Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE
Typ:Czasopismo
ISSN: 2543-5779
Punkty: 0
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2017 (63)

Projekty wynalazcze(63)

1 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 22, s. 18-18
2 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Zgłoszenie nr (21) 414224] / Stączek Paweł, Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 33-34
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 44-44
4 Klucz dynamometryczny [Zgloszenie nr (21) 419408] / Kamiński Mariusz, Budzyński Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 8-8
5 Klucz dynanometryczny [Zgłoszenie nr (21) 419408] / Kamiński Mariusz, Budzyński Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 8-8
6 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
7 Komora do nagniatania dynamicznego strugą wodno-ścierną [Zgłoszenie nr (21) 417357] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław, Leleń Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 23, s. 10-10
8 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417714] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 21-21
9 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417715] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 21-21
10 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417716] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 22-22
11 Mechanizm blokujący [Zgłoszenie nr (21) 417644] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 35-36
12 Mikroreaktor plazmowy [Zgłoszenie nr (21) 414023] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 47-47
13 Mikroreaktor plazmowy [Zgłoszenie nr (21) 414024] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 48-48
14 Most - przejście dolne dla zwierząt [Zgłoszenie nr (21) 416618] / Karaś Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 25-25
15 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Zgłoszenie (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 21, s. 10-10
16 Narzędzie do wyciskania wierteł krętych [Zgloszenie nr (21) 416319] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-14
17 Narzędzie klinowe [Zgloszenie nr (21) 416318] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-13
18 Platforma załadowczo-wyładowcza [Zgłoszenie nr (21) 417643] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 15-15
19 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 417174] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 24, s. 5-5
20 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 15-15
21 Ślimak z ruchomymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416317] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
22 Sposób i komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413285] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
23 Sposób i układ do pomiaru stężenia zanieczyszczeń aerozolowych w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416178] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 37-37
24 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416177] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-35
25 Sposób i układ sterowania odczuwalną jakością powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416171] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-34
26 Sposób i układ sterowania procesem oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 414273] / Guz Łukasz, Połednik Bernard, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 15-15
27 Sposób i układ sterowania wentylacją mechaniczną pomieszczeń [Zgłoszenie nr (21) 413329] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 42-42
28 Sposób i układ sterowania wentylacją pomieszczeń, zwłaszcza w obiektach wielkopowierzchniowych [Zgłoszenie nr (21) 413328] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Skwarczyński Mariusz, Połednik Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 42-42
29 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego [Zgłoszenie nr (21) 414180] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 35-35
30 Sposób i urządzenie do wyznaczania optymalnych dawek flokulanta przy klarowaniu i zagęszczaniu zawiesin [Zgłoszenie nr (21) 413330] / Połednik Bernard, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 21-22
31 Sposób i urządzenie do zintegrowanego wentylowania łóżek [Zgłoszenie nr (21) 413409] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 4, s. 4-4
32 Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 415854] / Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
33 Sposób oceny zagrożenia radonowego i układ do niwelowania zagrożenia radonowego w budynkach [Zgloszenie nr (21) 416172] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Mroczek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-34
34 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Zgłoszenie nr (21) 414147] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 32-32
35 Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 413594] / Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 7-8
36 Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415911] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
37 Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415910] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
38 Sposób zmiany kąta zwilżalności materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417999] / Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 12, s. 19-19
39 Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania [Zgłoszenie nr (21) 420473] / Robak Aleksander, Pieńko Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 24, s. 36-36
40 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 414183] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 10-10
41 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Zgłoszenie nr (21) 414025] / Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 48-48
42 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Zgłosznie nr (21) 417597] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 43-43
43 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Zgłoszenie nr (21) 417601] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 43-43
44 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 12, s. 53-53
45 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Zgłoszenie nr (21) 417602] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 42-42
