Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Typ:Czasopismo
ISSN: 1232-3829
Punkty: 4
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2012 (30)

Artykuły(30)

1 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall / Kamiński Tomasz, Filipek Przemysław, Kamińska Ewa // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3789-3796 [MNiSW: 4]
2 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów / Wojdyga Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 921-928 [MNiSW: 4]
3 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego / Caban Jacek, Gardyński Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 11-12, s. 81-84 [MNiSW: 4]
4 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 749-754 [MNiSW: 4]
5 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Koszałka Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2487-2492 [MNiSW: 4]
6 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 105-111 [MNiSW: 4]
7 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 113-119 [MNiSW: 4]
8 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych / Grygiel Dominik, Komsta Henryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1309-1314 [MNiSW: 4]
9 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 375-382 [MNiSW: 4]
10 Impulsowa regeneracja akumulatorów ołowiowych / Boguta Artur // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2241-2245 [MNiSW: 4]
11 Inteligentne systemy magistralne w sterowaniu instalacjami nawadniającymi boiska piłkarskie / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1273-1282 [MNiSW: 4]
12 KOLCE – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach / Filipek Przemysław, Stachowski Rafał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3157-3162 [MNiSW: 4]
13 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Kwaśniak Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2391-2402 [MNiSW: 4]
14 Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011 / Buczaj Marcin // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1695-1702 [MNiSW: 4]
15 Mocowanie ładunków – wymagania a praktyka / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 385-392 [MNiSW: 4]
16 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1403-1412 [MNiSW: 4]
17 Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnych / Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1197-1203 [MNiSW: 4]
18 Problemy detekcji uszkodzeń podzespołów mechatronicznych pojazdów / Sumorek Andrzej // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1187-1195 [MNiSW: 4]
19 Projekt konstrukcyjny ramienia robota przemysłowego / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Próchniak Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2403-2412 [MNiSW: 4]
20 Projektowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego Mindstorms / Filipek Przemysław // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9 [MNiSW: 4]
21 Przegląd technik rozdzielania gliceryny od estrów wyższych kwasów tłuszczowych w procesie produkcji biodiesla / Grygiel Dominik, Komsta Henryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1315-1324 [MNiSW: 4]
22 Robotyka – edukacja dla najmłodszych / Filipek Przemysław // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3165-3174 [MNiSW: 4]
23 Spadochronowy obserwator terenu Sot / Filipek Przemysław, Klaudel Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2413-2421 [MNiSW: 4]
24 Stanowiskowe badania procesu wkręcania łączników gwintowych / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 393-400 [MNiSW: 4]
25 Technologie MDE w obsłudze aspektów społecznościowych usług transportowych, na przykładzie App Inventor / Żyła Kamil, Kęsik Jacek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, s. 3063-3068 [MNiSW: 4]
26 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 755-762 [MNiSW: 4]
27 Wpływ smarności paliw na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Ignaciuk Piotr, Ogrodnik Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2433-2439 [MNiSW: 4]
28 Wstępne badania wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałośc drewna impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SIO2 / Ogrodnik Paweł, Pieniak Daniel, Jaskółowski Waldemar, Gil Leszek, Szulej Jacek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1395-1401 [MNiSW: 4]
29 Wykorzystanie właściwości kryształów w technice / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2381-2389 [MNiSW: 4]
30 Wyznaczenie parametrów tłumienia drgań w konstrukcjach wielomateriałowych z dodatkiem zeolitu / Szulej Jacek, Ogrodnik Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3463-3469 [MNiSW: 4]
2013 (28)

Artykuły(28)

