Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Typ:Czasopismo
ISSN: 2080-4075
Punkty: 5
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (74)

Artykuły(74)

1 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego / Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 44-51 [MNiSW: 4]
2 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 / Kania Mateusz, Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 113-120 [MNiSW: 4]
3 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 72-80 [MNiSW: 4]
4 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej, Adamowicz Daniel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 227-235 [MNiSW: 4]
5 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 5-12 [MNiSW: 4]
6 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 219-226 [MNiSW: 4]
7 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym / Skoczylas Agnieszka // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 121-128 [MNiSW: 4]
8 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES / Walczak Mariusz, Różycki Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 107-114 [MNiSW: 4]
9 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia / Jaremek Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 103-111 [MNiSW: 4]
10 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych / Jaremek Piotr, Czerniec Myron // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 61-71 [MNiSW: 4]
11 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej / Włodarczyk Maciej // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 82-92 [MNiSW: 4]
12 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni / Błaszczak Marek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 49-60 [MNiSW: 4]
13 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni / Kisiel Janusz, Jonak Józef, Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 165-173 [MNiSW: 4]
14 Automatyczne urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 39-48 [MNiSW: 4]
15 Awaryjny system bezpieczeństwa pojazdu dla oblodzonych powierzchni - „KOLCE” / Filipek Przemysław, Stachowski Rafał, Łukowski Maciej, Łukowski Emil // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 102-108 [MNiSW: 4]
16 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 53-58 [MNiSW: 4]
17 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych / Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 120-126 [MNiSW: 4]
18 Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego / Józwik Jerzy, Kobyłka Marcin // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 37-44 [MNiSW: 4]
19 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych / Wolszczak Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 93-100 [MNiSW: 4]
20 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 45-52 [MNiSW: 4]
21 Charakterystyka metod wtryskiwania do zastosowań medycznych / Klepka Tomasz, Zgierski Przemysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 192-200 [MNiSW: 4]
22 Charakterystyka powłok ceramicznych SiO2 i SiO2-TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel / Walczak Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 80-90 [MNiSW: 4]
23 Degradacja kompozytu konstrukcyjnego LVL w warunkach jednoczesnego oddziaływania obciążeń statycznych i wysokich temperatur / Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł, Kordos Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 159-166 [MNiSW: 4]
24 Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żyta / Samociuk Waldemar, Wołos Dariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 125-133 [MNiSW: 4]
25 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 159-168 [MNiSW: 4]
26 Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrody / Janczarek Marian // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 112-124 [MNiSW: 4]
27 Etykietowanie - metoda wytwarzania elementów z tworzyw o specjalnych cechach powierzchni / Jachowicz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 201-210 [MNiSW: 4]
28 Fraktograficzne i metalograficzne badania uszkodzeń sprężyn zawieszania pojazdów / Drozd Kazimierz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 25-36 [MNiSW: 4]
29 Identyfikacja i weryfikacja modelu obiektu dynamicznego na przykładzie procesu frezowania / Kulisz Monika // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 76-81 [MNiSW: 4]
30 Koncepcja budowy wirtualnej obrabiarki na przykładzie pionowego centrum frezarskiego FV580A / Józwik Jerzy, Ścierka Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 52-66 [MNiSW: 4]
31 Kwalikacja części do obróbki w oparciu o ich złożoność technologiczną / Świć Antoni // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 13-27 [MNiSW: 4]
32 Modelowanie podsystemu obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics / Gola Arkadiusz, Osak-Sidoruk Marta // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 6, s. 66-73 [MNiSW: 4]
33 Modelowanie powierzchniowe w systemie Catia v5 / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 129-136 [MNiSW: 4]
34 Modelowanie ugięć sprężystych przedmiotów obrabianych w procesie skrawania toczeniem / Józwik Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 183-191 [MNiSW: 4]
35 Modelowanie zjawiska interferencji aerodynamicznej opływu śmigłowca z wykorzystaniem oprogramowania FLUENT / Łusiak Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 67-75 [MNiSW: 4]
36 Modelowanie złożenia silnika w programie Solid Edge / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 5-13 [MNiSW: 4]
37 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (PP-H i PE 300) ozonem / Kłonica Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 29-36 [MNiSW: 4]
38 Możliwości zastosowania symulacji komputerowych i wirtualnych laboratoriów w kształceniu inżynierów / Lis Renata // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 113-123 [MNiSW: 4]
39 Nauczanie trójwymiarowej animacji na kierunku ETI / Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 148-155 [MNiSW: 4]
40 Nowe podejście w regulacyjnym zarządzaniu potokami transportowymi / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 93-98 [MNiSW: 4]
