaśkowski Radosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 15-15 [MNiSW: 2]
61 Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-10 [MNiSW: 2]
62 Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimi / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 34-34 [MNiSW: 2]
63 Szczotka walcowa do usuwania zadziorów / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 3-3 [MNiSW: 2]
64 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 9 (1000), s. 28-28 [MNiSW: 2]
65 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 68-69 [MNiSW: 2]
66 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 8-8 [MNiSW: 2]
67 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-14 [MNiSW: 2]
68 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza / Lozbin Viktor, Bylicki Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 1 (992), s. 33-33 [MNiSW: 2]
69 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-9 [MNiSW: 2]
70 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-10 [MNiSW: 2]
71 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 13-13 [MNiSW: 2]
72 Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnej / Klepka Tomasz, Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 9-9 [MNiSW: 2]
73 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce / Zniszczyński Andrzej, Włodarski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 18 (1009), s. 11-11 [MNiSW: 2]
74 Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych / Wendeker Mirosław, Jakliński Piotr, Grabowski Łukasz, Barański Grzegorz, Gęca Michał, Zyska Tomasz, Majczak Adam, Małek Arkadiusz, Mazurek Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 28-28 [MNiSW: 2]
75 Zawór homogenizujący / Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 4-4 [MNiSW: 2]
2013 (99)

Projekty wynalazcze(99)

1 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 8-8 [MNiSW: 2]
2 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] / Płaska Stanisław, Winiarczyk Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 9-9 [MNiSW: 2]
3 Cylinder wytłaczarki ślimakowej [ Nr zgłoszenia 399567] / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 12-12 [MNiSW: 2]
4 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-14 [MNiSW: 2]
5 Element ochronny i odzież ochronna [Zgłoszenie nr (21) 398671] / Głuszak Andrzej, Giżewski Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 21, s. 33-33 [MNiSW: 2]
6 Generator mieszaniny wodorotlenowej / Wendeker Mirosław, Czarnigowski Jacek, Pietrykowski Konrad, Kamiński Zdzisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 72-72 [MNiSW: 2]
7 Głowica do walcowania uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398313] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 8-8 [MNiSW: 2]
8 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398453] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-31 [MNiSW: 2]
9 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398454] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-32 [MNiSW: 2]
10 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398455] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32 [MNiSW: 2]
11 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398456] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32 [MNiSW: 2]
12 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398457] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-33 [MNiSW: 2]
13 Kocioł centralnego ogrzewania / Płaska Stanisław, Bednarz Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 48-49 [MNiSW: 2]
14 Kompozycja piaskowo-polimerowa / Sikora Janusz, Suberlak Olech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 22-23 [MNiSW: 2]
15 Materiał do wykonywania izolacji cieplnej i elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych / Marczuk Stanisław Waldemar, Fic Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 21-21 [MNiSW: 2]
16 Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi [ Nr zgłoszenia 398570] / Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 9-9 [MNiSW: 2]
17 Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującego / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 10-10 [MNiSW: 2]
18 Narzędzie do kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398832] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 13-13 [MNiSW: 2]
19 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 10-10 [MNiSW: 2]
20 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399155] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 7-8 [MNiSW: 2]
21 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego, wielokrotnego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 399154] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 7-7 [MNiSW: 2]
22 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [ Nr zgłoszenia 398914] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 11-11 [MNiSW: 2]
23 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Nr zgłoszenia 398426] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 8-8 [MNiSW: 2]
24 Narzędzie stożkowo-spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399569] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-10 [MNiSW: 2]
25 Narzędzie stożkowo-spiralne, zwłaszcza do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399570] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-10 [MNiSW: 2]
26 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego jednoczesnego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 9-9 [MNiSW: 2]
27 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 8-9 [MNiSW: 2]
28 Narzędzie z wewnętrznym wykrojem śrubowym do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399528] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
29 Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 46-46 [MNiSW: 2]
30 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] / Hałas Stanisław, Wójtowicz Artur, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 17, s. 10-10 [MNiSW: 2]
31 Ściana oporowa sprężona / Jakóbczak Antoni, Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 6 (1023), s. 29-29 [MNiSW: 2]
32 Sposób badania iniekcyjności materiału naprawczego / Szerafin Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 37-37 [MNiSW: 2]
