Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
Typ:Czasopismo
ISSN: 0209-2646
Punkty: 0
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (4) 2012 (19)

Artykuły(19)

1 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych / Olchowik Jan, Tatarczak Jarosław // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 571-578 [MNiSW: 4]
2 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji / Olchowik Jan, Tarłowski Jan J., Mazur Paweł Ł., Woliński Rafał, Kalamon Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 563-570 [MNiSW: 4]
3 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 733-738 [MNiSW: 4]
4 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 907-912 [MNiSW: 4]
5 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/2, z. 59, vol. 283, s. 335-340 [MNiSW: 4]
6 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych / Gułkowski Sławomir, Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Paprota Marcin, Syroka Maciej, Głowienka Radosław // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 297-302 [MNiSW: 4]
7 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych / Sobotka Anna, Pawluś Dorota, Wałach Daniel, Czarnigowska Agata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/III, vol. 283, z. 59, s. 113-120 [MNiSW: 4]
8 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych / Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Kozak Barbara, Wiśniewski Mateusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 131-136 [MNiSW: 4]
9 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych / Górecki Marcin, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/4, z. 59, vol. 283, s. 403-410 [MNiSW: 4]
10 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej / Siuta-Olcha Alicja // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 685-692 [MNiSW: 4]
11 Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii / Olchowik Jan // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 549-556 [MNiSW: 4]
12 Fotowoltaika w kontekście innych źródeł energii na Lubelszczyźnie / Olchowik Jan // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 557-562 [MNiSW: 4]
13 Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert, Sobotka Anna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/3, z. 59, vol. 283, s. 57-64 [MNiSW: 4]
14 Monitoring stanu technicznego konstrukcji (SHM) w zastosowaniu do obiektów infrastruktury komunikacyjnej / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/1, z. 59, vol. 283, s. 403-410 [MNiSW: 4]
15 Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepła / Adamczyk Jerzy // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 13-20 [MNiSW: 4]
16 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny / Adamczyk Jerzy, Olchowik Jan, Tomaszewski Robert // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 21-26 [MNiSW: 4]
17 Perspektywy zastosowań barwnikowych ogniw słonecznych w Polsce / Zdyb Agata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 2, s. 891-897 [MNiSW: 4]
18 Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie Lubelskim / Siuta-Olcha Alicja // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 2, s. 693-698 [MNiSW: 4]
19 Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejejącą w pożarze sztywnością węzłów / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/2, z. 59, vol. 283, s. 241-248 [MNiSW: 4]
2013 (1)