Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O]
Typ:Czasopismo
ISSN: 1689-0132
Punkty: 0
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (1) 2016 (1) 2017 (10)

Projekty wynalazcze(10)

1 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 877-877 [MNiSW: 15]
2 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2377-2377 [MNiSW: 15]
3 Element ochronny i odzież ochronna [Patent nr (11) 227571 [21] 398671] / Głuszak Andrzej, Giżewski Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 12, s. 4281-4281 [MNiSW: 15]
4 KAiM PL [Prawo ochronne na znak towarowy nr 292559] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2162-2162 [MNiSW: 15]
5 Nożowa opaska do nawiercania [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69030]] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 15]
6 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2109-2109 [MNiSW: 15]
7 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2109-2109 [MNiSW: 15]
8 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 69617] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 12, s. 4305-4305 [MNiSW: 15]
9 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69025] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 847-847 [MNiSW: 15]
10 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz, Świć Antoni // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 15]
2018 (1)