33 Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym / Wendeker Mirosław, Barański Grzegorz, Sochaczewski Rafał , Biały Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 45-45 [MNiSW: 2]
34 Sposób i układ do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed oddziaływaniem indukcyjnym linii elektroenergetycznych / Miller Piotr, Tomas Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 25-25 [MNiSW: 2]
35 Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznych / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 44-44 [MNiSW: 2]
36 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [ Nr zgłoszenia 395698] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 32-32 [MNiSW: 2]
37 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 15, s. 37-38 [MNiSW: 2]
38 Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokad / Wolszczak Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 44-44 [MNiSW: 2]
39 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 51-51 [MNiSW: 2]
40 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [ Nr zgłoszenia 395697] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 39-41 [MNiSW: 2]
41 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych / Klepka Tomasz, Orzeł Jacek, Pioś Paweł, Tarkowski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 44-44 [MNiSW: 2]
42 Sposób kształtowani kul metodą kucia półswobodnego w układzie podwójnym [ Nr zgłoszenia 398830] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 12-12 [MNiSW: 2]
43 Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398831] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 12-12 [MNiSW: 2]
44 Sposób kształtowania plastycznego cięgien rurowych / Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 11-11 [MNiSW: 2]
45 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 14-14 [MNiSW: 2]
46 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 14-15 [MNiSW: 2]
47 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 14-14 [MNiSW: 2]
48 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 15-15 [MNiSW: 2]
49 Sposób modyfi kacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki [ Nr zgłoszenia 398955] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 30-30 [MNiSW: 2]
50 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 398499] / Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 24-24 [MNiSW: 2]
51 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
52 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
53 Sposób obciskania obrotowego uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398591] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 8-8 [MNiSW: 2]
54 Sposób obciskania obrotowego wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398592] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 8-9 [MNiSW: 2]
55 Sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym / Wendeker Mirosław, Grabowski Łukasz, Gęca Michał, Magryta Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 44-44 [MNiSW: 2]
56 Sposób pomiaru długości i zmian długości szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-39 [MNiSW: 2]
57 Sposób pomiaru prędkości rozwoju szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-39 [MNiSW: 2]
58 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi z tylną głowicą trójrolkową / Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 8-8 [MNiSW: 2]
59 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 12-12 [MNiSW: 2]
60 Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-13 [MNiSW: 2]
61 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek wielokrotnych z osiowym przemieszczaniem wsadu / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 7-7 [MNiSW: 2]
62 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 7-8 [MNiSW: 2]
63 Sposób walcowania poprzecznego uzębień wewnętrznych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 18 (1035), s. 11-11 [MNiSW: 2]
64 Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-13 [MNiSW: 2]
65 Sposób walcowania skośnego dwoma walcami spiralno-śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 398915] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 11-12 [MNiSW: 2]
66 Sposób walcowania uzębień wewnętrznych z osiowym przesuwem narzędzi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 18 (1035), s. 12-12 [MNiSW: 2]
67 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w mimośrodowym wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399568] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
68 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w śrubowym wykroju wewnętrzno-zewnętrznym [ Nr zgłoszenia 399529] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
69 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami [ Nr zgłoszenia 399170] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
70 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399571] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-11 [MNiSW: 2]
71 Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym / Wendeker Mirosław, Jakliński Piotr, Szlachetka Marcin, Majczak Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 44-44 [MNiSW: 2]
72 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Nr zgłoszenia 398541] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 18-18 [MNiSW: 2]
73 Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej [ Nr zgłoszenia 398569] / Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 9-9 [MNiSW: 2]
74 Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym [ Nr zgłoszenia 398954] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 29-30 [MNiSW: 2]
75 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów scalonych [ Nr zgłoszenia 399392] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Fedotova J., Fedotov A.K. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 25, s. 42-42 [MNiSW: 2]
76 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozety / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
77 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozety / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
78 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 11-11 [MNiSW: 2]
