Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Typ:Czasopismo
ISSN: 1689-0132
Punkty: 25
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (19)

Projekty wynalazcze(19)

1 Główne podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowca / Kozak Mariusz, Fijałkowski Stefan, Klimkowski Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1665-1665 [MNiSW: 25]
2 Sposób i układ do sterowania składanym podwoziem głównym, zwłaszcza śmigłowca / Kozak Mariusz, Fijałkowski Stefan, Klimkowski Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 9, s. 1929-1929 [MNiSW: 25]
3 Sposób i urządzenie blokujące podwozie, zwłaszcza śmigłowca / Kozak Mariusz, Fijałkowski Stefan, Klimkowski Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1665-1665 [MNiSW: 25]
4 Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości powierzchniowo aktywnych cieczy / Zaleski Kazimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 9, s. 1941-1941 [MNiSW: 25]
5 Sposób i urządzenie do szlifowania cienkich blach metalowych, zwłaszcza o właściwościach paramagnetycznych / Zaleski Kazimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 7, s. 1395-1395 [MNiSW: 25]
6 Sposób napełniania materiałem sypkim kurczliwego pojemnika lateksowego i urządzenie do napełniania według sposobu [ Nr patentu 210266] / Szwed Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 12, s. 2755-2755 [MNiSW: 25]
7 Sposób olejenia tłokowego silnika spalinowego pojazdu samochodowego działający w momencie rozruchu / Idzior Marek, Karpiuk Wojciech, Longwic Rafał, Merkisz Jerzy, Tarkowski Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 11, s. 2469-2469 [MNiSW: 25]
8 Sposób otrzymywania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Weroński Wiesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 519-519 [MNiSW: 25]
9 Sposób realizacji przyspieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych i symulator żucia / Hunicz Jacek, Niewczas Agata, M., Kordos Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 4, s. 722-722 [MNiSW: 25]
10 Sposób uaktywniania przetwórczego układu uplastyczniającego wytłaczarek / Sikora Janusz, Sikora Robert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 12, s. 2753-2753 [MNiSW: 25]
11 Sposób wspomagania suszenia konwekcyjnego za pomocą wiatru jonowego / Sumorek Andrzej, Pietrzyk Wiktor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 6, s. 1129-1130 [MNiSW: 25]
12 Sposób wytwarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych / Pawłowski Lucjan, Tietiurka Włodzimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1671-1671 [MNiSW: 25]
13 Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru / Pawłowski Lucjan, Tietiurka Włodzimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1671-1671 [MNiSW: 25]
14 Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 10, s. 2187-2187 [MNiSW: 25]
15 Sposób wytwarzania powłoki polimerowej / Sikora Robert, Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 5, s. 935-935 [MNiSW: 25]
16 Sposób wytwarzania wkrętów, zwłaszcza szynowych / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Weroński Wiesław, Brożek Jan, Szczepaniuk Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 519-519 [MNiSW: 25]
17 Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych / Majewski Jacek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 532-532 [MNiSW: 25]
18 Walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych / Pater Zbigniew, Bogusz Eugeniusz, Gontarz Andrzej, Weroński Wiesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 519-519 [MNiSW: 25]
19 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych / Sikora Janusz, Sikora Robert, Lakutowicz Jerzy, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 6, s. 1115-1115 [MNiSW: 25]
2012 (24)

Projekty wynalazcze(24)

1 Głowica wytłaczarska / Sikora Robert, Tor-Świątek Aneta, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1074-1074 [MNiSW: 25]
2 Kompozyt ceramika-węgiel i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-węgiel / Kosmulski Marek, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Próchniak Tomasz, Saneluta Czesław, Bobryk Ewa, Kurzydłowski Krzysztof, Leboda Roman, Skubiszewska-Zięba Jadwiga, Szafran Mikołaj // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 3, s. 548-548 [MNiSW: 25]
3 Konik obrabiarki [patent 212961] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 12, s. 2897-2897 [MNiSW: 25]
4 Konik obrabiarki [patent nr 211537] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1073-1073 [MNiSW: 25]
5 Maszyna rotacyjna / Sobczuk Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 7, s. 1621-1621 [MNiSW: 25]
6 Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
7 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
8 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
9 Sposób i urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie w warunkach synergicznych wymuszeń / Hejwowski Tadeusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 2, s. 285-285 [MNiSW: 25]
10 Sposób i urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernego / Hejwowski Tadeusz, Weroński Andrzej, Kiełbiński Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 2, s. 285-285 [MNiSW: 25]
11 Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Wasąg Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 8, s. 2000-2000 [MNiSW: 25]
12 Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 1, s. 14-14 [MNiSW: 25]
13 Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2724-2724 [MNiSW: 25]
14 Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w układach scalonych [ patent nr 212829] / Żukowski Paweł, Węgierek Paweł, Partyka Janusz, Kołtunowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2724-2724 [MNiSW: 25]
15 Stal konstrukcyjna stopowa do azotowania / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
16 Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach złożonego stanu naprężeń w badanym materiale / Weroński Andrzej, Trzciński Andrzej, Hejwowski Tadeusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1090-1090 [MNiSW: 25]
17 Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
18 Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] / Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 3, s. 548-548 [MNiSW: 25]
19 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych / Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Giżewski Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2723-2723 [MNiSW: 25]
20 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej / Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2723-2723 [MNiSW: 25]
21 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 10, s. 2401-2401 [MNiSW: 25]
22 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2709-2709 [MNiSW: 25]
23 Urządzenie stabilizujące [ patent nr 211190] / Sikora Robert, Garbacz Tomasz, Sikora Janusz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 4, s. 816-816 [MNiSW: 25]
24 Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki [ patent nr 212185] / Sikora Robert, Sikora Janusz, Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 8, s. 2001-2001 [MNiSW: 25]
2013 (28)

