Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA
Typ:Czasopismo
ISSN: 2083-0157
Punkty: 3
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (3) 2012 (29)

Artykuły(29)

1 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 1, s. 3-8 [MNiSW: 2]
2 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers / Leanenia Maxim S., Manak Ivan S. , Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 40-41 [MNiSW: 2]
3 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal / Starostenkov M. , Demina I., Popova G., Denisova N., Smolarz Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 1, s. 36-38 [MNiSW: 2]
4 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system / Rakhmetullina Saule , Turganbayev Yerken , Gromaszek Konrad // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 33-35 [MNiSW: 2]
5 Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012 / Jartych Elżbieta, Kowal Karol // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 51-51 [MNiSW: 2]
6 Control system elaboration for phosphorite charge pelletizing process / Mukhanov Bakhyt , Suleimenov Aituar, Komada Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 3, s. 25-27 [MNiSW: 2]
7 Development of electromechanical system of a vertical collector of a permanent hot zinc-plating line / Yushchenko Olesya , Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 3, s. 5-7 [MNiSW: 2]
8 Diode-pumped solid-state zigzag slab-lasers / Leanenia Maxim S., Manak Ivan S. , Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 32-37 [MNiSW: 2]
9 Estymacja stanu w sieciach elektroenergetycznych najwyższych napięć / Rzepecki Adam // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 45-48 [MNiSW: 2]
10 Gas turbine fault diagnostic system based on fuzzy logic / Shuvatov Talgat, Suleimenov Batrbek, Komada Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 3, s. 40-42 [MNiSW: 2]
11 Inverse problem solution using neural network / Król Krzysztof // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 1, s. 9-11 [MNiSW: 2]
12 Method and means of measuring small quantities of electrical resistance / Pukach Andrii , Teslyuk Vasyl , Ivantsiv Roman-Andriy , Komada Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 14-16 [MNiSW: 2]
13 Metoda elementów brzegowych oraz metoda zbiorów poziomicowych w tomografii dyfuzyjnej / Waleska B., Sikora Jan // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 3-6 [MNiSW: 2]
14 Model bazy danych w telemedycznej obsłudze pacjenta. / Litwińczuk K., Surtel Wojciech // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 39-41 [MNiSW: 2]
15 Poszukiwania źródeł energii geotermalnej z wykorzystaniem spektrometrii mas / Kowaluk Jarosław, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 31-33 [MNiSW: 2]
16 Potencjalne możliwości wytwórcze farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego / Gluba Monika, Wydra Michał, Kacejko Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 15-17 [MNiSW: 2]
17 Propozycje metodyk badania użyteczności interfejsów aplikacji / Laskowski Maciej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 21-24 [MNiSW: 2]
18 Simulation of long-lived plasma process, created by the impulse discharge in droplet environment / Olszewski S., Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 42-45 [MNiSW: 2]
19 Stabilizacja wybranych parametrów strumienia termoelektronów w gazowych źródłach jonów / Kuś Dariusz, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 15-17 [MNiSW: 2]
20 Structural analysis Kazakhstan cities heating networks / Akbassov Almat, Sulemenov Batyrbek, Mukhanov Bakhyt , Gromaszek Konrad // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 1, s. 39-41 [MNiSW: 2]
21 Structural identification of heating system / Akbassov Almat, Sulemenov Batyrbek, Mukhanov Bakhyt , Gromaszek Konrad // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 3, s. 58-60 [MNiSW: 2]
22 Synthesis of program trajectories by movement degree of manipulating robots / Beisembaev Akambay , Burlibay Aron , Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 50-52 [MNiSW: 2]
23 System of knowledge extraction from ontology of electronic educational resource / Balova Tatiana , Kriulko Natalya Rokhas , Kotyra Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 3, s. 3-4 [MNiSW: 2]
24 Theoretical concepts of the Fourier Bondary Element Method / Pańczyk Beata, Sikora Jan // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 1, s. 12-17 [MNiSW: 2]
25 Using hybridized techniques to develop an online workplace risk assessment tool / Ghosh A., Nafalski Andrzej, Tweedale J., Dollard M. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 42-45 [MNiSW: 2]
26 Using multiobjective genetic algorithms for optimal resource management in an autonomous power system / Gozhyi Alexander , Burlachenko Ivan , Gromaszek Konrad // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 48-50 [MNiSW: 2]
27 Wybrane właściwości strukturalne i magnetyczne elektroceramiki (BiFeO3)x-(BaTiO3)i-x / Kowal Karol, Lisińska-Czekaj Agata, Czekaj D., Jartych Elżbieta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 25-30 [MNiSW: 2]
28 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego / Wancerz Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 1, s. 28-31 [MNiSW: 2]
29 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 46-47 [MNiSW: 2]
2013 (13)