79 Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo polimerowej [ Nr zgłoszenia 398067] / Sikora Janusz, Garbacz Tomasz, Greškovič František // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 17, s. 20-21 [MNiSW: 2]
80 Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego i płyta wytwarzana tym sposobem [ Nr zgłoszenia 398692] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 8-8 [MNiSW: 2]
81 Sposób wytwarzania wału z kształtowymi elementami roboczymi [ Nr zgłoszenia 398405] / Batyra Henryk, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
82 Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitów / Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 17-18 [MNiSW: 2]
83 Sposób wytwarzania żetonu reklamowego porowanego / Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 6 (1023), s. 17-17 [MNiSW: 2]
84 Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Czajka Sławomir , Mierzwa Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 27-27 [MNiSW: 2]
85 Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16, s. 37-37 [MNiSW: 2]
86 Stop eutektyczny / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 27-27 [MNiSW: 2]
87 Szczotka czołowa do usuwania zadziorów [ Nr zgłoszenia 398956] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 3-3 [MNiSW: 2]
88 Taśma montażowa do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 50-50 [MNiSW: 2]
89 Tuleja obrotowa cylindra aktywnego wytłaczarki ślimakowej / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 16-17 [MNiSW: 2]
90 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym / Majewski Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 38-38 [MNiSW: 2]
91 Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Warda Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 50-50 [MNiSW: 2]
92 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 37-37 [MNiSW: 2]
93 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] / Sikora Jarosław, Kuś Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 23, s. 32-32 [MNiSW: 2]
94 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych / Płaska Stanisław, Korkosz Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 47-47 [MNiSW: 2]
95 Urządzenie do klimatyzacji / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 41-41 [MNiSW: 2]
96 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-40 [MNiSW: 2]
97 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 30-30 [MNiSW: 2]
98 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 9-10 [MNiSW: 2]
99 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] / Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 17, s. 32-32 [MNiSW: 2]
2014 (75)

Projekty wynalazcze(75)

1 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 121166] / Krzyżak Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 59-59 [MNiSW: 2]
2 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 30-30 [MNiSW: 2]
3 Filtr hybrydowy zanieczyszczeń dielektrycznych [Nr zgłoszenia 402120] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 13-14 [MNiSW: 2]
4 Głowica wytłaczarska do granulowania [Nr zgłoszenia 403245] / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 20, s. 14-14 [MNiSW: 2]
5 Maszyna tłokowa pracująca w obiegu Stirlinga [Nr zgłoszenia 402538] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 24-25 [MNiSW: 2]
6 Metoda adaptacyjnej poprawy dokładności przetwarzania w przetworniku częstotliwość-kod [Nr zgłoszenia 400997] / Warda Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 51-52 [MNiSW: 2]
7 Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Nr zgłoszenia 400999] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 36-36 [MNiSW: 2]
8 Narzędzie do walcowania kul [Nr zgłoszenia 402886] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 10-10 [MNiSW: 2]
9 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 401560] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
10 Przyrząd do pogłębiania przelotowego otworów w elementach tworzywowych [Nr zgłoszenia 402546] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 9-9 [MNiSW: 2]
11 Przyrząd do ustalania próbek połączeń klejowych, zwłaszcza powierzchni płaskich [Nr zgłoszenia 403112] / Rudawska Anna, Dzwonkowski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 40-41 [MNiSW: 2]
12 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Zgłoszenie nr (21) 404317] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
13 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 58-58 [MNiSW: 2]
14 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [ Nr zgłoszenia 399745] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 47-47 [MNiSW: 2]
15 Silnik parowy turborotacyjny [ Nr zgłoszenia 401766] / Mączka Wacław, Karwat Czesław, Kozak Czesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 12, s. 31-31 [MNiSW: 2]
16 Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi [Nr zgłoszenia 402721] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 9-9 [MNiSW: 2]
17 Sposób i układ do zwiększenia efektywności energetycznej [Nr zgłoszenia 401431] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 35-35 [MNiSW: 2]
18 Sposób i układ generowania i zarządzania energią elektryczną konwertowaną z energii słonecznej do zasilania pojazdów, zwłaszcza autobusów [Nr zgłoszenia 402722] / Wendeker Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 12-12 [MNiSW: 2]
19 Sposób i układ obciążania generatora fotowoltaicznego w systemie współpracującym z siecią elektroenergetyczną [Nr zgłoszenia (21) 403881] / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 56-56 [MNiSW: 2]
20 Sposób i układ zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402370] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 35-35 [MNiSW: 2]
21 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403985] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 12-12 [MNiSW: 2]
22 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403983] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-11 [MNiSW: 2]
23 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Nr zgłoszenia (21) 403984] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 10-10 [MNiSW: 2]
24 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403986] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 12-12 [MNiSW: 2]
