Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN
Typ:Czasopismo
ISSN: 1895-3980
Punkty: 3
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (1) 2014 (1) 2015 (21)

Artykuły(21)

1 Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 33-45 [MNiSW: 9]
2 Cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie-problematyka ochrony zabytków / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 73-78 [MNiSW: 9]
3 Cztery obiekty reprezentujące dwa kierunki spojrzenie na architekturę polską XXI wieku / Trammer Hubert // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 105-115 [MNiSW: 9]
4 Dzielnica Czechów w Lublinie - geneza układu urbanistycznego / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 75-88 [MNiSW: 9]
5 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta / Ostańska Anna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, vol. 11, s. 20-32 [MNiSW: 9]
6 Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]
7 Hramovaâ arhitektura Vol’ini v sostave Rossijskoj Imperii (1795 – 1914 g.) / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 104-127 [MNiSW: 9]
8 Kompozycja architektoniczna w dydaktyce / Pytlarz Elżbieta // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 77-85 [MNiSW: 9]
9 Losy wybranych kaplic grobowych i towarzyszących założeniom rezydencjonalnym na terenie województwa lubelskiego / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 7-15 [MNiSW: 9]
10 Metody kreowania tymczasowych przestrzeni publicznych / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 125-141 [MNiSW: 9]
11 Metody prowadzenia zajęć z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne ze studentami kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej / Siestrzewitowska Marzena // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 86-98 [MNiSW: 9]
12 Natural materiality: water as an active element of the gardens by denis mcclair at Volhynia / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 52-62 [MNiSW: 9]
13 Ogrody islamu na przykładzie założeń ogrodowych Andaluzji / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 42-51 [MNiSW: 9]
14 Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 14-21 [MNiSW: 9]
15 Pokoje wyciszeń – współczesne tendencje projektowania / Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 42-47 [MNiSW: 9]
16 Problemy budownictwa wielokopłytowego z lat siedemdziesiątych XX wieku i sposoby ich rozwiazywania na przykładzie działań z Poski i innych Krajów Europejskich / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. XI, s. 16-24 [MNiSW: 9]
17 Propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym na podstawie oceny dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 48-58 [MNiSW: 9]
18 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna / Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 24-33 [MNiSW: 9]
19 Sposób postrzegania sacrum w architekturze współczesnej / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 7-14 [MNiSW: 9]
20 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie / Janus Krzysztof // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 84-97 [MNiSW: 9]
21 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 7-14 [MNiSW: 9]
2016 (10)

Artykuły(10)

1 Dostępność historycznych parków / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 15-23 [MNiSW: 9]
2 Dzieci w mieście - wyzwania i potrzeby dziecka jako użytkownika przestrzeni publicznej / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 52-61 [MNiSW: 9]
3 Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]
4 Kościół Sw. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych / Janus Krzysztof // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 83-95 [MNiSW: 9]
5 Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w obiektach zabytkowych - wybrane przykłady z terenu Lublina i Lubelszczyzny / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 9]
6 Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 96-104 [MNiSW: 9]
7 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 65-80 [MNiSW: 9]
8 Środowisko czlowieka i jego percepcja - ksztaltowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]
9 Wybrane aspekty projektowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb seniorów / Przesmycka Natalia, Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 14-20 [MNiSW: 9]
10 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego / Siestrzewitowska Marzena // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 49-58 [MNiSW: 9]
2017 (7)

Artykuły(7)

1 Conservation and reconstruction of art paintings of the late nineteenth century in the lobby of the academic building of L’viv Polytechnic National University / Bevz Mykola, Hetmanchuk Serhiy // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 23-32 [MNiSW: 9]
2 The market place in Korets town: from classicist creation to spatial dissolution / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 15-22 [MNiSW: 9]
3 Mosty w architekturze Bilbao / Karaś Sławomir // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, s. 82-94 [MNiSW: 9]
4 Ogrody sensoryczne – przestrzenie kojące oraz lecznicze – projektowanie i dobór roślin / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 2, vol. 13, s. 53-58 [MNiSW: 9]
5 Osiedle im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – realizacja założeń programu rządowego „PR-5” i późniejsze działania modernizacyjne / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 67-82 [MNiSW: 9]
6 Sport strzelecki w kontekście obiektów wojskowych w Polsce międzywojennej (1918−1939) na przykładzie projektów strzelnic z Lublina / Kocki Wojciech, Przesmycka Elżbieta // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 3, vol. 13, s. 96-102 [MNiSW: 9]
7 Stan zachowania kompozycji i drzewostanu w zespole pałacowo-parkowym w Krzesimowie w województwie lubelskim / Boguszewska Kamila // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 41-50 [MNiSW: 9]
2018 (1)