Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Typ:Czasopismo
ISSN: 1899-3192
Punkty: 7
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (3) 2012 (4) 2013 (6) 2014 (8)

Artykuły(8)

1 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 348, s. 349-360 [MNiSW: 7]
2 Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne / Rzemieniak Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 353, s. 44-53 [MNiSW: 7]
3 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 367, s. 310-321 [MNiSW: 7]
4 Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji finansowej gmin / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 346, s. 133-141 [MNiSW: 7]
5 Podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej / Skowron Stanisław // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 337, s. 68-77 [MNiSW: 7]
6 Polityka klastrowa - dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów / Szymoniuk Barbara // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 369, vol. 2, s. 212-221 [MNiSW: 7]
7 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych / Skowron Łukasz // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 336, s. 140-151 [MNiSW: 7]
8 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych / Bejm Artur, Gąsior Marcin // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 337, s. 120-128 [MNiSW: 7]
2015 (5) 2016 (7)

Artykuły(7)

1 Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 451, s. 420-430 [MNiSW: 10]
2 Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie / Wawer Monika, Muryjas Piotr // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 429, s. 307-316 [MNiSW: 10]
3 Estimation of servies in global added value chains / Motoryn Ruslan // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 434, s. 108-115 [MNiSW: 10]
4 Przedsiębiorczość intelektualna w dobie globalizacji / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 419, s. 178-188 [MNiSW: 10]
5 Przedsiębiorczość na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim / Mieszajkina Elena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 419, s. 117-128 [MNiSW: 10]
6 Satysfakcja klientów lubelskiego sektora centrów handlowych w latach 2013-2015 / Skowron Łukasz // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 460, s. 126-136 [MNiSW: 10]
7 Wzorce korzystania z mediów społecznościowych a zaangażowanie młodych konsumentów w komunikację marketingową przedsiębiorstwa – analiza zmian w latach 2013-2015 / Gąsior Marcin // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 459, s. 171-182 [MNiSW: 10]
2017 (4)