25 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403987] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-11 [MNiSW: 2]
26 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403988] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-12 [MNiSW: 2]
27 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych [Nr zgłoszenia 403064] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
28 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Nr zgłoszenia 403063] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
29 Sposób i urządzenie do kucia kul [Nr zgłoszenia 403211] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 20, s. 10-10 [MNiSW: 2]
30 Sposób i urządzenie do mieszania, zwłaszcza żywic epoksydowych [Nr zgłoszenia (21) 402463] / Kuczmaszewski Józef, Wróblewski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 8-8 [MNiSW: 2]
31 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Zgłoszenie nr (21) 404104] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 25, s. 11-11 [MNiSW: 2]
32 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [ Nr zgłoszenia 401841] / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 12, s. 41-41 [MNiSW: 2]
33 Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego [Nr zgłoszenia 401561] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 29-29 [MNiSW: 2]
34 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Nr zgłoszenia 402885] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 10-11 [MNiSW: 2]
35 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Nr zgłoszenia 402887] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 11-11 [MNiSW: 2]
36 Sposób i urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego w przewodach sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402369] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 34-34 [MNiSW: 2]
37 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza [Nr zgłoszenia (21) 404041] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 13-13 [MNiSW: 2]
38 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi [Nr zgłoszenia (21) 404040] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 13-13 [MNiSW: 2]
39 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu [Nr zgłoszenia 402091] / Matusik Sylwester, Gardyński Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 37-38 [MNiSW: 2]
40 Sposób kształtowania kul [Nr zgłoszenia (21) 403989] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 14-14 [MNiSW: 2]
41 Sposób kształtowania odkuwek drążonych [Nr zgłoszenia 402213] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 14, s. 8-8 [MNiSW: 2]
42 Sposób kształtowania półswobodnego radiatora [Nr zgłoszenia 405924] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 9-9 [MNiSW: 2]
43 Sposób kształtowania radiatora [Nr zgłoszenia 404274] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
44 Sposób kształtowania radiatora dwurzędowego [Nr zgłoszenia 405923] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 8-8 [MNiSW: 2]
45 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora z żebrem o zarysie półokrągłym [Nr 405925] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 9-9 [MNiSW: 2]
46 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora [Nr zgłoszenia 405922] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 8-8 [MNiSW: 2]
47 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 400627] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Matynia Tomasz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 6, s. 23-23 [MNiSW: 2]
48 Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Nr zgłoszenia 400998] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 36-36 [MNiSW: 2]
49 Sposób określania postawy pacjenta [Nr zgłoszenia (21) 403433] / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 21, s. 35-35 [MNiSW: 2]
50 Sposób połączenia porcelany stomatologicznej z podłożem tytanowym [Nr zgłoszenia 402092] / Walczak Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 6-6 [MNiSW: 2]
51 Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego [Nr zgłoszenia 401430] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 30-30 [MNiSW: 2]
52 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [ Zgłoszenie nr (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 8-8 [MNiSW: 2]
53 Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Zgłoszenie nr (21) 407868] / Wendeker Mirosław, Czyż Zbigniew, Pietrykowski Konrad // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
54 Sposób stabilizacji sygnału sondy psychometrycznej Peltiera [Nr zgłoszenia 401383] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 27-28 [MNiSW: 2]
55 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 401559] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
56 Sposób walcowania skośnego trzema walcami śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 400061] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 3, s. 11-12 [MNiSW: 2]
57 Sposób wytwarzania kompozycji drzewno-polimerowej [Nr zgłoszenia 400348] / Jachowicz Tomasz, Dulebova Ludmila, Krasinskiy Volodymyr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 4, s. 22-23 [MNiSW: 2]
58 Sposób wytwarzania rury porowatej [Nr zgłoszenia 402485] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 10-10 [MNiSW: 2]
59 Sposób wytwarzania rury porowatej [Nr zgłoszenia 402488] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 26-26 [MNiSW: 2]
60 Sposób zabezpieczania poboczy dróg [Nr zgłoszenia 400796] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 7, s. 30-30 [MNiSW: 2]
61 Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej [Zgłoszenie nr (21) 404385] / Iwanek Małgorzata, Błażejewski Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 33-33 [MNiSW: 2]
62 Sposób zasilania hytanem, zwłaszcza silnika samochodowego [Nr zgłoszenia 402731] / Grabowski Łukasz, Wendeker Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 28-28 [MNiSW: 2]
63 Stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych [Zgłoszenie nr (21) 404297] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 34-34 [MNiSW: 2]
64 Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi [Nr zgłoszenia (21) 403566] / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 22, s. 25-25 [MNiSW: 2]