Artykuły(13)

1 Architektura aplikacji serwerowej systemu telemedycznego do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Różalski Rafał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 35-37 [MNiSW: 3]
2 Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych / Pańczyk Beata, Duszyk M. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 53-58 [MNiSW: 3]
3 Calculation of the improper integrals for Fourier boundary element method / Łukasik Edyta, Pańczyk Beata, Sikora Jan // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 3, s. 7-10 [MNiSW: 3]
4 Combined clonal negative selection algorithm for diagnostics of combustion in individual PC burner / Smolarz Andrzej, Lytvynenko V. , Kozhukhovskaya Olga , Gromaszek Konrad // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 69-73 [MNiSW: 3]
5 Construction and verification of mathematical model of mass spectrometry data / Plechawska-Wójcik Małgorzata // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 1, s. 9-14 [MNiSW: 3]
6 Elemements automatic control of hydrodynamic systems / Voronin Anatoli, Ajtchanov Bekmurza, Partyka Janusz, Aldibekova Aitkul // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 2, s. 35-36 [MNiSW: 3]
7 History management of data – slowly changing dimensions / Wancerz Marek, Wancerz Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 3, s. 55-56 [MNiSW: 3]
8 Model aplikacji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym android do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Cieślar Michał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 38-40 [MNiSW: 3]
9 Porównanie wybranych metod interpolacji ruchu / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 3, s. 14-17 [MNiSW: 3]
10 Porównanie wybranych metod wyznaczania obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 14-17 [MNiSW: 3]
11 Przegląd metod PLL do synchronizacji z siecią przekształtników energoelektronicznych / Lipnicki Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 2, s. 5-8 [MNiSW: 3]
12 Smart Grids - general review of synchronization techniques / Lipnicki Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 3, s. 18-23 [MNiSW: 3]
13 Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w życiu codziennym / Laskowski Maciej, Rawski Damian, Szadura Przemysław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 2, s. 37-40 [MNiSW: 3]
2014 (21)

Artykuły(21)