46 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] / Klepka Tomasz, Przech Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 6, s. 42-42
47 Urządzenie do nagniatania tocznego [Zgłoszenie nr (21) 414179] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 10-10
48 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417992) / Pawłat Joanna, Terebun Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 13, s. 67-68
49 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417993] / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 13, s. 41-41
50 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 37-37
51 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [ Zgłoszenie nr (21) 420303] / Kłonica Mariusz, Ogrodniczek Jacek Tomasz, Pyda Adrian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 15, s. 7-7
52 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Zgłoszenie nr (21) 413131] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 40-40
53 Walcarka skośna [Zgłoszenie nr (21) 416274] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 15, s. 8-8
54 Winda załadowcza do rozsiewacza [Zgłoszenie nr (21) 415884] / Pawłowski Wojciech, Jedliński Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 2-2
55 Wkładka odsysająca do wentylowania przyborów sanitarnych [Zgłoszenie nr (21) 416499] / Połednik Bernard, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 26-26
56 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 416327] / Sikora Janusz, Runowicz Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
57 Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych [Zgłoszenie nr (21) 416316] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 13-13
58 Wytłaczarka mieszająca [Zgłoszenie nr (21) 416328] / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
59 Wytłaczarka ślimakowa [Zgłoszenie nr (21) 416315] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 13-13
60 Wytłaczarka uplastyczniająca [Zgłoszenie nr (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
61 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] / Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 6-6
62 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 36-37
63 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 37-37
2018 (120)

Projekty wynalazcze(120)

1 Aparat inspekcyjny do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów kontrolno-wykonawczych [ Zgłoszenie nr (21) 420960] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Anasiewicz Kamil, Anasiewicz Waldemar // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 36-37
2 Czujnik prędkości obrotowej z hamulcem [Zgłoszenie nr (21) 426272] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 43-43
3 Elektrozawór [Zgłoszenie nr (21) 426275] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 36-36
4 Elektrozawór wzdłużny [Zgłoszenie nr (21) 426276] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 36-36
5 Kanałowa klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425718] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
6 Kanały chłodzące w wymiennikach ciepła [Zgłoszenie nr (21) 421663] / Wolszczak Piotr, Kiersztyn Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 36-36
7 Klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425715] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
8 Klapa zwrotna studzienki [Zgłoszenie nr (21) 425717] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
9 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 19-19
10 Komora do suszenia [Zgłoszenie nr (21) 421615] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 39-39
11 Komora do suszenia gazem [Zgłoszenie nr (21) 421611] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-38
12 Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa, zwłaszcza silnik hydrauliczny [Zgłoszenie nr (21) 418605] / Płaska Stanisław, Wójcik Władysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 39-39
13 Mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło [Zgłoszenie nr (21) 424741] / Pytka Jarosław, Longwic Rafał, Gnapowski Ernest, Rypulak Andrzej, Smolak Maciej, Bronisz Paweł, Kasprzak Piotr, Pytka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 14, s. 21-21
14 Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu [Zgłoszenie nr (21) 424742] / Pytka Jarosław, Longwic Rafał, Gnapowski Ernest, Rypulak Andrzej, Smolak Maciej, Bronisz Paweł, Kasprzak Piotr, Pytka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 14, s. 22-22
15 Mechanizm regulacyjny aktywnego cylindra wytłaczarki [Zgłoszenie nr (21) 425592] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Covas Jose A., Chlorovsky Peter // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 14-14
16 Mechanizm regulacyjny cylindra nastawnego wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 425591] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Cunha Antonio Gaspar, Covas Jose A. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 14-14
17 Mechanizm regulacyjny cylindra uplastyczniającego wytłaczarki [Zgłoszenie nr (21) 425593] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Cunha Antonio Gaspar // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 14-14
18 Mechanizm regulacyjny cylindra wytłaczarki ślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 425590] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Cunha Antonio Gaspar, Perhacova Alzbeta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 13-13
19 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420329] / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 13-14
20 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420331] / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 14-14
21 Modułowy kontener ładunkowy [Zgłoszenie nr (21) 421964] / Mazur Marek, Ponieważ Grzegorz, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 12-12
22 Narzędzia i sposób kształtowania na zimno kuli drążonej [Zgłoszenie nr (21) 25783] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 10-10
23 Narzędzie do walcowania skośnego kul [Zgłoszenie nr (21) 425814] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 11-11
24 Nasadka ruchoma [Zgłoszenie nr (21) 420006] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 14, s. 17-17
25 Nasadka ruchoma pierścieniowa [Zgłoszenie nr (21) 420005] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester, Połowski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 16-17
