Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Typ:Czasopismo
ISSN: 1230-3534
Punkty: 6
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą / Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 11, s. 935-939 [MNiSW: 6]
2 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 2, vol. 0, s. 92-98 [MNiSW: 6]
3 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 678-681 [MNiSW: 6]
4 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi / Żołnik Piotr, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 10, s. 874-878 [MNiSW: 6]
5 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 109-112 [MNiSW: 6]
6 Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZn / Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, s. 598-602 [MNiSW: 6]
7 Numeryczna analiza obciążenia uzębionego wykroju narzędzia podczas kucia stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Łukasik Krzysztof // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 11, s. 920-925 [MNiSW: 6]
8 Proces kształtowania uzębień stożkowych metodą walcowania / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 586-588 [MNiSW: 6]
9 Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2 / Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 13-15 [MNiSW: 6]
10 Walcowanie poprzeczno-klinowe wałka ze zgrubieniem końcowym / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 650-653 [MNiSW: 6]
11 Wartość graniczna całki Cockrofta-Lathama dla stali łożyskowej gatunku 100Cr6 / Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 101-103 [MNiSW: 6]
2012 (7) 2013 (9)

Artykuły(9)

1 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 10, s. 692-696 [MNiSW: 6]
2 FEM analysis of balls cross-wedge rolling with upsetting / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 81-84 [MNiSW: 6]
3 Forming of semi - finished drill parts by means of rolling-extrusion / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 10-13 [MNiSW: 6]
4 Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4V / Samołyk Grzegorz, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 588-592 [MNiSW: 6]
5 Nowy sposób wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 517-521 [MNiSW: 6]
6 Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu walcowania kul w walcach śrubowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 2, s. 151-156 [MNiSW: 6]
7 Wpływ geometrii narzędzi kształtujących na przebieg procesu walcowania gwintu śruby M20×2,5 / Żołnik Piotr, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 3, s. 191-199 [MNiSW: 6]
8 Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 602-606 [MNiSW: 6]
9 Wpływ temperatury wsadu na stan obciążenia termicznego i mechanicznego narzędzi podczas kucia stożkowego koła zębatego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 112-118 [MNiSW: 6]
2014 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego / Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 428-486 [MNiSW: 6]
2 Charakterystyka obciążenia narzędzi podczas prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 456-459 [MNiSW: 6]
3 Charakterystyki użytkowe łuków rur ze stali żarowytrzymałej X10CrMoVNb9-1 wykonanych w procesie gięcia ze strefowym nagrzewaniem indukcyjnym / Cieśla Marek, Tomczak Janusz, Hadasik Eugeniusz , Findziński Rafał, Kawała Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 487-491 [MNiSW: 6]
4 Kształtowanie cech geometrycznych i właściwośći mechanicznych łuków rurowych ze stali 13CrMo4-5 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym / Cieśla Marek, Junak Grzegorz, Tomczak Janusz, Findziński Rafał, Kawała Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 528-533 [MNiSW: 6]
5 Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 595-599 [MNiSW: 6]
6 Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 416-420 [MNiSW: 6]
7 Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieni / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 2, s. 92-98 [MNiSW: 6]
8 Porównanie procesów ECAP wspomaganych skręcaniem / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 476-481 [MNiSW: 6]
9 Porównanie schematów prasowania obwiedniowego na przykładzie wykonania odkuwki piasty z tarczą / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 9, s. 657-662 [MNiSW: 6]
10 Walcowanie kuźnicze odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6063 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 523-527 [MNiSW: 6]
11 Wpływ geometrii części chwytowej wiertła na przebieg procesu wyciskania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 6, s. 371-378 [MNiSW: 6]
2015 (17)

Artykuły(17)

1 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej / Jabłońska Magdalena, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 559-562 [MNiSW: 7]
2 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 563-568 [MNiSW: 7]
3 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 505-509 [MNiSW: 7]
4 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 7, s. 427-431 [MNiSW: 7]
5 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego / Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 2, s. 147-152 [MNiSW: 7]
6 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 599-603 [MNiSW: 7]
7 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją / Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 2, s. 153-157 [MNiSW: 7]
8 Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Wójcik Łukasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 527-532 [MNiSW: 7]
9 Ewolucja struktury typu TRIP w tulejach grubościennych po procesie obciskania obrotowego / Wiewiórowska Sylwia, Gontarz Andrzej, Muskalski Zbigniew, Włoch Krzysztof, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 1, s. 134-138 [MNiSW: 7]
10 Innowacyjny proces kształtowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 6, s. 387-392 [MNiSW: 7]
11 Obciążenie matryc przy wyciskaniu wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, vol. 3, s. 221-225 [MNiSW: 7]
12 Próby doświadczalne obciskania obrotowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6061 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 589-594 [MNiSW: 7]
13 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek w uniwersalnej walcarce kuźniczej / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 10, s. 655-660 [MNiSW: 7]
14 Weryfikacja numeryczna nowej koncepcji walcowania poprzeczno-klinowego / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 569-573 [MNiSW: 7]
15 Wpływ geometrii matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 7, s. 432-435 [MNiSW: 7]
16 Wpływ warunków smarowania na przebieg procesu kształtowania kołnierzy w wyrobach drążonych / Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 614-619 [MNiSW: 7]
17 Wyznaczanie całek granicznych dla wybranych modeli pękania w próbie rozciągania stopu magnezu Mg4AlZn / Gontarz Andrzej, Piesiak Jacek, Drozdowski Krzysztof // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 553-558 [MNiSW: 7]
2016 (4) 2017 (6) 2018 (10)

Artykuły(10)

1 Analiza numeryczna wpływu kąta kształtującego na parametry siłowe w procesie walcowania skośnego wałka stopniowanego / Lis Konrad, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 219-222 [MNiSW: 7]
2 Analiza porównawcza modeli MES procesu walcowania pierścieni / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 3, vol. 85, s. 75-79 [MNiSW: 7]
3 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 1, vol. 85, s. 10-14 [MNiSW: 7]
4 Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego / Wójcik Łukasz, Lis Konrad // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 9, vol. 85, s. 327-331 [MNiSW: 7]
5 Badanie warunków tarcia w procesie walcowania pierścieni na gorąco / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 6, vol. 85, s. 182-185 [MNiSW: 7]
6 Walcowanie prętów o przekroju kołowym z główek złomowanych szyn kolejowych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 9, vol. 85, s. 288-291 [MNiSW: 7]
7 Wpływ kształtu narzędzia klinowego na przebieg procesu walcowania poprzecznego / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 204-207 [MNiSW: 7]
8 Wpływ parametrów technologicznych walcowania śrubowego odkuwek kul na jakość wyrobów oraz przebieg procesu kształtowania / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 8, vol. 85, s. 274-277 [MNiSW: 7]
9 Wpływ temperatury i smarowania na współczynnik pary trącej plastelina handlowa - kopolimer abs / Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 10 [MNiSW: 7]
10 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika / Dąbrowski Michał, Dobromilski Rafał, Bulzak Tomasz, Wójcik Łukasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 3, vol. 85 [MNiSW: 7]