1 Automated NMR-relaxometry for control of production and quality / Ajtchanov Bekmurza, Voronin Anatoli, Partyka Janusz, Aldibekova Aitkul // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 1, s. 33-35 [MNiSW: 3]
2 Comparison of performance of synchronization algorithms for grid connected power electronics converters according to proposed evaluation quality criteria / Lipnicki Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 1, s. 62-65 [MNiSW: 3]
3 Definition of the objects of multivariable control of technological process of smelting industry on the basis of optimization model / Wójcik Waldemar, Koshymbaev Shamil , Shegebayeva Z. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 1, s. 18-20 [MNiSW: 3]
4 Development of simulation model of strip pull self-regulation system in dynamic modes in a continuous hot galvanizing line / Yuchshenko Olesya, Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 1, s. 11-13 [MNiSW: 3]
5 Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego / Sumorek Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 11-12 [MNiSW: 3]
6 Implementacja obsługi plików c3d w środowisku MATLAB / Kozieł Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 10-13 [MNiSW: 3]
7 Oddziaływania nadsubtelne w ceramice (BiFeO3)0.9-(BaTiO3)0.1 wytworzonej przez aktywację mechaniczną / Malesa Bożena, Mazurek Mariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 16-19 [MNiSW: 3]
8 Optimal control system of Diesel automotive engineering by example of open pit motor transport / Wójcik Waldemar, Suleimenov Batrbek, Shadrin Gennadiy, Shadrin Mikhail , Porubov D. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 1, s. 14-17 [MNiSW: 3]
9 Optoelektroniczne systemy w zastosowaniach diagnostycznych i pomiarowych / Kotyra Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 9-10 [MNiSW: 3]
10 Prace badawcze Instytutu Informatyki / Kozieł Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 3-4 [MNiSW: 3]
11 The problem of coalition formation modelling / Mashkov V., Smolarz Andrzej, Lytvynenko V. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 4, s. 38-40 [MNiSW: 3]
12 The problem of system fault-tolerance / Mashkov V., Smolarz Andrzej, Lytvynenko V. , Gromaszek Konrad // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 4, s. 41-44 [MNiSW: 3]
13 Przegląd wybranych metod ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej / Gryniewicz-Jaworska Michalina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 4, s. 32-34 [MNiSW: 3]
14 Technologie transformatorów nadprzewodnikowych / Woźniak Łukasz, Surdacki Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 4, s. 25-27 [MNiSW: 3]
15 Układ badawczy przeznaczony do analizy synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia / Zieliński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 77-80 [MNiSW: 3]
16 Układy automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej w próżniowych przyrządach pomiarowych / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 36-38 [MNiSW: 3]
17 Wdrożenia przemysłowe mottem prac badawczych Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 5-8 [MNiSW: 3]
18 Wiedza studentów informatyki Politechniki Lubelskiej o platformach e-learningowych / Borys Magdalena, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 13-15 [MNiSW: 3]
19 Właściwości i zastosowania reaktorów plazmowych typu dysza plazmowa / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 31-35 [MNiSW: 3]
20 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 46-49 [MNiSW: 3]
21 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy / Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 14-17 [MNiSW: 3]
2015 (21)

Artykuły(21)

1 Analiza niezawodności awaryjnego odbioru ciepła powyłączeniowego w reaktorze typu PWR / Kowal Karol, Borysiewicz Mieczysław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 59-64 [MNiSW: 7]
2 Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR / Kowal Karol, Borysiewicz Mieczysław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 73-79 [MNiSW: 7]
3 Badania elektrycznych parametrów procesu rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym / Caban Jacek // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 79-85 [MNiSW: 7]
4 Efficient conversion of energy in the conditions of trigeneration of heat, cooling and electric power / Viktarovich Nadzeya // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, s. 48-51 [MNiSW: 7]
5 Metody eliminacji artefaktów w sygnałach EEG / Plechawska-Wójcik Małgorzata // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 5, s. 39-46 [MNiSW: 7]
6 Modelowanie systemu elektroenergetycznego z użyciem standardu CIM IEC 61970 / Rzepecki Adam // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 47-50 [MNiSW: 7]
7 Pomiary właściwości elektrycznych nanokompozytów o strukturze stop metaliczny FeCoZr w matrycy dielektrycznej PbZrTiO3 / Boiko Oleksandr, Kołtunowicz Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 65-70 [MNiSW: 7]
8 Systemy fotowoltaiczne w budynkach - model pracy w warunkach klimatycznych Lublina a aspekty środowiskowe / Żelazna Agnieszka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 5, s. 64-71 [MNiSW: 7]
9 Technologie mapowania obiektowo-relacyjnego w aplikacjach PHP / Pańczyk Beata, Sławiński Arkadiusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 29-32 [MNiSW: 7]
10 Układy przesłuchujące multipleksowe światłowodowe czujniki Bragga / Harasim Damian, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 5, s. 77-84 [MNiSW: 7]
11 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 49-52 [MNiSW: 7]
12 Właściwości elektryczne nanokompozytów (FeCoZr)x(Al2O3)(100-x) wytworzonych rozpylaniem wiązką argonu i tlenu jako układy kondensatorowe / Kierczyński Konrad, Kołtunowicz Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 2, s. 47-54 [MNiSW: 7]
13 Wpływ wysokotemperaturowego wygrzewania na właściwości elektryczne nanokompozytu (FeCoZr)81,8(CaF2)18,2 / Bondariev Vitalii, Kołtunowicz Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, s. 70-76 [MNiSW: 7]
14 Wpływ zastosowania kolektorów słonecznych na ekonomikę przygotowania ciepłej wody użytkowej / Gołębiowska Justyna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 71-78 [MNiSW: 7]
15 Wybrane metody pomiaru temperatury plazmy w reaktorach typu JET / Terebun Piotr, Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Samoń Radosław, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 43-46 [MNiSW: 7]
16 Wydajność implementacji podstawowych metod całkowania w środowisku APP Inventor / Żyła Kamil // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 45-48 [MNiSW: 7]
17 Wykorzystanie GPU do określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / Sawicki Daniel // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, s. 80-85 [MNiSW: 7]
18 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x / Pikula Tomasz, Kowal Karol, Guzdek P. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, s. 62-69 [MNiSW: 7]
19 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych / Borys Magdalena // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 5, s. 55-63 [MNiSW: 7]
20 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej / Maciejewski Marcin // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 66-72 [MNiSW: 7]
21 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych / Prokop Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, s. 32-37 [MNiSW: 7]
2016 (14)