Projekty wynalazcze(28)

1 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] / Sikora Jarosław, Jabłoński Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2240-2240 [MNiSW: 25]
2 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512] / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
3 Dźwig niskoenergetyczny szybkobieżny, zwłaszcza osobowy [patent nr 213971] / Kozak Czesław, Karwat Czesław, Mączka Wacław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 5, s. 1115-1115 [MNiSW: 25]
4 Gorset dynamiczno-stymulujący do leczenia choroby Scheuermanna [ patent nr 214836] / Latalski Michał, Fatyga Marek, Latalski Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2220-2221 [MNiSW: 25]
5 Kabel elektryczny [ patent nr 215154] / Sikora Robert, Sikora Janusz, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Karwowska Diana // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 10, s. 2473-2473 [MNiSW: 25]
6 Konik obrabiarki [patent nr 213606] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851 [MNiSW: 25]
7 Konik obrabiarki [patent nr 213607] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Bagimov Igor, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851 [MNiSW: 25]
8 Konik obrabiarki [patent nr 213608] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Bagimov Igor, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851 [MNiSW: 25]
9 Konik obrabiarki [patent nr 214058] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1426-1426 [MNiSW: 25]
10 Maszyna wirnikowo-wyporowa o sprężu wewnętrznym [patent nr 214431] / Zniszczyński Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 7, [MNiSW: 25]
11 Przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg [ patent nr 213294] / Longwic Rafał, Tarkowski Piotr, Lonkwic Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 2, s. 306-306 [MNiSW: 25]
12 Silnik parowy turborotacyjny do generatora elektrycznego elektrowni [patent nr 213495] / Mączka Wacław, Karwat Czesław, Kozak Czesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 3, s. 556-556 [MNiSW: 25]
13 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214519] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
14 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214530] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
15 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214520] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
16 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214513] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
17 Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym [ patent nr 215505] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
18 Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym [ patent nr 215504] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
19 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyro- bów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym [ patent nr 215506] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
20 Sposób oceny szybkości degradacji powłok ochronnych styków łączników aparatowych niskiego napięcia [Nr patentu 214902] / Żukowski Paweł, Karwat Czesław, Kozak Czesław, Kolasik Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2239-2239 [MNiSW: 25]
21 Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wy- robów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215444] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
22 Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłasz- cza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215439 ] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
23 Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215439] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
24 Sposób wytwarzania wodoru [ Nr patentu 214901] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2227-2227 [MNiSW: 25]
25 Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 10, s. 2472-2472 [MNiSW: 25]
26 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576] / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1459-1459 [MNiSW: 25]
27 Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu [ patent nr 214037 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1427-1427 [MNiSW: 25]
28 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] / Łukasik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 11, s. 2756-2756 [MNiSW: 25]
2014 (41)

Projekty wynalazcze(41)

1 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1686-1686 [MNiSW: 25]
2 Cienkościenna powłoka porowata [patent nr 216419] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 839-840 [MNiSW: 25]
3 Frez palcowy walcowo-czołowy [patent nr 217266] / Reszka Grzegorz, Dziuba Marek, Płaska Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 6, s. 1395-1395 [MNiSW: 25]
4 Kocioł centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 218467 (21) 39517] / Płaska Stanisław, Bednarz Adam // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3222-3222 [MNiSW: 25]
5 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215888] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
6 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego [patent nr 215635] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 1, s. 6-6 [MNiSW: 25]
7 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych [patent nr 216421] / Wendeker Mirosław, Czarnigowski Jacek, Duk Mariusz, Pietrykowski Konrad, Sochaczewski Rafał , Szlachetka Marcin, Biały Michał, Magryta Paweł, Klimkiewicz Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 835-835 [MNiSW: 25]
8 Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym [patent nr 217069] / Wendeker Mirosław, Barański Grzegorz, Sochaczewski Rafał , Biały Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 6, s. 1407-1407 [MNiSW: 25]
9 Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn [ Patent nr (11) 216900 (21) 401567] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 5, s. 1098-1098 [MNiSW: 25]
10 Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218063 (21) 388471] / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2581-2581 [MNiSW: 25]
11 Sposób i układ obciążania prądnic prądu stałego z odzyskiem energii [Patent (11) 218053 (21) 390487] / Urbański Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2592-2592 [MNiSW: 25]
12 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [Patent nr (11) 216560 (21) 395698] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 835-835 [MNiSW: 25]
13 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [Patent nr (11) 216580 (21) 395697] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 836-836 [MNiSW: 25]
14 Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca [patent nr 215929] / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 251-251 [MNiSW: 25]
15 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopentadienu w kolumnie homogenizacyjnej [patent nr 217387] / Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1690-1690 [MNiSW: 25]
16 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216311] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
17 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi [patent nr 216309] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
18 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215890] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
19 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania [patent nr 217995] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
20 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem [patent nr 217994] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
21 Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym [patent nr 215953] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
22 Sposób modyfikacji asfaltu [Patent (11) 218050 (21) 393756] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2584-2584 [MNiSW: 25]
23 Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216310] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 544-544 [MNiSW: 25]
24 Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków [patent nr 216075] / Widomski Marcin, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 261-261 [MNiSW: 25]
25 Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych [patent nr 216076] / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 265-265 [MNiSW: 25]
26 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi [patent nr 215810] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 1, s. 6-6 [MNiSW: 25]
27 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych [Patent nr (11) 218402 (21) 394247] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3212-3212 [MNiSW: 25]
28 Sposób wykonywania wzmocnień podłoza gruntowego [Patent nr (11) 218447 (21) 391572] / Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3219-3219 [MNiSW: 25]
29 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowych indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Patent nr (11) 216971 (21) 390789 / Kołtunowicz Tomasz, Węgierek Paweł, Fedotov A.A., Fedotova J., Larkin A.V. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 5, s. 1114-1114 [MNiSW: 25]
30 Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo-polimerowej [patent nr 217753] / Sikora Janusz, Garbacz Tomasz, Greskovic Frantisek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 8, s. 1950-1950 [MNiSW: 25]
31 Sposób wytwarzania obszarów izolacji pionowej w krzemowych strukturach półprzewodnikowych [Patent nr (11) 216726] / Węgierek Paweł, Kowalski Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 5, s. 1115-1115 [MNiSW: 25]
32 Stół [Prawo z rejestracji nr 20485 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Gołębiowska Kinga, Bobowski Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 867-867 [MNiSW: 25]
33 Układ i sposób automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218061 (21) 404680] / Fijałkowski Stefan, Wójcik Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2581-2581 [MNiSW: 25]
34 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą [patent nr 217991] / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2237-2237 [MNiSW: 25]
35 Układ uplastyczniający, zwłaszcz wytłaczarki ślimakowej [patent nr 21758] / Królikowski Bogusław, Frąszczak Zbigniew, Miszewski Sławomir, Sikora Robert, Sasimowski Emil, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1683-1683 [MNiSW: 25]
36 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
37 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [patent nr 217378] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1683-1683 [MNiSW: 25]
38 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza [patent nr 218000] / Lozbin Viktor, Bylicki Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2236-2236 [MNiSW: 25]
39 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 544-544 [MNiSW: 25]
40 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 838-838 [MNiSW: 25]
41 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2579-2579 [MNiSW: 25]
2015 (73)