41 Opracowanie modelu układu wymiany ładunku silnika subaru EJ25 z zastosowaniem metody inżynierii odwrotnej (reverse engineering) / Wendeker Mirosław, Biały Michał, Majczak Adam // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 101-106 [MNiSW: 4]
42 Oszacowanie wpływu modułu na trwałość stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 4]
43 Oszacowanie wpływu modułu na zużycie stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Jaremek Piotr, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 81-84 [MNiSW: 4]
44 Ozonowanie jako ekologiczna metoda modyfikacji warstwy wierzchniej stopu aluminium / Kłonica Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 86-93 [MNiSW: 4]
45 Porównanie emisji związków toksycznych silnika ZS zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju lnianki i estrach oleju rzepakowego / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Liśćak Stefan // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 43-48 [MNiSW: 4]
46 Proces wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego sterowanie i zarządzanie produkcją w zakładzie obróbki metali KOMECH / Gąska Daniel, Świć Antoni // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 27-38 [MNiSW: 4]
47 Program generujący geometrię noża kształtowego z uwzględnieniem klasy obrabianego przedmiotu / Matuszak Jakub // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 127-132 [MNiSW: 4]
48 Programowanie procesu emulgacji ciśnieniowej z wykorzystaniem aplikacji MATLAB MathWorks / Popko Artur // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 151-158 [MNiSW: 4]
49 Projektowanie adaptera wtryskiwaczy silnika Wankla przy użyciu metody rapid prototyping / Wendeker Mirosław, Pietrykowski Konrad, Magryta Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 214-218 [MNiSW: 4]
50 Projektowanie i wizualizacja 3D ogrodów przydomowych w programie AutoCAD / Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 124-139 [MNiSW: 4]
51 Robot inspekcyjno-czyszczący Inspektor 1 / Filipek Przemysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 211-217 [MNiSW: 4]
52 Skurcz przetwórczy wyprasek wtryskowych napełnionych włóknem szklanym / Jachowicz Tomasz, Godlewska Anna // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 195-204 [MNiSW: 4]
53 Sterowanie dokładnością obróbki elektrochemicznej wałów długowymiarowych / Draczew Oleg, Świć Antoni, Taranenko Victor // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 75-79 [MNiSW: 4]
54 Sterowanie układem dynamicznym obróbki części osiowosymetrycznych o małej sztywności / Draczew Oleg, Świć Antoni, Taranenko Victor // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 85-92 [MNiSW: 4]
55 Synteza modeli i algorytmów identyfikacji sytuacji w zarządzaniu potokami transportowymi / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 91-102 [MNiSW: 4]
56 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek, Krzyżak Andrzej // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 71-80 [MNiSW: 4]
57 Urządzenia o sprawności ponad 100 % / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 107-112 [MNiSW: 4]
58 Wielofazowy silnik bezszczotkowy do pojazdów elektrycznych / Filipek Przemysław, Bochiński Marcin, Stachowski Rafał, Bielak Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 169-175 [MNiSW: 4]
59 Wirtualne prototypowanie układu sterowania pochylania i przechylania śmigłowca jednowirnikowego w układzie klasycznym / Kania Mateusz, Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 6, s. 164-171 [MNiSW: 4]
60 Wirtualny projekt przekładni głównej śmigłowca z wykorzystaniem modeli autogenerujacych / Kania Mateusz, Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 141-148 [MNiSW: 4]
61 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 28-37 [MNiSW: 4]
62 Wodorowe ogniwo paliwowe – ekologiczne źródło zasilania pojazdów prądem stałym / Kamiński Tomasz, Filipek Przemysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 20-28 [MNiSW: 4]
63 Wpływ liczby kwasowej na smarność biopaliw / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 37-42 [MNiSW: 4]
64 Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 145-158 [MNiSW: 4]
65 Wpływ operacji odtłuszczania na właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej oraz wytrzymałość połączeń klejowych blach miedzianych / Rudawska Anna, Czarnota Monika // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 137-147 [MNiSW: 4]
66 Wpływ technologii odlewania na jakość stomatologicznego stopu kobaltu / Surowska Barbara, Beer-Lech Karolina, Borowicz Janusz, Veremchuk I. // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 81-88 [MNiSW: 4]
67 Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 14-26 [MNiSW: 4]
68 Wstęp do komputerowego modelowania charakterystyk układu dynamicznego obróbki ubytkowej wałów o małej sztywności / Szabelski Jakub // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 148-155 [MNiSW: 4]
69 Wykorzystanie programu Mathcad do rozwiązywania zagadnień inżynierskich na przykładzie konstrukcji kratowej / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 140-150 [MNiSW: 4]
70 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 76-85 [MNiSW: 4]
71 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania / Lenik Zygmunt // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 156-163 [MNiSW: 4]
72 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej / Walczak Mariusz, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 98-106 [MNiSW: 4]
73 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania / Sasimowski Emil // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 68-75 [MNiSW: 4]
74 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów / Malec Mirosław, Lis Renata, Barszcz Marcin // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 169-179 [MNiSW: 4]
2012 (36)

Artykuły(36)

1 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych / Stokłosa Józef, Koszałka Grzegorz, Gil Leszek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 94-100 [MNiSW: 4]
2 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset / Cieplak Agnieszka, Malec Mirosław, Cieplak Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 142-153 [MNiSW: 4]
