Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PROCEEDINGS OF ECOPOLE
Typ:Czasopismo
ISSN: 1898-617X
Punkty: 6
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (15)

Artykuły(15)

1 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny / Krukowski Ireneusz, Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Fisz Monika // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 257-262 [MNiSW: 5]
2 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Guz Łukasz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 287-292 [MNiSW: 5]
3 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych / Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Krukowski Ireneusz, Łagód Grzegorz, Goral Ewa // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 227-232 [MNiSW: 5]
4 Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compunds / Zhukova Veronika, Sabliy Larisa, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 133-138 [MNiSW: 5]
5 Computional fluid dynamics and water quality modelling / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 467-472 [MNiSW: 5]
6 Determination of salinity changes in building materials using electric methods / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 121-126 [MNiSW: 5]
7 Different types of energy conversion for biohydrogen production processes / Kuzminskiy Yevgeniy, Shchurska Kateryna, Samarukha Iryna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 389-394 [MNiSW: 5]
8 Examination of capillary rise phenomenon in aerated concrete block using the surface TDR probe / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Pavlik Zbyšek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 115-120 [MNiSW: 5]
9 Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 649-654 [MNiSW: 5]
10 Methods for measurement and visualization of changes in biodiversity. / Chomczyńska Mariola, Łagód Grzegorz, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 29-34 [MNiSW: 5]
11 Mikroorganizmy w kurzu z pomieszczeń na przykładzie miasta Lublina / Staszowska Amelia // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 325-328 [MNiSW: 5]
12 Modelowanie numeryczne w ilościowej i jakościowej ocenie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej / Gajuk Dorota, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 209-215 [MNiSW: 5]
13 Modification of the measurement method of relative moisture determination using Peltier probe / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 51-56 [MNiSW: 5]
14 Some distance measures for estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoring / Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 431-436 [MNiSW: 5]
15 Stężenia ozonu w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi / Staszowska Amelia, Dudzińska Marzenna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 623-627 [MNiSW: 5]
2012 (10)

Artykuły(10)

1 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków / Pliżga Oktawia, Jlilati-Zgardzińska Alia, Florek Monika, Hanzel Jacek, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 775-780 [MNiSW: 5]
2 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 395-399 [MNiSW: 5]
3 Distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of Lublin / Kirichenko Marina, Babko Roman, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 157-163 [MNiSW: 5]
4 Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego / Guz Łukasz, Targosińska E. // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 713-718 [MNiSW: 5]
5 Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions / Chmielewska Agnieszka, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz, Mazurek Wojciech // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 487-492 [MNiSW: 5]
6 Stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych dla wybranej zlewni w miasta Lublin / Jaromin Katarzyna, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Mazurek Wojciech // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 725-730 [MNiSW: 5]
7 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 475-479 [MNiSW: 5]
8 Wastewater purification from colorant by flotation and bio-colagulation / Lunov Volodymyr, Sabliy Larisa, Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 135-141 [MNiSW: 5]
9 Wpływ biosurfaktanta RECO 10 na morfologię kłaczków osadu czynnego / Złotucha Małgorzata, Rożej Agnieszka, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 811-816 [MNiSW: 5]
10 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych / Łagód Grzegorz, Babko Roman, Jaromin Katarzyna, Kuzmina Tatyana // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 297-303 [MNiSW: 5]
2013 (2) 2014 (7) 2015 (3) 2016 (3) 2017 (2) 2018 (1)