Projekty wynalazcze(73)

1 Głowica wytłaczarska do granulowania [Patent nr (11) 220496 (21) 403245] / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2438-2439 [MNiSW: 25]
2 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219618 (21) 398455] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
3 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219636 (21) 398453] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1281-1282 [MNiSW: 25]
4 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219637 (21) 398454] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
5 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219638 (21) 398456] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
6 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219639 (21) 398457] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1281-1282 [MNiSW: 25]
7 Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania [ Patent nr (11) 219944 (21) 397579] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1800-1800 [MNiSW: 25]
8 Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi [Patent nr (11) 218814 (21) 398570] / Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
9 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi [Patent nr (11) 218582 (21) 394248] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
10 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych [Patent nr (11) 219170 (21) 397944] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
11 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula [Patent nr (11) 219073 (21) 394832] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
12 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule [Patent nr (11) 219678 (21) 394835] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1277-1277 [MNiSW: 25]
13 Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowego [Patent nr (11) 219484 (21) 395434] / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, s. 1049-1049 [MNiSW: 25]
14 Przyrząd do pogłębiania przelotowego otworów w elementach tworzywowych [ Patent nr (11) 220134 (21) 402546 ] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
15 Ściana oporowa sprężona [ Patent nr (11) 219956 (21) 396274 ] / Jakóbczak Antoni, Łukasik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1794-1794 [MNiSW: 25]
16 Silnik parowy turborotacyjny [ Patent nr (11) 219983 (21) 401766 ] / Mączka Wacław, Karwat Czesław, Kozak Czesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1795-1795 [MNiSW: 25]
17 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym [Patent nr (11) 219456 (21) 394431] / Samołyk Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
18 Sposób i urządzenie do kucia kul [Patent nr (11) 220143 (21) 403211 ] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
19 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Patent nr (11) 220495 (21) 404104] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2438-2438 [MNiSW: 25]
20 Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera [Patent nr (11) 218599 (21) 390920] / Lozbin Viktor, Toborek Krzysztof, Bylicki Piotr, Kuba V. V. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 22-22 [MNiSW: 25]
21 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno [ Patent nr (11) 219954 (21) 392860 ] / Samołyk Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
22 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza [ Patent nr (11) 220138 (21) 404041] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
23 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi [ Patent nr (11) 219935 (21) 404040 ] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
24 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego [Patent nr (11) 219955 (21) 392946] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
25 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi [Patent nr (11) 218601 (21) 394249]1 / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
26 Sposób kształtowania półswobodnego radiatora [Patent nr (11) 219498 (21) 405924] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1044-1044 [MNiSW: 25]
27 Sposób kształtowania radiatora [Patent nr (11) 219445 (21) 404274] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
28 Sposób kształtowania radiatora dwurzędowego [Patent nr (11) 219499 (21) 405923] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
29 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora [Patent nr (11) 219501 (21) 405922] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
30 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora z żebrem o zarysie półokrągłym [Patent nr (11) 219497 (21) 405925] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1044-1044 [MNiSW: 25]
31 Sposób kształtowania wyrobów drążonych metodą przepychania obrotowego [Patent nr (11) 219463 (21) 393242] / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
32 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Patent nr (11) 219160 (21) 394722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
33 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [Patent nr (11) 219296 (21) 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 778-778 [MNiSW: 25]
34 Sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym [Patent nr (11) 219745 (21) 395319] / Wendeker Mirosław, Grabowski Łukasz, Gęca Michał, Magryta Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 7, s. 1518-1518 [MNiSW: 25]
35 Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennego [ Patent nr (11) 219962 (21) 393199 ] / Karwat Czesław, Kozak Czesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1798-1799 [MNiSW: 25]
36 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma dyskami płaskimi w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 219165 (21) 395043] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
37 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 219481 (21) 395042] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
38 Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [Patent nr (11) 219021 (21) 393496] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 516-516 [MNiSW: 25]
39 Sposób połączenia porcelany stomatologicznej z podłożem tytanowym [ Patent nr (11) 219981 (21) 402092 ] / Walczak Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1783-1783 [MNiSW: 25]
40 Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu [ Patent nr (11) 219993 (21) 394352 ] / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1798-1798 [MNiSW: 25]
41 Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału [Patent nr (11) 220747 (21) 395014] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 12, s. 2686-2686 [MNiSW: 25]
42 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami [Patent nr (11) 218598 (21) 394738] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
43 Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwania [Patent nr (11) 219107 (21) 393535] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 516-516 [MNiSW: 25]
44 Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego [ Patent nr (11) 219923 (21) 393949 ] / Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1794-1794 [MNiSW: 25]
45 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula [Patent nr (11) 219074 (21) 394833] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
46 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną [Patent nr (11) 219582 (21) 394967] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
47 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą styczną [Patent nr (11) 219263 (21) 394838] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
48 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną [Patent nr (11) 218597 (21) 394836] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
49 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [Patent nr (11) 219457 (21) 395348] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
50 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł [ patent nr (11) 219921 (21) 394199 ] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
51 Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym [ Patent nr (11) 219744 (21) 395318 ] / Wendeker Mirosław, Jakliński Piotr, Szlachetka Marcin, Majczak Adam // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 7, s. 1518-1518 [MNiSW: 25]
52 Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej [Patent nr (11) 219193 (21) 398569] / Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
53 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów scalonych [ Patent nr (11) 219975 (21) 399392 ] / Kołtunowicz Tomasz, Fedotova J., Fedotov A.A. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1799-1800 [MNiSW: 25]
54 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozety [ Patent nr (11) 220504 (21) 396593] / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
55 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozety [ Patent nr (11) 220503 (21) 396595] / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
56 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety [Patent nr (11) 220525 (21) 396596] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
57 Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego i płyta wytwarzana tym sposobem : [Patent nr (11) 218877 (21) 398692] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 2, s. 308-308 [MNiSW: 25]
58 Sposób wytwarzania rury porowatej [ Patent nr (11) 219977 (21) 402485 ] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
59 Sposób wytwarzania szeregowego układu pojemność-indukcyjność do układów mikroelektronicznych [Patent nr (11) 218600 (21) 391039] / Kołtunowicz Tomasz, Węgierek Paweł, Fedotov A.S., Fedotova J., Larkin A.V. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 23-23 [MNiSW: 25]
60 Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami [ Patent nr (11) 220753 (21) 394503 ] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 12, s. 2683-2683 [MNiSW: 25]
61 Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami [Patent nr (11) 220753 (21) 394503 ] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 12, s. 2683-2683 [MNiSW: 25]
62 Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego [Patent nr (11) 219163 (21) 397870] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 529-529 [MNiSW: 25]
63 Stop eutektyczny [ Patent nr (11) 219957 (21) 397581 ] / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1793-1793 [MNiSW: 25]
64 Szczotka walcowa do usuwania zadziorów [Patent nr (11) 220516 (21) 394989] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2434-2434 [MNiSW: 25]
65 Termoplastyczna rura porowata [Patent nr (11) 220505 (21) 402487] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2447-2447 [MNiSW: 25]
66 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym [ Patent nr (11) 219987 (21) 397580 ] / Majewski Jacek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1798-1798 [MNiSW: 25]
67 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 790-790 [MNiSW: 25]
68 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Patent nr (11) 219991 (21) 398424 ] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1799-1799 [MNiSW: 25]
69 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2448-2448 [MNiSW: 25]
70 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 526-526 [MNiSW: 25]
71 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce [Patent nr (11) 218236 (21) 393924] / Zniszczyński Andrzej, Włodarski Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 9-9 [MNiSW: 25]
72 Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [ Patent nr (11) 219985 (21) 402214 ] / Wendeker Mirosław, Kamiński Zdzisław, Czyż Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1795-1795 [MNiSW: 25]
73 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [ Patent nr (11) 219984 (21) 401976 ] / Sikora Janusz, Suberlak Olech, Greskovic Frantisek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
2016 (86)

Projekty wynalazcze(86)