65 Termoplastyczna rura porowata [Nr zgłoszenia 402486] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 26-26 [MNiSW: 2]
66 Termoplastyczna rura porowata [Nr zgłoszenia 402487] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 26-26 [MNiSW: 2]
67 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Zgłoszenie nr (21) 404296] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
68 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 36-37 [MNiSW: 2]
69 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 54-54 [MNiSW: 2]
70 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 16-16 [MNiSW: 2]
71 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Zgłoszenie nr (21) 401667] / Józwik Jerzy, Lonkwic Paweł, Szydło Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 14-14 [MNiSW: 2]
72 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Zgłoszenie nr (21) 407867] / Wendeker Mirosław, Czyż Zbigniew, Pietrykowski Konrad // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
73 Urządzenie wyporowe z intensywną wymianą ciepła, zwłaszcza do maszyn cieplnych [Nr zgłoszenia 402680] / Pietrykowski Konrad, Wendeker Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 28-28 [MNiSW: 2]
74 Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Nr zgłoszenia 402214] / Wendeker Mirosław, Kamiński Zdzisław, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 14, s. 32-32 [MNiSW: 2]
75 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Nr zgłoszenia 401976] / Sikora Janusz, Suberlak Olech, Greskovic Frantisek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 17-18 [MNiSW: 2]
2015 (74)

Projekty wynalazcze(74)

1 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 405764] / Wendeker Mirosław, Magryta Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 29-30 [MNiSW: 2]
2 Głowica wytłaczarska [Zgłoszenie nr (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 12-12 [MNiSW: 2]
3 Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa o obniżonym współczynniku tarcia i gęstości [Zgłoszenie nr (21) 407416 ] / Samujło Bronisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 25-25 [MNiSW: 2]
4 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407200] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
5 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407201] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
6 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407202] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
7 Mechanizm sprzęgowy zamka [Zgłoszenie nr (21) 408242] / Wolszczak Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 22-22 [MNiSW: 2]
8 Narzędzie do obciaskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 10-10 [MNiSW: 2]
9 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
10 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 48, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
11 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-10 [MNiSW: 2]
12 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Zgłoszenie nr (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
13 Pionowy panel fotowoltaiczny [Zgłoszenie nr (21) 405902] / Wendeker Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 37-37 [MNiSW: 2]
14 Przekładnia magnetyczno-mechaniczna [Zgłoszenie nr (21) 407833] / Filipek Przemysław, Jedliński Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 33-33 [MNiSW: 2]
15 Przewód z tworzywa polimerowego [Zgłoszenie nr (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 13-13 [MNiSW: 2]
16 Siłownik mechaniczny [Zgłoszenie nr (21) 407267] / Filipek Przemysław, Jabłoński Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 27-27 [MNiSW: 2]
17 Sposób i narzędzie do walcowania skosnego kul walcami wklęsłymi [Zgłoszenie nr (21) 404438] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 8-8 [MNiSW: 2]
18 Sposób i układ detekcji próby sforsowania wejść do obiektu zamkniętego [Zgłoszenie nr (21) 407607 ] / Buczaj Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 38-39 [MNiSW: 2]
19 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji i energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 47-47 [MNiSW: 2]
20 Sposób i urządzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnią [ Zgłoszenie nr (21) 407714] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 36-36 [MNiSW: 2]
21 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Zgłoszenie nr (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
22 Sposób i urządzenie do gratowania przedmiotów płaskich, zwłaszcza wycinanych laserem [Zgłoszenie nr (21) 406329] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 12, s. 8-8 [MNiSW: 2]
23 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 405298] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 6, s. 10-10 [MNiSW: 2]
24 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Zgłoszenie nr (21) 405625] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 35-36 [MNiSW: 2]
25 Sposób i urządzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoża odkształcalnego [ Zgłoszenie nr (21) 407717] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 37-37 [MNiSW: 2]
26 Sposób i urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża odkształcalnego [Zgłoszenie nr (21) 407716] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 37-37 [MNiSW: 2]
27 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406424] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 12-12 [MNiSW: 2]
28 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406425] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 12-13 [MNiSW: 2]
29 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406426] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 13-13 [MNiSW: 2]
30 Sposób i urządzenie do wywijania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406427] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 13-13 [MNiSW: 2]
31 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Zgłoszenie nr (21) 405626] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 7-7 [MNiSW: 2]
32 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 9-10 [MNiSW: 2]
33 Sposób obniżenia napięcia zapłonu wyładowania w reaktorze mikroplazmowym [Zgłoszenie nr (21) 409000] / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 46-46 [MNiSW: 2]
