Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT
Typ:Czasopismo
ISSN: 1732-324X
Punkty: 6
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (8)

Artykuły(8)

1 Determinanty zachowań rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 52, s. 272-278 [MNiSW: 7]
2 Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzy / Miłosz Elżbieta // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 49, s. 97-110 [MNiSW: 7]
3 Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers / Laskowski Maciej, Kęsik Jacek, Bober Dariusz // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 42, s. 5-15 [MNiSW: 7]
4 Knowledge base in software project estimation / Miłosz Marek, Borys Magdalena // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 53, s. 191-201 [MNiSW: 7]
5 Ocena zdolności procesu a zachowanie jakości technologicznej na podstawie danych ze standardowego systemu pomiarowego / Jacniacka Elżbieta, Kujan Krzysztof // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 40, s. 181-189 [MNiSW: 7]
6 Perception of Global Collaborative Knowledge Systems in Polish SMEs / Miłosz Marek // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 42, s. 125-134 [MNiSW: 7]
7 Wdrożenie sytemu ERP w ocenie użytkowników - studium przypadku / Miłosz Marek // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, vol. 49, s. 111-121 [MNiSW: 7]
8 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 54, s. 28-38 [MNiSW: 7]
2012 (1) 2013 (2) 2014 (1)