1 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [Patent nr (11) 221916 (21) 396852] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
2 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222125 (21) 405764] / Wendeker Mirosław, Magryta Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1529-1529 [MNiSW: 30]
3 Głowica wytłaczarska [Patent nr (11) 222686 (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
4 Kabestan [Patent nr (11) 223983 (21) 408779] / Sadurski Łukasz, Czarnigowski Jacek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3095-3095 [MNiSW: 30]
5 Mechanizm sprzęgowy zamka [Patent nr (11) 223974 (21) 408242] / Wolszczak Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3106-3106 [MNiSW: 30]
6 Metoda adaptacyjnej poprawy dokładności przetwarzania w przetworniku częstotliwość-kod [Patent nr (11) 221657 (21) 400997] / Warda Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 5, s. 346-346 [MNiSW: 30]
7 Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Patent nr (11) 221579 (21) 400999] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 4, s. 899-899 [MNiSW: 30]
8 Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującego [Patent nr (11) 221027 (21) 395321] / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 279-279 [MNiSW: 30]
9 Narzędzie do walcowania kul [Patent nr (11) 223926 (21) 402886] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
10 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego wielokrotnego wyrobów typu kula [Patent nr (11) 222709 (21) 399154] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
11 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [Patent nr (11) 222131 (21) 398914] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
12 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Patent nr (11) 221249 (21) 398426] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
13 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego [Patent nr (11) 221916 (21) 397942] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
14 Przewód z tworzywa polimerowego [Patent nr (11) 222685 (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
15 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Patent nr (11) 224269 (21) 404317] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3373-3373 [MNiSW: 30]
16 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Krupski Piotr, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1920-1920 [MNiSW: 30]
17 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych [Patent nr (11) 221004 (21) 394273] / Jakóbczak Antoni, Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 286-286 [MNiSW: 30]
18 Sposób i narzędzie do walcowania skośnego kul walcami wklęsłymi [Patent (11) 224271 (21) 404438] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
19 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 221702 (21) 397818]] / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 5, s. 346-346 [MNiSW: 30]
20 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii [Patent nr (11) 221255 (21) 396984] / Niechaj Marek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 594-594 [MNiSW: 30]
21 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych [Patent nr (11) 221381 (21) 397458] / Klepka Tomasz, Orzeł Jacek, Pioś Paweł, Tarkowski Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 4, s. 903-903 [MNiSW: 30]
22 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Patent nr (11) 224339 (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
23 Sposób i urządzenie do gratowania przedmiotów płaskich, zwłaszcza wycinanych laserem [Patent nr (11) 222198 (21) 398914] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1897-1897 [MNiSW: 30]
24 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [ Patent nr (11) 224226 (21) 403985] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
25 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223937 (21) 403983] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
26 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Patent nr (11) 224227 (21) 403984] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
27 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Patent nr (11) 224259 (21) 403986] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
28 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223936 (21) 403987] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
29 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223939 (21) 403988] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
30 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 222703 (21) 403063] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
31 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [ Patent nr (11) 221264 (21) 405298] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
32 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 222704 (21) 402887] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
33 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Patent nr (11) 223925 (21) 402885] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3091-3091 [MNiSW: 30]
34 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222169, (21) 406424] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
35 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222171 (21) 406425] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
36 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222188 (21) 406426] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
37 Sposób i urządzenie do wywijania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222192 (21) 406427] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
38 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu / Matusik Sylwester, Gardyński Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3107-3107 [MNiSW: 30]
39 Sposób kształtowania kul [Patent nr (11) 223938 (21) 403989] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3091-3091 [MNiSW: 30]
40 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 223463 (21) 400627] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tomasz, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2786-2786 [MNiSW: 30]
41 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 224456 (21) 398499] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3379-3379 [MNiSW: 30]
42 Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 223725 (21) 400998] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2792-2792 [MNiSW: 30]
43 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 223468 (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2768-2768 [MNiSW: 30]
44 Sposób obniżenia napięcia zapłonu wyładowania w reaktorze mikroplazmowym [Patent nr (11) 222480 (21)409000] / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1920-1921 [MNiSW: 30]