Artykuły(14)

1 Control and grid synchronization of two level voltage source inverter under temporary voltage unbalance / Chmielewski Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, s. 26-31 [MNiSW: 7]
2 Development issues in algorithms for system level self-diagnosis / Mashkov V., Smolarz Andrzej, Lytvynenko V. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 26-28 [MNiSW: 7]
3 Dobór urządzeń kompensacyjnych dla farmy wiatrowej przyłączonej do sieci 110 Kv / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 47-50 [MNiSW: 7]
4 Dynamiczna regulacja mocą przekształtników sieciowych / Zieliński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 59-62 [MNiSW: 7]
5 Improved motion type identification method using mobile device sensors / Smołka Jakub, Troć Przemysław, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 2, s. 13-18 [MNiSW: 7]
6 Klasyfikacja stanu procesu spalania na podstawie analizy obrazu płomienia / Sawicki Daniel // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, s. 77-80 [MNiSW: 7]
7 Model of CTG aparatus in labview environment / Gumkowski Piotr, Lecewicz Wojciech, Surtel Wojciech // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 3, vol. 6, s. 75-78 [MNiSW: 7]
8 Monitorowanie płomienia z wykorzystaniem klasyfikacji obrazów / Sawicki Daniel // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 37-40 [MNiSW: 7]
9 Problemy wspomagania decyzji w systemach utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 49-52 [MNiSW: 7]
10 Przełączenia awaryjne oraz analiza stanów przejściowych wielokanałowego przekształtnika sieciowego / Zielińska Katarzyna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 55-58 [MNiSW: 7]
11 Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem proporcjonalno - różniczkującym o strukturze MRAS / Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 51-54 [MNiSW: 7]
12 RWD jako narzędzie optymalizacji stron internetowych / Ochim Halina, Pańczyk Beata // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, s. 81-86 [MNiSW: 7]
13 System do pomiarów obciążenia wiatrem rusztowań elewacyjnych / Sumorek Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 37-42 [MNiSW: 7]
14 Wydajność pracy z bazami danych w aplikacjach JEE / Grzesińska Magdalena, Waszczyńska Magdalena, Pańczyk Beata // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 73-76 [MNiSW: 7]
2017 (21)

Artykuły(21)

