Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
Typ:Czasopismo
ISSN: 2300-5130
Punkty: 5
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2014 (8)

Artykuły(8)

1 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru / Snela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 4, z. 61, vol. 31, s. 135-145 [MNiSW: 5]
2 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych / Zdyb Agata, Lichograj Piotr // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3, z.61 , vol. 31, s. 541-546 [MNiSW: 5]
3 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 511-520 [MNiSW: 5]
4 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny / Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 317-328 [MNiSW: 5]
5 Modelowanie charakterystyk I-V ogniw słonecznych w środowisku Matlab/Simulink / Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 203-208 [MNiSW: 5]
6 Porównanie wybranych paneli fotowoltaicznych na podstawie bilansu materiałowo-energetycznego w ich cyklu życia / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 557-564 [MNiSW: 5]
7 Projektowanie elementów żelbetowych z założoną nizawodnością / Skrzypczak Izabela, Buda-Ożóg Lidia, Słowik Marta // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3, z. 61, vol. 31, s. 503-510 [MNiSW: 5]
8 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego / Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert, Bancer Daniel, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 103-112 [MNiSW: 5]
2015 (14)

Artykuły(14)

1 Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA / Tatarczak Jarosław, Sokołowska Marta, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 505-518 [MNiSW: 9]
2 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych / Tatarczak Jarosław, Siedliska Karolina, Kosacki Robert, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 495-504 [MNiSW: 9]
3 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych / Bancer Daniel, Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 5-12 [MNiSW: 9]
4 Miarodajna macierz sztywności w modelowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel – słup / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3/2, z. 62, vol. 32, s. 285-299 [MNiSW: 9]
5 Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sasnitarnej / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Głowacka Anna // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3, z. 62, vol. 32, s. 447-456 [MNiSW: 9]
6 Pozostałości farmaceutyków w środowisku wodnym i metody ich usuwania / Czerwiński Jacek, Kłonica Anna, Ozonek Janusz // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 27-42 [MNiSW: 9]
7 Przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej / Hołota Ewa, Kowalska Beata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 81-98 [MNiSW: 9]
8 Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu / Skrzypczak Izabela, Buda-Ożóg Lidia, Kokoszka Wanda, Słowik Marta // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3/1, z. 62, vol. 32, s. 403-412 [MNiSW: 9]
9 Trwałość jako postulat rozwoju zrównoważonego / Skrzypczak Izabela, Buda-Ożóg Lidia, Słowik Marta // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z.62, vol. 32, s. 393-401 [MNiSW: 9]
10 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Rzepka Anna, Szotowicz Kornelia // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 185-200 [MNiSW: 9]
11 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Mikołajuk Paulina // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 167-183 [MNiSW: 9]
12 Wpływ trawienia plazmą na wybrane parametry cienkich warstw CdTe i SnO2 dla zastosowań fotowoltaicznych / Lichograj Roman, Olchowik Jan, Lichograj Piotr, Czernik Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 275-287 [MNiSW: 9]
13 Wybrane możliwości zastosowania nanostruktur w inżynierii środowiska / Zdyb Agata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 611-617 [MNiSW: 9]
14 Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szewczak Andrzej, Jarosz-Hadam Monika // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 61-70 [MNiSW: 9]
2016 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej / Dobiszewska Magdalena, Franus Wojciech, Turbiak Sylwia // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 1, z. 63, vol. 33, s. 115-122 [MNiSW: 9]
2 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od orientacji geograficznej / Krawczak Ewelina, Zdyb Agata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 193-200 [MNiSW: 9]
3 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Brodaczewska Agnieszka // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 2, z. 63, vol. 33, s. 179-189 [MNiSW: 9]
4 Dobór oszklenia w pasywnych systemach szklarniowych na przykładzie oszklonego balkonu / Grudzińska Magdalena // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 105-112 [MNiSW: 9]
5 Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego - ocena możliwości wystąpienia / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z.63, vol. 33, s. 33-42 [MNiSW: 9]
6 Konwersja energii słonecznej w elektryczną z wykorzystaniem fotonowo wzmocnionej termoemisji elektronowej / Tatarczak Jarosław, Sikora Jarosław // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 489-496 [MNiSW: 9]
7 Otrzymywanie cienkich warstw absorbera CIGS metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań fotowoltaicznych / Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z. 63, vol. 33, s. 193-200 [MNiSW: 9]
8 Pomiar charakterystyki prądowonapięciowej ogniwa fotowoltaicznego metodą pojemnościową w warunkach oświetlenia sztucznego / Prażmo Patrycja, Szewczyk Miłosz, Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z. 63, vol. 33, s. 443-450 [MNiSW: 9]
9 Wpływ tylnego lustra dielektrycznego na działanie krzemowych, cienkowarstwowych ogniw słonecznych otrzymanych metodą epitaksji z fazy gazowej / Cieślak Krystian, Fave Alain, Lemiti Mustapha // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, vol. 63, s. 71-77 [MNiSW: 9]
10 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych / Siedliska Karolina, Zdyb Agata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 413-420 [MNiSW: 9]
11 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych / Zdyb Agata, Lichograj Piotr // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 563-570 [MNiSW: 9]
2017 (5) 2018 (2)