45 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222666 (21) 404617] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
46 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222667 (21) 404619] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
47 Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego [Patent nr (11) 223772 (21) 401430] / Kolano Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2809-2809 [MNiSW: 30]
48 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [Patent nr (11) 224268 (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
49 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi z tylną głowicą trójrolkową [ Patent nr (11) 221254 (21) 396847 ] / Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
50 Sposob walcowania poprzecznego odkuwek wielokrotnych z osiowym przemieszczaniem wsadu [Patent nr (11) 221998 (21) 398425] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
51 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu [Patent nr (11) 221250 (21) 398427] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
52 Sposób walcowania poprzecznego uzębień wewnętrznych [ Patent nr (11) 221247 (21) 398176] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
53 Sposób walcowania uzębień wewnętrznych z osiowym przesuwem narzędzi [Patent (11) 221248 (21) 398235] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
54 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Patent (11) 222146 (21) 398541 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1902-1902 [MNiSW: 30]
55 Sposób wyciskania wewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 224500 (21) 404615] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
56 Sposób wyciskania wewnętrznych stopni wałów drążonych [Patent nr (11) 224497 (21) 404611] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
57 Sposób wyciskania zewnętrznego i wewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 224499 (21) 404614] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
58 Sposób wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 224498 [21] 404613] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
59 Sposób wyciskania zewnętrznych stopni wałów drążonych [Patent nr (11) 224501 (21) 404616] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
60 Sposob wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układow mikroelektronicznych [Patent nr (11) 222093 (21) 410027] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Bondariev Vitalii, Fedotova J., Fedotov A.S. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1534-1534 [MNiSW: 30]
61 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Patent nr (11) 224124 (21) 407415] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, s. 3100-3101 [MNiSW: 30]
62 Sposob wytwarzania szeregowego układu pojemnośćindukcyjność do układow scalonych [Patent nr (11) 222094 (21) 410024] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Bondariev Vitalii, Fedotova J., Fedotov A.S. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1534-1534 [MNiSW: 30]
63 Sposób wytwarzania taśmy polimerowej [Patent nr (11) 223388 (21) 410339] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2772-2772 [MNiSW: 30]
64 Sposób wytwarzania żetonu reklamowego porowanego [Patent nr (11) 221252 (21) 396199] / Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 584-584 [MNiSW: 30]
65 Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimi [ Patent nr (11) 220786 (21) 394507] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 1, s. 17-17 [MNiSW: 30]
66 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Patent nr (11) 222699 (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
67 Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222668 (21) 404620] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
68 Stent wewnątrznaczyniowy [Patent nr (11) 224190 (21) 406716] / Weroński Andrzej, Majewski Łukasz, Piskorska Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
69 Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi [Patent nr (11) 221262 (21) 403566] / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 590-590 [MNiSW: 30]
70 Taśma elastyczna [Patent nr (11) 223387 (21) 410338] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2771-2772 [MNiSW: 30]
71 Termoplastyczna rura porowata [Patent nr (11) 221235 (21) 402486] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 593-593 [MNiSW: 30]
72 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Patent nr (11) 223467 (21) 404296] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2770-2770 [MNiSW: 30]
73 Układ do pomiaru małych wartości napięcia [ Patent nr (11) 221256 (21) 397053] / Warda Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 594-594 [MNiSW: 30]
74 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [Patent nr (11) 224157 (21) 412212] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3117-3117 [MNiSW: 30]
75 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [Patent nr (11) 224158 (21) 412215] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3117-3117 [MNiSW: 30]
76 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
77 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] / Sikora Jarosław, Kuś Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2811-2811 [MNiSW: 30]
78 Układ zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Patent (11) 224156 (21) 412211] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3117-3117 [MNiSW: 30]
79 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] / Golewski Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2806-2806 [MNiSW: 30]
80 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1897-1899 [MNiSW: 30]
81 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych [Patent nr (11) 221074 (21) 396594] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 279-279 [MNiSW: 30]
82 Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych [Patent nr (11) 223372 (21) 407839] / Wendeker Mirosław, Grabowski Łukasz, Gęca Michał, Szlachetka Marcin, Biały Michał, Magryta Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2797-2797 [MNiSW: 30]
83 Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych [Patent nr (11) 223373 (21) 407840] / Wendeker Mirosław, Sochaczewski Rafał , Barański Grzegorz, Pietrykowski Konrad, Majczak Adam // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2797-2797 [MNiSW: 30]
84 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] / Weroński Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
85 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina, Majewski Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
86 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] / Kuśmierz Leszek, Skiba Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1913-1913 [MNiSW: 30]
2017 (85)

