Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PRZETWORSTWO TWORZYW
Typ:Czasopismo
ISSN: 1429-0472
Punkty: 5
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (13)

Artykuły(13)

1 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym / Kwiatkowski Dariusz, Dębski Hubert // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, vol. 0, s. 177-180 [MNiSW: 4]
2 Metody badań przetwarzalności tworzyw utwardzalnych / Krzyżak Aneta // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 1, vol. 0, s. 13-21 [MNiSW: 4]
3 Metody wytwarzania kanałów o specjalnych właściwościach z elementami ferro-magnetycznymi / Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 167-172 [MNiSW: 4]
4 Modyfikacja poli(chlorku winylu) mikrosferami w procesie wytłaczania mikroporującego / Tor-Świątek Aneta, Sikora Robert // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 4, vol. 142, s. 248-251 [MNiSW: 4]
5 Niestandardowe metody wyznaczania przetwarzalności tworzyw utwardzalnych / Krzyżak Aneta // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 2, s. 64-73 [MNiSW: 4]
6 Proces wytłaczania i wybrane właściwości folii z polietylenu o zmniejszonej palności / Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 208-210 [MNiSW: 4]
7 Rozwiązania intensyfikujące procesy w układzie uplastyczniającym wytłaczarek ślimakowych / Sasimowski Emil // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 211-215 [MNiSW: 4]
8 Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki / Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 216-220 [MNiSW: 4]
9 Specjalne metody wtryskiwania. Etykietowanie w formie / Jachowicz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 1, vol. 0, s. 4-12 [MNiSW: 4]
10 Techniczno-organizacyjne podstawy zwiększania efektywności operacji klejarskich w budowie maszyn / Biruk Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, s. 113-120 [MNiSW: 4]
11 Technologiczne aspekty odlewania rotacyjnego / Jachowicz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 151-155 [MNiSW: 4]
12 Właściwości oraz struktura fizyczna porowanych powłok cienkościennych z PVC / Garbacz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 132-135 [MNiSW: 4]
13 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych poliamidu PA6 / Rudawska Anna, Cimek Ewelina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, s. 198-202 [MNiSW: 4]
2012 (14)

Artykuły(14)

1 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 436-440 [MNiSW: 4]
2 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy / Rudawska Anna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 500-510 [MNiSW: 4]
3 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 441-445 [MNiSW: 4]
4 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 60-70 [MNiSW: 4]
5 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem / Biruk-Urban Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 414-417 [MNiSW: 4]
6 Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 3, s. 262-265 [MNiSW: 4]
7 Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowych / Margol Monika, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 1, s. 4-11 [MNiSW: 4]
8 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 93-97 [MNiSW: 4]
9 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 98-102 [MNiSW: 4]
10 Modyfikacja kleju epoksydowego napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia – badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych / Kuczmaszewski Józef, Rudawska Anna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 446-451 [MNiSW: 4]
11 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Dragan Krzysztof // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 3, s. 205-209 [MNiSW: 4]
12 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 511-517 [MNiSW: 4]
13 Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych PVC oraz PMMA / Rudawska Anna, Kujan Krzysztof, Sztorc Piotr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 505-510 [MNiSW: 4]
14 Wybrane aspekty utwardzania kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Cimek Ewelina, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 495-499 [MNiSW: 4]
2013 (2) 2014 (9)

Artykuły(9)

1 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych / Rudawska Anna, Głogowska Katarzyna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 320-325 [MNiSW: 5]
2 Kompozyty polimerowe z zeolitami / Szostak Marek, Antczak Natalia, Barczewski Mateusz, Andrzejewski Jacek, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 5, s. 451-457 [MNiSW: 5]
3 Ocena technologiczności wyprasek wtryskowych na podstawie numerycznej symulacji wtryskiwania termoplastycznych tworzyw polimerowych / Jachowicz Tomasz, Duleba Branislav, Krasinskiy Volodymyr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 3, s. 233-246 [MNiSW: 5]
4 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Cz. 2, Wyniki badań / Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Gajdoš Ivan // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 5, s. 368-374 [MNiSW: 5]
5 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Część I. Charakterystyka badań / Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Gajdoš Ivan // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 276-283 [MNiSW: 5]
6 Wybrane aspekty funkcjonowania układu uplastyczniającego wytłaczarki ze zmodyfikowaną strefą zasypu / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 6, s. 562-566 [MNiSW: 5]
7 Wybrane zagadnienia klejenia rur z polichlorku winylu stosowanych w instalacjach wodociągowych / Rudawska Anna, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 332-339 [MNiSW: 5]
8 Wytrzymałość połączeń klejowych utwardzanych w podwyższonej temperaturze / Rudawska Anna, Kasperek Ewelina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 326-331 [MNiSW: 5]
9 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 6, s. 542-546 [MNiSW: 5]
2015 (8)

