Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU
Typ:Czasopismo
ISSN: 1509-0507
Punkty: 6
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2012 (6)

Artykuły(6)

1 Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych / Rzemieniak Magdalena, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 26, vol. 712, s. 353-367 [MNiSW: 5]
2 Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 25, vol. 711, s. 41-52 [MNiSW: 5]
3 Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów / Brych Łukasz, Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 25, vol. 711, s. 163-173 [MNiSW: 5]
4 Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000 / Maik Robert // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 25, vol. 711, s. 399-412 [MNiSW: 5]
5 Marketing partyzancki - mocne i słabe strony w komunikaacji marketingowej organizacji / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 26, vol. 712, s. 123-132 [MNiSW: 5]
6 Visual merchandising jako efektywny sposób przyciagania klientów / Skowron Stanisław, Jakubiuk Ewa // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 26, vol. 712, s. 94-107 [MNiSW: 5]
2013 (5) 2014 (9)

Artykuły(9)

1 CSR szansą dla osób niepełnosprawnych / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 159-167 [MNiSW: 6]
2 Ewent jako szczególny instrument marketingu miejsc na przykładzie Lublina / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 119-127 [MNiSW: 6]
3 Modele zarządzania tożsamością organizacyjną / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 307-317 [MNiSW: 6]
4 Motywacja pracowników oraz satysfakcja klientów w świetle badań empirycznych lubelskiego sektora galerii handlowych / Brych Łukasz, Grobel Przemysław, Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 832, s. 245-257 [MNiSW: 6]
5 Satysfakcja klienta i pracownika w służbie zdrowia na przykładzie prywatnego szpitala oraz przychodni / Blicharz Piotr, Dziduch Agata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 233-244 [MNiSW: 6]
6 Struktura i hierarchia oczekiwań konsumentów dla wybranej kategorii produktów w ujęciu jakościowym / Maik Robert // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 36, vol. 825, s. 61-74 [MNiSW: 6]
7 Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 283-293 [MNiSW: 6]
8 Współpraca małej firmy z siecią handlową - aspekty marketingowe / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 187-196 [MNiSW: 6]
9 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 241-252 [MNiSW: 6]
2015 (13)

Artykuły(13)

1 City placement w promocji Lublina / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 217-225 [MNiSW: 9]
2 Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 39, vol. 866, s. 257-265 [MNiSW: 9]
3 Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trndów nowej konsumpcji w świetle badań własnych / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 875, s. 119-128 [MNiSW: 9]
4 Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 41 , vol. 875, s. 211-220 [MNiSW: 9]
5 Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych / Bojanowska Agnieszka, Wójcik Agata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 41, vol. 2, s. 423-434 [MNiSW: 9]
6 Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 209-217 [MNiSW: 9]
7 Odwiedziny w centrach handlowych - zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 19-27 [MNiSW: 9]
8 Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online - analiza zmian w latach 2013-2015 / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 875, s. 72-82 [MNiSW: 9]
9 Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej / Maik Robert // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 39, vol. 866, s. 55-65 [MNiSW: 9]
10 Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 183-192 [MNiSW: 9]
11 Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych / Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 39, vol. 866, s. 245-255 [MNiSW: 9]
12 Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzniu organizacjami non profit / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 111-122 [MNiSW: 9]
13 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 127-137 [MNiSW: 9]
2016 (7)

Artykuły(7)

1 Korporacja Chiny - strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu / Gliszczyński Grzegorz, Janik Mariusz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 23-39 [MNiSW: 9]
2 Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 11-22 [MNiSW: 9]
3 Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów / Skowron Łukasz, Cieślik Aleksandra // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 371-379 [MNiSW: 9]
4 Rola marketingu w budowie start - upu / Skowron Stanisław, Skrzetuski Radosław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 257-266 [MNiSW: 9]
5 Wybrane aspekty zarządzania lojalnością konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 427-436 [MNiSW: 9]
6 Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 289-298 [MNiSW: 9]
7 Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 4, vol. 45, s. 49-58 [MNiSW: 9]