Projekty wynalazcze(85)

1 Dioda termiczna [Patent nr (11) 227224 (21) 412138] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3914-3914 [MNiSW: 30]
2 Głowica do nagniatania odśrodkowego [Patent nr (11) 224681 (21) 410010] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Patent nr (11) 226979 (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3449-3449 [MNiSW: 30]
4 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] / Kamiński Mariusz, Budzyński Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2950-2950 [MNiSW: 30]
5 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] / Kamiński Mariusz, Budzyński Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2950-2950 [MNiSW: 30]
6 Magnetyczny generator tarczowy szeregowy [Patent nr (11) 226458 (21) 412300] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2081-2081 [MNiSW: 30]
7 Metoda wydłużania protezy ucha środkowego [Patent nr (11) 227222 (21) 412145] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3898 [MNiSW: 30]
8 Mikroreaktor plazmowy [Patent nr (11) 226684 (21) 414023] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2491-2492 [MNiSW: 30]
9 Mikroreaktor plazmowy [Patent nr (11) 226685 (21) 414024] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2492-2492 [MNiSW: 30]
10 Narzędzie do obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 224904 (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
11 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Patent nr (11) 224804 (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
12 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225773 (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
13 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225774 (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
14 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 226533 (21) 409314] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2476-2476 [MNiSW: 30]
15 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Patent nr (11) 224803 (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
16 Obciążka do dźwigu [Patent nr (11) 225770 (21) 416361] / Szydło Kamil, Lonkwic Paweł, Longwic Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1206-1207 [MNiSW: 30]
17 Pantograf przestrzenny prosty [Patent nr (11) 226460 (21) 412302] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2067-2067 [MNiSW: 30]
18 Pantograf przestrzenny stopniowy [Patent nr (11) 226459 (21) 412301] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2067-2067 [MNiSW: 30]
19 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [ Patent nr (11) 227219 (21) 412142] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3897 [MNiSW: 30]
20 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Patent nr (11) 227220 (21) 412143 ] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3897 [MNiSW: 30]
21 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Patent nr (11) 227221 (21) 412144] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof, Kęcik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3897 [MNiSW: 30]
22 Przekładnia zębata [Patent nr (11) 225769 (21) 411982] / Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1215-1215 [MNiSW: 30]
23 Ślimak z ruchomymi elementami intensywnego mieszania [Patent nr (11) 227723 (21) 416317] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
24 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Patent nr (11) 225403 (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
25 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej [Patent nr (11) 224668 (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
26 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Patent nr (11) 227463 (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Kolano Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4274-4274 [MNiSW: 30]
27 Sposób i urządzenie do walcowania poprzecznego narzędzia [Patent nr (11) 226765 (21) 407745] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
28 Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obcią‑ żeniem [Patent nr (11) 227547 (21) 411761] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Longwic Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4280-4280 [MNiSW: 30]
29 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Patent nr (11) 226683 (21) 409791] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
30 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Patent nr (11) 226367 (21) 413877] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna, Stryczewska Henryka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2063-2063 [MNiSW: 30]
31 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego[Patent nr (11) 226642 (21) 408631] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
32 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [Patent nr (11) 226641 (21) 408630] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
33 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Patent nr (11) 226303 (21) 405625] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2078-2078 [MNiSW: 30]
34 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [Patent nr (11) 225857 (21) 412298] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1218-1218 [MNiSW: 30]
35 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [Patent nr (11) 224699 (21) 401841] / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 21-21 [MNiSW: 30]
36 Sposób i urzadzenie do walcowania poprzecznego narzedziami płaskimi [Patent nr (11) 226765 (21) 407745] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2945-2945 [MNiSW: 30]
37 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Patent nr (11) 225218 (21) 405626] / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 456-457 [MNiSW: 30]
38 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Patent nr (11) 227320 (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3902-3902 [MNiSW: 30]
39 Sposób kucia kul [Patent nr (11) 224684 (21) 410232] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 7-7 [MNiSW: 30]
40 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 225610 (21) 404618] / Iwanek Małgorzata, Ciuszko Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 823-823 [MNiSW: 30]
41 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją [Patent nr (11) 224700 (21) 391798] / Czerniaś Krzysztof, Jóźwiakowski Krzysztof, Mazur Andrzej, Goral Roman, Pawłowski Lucjan, Szymański Kazimierz, Kotulska Małgorzata, Zięba Jerzy, Podstawka Sebastian, Góźdz Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
