Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Typ:Czasopismo
ISSN: 1899-3192
Punkty: 7
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (3) 2012 (4) 2013 (6) 2014 (8)

Artykuły(8)

1 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 348, s. 349-360 [MNiSW: 7]
2 Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne / Rzemieniak Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 353, s. 44-53 [MNiSW: 7]
3 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 367, s. 310-321 [MNiSW: 7]
4 Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji finansowej gmin / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 346, s. 133-141 [MNiSW: 7]
5 Podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej / Skowron Stanisław // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 337, s. 68-77 [MNiSW: 7]
6 Polityka klastrowa - dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów / Szymoniuk Barbara // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 369, vol. 2, s. 212-221 [MNiSW: 7]
7 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych / Skowron Łukasz // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 336, s. 140-151 [MNiSW: 7]
8 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych / Bejm Artur, Gąsior Marcin // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 337, s. 120-128 [MNiSW: 7]
2015 (5) 2016 (6)