34 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404617] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
35 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404618] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 40-40 [MNiSW: 2]
36 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404619] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
37 Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego [Zgłoszenie nr (21) 404600] / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 42-42 [MNiSW: 2]
38 Sposób walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
39 Sposób walcowania wierteł krętych [Zgłoszenie nr (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
40 Sposób wyciskania wewnetrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 404615] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 8-8 [MNiSW: 2]
41 Sposób wyciskania wewnętrznych stopni wałów drążonych [Zgłoszenie nr (21) 404611] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 7-7 [MNiSW: 2]
42 Sposób wyciskania zewnętrznego i wewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 404614] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 8-8 [MNiSW: 2]
43 Sposób wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 404613] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 8-8 [MNiSW: 2]
44 Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych [Zgłoszenie nr (21) 404612] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 7-7 [MNiSW: 2]
45 Sposób wyciskania zewnętrznych stopni wałów drążonych [Zgłoszenie nr (21) 404616] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 9-9 [MNiSW: 2]
46 Sposób wykrywania i lokalizacji uszkodzenia w elementach konstrukcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 407766] / Samborski Sylwester, Manocha Emil, Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 37-37 [MNiSW: 2]
47 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Zgłoszenie nr (21) 407414 ] / Sikora Janusz, Krasinskyi Volodymyr, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 24-24 [MNiSW: 2]
48 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Zgłoszenie nr (21) 410027 ] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Bondariev Vitalii, Fedotov A.A., Fedotova J. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 41-41 [MNiSW: 2]
49 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 408403] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 25, s. 23-23 [MNiSW: 2]
50 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 408413] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 25, s. 23-23 [MNiSW: 2]
51 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Zgłoszenie nr (21) 407415 ] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Duleba Branislav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 24-24 [MNiSW: 2]
52 Sposób wytwarzania laminatu aluminium-węgiel-aluminium i laminat typu aluminium-węgiel-aluminium [ Zgłoszenie nr (21) 407557 ] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Ostapiuk Monika, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 11-11 [MNiSW: 2]
53 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405707] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Kowalczyk Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 12-13 [MNiSW: 2]
54 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405708] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 13-13 [MNiSW: 2]
55 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405709] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Kowalczyk Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 13-13 [MNiSW: 2]
56 Sposób wytwarzania szeregowego układu pojemność-indukcyjność do układów scalonych [Zgłoszenie nr (21) 410024] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Bondariev Vitalii, Fedotov A.A., Fedotova J. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 42-42 [MNiSW: 2]
57 Sposób wytwarzania sztucznej gleby [Zgłoszenie nr (21) 407533 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 21-21 [MNiSW: 2]
58 Sposób wytwarzania taśmy polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 410339] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 15, s. 7-8 [MNiSW: 2]
59 Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich [Zgłoszenie nr (21) 407532 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 17-18 [MNiSW: 2]
60 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Zgłoszenie nr (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 34-34 [MNiSW: 2]
61 Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404620] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
62 Stent wewnątrznaczyniowy [Zgłoszenie nr (21) 406716] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 14, s. 4-4 [MNiSW: 2]
63 Tarcza antypoślizgowa z kolcami [Zgłoszenie nr (21) 407266] / Filipek Przemysław, Jabłoński Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 13-13 [MNiSW: 2]
64 Taśma elastyczna [ Zgłoszenie nr (21) 410338] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 15, s. 7-7 [MNiSW: 2]
65 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 27-27 [MNiSW: 2]
66 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 11-11 [MNiSW: 2]
67 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 39-40 [MNiSW: 2]
68 Układ detekcji próby wejścia do obiektu zamkniętego przez sforsowanie zamkniętych okien lub drzwi [ Zgłoszenie nr (21) 407608 ] / Buczaj Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 39-39 [MNiSW: 2]
69 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] / Golewski Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 35-35 [MNiSW: 2]
70 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Zgłoszenie nr (21) 406019] / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 11, s. 11-11 [MNiSW: 2]
71 Urządzenie do wymiany ciepła [Zgłoszenie nr (21) 404403] / Marczak Halina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 32-32 [MNiSW: 2]
72 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 4-4 [MNiSW: 2]
73 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] / Kuśmierz Leszek, Skiba Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 29-29 [MNiSW: 2]