42 Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego [Patent nr (11) 227068 (21) 404600] / Niechaj Marek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 348-348 [MNiSW: 30]
43 Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych [Patent nr (11) 226885 (21) 414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
44 Sposób redukcji średnicy zewnetrznej półfabrykatów rurowych [Patent nr (11) 226885 (21) 414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
45 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Patent nr (11) 225699 (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Bik-Małodzińska Marta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1214-1214 [MNiSW: 30]
46 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Patent nr (11) 226860 (21) 414202 ] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
47 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Patent nr (11) 226860 (21) 414202] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
48 Sposób walcowania skośnego [Patent nr (11) 225772 (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
49 Sposób walcowania wierteł krętych [Patenr nr (11) 224802 (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
50 Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych [Patent nr (11) 224795 (21) 404612] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 7-7 [MNiSW: 30]
51 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [ Patent nr (11) 225803 (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1202-1202 [MNiSW: 30]
52 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej [Patent nr (11) 227069 (21) 408403] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3442-3443 [MNiSW: 30]
53 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Patent nr (11) 224598 (21) 407414] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil, Krasinskyi Volodymyr, Sikora Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 13-14 [MNiSW: 30]
54 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226802 (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
55 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226803 (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
56 Sposób wytwarzania tarczy indowo-galowej [ Patent nr (11) 225856 (21) 410377] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1213-1213 [MNiSW: 30]
57 Sposób wytwarzania zeolitów [Patent nr (11) 224734 (21) 396908] / Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 11-11 [MNiSW: 30]
58 Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej [Patent nr (11) 225668 (21) 404385] / Iwanek Małgorzata, Błażejewski Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1217-1217 [MNiSW: 30]
59 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]
60 Sprzęgło podatne [Patent nr (11) 225230 (21) 410920] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 464-464 [MNiSW: 30]
61 Stanowisko do badań udarowych tkanek miękkich [Patent nr (11) 225771 (21) 410973] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1219-1219 [MNiSW: 30]
62 Szeregowy równoważnik magnetyczny [Patent nr (11) 227070 (21) 412299] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3450-3450 [MNiSW: 30]
63 Tarcza antypoślizgowa z kolcami [Patent nr (11) 225802 (21) 407266] / Filipek Przemysław, Jabłoński Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1205-1205 [MNiSW: 30]
64 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Patent nr (11) 227309 (21) 411900] / Samborski Sylwester, Surdacki Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3916-3916 [MNiSW: 30]
65 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Patent nr (11) 225039 (21) 405903] / Kneć Marcin, Golewski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 244-244 [MNiSW: 30]
66 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Patent nr (11) 225801 (21) 405900] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1218-1218 [MNiSW: 30]
67 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Patent nr (11) 225617 (21) 412083] / Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 823-823 [MNiSW: 30]
68 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Patent nr (11) 226686 (21) 414025] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2492-2492 [MNiSW: 30]
69 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Patent nr (11) 225214 (21) 414026] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 467-467 [MNiSW: 30]
70 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 226452 (21) 411024] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2074-2074 [MNiSW: 30]
71 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 227223 (21) 411025] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3911-3911 [MNiSW: 30]
72 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Patent nr (11) 225768 (21) 414248] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1220-1220 [MNiSW: 30]
73 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 224842 (21) 411329] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 245-245 [MNiSW: 30]
74 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225775 (21) 411330] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
75 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225804 (21) 411327] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
76 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225805 (21) 411328] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
77 Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych [Patent nr (11) 225353 (21) 395640] / Płaska Stanisław, Siwek Artur // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 462-462 [MNiSW: 30]
78 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
79 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
80 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Patent nr (11) 225242 (21) 406019] / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
81 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [Patent nr (11) 227580 (21) 420303] / Kłonica Mariusz, Ogrodniczek Jacek Tomasz, Pyda Adrian // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4273-4273 [MNiSW: 30]
82 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Patent nr (11) 227225 (21) 413131] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3916-3916 [MNiSW: 30]
83 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
84 Walcarka nawrotna [Patent nr (11) 224984 (21) 410189] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Bogusz Eugeniusz, Bogusz Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
85 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 257-257 [MNiSW: 30]
2018 (62)

Projekty wynalazcze(62)

