Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA
Typ:Czasopismo
ISSN: 0509-6669
Punkty: 4
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (7)

Artykuły(7)

1 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych / Fijałkowski Stefan // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 211, s. 76-86 [MNiSW: 6]
2 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca / Fijałkowski Stefan // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 219, s. 117-134 [MNiSW: 6]
3 Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowca / Fijałkowski Stefan // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 219, s. 94-116 [MNiSW: 6]
4 Interferencja aerodynamiczna opływu śmigłowiec - obiekt / Łusiak Tomasz // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 211, s. 130-145 [MNiSW: 6]
5 Mode shapes variation of a composite beam with piezoelectric patches / Georgiades F., Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 9, vol. 218, s. 36-43 [MNiSW: 6]
6 Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalne / Łusiak Tomasz // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 219, s. 240-246 [MNiSW: 6]
7 Vibration and damage detections of composite beams with defects / Manoach Emil, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester, Warmiński Jerzy // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 218, s. 44-53 [MNiSW: 6]
2012 (1) 2013 (1) 2014 (1) 2015 (2) 2016 (1) 2017 (1) 2018 (1)