74 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 4, s. 43-44 [MNiSW: 2]
2016 (93)

Projekty wynalazcze(93)

1 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 13-13
2 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
3 Dioda termiczna [Zgłoszenie nr (21) 412138] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 25-26
4 Głowica do nagniatania odśrodkowego [Zgłoszenie nr (21) 410010] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 10, s. 15-15
5 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411138] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 26-26
6 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411263] / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Matuszewska Anna, Stefaniuk Dawid // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 27-27
7 Kompozyt porowata krzemionka-metal i sposób wytwarzania kompozytu porowata krzemionka-metal [Zgłoszenie nr (21) 415821] / Kosmulski Marek, Mączka Edward // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 14-14
8 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412385] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 10-10
9 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412386] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 10-10
10 Łącznik trzpienia wzbudnika [Zgłoszenie nr (21) 412084] / Samborski Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 35-35
11 Ładowarka czołowa [Zgłoszenie nr (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 28-28
12 Magnetyczny generator tarczowy szeregowy [Zgłoszenie nr (21) 412300] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 39-39
13 Metoda wydłużania protezy ucha środkowego [Zgłoszenie nr (21) 412145] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 6-6
14 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
15 Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej [Zgłoszenie nr (21) 410743] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
16 Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 412072] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 26-26
17 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 410929] / Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 15, s. 26-27
18 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 409314] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 6, s. 7-7
19 Nóż tokarski [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 124014] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 34-35
20 Nożowa opaska do nawiercania [Zgłoszenie wzoru użytkowego (21) 123879] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 33-34
21 Obciążka do dźwigu [Zgłoszenie nr (21) 416361] / Szydło Kamil, Longwic Rafał, Lonkwic Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 12-12
22 Ompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [ Zgłoszenia nr (21) 412592] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 24-25
23 Pantograf przestrzenny prosty [Zgłoszenie nr (21) 412302] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 12-13
24 Pantograf przestrzenny stopniowy [Zgłoszenie nr (21) 412301] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 12-12
25 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 412142] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 5-5
26 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 412143] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 5-6
27 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 412144] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof, Kęcik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 6-6
28 Przekładnia zębata [Zgłoszenie nr (21) 411982] / Jedliński Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 31-31
29 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Zgłoszenie nr (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-12
30 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Zgłoszenie nr (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 15-15
31 Sposób i układ zasilania urządzeń elektrycznych o impulsowym poborze energii [Zgłoszenie nr (21) 412244] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 31-31
32 Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obciążeniem [Zgłoszenie nr (21) 411761] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Longwic Rafał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 21, s. 34-34
33 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Zgłoszenie nr (21) 409791] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 9, s. 32-32
34 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Zgłoszenie nr (21) 413877] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 5, s. 6-6
35 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego [Zgłoszenie nr (21) 408631] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 20-21
36 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [ Zgłoszenie nr (21) 408630 ] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 2, s. 32-33
37 Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411959] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
38 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411967] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 6-6
39 Sposób i urządzenie do ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem [Zgłoszenie nr (21) 411961] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 32-32
40 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Zgłoszenie nr (21) 412297] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 29-30
41 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [ Zgłoszennie nr (21) 412298] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 30-30
42 Sposób i urządzenie do personalnej ochrony przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411964] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 10-10
43 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411962] / Połednik Bernard, Gawęda Mirosław, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
44 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411963] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 10-10
45 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Zgłoszenie nr (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
