Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG
Typ:Czasopismo
ISSN: 1896-382X
Punkty: 0
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (14)

Artykuły(14)

1 Business Intelligence narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa / Muryjas Piotr, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 74, vol. 662, s. 373-386 [MNiSW: 6]
2 Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Miłosz Marek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 68, vol. 651, s. 527-532 [MNiSW: 6]
3 Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach / Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 62, vol. 637, s. 121-127 [MNiSW: 6]
4 E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce / Muryjas Piotr, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 68, vol. 651, s. 112-118 [MNiSW: 6]
5 Instytucje wspierajace komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 201-212 [MNiSW: 6]
6 Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP Payback / Gliszczyński Grzegorz, Szuper Aneta // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 181-195 [MNiSW: 6]
7 Satysfakcja i lojalność klientów polskiego sektora usług bankowych w świetle badań empirycznych z lat 2007-2010 / Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 251-262 [MNiSW: 6]
8 Social media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 650, s. 624-630 [MNiSW: 6]
9 Wartość klienta z perspektywy organizacji sieciowej / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 263-274 [MNiSW: 6]
10 Współczesne uwarunkowania wykorzystania marketingu szeptanego / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 421-431 [MNiSW: 6]
11 Wybrane aspekty kreowania i promocji produkt turystycznego na przykładzie województwa lubleskiego / Witkowski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 503-515 [MNiSW: 6]
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 73, vol. 661, s. 123-132 [MNiSW: 6]
13 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina / Rzemieniak Magdalena, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 553-567 [MNiSW: 6]
14 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 73, vol. 661, s. 53-62 [MNiSW: 6]
2012 (4) 2013 (1) 2017 (2)