Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PRZEGLAD BUDOWLANY
Typ:Czasopismo
ISSN: 0033-2038
Punkty: 4
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (12)

Artykuły(12)

1 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 89-95 [MNiSW: 3]
2 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 3]
3 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 26-31 [MNiSW: 3]
4 Energetyczny audyt miejski dla Lublina / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 38-45 [MNiSW: 3]
5 Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 7-8, s. 56-59 [MNiSW: 3]
6 Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 4, s. 182-185 [MNiSW: 3]
7 Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 3]
8 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu / Halicka Anna, Zegardło Bartosz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 7-8, vol. 0, s. 50-55 [MNiSW: 3]
9 Problemy energooszczędności w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 3, s. 69-75 [MNiSW: 3]
10 Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfuru nad Odrą / Czarnigowska Agata, Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 11, vol. 82, s. 63-67 [MNiSW: 3]
11 Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczenia / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 10, s. 32-35 [MNiSW: 3]
12 Wytrzymałość na rozciąganie betonów zwykłych i wysokiej wytrzymałości z kruszywami ze skał magmowych i osadowych / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 10, s. 62-66 [MNiSW: 3]
2012 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 2, s. 17-22 [MNiSW: 3]
2 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Fronczyk Janusz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 4, s. 35-41 [MNiSW: 3]
3 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 3, s. 38-42 [MNiSW: 3]
4 Problemy decyzyjne wykonawców przystępujących do przetargów na roboty budowlane / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 7-8, s. 63-66 [MNiSW: 3]
5 Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle polskiej normy / Nepelski Krzysztof // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 10 [MNiSW: 3]
6 Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 36-41 [MNiSW: 3]
7 Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej / Fic Stanisław, Plechawski Stanisław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 11, s. 36-42 [MNiSW: 3]
8 Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 11, s. 24-28 [MNiSW: 3]
9 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 7-8, s. 35-38 [MNiSW: 3]
10 Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu "beton-beton" / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 1, s. 46-51 [MNiSW: 3]
11 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 14-20 [MNiSW: 3]
2013 (4) 2014 (6) 2015 (2) 2016 (6) 2017 (2) 2018 (1)