1 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie / Rybicka Iwona, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1211-1216 [MNiSW: 4]
2 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Samborski Sylwester // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 1, s. 57-60 [MNiSW: 4]
3 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych / Caban Jacek, Holeša Lukáš , Jachymek Marcin, Opielak Marek, Stopa Piotr, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1183-1192 [MNiSW: 4]
4 Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowych / Caban Jacek, Komsta Henryk, Vrábel Ján // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1193-1201 [MNiSW: 4]
5 Darmowe oprogramowanie wspomagające nauczanie projektowania obiektowego - analiza porównawcza / Szymczyk Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1767-1776 [MNiSW: 4]
6 Dobór języka programowania kontrolera PLC / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin, Horyński Marek, Boguta Artur, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2319-2329 [MNiSW: 4]
7 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 827-836 [MNiSW: 4]
8 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów / Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1319-1326 [MNiSW: 4]
9 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem / Filipek Przemysław, Koter Daniel, Szymański Alan // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1437-1445 [MNiSW: 4]
10 Metodyka obliczeń niezawodności działania współpracujących urządzeń / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1969-1976 [MNiSW: 4]
11 Metodyka obliczeń statystycznych intensywności eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego / Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander, Rybicka Iwona // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1941-1950 [MNiSW: 4]
12 Modułowa budowa robota-RYBY / Filipek Przemysław, Sługocki Michał, Kamiński Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1757-1766 [MNiSW: 4]
13 Nowa koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnym / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Górski Krzysztof, Jańczuk Bronisław, Zdziennicka Anna, Szymczyk Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2878-2889 [MNiSW: 4]
14 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem autobusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Brumerčikova Eva, Piotrowska Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1203-1209 [MNiSW: 4]
15 Problemy eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy stosowanych w zasobnikowych układach wtrysku oleju napędowego / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Lotko Wincenty, Gielniewski Robert, Gardyński Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1709-1718 [MNiSW: 4]
16 Problemy w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych / Tomczak Michał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 637-645 [MNiSW: 4]
17 Projekt i budowa chwytaka szczypcowego o chwycie równoległym / Filipek Przemysław, Koter Daniel, Szymański Alan // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1447-1457 [MNiSW: 4]
18 Projekt podwozia przyczepy ciągnika z przesuwnym wózkiem tandemu / Filipek Przemysław, Kwaśniak Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1307-1317 [MNiSW: 4]
19 Projekty koncepcyjne zmian konstrukcyjnych urządzeń rolniczych zwiększających ich funkcjonalność / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1959-1968 [MNiSW: 4]
20 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED / Boguta Artur // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2491-2498 [MNiSW: 4]
21 Sposób ruchu 6-nożnego robota kroczącego - Krab / Filipek Przemysław, Śmiech Mateusz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1459-1469 [MNiSW: 4]
22 System podwójnego balansu w konstrukcji jednokołowego robota / Filipek Przemysław, Palinowski Dawid, Kamiński Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1483-1493 [MNiSW: 4]
23 Wspomagane komputerowo stanowisko laboratoryjne do badania ogniw paliwowych i elektrolizerów typu HTPEM / Barański Grzegorz, Sochaczewski Rafał , Małek Arkadiusz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 49-56 [MNiSW: 4]
24 Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1613-1623 [MNiSW: 4]
25 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1951-1958 [MNiSW: 4]
26 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej / Sumorek Andrzej // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2505-2513 [MNiSW: 4]
27 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym / Longwic Rafał, Lotko Wincenty, Sander Przemysław // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 3541-3552 [MNiSW: 4]
28 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego / Filipek Przemysław, Pokrywiński Karol // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1471-1481 [MNiSW: 4]
2015 (35)

Artykuły(35)