46 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Zgłoszenie nr (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 12-12
47 Sposób kucia kul [ Zgłoszenie nr (21) 410232 ] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 8-9
48 Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych [Zgłoszenie nr (21)414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 26, s. 10-10
49 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego [Zgłoszenie nr (21) 410745] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-26
50 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Zgłoszenie nr (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Bik-Małodzińska Marta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 22-22
51 Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej [Zgłoszenie nr (21) 413861] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Gajor Robert, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 19-19
52 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Zgłoszenie nr (21) 414202] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 26, s. 11-11
53 Sposób wytwarzania betonu komórkowego [Zgłoszenie nr (21) 411218] / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 10, s. 22-22
54 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Zgłoszenie nr (21) 411424] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Fedotova J., Fedotov A.A. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 40-40
55 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [Zgłoszenie nr (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 8-8
56 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 23-24
57 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 24-24
58 Sposób wytwarzania modyfi kowanego kleju epoksydowego oraz jego zastosowanie [Zgłoszenie nr (21) 411264] / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Matuszewska Anna, Stefaniuk Dawid // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 27-27
59 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 17-17
60 Sposób wytwarzania tarczy indowo-galowej [ Zgłoszenie nr (21) 410377 ] / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 19-19
61 Sposób wytwarzania tarczy miedziowo-indowo-galowo-diselenowej [Zgłoszenie nr (21) 410803] / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 42-43
62 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
63 Studzienka kanalizacyjna [Zgłoszenie nr (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 17-17
64 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych [Zgłoszenie nr (21) 411464] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 8-8
65 Szeregowy równoważnik magnetyczny [Zgłoszenie nr (21) 412299] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 38-39
66 Tuleja mocująca nóż urabiający [Zgłoszenie nr (21) 416875] / Gajewski Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 31-31
67 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20
68 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Zgłoszenie nr (21) ) 411900] / Samborski Sylwester, Surdacki Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 21, s. 35-35
69 Uchwyt do mocowania elementów drgających [Zgłoszenie nr (21) 412082] / Samborski Sylwester, Mitura Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 12-13
70 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Zgłoszenie nr (21) 412083] / Samborski Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 35-36
71 Uchwyt rury nawojowej [Zgłoszenie nr (21) 410056] / Wolszczak Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 10, s. 20-20
72 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 123751] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 44-44
73 Uchwyt wiertarski ustalający [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123609 ] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 59-59
74 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Zgłoszenie nr (21) 414026] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 9, s. 32-32
75 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412212 ] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 23-23
76 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Zgłoszenie nr (21) 412211] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 23-23
77 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412215 ] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 23-24
78 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411024] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 23-23
79 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411025] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 23-23
80 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Zgłoszenie nr (21) 414248] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 35-36
81 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411327] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 13-13
82 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411328] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 13-13
83 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411329] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 5, s. 9-9
84 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411330] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 13-14
85 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
86 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
87 Urządzenie do użytkowania dźwigu osobowego [Zgłoszenie nr (21) 412767] / Szydło Kamil, Longwic Rafał, Lonkwic Paweł, Pytka Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 20, s. 23-23
88 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 6-7
89 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] / Lenik Klaudiusz, Skubisz Wiesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 19-19
90 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 27-27
91 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz, Świć Antoni // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 20, s. 56-56
92 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] / Parafiniuk Stanisław, Kocira Sławomir, Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, s. 55-56
93 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 32-32