1 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Wesołowska Kinga, Wawrzyk Martyna, Kaczorowska Monika , Tokovarov Mikhail // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, vol. 7, s. 44-49 [MNiSW: 7]
2 The analysis of sensory platform for use in the Internet of Things / Zieliński Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 103-106 [MNiSW: 7]
3 Applicability analysis of rest and soap web services / Zientarski Tomasz, Miłosz Marek, Kamiński Marek, Kołodziej Maciej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 28-31 [MNiSW: 7]
4 Boundary element method modyfications for use in some impedance and optical tomography applications / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 1, vol. 7, s. 154-160 [MNiSW: 7]
5 Comparison of programming languages on the IOS platform in terms of performance / Gut Kamil, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, vol. 7, s. 33-36 [MNiSW: 7]
6 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania ciepła z odzyskiem z powietrza / Nycz Waldemar, Goleman Ryszard // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 90-93 [MNiSW: 7]
7 Idea of parametric and semantic open platform smart devices sensor / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Adamkiewicz Przemysław, Duda Karol, Szumowski Jakub, Tchórzewski Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 1, s. 96-100 [MNiSW: 7]
8 A method for visualization of 3D motion data using a mobile device / Oseńko Michał, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 37-42 [MNiSW: 7]
9 Optimisation analysis of Transact-SQL queries based on indexes / Hodun Dominika, Skublewska-Paszkowska Maria // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, vol. 7, s. 29-32 [MNiSW: 7]
10 Optimization of the solar collector’s position / Sydorchuk Bogdan, Naumchuk Oleksandr M., Mazurek Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, s. 12-14 [MNiSW: 7]
11 Optymalizacja wielokryterialna w procesie produkcji mebli / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 101-106 [MNiSW: 7]
12 Performance analysis of native and cross-platform mobile applications / Grzmil Paweł, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, vol. 7, s. 50-53 [MNiSW: 7]
13 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, s. 115-118 [MNiSW: 7]
14 Simulation and comparison of selected fast charger topologies / Zieliński Dariusz, Tokovarov Mikhail // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 23-28 [MNiSW: 7]
15 Supply chain risk management by monte carlo method / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 205-23 [MNiSW: 7]
16 Symulator źródła elektronów z gorącą katodą / Kania Bartosz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, s. 54-57 [MNiSW: 7]
17 The use of petri nets in decision support systems based on intelligent multiply source data analysis / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Cieplak Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 24-27 [MNiSW: 7]
18 Using neural networks and deep learning algorithms in electrical impedance tomography / Kłosowski Grzegorz, Rymarczyk Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 99-102 [MNiSW: 7]
19 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epoksydowych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 88-91 [MNiSW: 7]
20 Wpływ doboru czynnika chłodniczego na możliwości magazynowania chłodu w zasobniku energii termicznej autobusu miejskiego / Aftyka Michał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 94-98 [MNiSW: 7]
21 Wpływ funkcji okna na skuteczność identyfikacji stanu emocjonalnego mówcy / Powroźnik Paweł, Czerwiński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, vol. 7, s. 96-100 [MNiSW: 7]
2018 (12)

Artykuły(12)

1 Analiza skuteczności wybranych metod segmentacji struktur anatomicznych mózgu / Dzierżak Róża, Michalska Magdalena // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 58-61 [MNiSW: 7]
2 Analiza sygnałów pulsacji płomienia z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera / Grądz Żaklin // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 3, vol. 8, s. 51-54 [MNiSW: 7]
3 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period / Zieliński Tomasz, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 62-67 [MNiSW: 7]
4 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors / Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Stefańczak Bartłomiej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 68-71 [MNiSW: 7]
5 Influence of mobile robot control algorithms on the process of avoiding obstacles / Wójcicki Piotr, Powroźnik Paweł, Żyła Kamil, Grzegórski Stanisław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 4, vol. 8, s. 60-63 [MNiSW: 7]
6 Methods of producing apodized fiber Bragg gratings and examples of their applications / Zychowicz Łukasz, Klimek Jacek, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 89, s. 60-63 [MNiSW: 7]
7 Overview of currently used wireless electrical vehicle charging solutions / Dobrzański Damian // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 3, vol. 8, s. 47-50 [MNiSW: 7]
8 Proposal for managing electric energy quality in the LV grid using on-load tap changer with a static synchronous compensator / Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, s. 72-78 [MNiSW: 7]
9 Spectral sensitivity of human vision to the light pulses / Brailovsky Volodymyr, Pyslar Ivan, Rozhdestvenska Margaryta, Michalska Magdalena // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 8, s. 32-35 [MNiSW: 7]
10 The use of artificial intelligence in automated in-house logistics centres / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 8, s. 48-51 [MNiSW: 7]
11 Using microservices architecture as analytical system for electrical impedance tomography imaging / Cieplak Tomasz, Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 8, s. 52-55 [MNiSW: 7]
12 Wyznaczanie charakterystyk R = F(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, s. 71-74 [MNiSW: 7]