3 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 170-179 [MNiSW: 4]
4 Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fire / Małek Arkadiusz, Pietrykowski Konrad, Sochaczewski Rafał // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 93-102 [MNiSW: 4]
5 Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowych / Tarkowski Piotr, Siemionek Ewa // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 145-152 [MNiSW: 4]
6 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 228-237 [MNiSW: 4]
7 Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic / Dziubiński Mieczysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 14, s. 75-82 [MNiSW: 4]
8 The base of the methodical design and implementation of engineering education process / Lis Renata, Lenik Zygmunt // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 55-59 [MNiSW: 4]
9 Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskich / Merkisz Jerzy, Tarkowski Sławomir // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 14, s. 169-178 [MNiSW: 4]
10 Diversities in use of computer games and toys in education process / Jakubowski Marek, Majcher Jacek, Maciąg Grażyna // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 135-141 [MNiSW: 4]
11 Grinding tools and grinding wheels for shaping CNC grinding machine / Kral Jan, Spišák Emil, Kral jr. Jan, Józwik Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 221-227 [MNiSW: 4]
12 Gry komputerowe i motywacyjne młodzieży gimnazjalnej / Lis Robert // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 127-134 [MNiSW: 4]
13 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Walczak Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 53-60 [MNiSW: 4]
14 Improving physical properties of rape biofuels / Kiernicki Zbigniew // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 48-54 [MNiSW: 4]
15 Metoda na oszacowanie wpływu zużycia na wytrzymałość stykową oraz trwałość przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 246-253 [MNiSW: 4]
16 Modelowanie 3D procesu napełniania w silniku o zi / Pietrykowski Konrad, Wendeker Mirosław, Grabowski Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 123-133 [MNiSW: 4]
17 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure / Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz, Szwed Grzegorz, Akiyama Hidenori // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 1-6 [MNiSW: 4]
18 Porównanie dwóch sposobów określenia wytrzymałości brykietów z materiałów drobnoziarnistych / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 115-121 [MNiSW: 4]
19 Porównanie osiągów silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju rzepakowego i estrach oleju lnianki / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Komsta Henryk // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 40-45 [MNiSW: 4]
20 Postęp techniczny a humanizacja pracy / Walczyna Anna, Łucjan Izabela // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 190-198 [MNiSW: 4]
21 The research on the technological system in deep holes chambering process / Świć Antoni, Draczew Oleg, Szot Tomasz, Majdalawi Sadi // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 7-12 [MNiSW: 4]
22 Sposoby pozycjonowania i detekcji obiektów w układach chwytowych manipulatorów / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 161-169 [MNiSW: 4]
23 Using the Google App Engine platform for teaching programming / Dzieńkowski Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 60-66 [MNiSW: 4]
24 The view of the technical and computer science specialization in the survey of their students / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Magdalena Huskowska // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 24-30 [MNiSW: 4]
25 Wózek dynamometryczny do badań symulacyjnych współpracy koła ogumionego z nawierzchnią nieutwardzoną / Pytka Jarosław, Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Kaznowski Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 14, s. 235-243 [MNiSW: 4]
26 Wpływ rodzaju ogniwa paliwowego na charakterystyki zasilanego silnika elektryczne– badania symulacyjne / Adamiec Marek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 14, s. 7-17 [MNiSW: 4]
27 Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na wytrzymałość połączenia adhezyjnego / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 30-36 [MNiSW: 4]
28 Wskaźnik szybkości płynięcia kompozytów na osnowie polipropylenowej z dodatkiem ciętego włókna szklanego oraz talku / Krzyżak Aneta, Bondyra Ruta, Dulebová L'udmila, Moravskyi Volodymyr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 78-85 [MNiSW: 4]
29 Wybrane aspekty badań wykorzystania podziemnych wyrobisk górniczych do składowania odpadów / Marczak Halina // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 181-189 [MNiSW: 4]
30 Wybrane aspekty obróbki skrawaniem polimerowych kompozytów włóknistych i oceny chropowatości powierzchni / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał, Kuric Ivan // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 205-220 [MNiSW: 4]
31 Wybrane parametry procesu spalania mieszanin oleju napędowego z eterem etylo-tert-butylowym w silniku o zapłonie samoczynnym / Longwic Rafał, Lotko W., Górski Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 84-92 [MNiSW: 4]
32 Wybrane rozwiązania konstrukcyjne frezarek i centrów obróbczych sterowanych numerycznie / Józwik Jerzy, Kral Jan, Kuric Ivan, Kral jr. Jan, Spišák Emil // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 101-116 [MNiSW: 4]
33 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów na przykładzie belki zginanej / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 37-46 [MNiSW: 4]
34 Wykorzystanie technologii VNC do uruchamiania programów w przeglądarce internetowej / Wlaź Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 169-180 [MNiSW: 4]
35 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu / Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 47-60 [MNiSW: 4]
36 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej / Drozd Kazimierz, Gardyński Leszek, Olejnik Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 28-39 [MNiSW: 4]