1 Analiza metod wyboru dostawców zgodnych z regułą condorceta / Biruk Sławomir // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1786-1790 [MNiSW: 5]
2 Analiza możliwości oceny zużycia eksploatacyjnego wybranych elementów dźwigu osobowego na podstawie przebiegu przyspieszeń kabiny / Szydło Kamil, Longwic Rafał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2150-2153 [MNiSW: 5]
3 Analiza numeryczna poziomu naprężeń samochodowego podnośnika trapezowego / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2839-2842 [MNiSW: 5]
4 Analiza przyczyn uszkodzeń turbosprężarek samochodowych / Durczak Tomasz , Sander Przemysław, Longwic Rafał, Lotko Wincenty, Górski Krzysztof // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1833-1836 [MNiSW: 5]
5 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym / Wysmulski Paweł, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 3021-3024 [MNiSW: 5]
6 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego / Śledziewski Krzysztof // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2977-2982 [MNiSW: 5]
7 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego / Szydło Kamil, Longwic Rafał, Maciąg Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2154-2158 [MNiSW: 5]
8 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu / Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2494-2497 [MNiSW: 5]
9 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2843-2847 [MNiSW: 5]
10 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2582-2585 [MNiSW: 5]
11 Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach / Wrona Rafał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2179-2181 [MNiSW: 5]
12 Charakterystyka tribologiczna stopów magnezu stosowanych w środkach transportu / Walczak Mariusz, Caban Jacek, Pliżga Paula // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1614-1617 [MNiSW: 5]
13 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem poziomego, ruchomego obciążenia inercyjnego / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2955-2956 [MNiSW: 5]
14 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem ruchomej siły poziomej / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2959-2963 [MNiSW: 5]
15 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowqanego z inteligentnym budunkiem / Horyński Marek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2586-2589 [MNiSW: 5]
16 Krytyczna analiza metod napraw turbosprężarek samochodowych / Durczak Tomasz, Sander Przemysław, Longwic Rafał, Górski Krzysztof, Lotko Wincenty // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2468-2471 [MNiSW: 5]
17 Numeryczna analiza łopaty turbozespołu wiatrowego / Dębski Hubert, Szklarek Karol, Goluch Michał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2459-2461 [MNiSW: 5]
18 Numeryczna analiza wytrzymałościowa kompozytowej karoserii samochodu elektrycznego / Wysmulski Paweł, Ferdynus Mirosław, Falkowicz Katarzyna, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 3016-3020 [MNiSW: 5]
19 Numeryczna analiza zginania cienkościennych profili kompozytowych / Dębski Hubert, Sokół Daniel // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2455-2458 [MNiSW: 5]
20 Ocena pracy regionalnego centrum dystrybucyjnego sieci handlowej w oparciu o wybrane operacyjne logistyczne wskaźniki / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Mikulski Maciej // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 439-442 [MNiSW: 5]
21 Ocena realizacji zamówień towarów do regionalnego centrum dystrybucyjnego wybranej sieci handlowej / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Madleňák Radovan // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 435-438 [MNiSW: 5]
22 Ocena wybranych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym paliwem / Łodygowski Kamil, Lotko Wincenty, Górski Krzysztof, Longwic Rafał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 958-961 [MNiSW: 5]
23 Praca ściskanej płyty z wycięciem w zakresie pokrytycznym / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2491-2493 [MNiSW: 5]
24 Rekuperacja ciepła w przemyśle papierniczym / Grygiel Dominik, Droździel Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2570-2574 [MNiSW: 5]
25 Studium możliwości skrętnych ciągników z wielkogabarytowymi naczepami / Zniszczyński Andrzej, Koszałka Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1742-1746 [MNiSW: 5]
26 Symulacja pracy centrali alarmowej za pomocą sterownika programowalnego PLC / Majcher Jacek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2723-2726 [MNiSW: 5]
27 Weryfikacja metody rozpoznawania rodzaju ruchu wykorzystującej sensory urządzeń mobilnych / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1391-1395 [MNiSW: 5]
28 Wpływ czynników eksploatacyjnych na parametry pracy żarówek halogenowych H7 / Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2133-2136 [MNiSW: 5]
29 Wpływ działania układu klimatyzacji automatycznej na właściwości fizyczne powietrza w klimatyzowanym samochodzie / Boguta Artur // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 177-180 [MNiSW: 5]
30 Wpływ eteru dietylowanego na właściwości fizykochemiczne oleju rzepakowego / Górski Krzysztof, Przedlacki Marcin, Longwic Rafał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 581-584 [MNiSW: 5]
31 Wybrane zagadnienia magazynowania w przedsiębiorstwie z branży spożywczej / Rudawska Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2848-2852 [MNiSW: 5]
32 Wykorzystanie sterownika programowalnego EASY do sterowania praca dźwigu osobowego / Majcher Jacek, Kafarski Marcin // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2727-2730 [MNiSW: 5]
33 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu / Falkowicz Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2488-2490 [MNiSW: 5]
34 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej / Szklarek Karol // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1483-1485 [MNiSW: 5]
35 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej / Rudawska Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2853-2857 [MNiSW: 5]
2016 (3) 2017 (1)