Artykuły(8)

1 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Sukałczyk Justyna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 3, s. 279-284 [MNiSW: 7]
2 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 37-42 [MNiSW: 7]
3 Chropowatość i morfologia wytłaczanych kompozycji polimerowych napełnionych proszkiem żelaza / Tor-Świątek Aneta, Sawa Weronika, Markovičovà Lenka // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 180-85 [MNiSW: 7]
4 Ocena właściwości przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych napełnionych proszkowym napełniaczem metalicznym / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 10-15 [MNiSW: 7]
5 Przyrostowe metody wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych / Sasimowski Emil // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 349-354 [MNiSW: 7]
6 Właściwości lepkosprężyste polietylenu małej gęstości oznaczane podczas ściskania / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 324-328 [MNiSW: 7]
7 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym / Sikora Janusz, Kliszowska Anna, Noack Björn // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 6, s. 493-502 [MNiSW: 7]
8 Wytrzymałość połączeń klejowych polimerów, wykonanych za pomocą wybranych klejów sztywnych i elastycznych / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 343-348 [MNiSW: 7]
2016 (15)

Artykuły(15)

1 Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych / Kłonica Mariusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, s. 71-78 [MNiSW: 7]
2 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 302-312 [MNiSW: 7]
3 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku / Przech Piotr, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 5, s. 465-476 [MNiSW: 7]
4 Cechy geometryczne folii polimerowych wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem / Garbacz Tomasz, Palutkiewicz Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 116-125 [MNiSW: 7]
5 Charakterystyka i badania zapraw polimerowo-gipsowych o zwiększonej elastyczności / Haratym Agnieszka, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 6, s. 530-539 [MNiSW: 7]
6 Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe - metal przy frezowaniu czołowym / Furmanowicz Agnieszka , Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 250-256 [MNiSW: 7]
7 Powrót poodkształceniowy poliuretanowych pianek wiskoelastycznych / Wójtowicz Magdalena, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 1, s. 43-47 [MNiSW: 7]
8 Własciwości fizyko-mechaniczne wytłaczanego PVC modyfikowanego mikrosferami polimerowymi z czynnikiem porującym / Tor-Świątek Aneta // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 372-377 [MNiSW: 7]
9 Właściwości i cechy geometryczne współwytłaczanych rur oświetleniowych / Sikora Janusz, Żelazek Kamil, Nowicki Maciej // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 132-141 [MNiSW: 7]
10 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym / Sikora Janusz, Kliszowska Anna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, s. 100-108 [MNiSW: 7]
11 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Miturska Izabela, Chmiel Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 340-347 [MNiSW: 7]
12 Wpływu wybranych parametrów technologicznych obróbki mechaniczej na wytrzymałość połączeń klejowych szkła sodowego / Rudawska Anna, Piskur Piotr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 348-356 [MNiSW: 7]
13 Wybrane właściwości mechaniczne i szczelność połączeń klejowych rur z tworzyw polimerowych / Rudawska Anna, Kurzei Szymon // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 356-363 [MNiSW: 7]
14 Wybrane zagadnienia modyfikacji kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Filipek Piotr, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, vol. 22, s. 91-99 [MNiSW: 7]
15 Wytrzymałość połączeń klejowych po różnym czasie sezonowania / Rudawska Anna, Celejewski Filip, Miturska Izabela, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 126-131 [MNiSW: 7]
2017 (9)

Artykuły(9)

1 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym / Rudawska Anna, Niewiadomska Paulina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 2, vol. 23, s. 144-152 [MNiSW: 7]
2 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC / Garbacz Tomasz, Czarnecka-Komorowska Dorota, Mencel Kinga // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 285-293 [MNiSW: 7]
3 Geometria kształtek wytwarzanych metodą termoformowania / Garbacz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 294-308 [MNiSW: 7]
4 PE-LLD napełniony rozdrabnionymi łuskami orzechów ziemnych / Sikora Janusz, Jarosiński Sebastian // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 3, s. 238-245 [MNiSW: 7]
5 Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 383-389 [MNiSW: 7]
6 Właściwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z wtórnego polietylenu / Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz, Mencel Kinga // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 6, vol. 26, s. 507-513 [MNiSW: 7]
7 Wpływ krotności przetwórstwa napolność poliamidu 6 / Mencel Kinga, Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 399-403 [MNiSW: 7]
8 Wpływ wybranych środków porujących na własciwości polilaktylu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 309-315 [MNiSW: 7]
9 Wytrzymałość i odkształcalność wybranych kompozycji epoksydowych, w tym w badaniach zakładkowych połączeń blach stalowych / Rudawska Anna, Araźna Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 2, vol. 23, s. 134-143 [MNiSW: 7]
2018 (1)