1 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Patent nr (11) 229089 (21) 414224] / Stączek Paweł, Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1952-1952 [MNiSW: 30]
2 Komora dokontroli przetaczania płynów [Patent nr (11) 228073 (21) 413286] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 426-426 [MNiSW: 30]
3 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 435-435 [MNiSW: 30]
4 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229164 (21) 417714] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1945-1945 [MNiSW: 30]
5 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229165 (21) 417715] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1945-1945 [MNiSW: 30]
6 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229811 (21) 412385] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2946-247 [MNiSW: 30]
7 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229683 (21) 412386] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2947-2947 [MNiSW: 30]
8 Kształtownik z materiału porowatego [Patent nr (11) 230168 (21) 422417] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3340-3340 [MNiSW: 30]
9 Łącznik trzpienia wzbudnika [Patent nr (11) 227780 (21) 412084] / Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
10 Ładowarka czołowa [Patent nr (11) 228622 (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1211-1211 [MNiSW: 30]
11 Mechanizm blokujący [Patent nr (11) 229634 (21) 417644] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2958-2958 [MNiSW: 30]
12 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 229275 (21) 410929] / Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1948-1948 [MNiSW: 30]
13 Most-przejście dolne dla zwierząt [Patent nr (11) 228979 (21) 416618] / Karaś Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1613-1613 [MNiSW: 30]
14 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1199-1199 [MNiSW: 30]
15 Platforma załadowczo‑wyładowcza [Patent nr (11) 229633 (21) 417643] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2947-2948 [MNiSW: 30]
16 Przekładnia magnetyczno-mechaniczna [Patent nr (11) 228411 (21) 407833] / Filipek Przemysław, Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 842-842 [MNiSW: 30]
17 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Patent nr (11) 229088 (21) 398068] / Hałas Stanisław, Wójtowicz Artur, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1938-1938 [MNiSW: 30]
18 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228697 (21) 399745] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
19 Ślimak wytłaczarki [Patent nr (11) 229840 (21) 422117] / Sikora Janusz, Perhacova Alzbeta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 4946-4946 [MNiSW: 30]
20 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Patent nr (11) 227727 (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9 [MNiSW: 30]
21 Sposób i układ do pomiaru pH roztworu [Patent nr (11) 227827 (21) 416993] / Harasim Damian, Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Cięszczyk Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-27 [MNiSW: 30]
22 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakosci powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228414 (21) 416177] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 844-844 [MNiSW: 30]
23 Sposób i układ sterowania odczuwalna jakoscia powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228412 (21) 416171] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 843-843 [MNiSW: 30]
24 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Patent nr (11) 228223 (21) 411967] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 423-423 [MNiSW: 30]
25 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Patent nr (11) 227867 (21) 412297] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 24-24 [MNiSW: 30]
26 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Patent nr (11) 228270 (21) 411962] / Połednik Bernard, Gawęda Mirosław, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
27 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Patent nr (11) 228269 (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
28 Sposób iurzadzenie doochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Patent nr (11) 228222 [21] 411959] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 423-423 [MNiSW: 30]
29 Sposób oceny zagrozenia radonowego i układ do niwelowania zagrozenia radonowego w budynkach [Patent nr (11) 228413 (21) 416172] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Mroczek Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 843-844 [MNiSW: 30]
30 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Patent nr (11) 229090 (21) 414247] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1951-1951 [MNiSW: 30]
31 Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228492 (21) 407868] / Wendeker Mirosław, Czyż Zbigniew, Pietrykowski Konrad // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1200-1201 [MNiSW: 30]
32 Sposób stymulacji kiełkowania nasion / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
33 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Patent nr (11) 229664 (21) 420981] / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
34 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Patent nr (11) 229666 (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
35 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Patent nr (11) 227866 (21) 411424] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Fedotova Julia A., Fedotov Aleksander S. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 30-30 [MNiSW: 30]
36 Sposób wytwarzania materiału porowatego [Patent nr (11) 228301 (21) 412797] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 831-831 [MNiSW: 30]
37 Sposób wytwarzania materiału porowatego [Patent nr (11) 228302 (21) 412798] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 831-831 [MNiSW: 30]
38 Sposób wytwarzania rury porowatej [Patent nr (11) 229810 (21) 402488] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2959-2959 [MNiSW: 30]
39 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
40 Sposób zmiany kąta zwilżalności materiałów celulozowych [Patent nr (11) 227672 (21) 17999] / Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 10-10 [MNiSW: 30]
41 Studzienka kanalizacyjna [Patent nr (11) 229311 (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2316-2316 [MNiSW: 30]
42 Uchwyt rury nawojowej [Patent nr (11) 228743 (21) 410056] / Wolszczak Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1604-1604 [MNiSW: 30]
43 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 444-444 [MNiSW: 30]
44 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Patent nr (11) 229888 (21) 417597] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3355-3355 [MNiSW: 30]
45 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 229889 (21) 417601] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3355-3355 [MNiSW: 30]
46 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 25-25 [MNiSW: 30]
47 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Patent nr (11) 229957 (21) 417602] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3355-3355 [MNiSW: 30]
48 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Patent nr (11) 229692 (21) 413917] / Klepka Tomasz, Przech Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2958-2958 [MNiSW: 30]
49 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Patent nr (11) 229782 (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2960-2960 [MNiSW: 30]
50 Urządzenie do samoobrony [Patent nr (11) 229563 (21) 422335] / Paszko Mateusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2320-2320 [MNiSW: 30]
51 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228491 (21) 407867] / Wendeker Mirosław, Czyż Zbigniew, Pietrykowski Konrad // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1200-1200 [MNiSW: 30]
52 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [ Patent nr (11) 230093 (21) 423853] / Sasimowski Emil, Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3340-3340 [MNiSW: 30]
53 Winda załadowcza do rozsiewacza [Patent nr (11) 228744 (21) 415884] / Pawłowski Wojciech, Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1595-1596 [MNiSW: 30]
54 Wytłaczarka [Patent nr (11) 229839 (21) 422114] / Sikora Janusz, Ferdynus Mirosław, Perhacova Alzbeta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 4946-4946 [MNiSW: 30]
55 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Patent nr (11) 227724 (21) 416327] / Sikora Janusz, Runowicz Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
56 Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych [Patent nr (11) 227722 (21) 416316] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
57 Wytłaczarka mieszająca [Patent nr (11) 227725 (21) 416328] / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-9 [MNiSW: 30]
58 Wytłaczarka ślimakowa [Patent nr (11) 227721 (21) 416315] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
59 Wytłaczarka uplastyczniająca [Patent nr (11) 227726 (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9 [MNiSW: 30]
60 Zastawka serca [Patent nr (11) 229562 (21) 414027] / Majewski Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2301-2301 [MNiSW: 30]
61 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
62 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]