26 Pompa śrubowa [Zgłoszenie nr (21) 426279] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 34-34
27 Prądowy ustrój elektromagnetyczny [Zgłoszenie nr (21) 426280] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 43-43
28 Profil tworzywowy [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 126227] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 77-77
29 Profil kompozytowy i sposób jego wykonania [Zgłoszenia nr (21) 423804] / Włodarczyk Maciej, Krzyszycha Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 13-13
30 Przetwornik dźwięku [Zgłoszenie nr (21) 426283] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 47-47
31 Przyczepa do samozaładunku bel oraz układ hydrauliczny do załadunku bel [Zgłoszenie nr (21) 417912] / Dębski Hubert, Sulowski Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 12-13
32 Rozkładany wózek ręczny [Zgłoszenie nr (21) 126285] / Guz Łukasz, Połednik Bernard, Guz Ewa // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 22, s. 33-33
33 Rygiel elektromagnetyczny [Zgłoszenie nr (21) 426284] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 29-29
34 Siedzisko stelażowe, składane [Zgłoszenie nr (21) 423943] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
35 Siłownik [Zgłoszenie nr (21) 424840] / Przystupa Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 19, s. 23-24
36 Ślimak wytłaczarki [Zgłoszenie nr (21) 422117] / Sikora Janusz, Perhacova Alzbeta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-18
37 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420232] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Połednik Andrzej, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-31
38 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420233] / Połednik Bernard, Połednik Andrzej, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-32
39 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Zgłoszenie nr [21] 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 20-20
40 Sposób i urządzenie do zwiększenia zdolności kiełkowania nasion [ Zgłoszenie nr (21) 424789] / Majcher Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 17, s. 2-2
41 Sposób kucia w matrycach zamkniętych, zwłaszcza stopniowanych wałków uzębionych [ Zgłoszenie nr (21) 420487] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 17, s. 11-11
42 Sposób łączenia profilu tworzywowego z siatką [Zgłoszenie nr (21) 421188] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 49-49
43 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 14-14
44 Sposób otrzymywania czujników z warstwą receptorową oraz czujniki otrzymywane tym sposobem [Zgłoszenie nr (21) 422660] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 13-13
45 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej izolatorów przepustowych [Zgłoszenie nr (21) 423882] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Rogalski Przemysław, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
46 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423879] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kierczyński Konrad, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
47 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423881] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kierczyński Konrad, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
48 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423883] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Rogalski Przemysław, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
49 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423884] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Rogalski Przemysław, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
50 Sposób rozkręcania par połączeń śrubowych, zwłaszcza strzemion podatnej łukowej obudowy górniczej wyrobisk chodnikowych, oraz urządzenie do rozkręcania par połączeń śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 419562] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester, Bartosz Paweł, Różnawski Dariusz, Kapuściński Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 10-11
51 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423255] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Bandura Lidia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
52 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423256] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Panek Rafał, Zofka Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
53 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420981] / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
54 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420982] / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
55 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
56 Sposób usuwania zanieczyszczeń z elementów ferromagnetycznych [Zgłoszenie nr (21) 421596] / Styła Sebastian, Majcher Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 16-16
57 Sposób wstępnej obróbki rzęsy wodnej - rodzaj Lemna [Zgłoszenie nr (21) 424218] / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Lebiocka Magdalena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 7-7
58 Sposób wstępnej obróbki ziół i odpadów zielarskich [Zgłoszenie nr (21) 424217] / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 7-7
59 Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy [Zgłoszenie nr (21) 426039] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Gąsiorek Paweł, Błażejewski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 20-21
60 Sposób wytwarzania dwuwarstwowego pojemnika, zwłaszcza z papieru lub z folii polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 421070] / Klepka Tomasz, Chocyk Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 23-23
61 Stelaż naprzemienny, składany [Zgłoszenie nr (21) 423941] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
62 Stelaż składany [Zgłoszenie nr (21) 423938] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-16
63 Stelaż stopniowany, składany [Zgłoszenie nr (21) 423939] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-17
64 Stelaż wielobelkowy, składany [Zgłoszenie nr (21) 423942] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
65 Stelaż złożony, składany [Zgłoszenie nr (21) 423940] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-16
66 Transportowy regał modułowy [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 126160] / Guz Łukasz, Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 50-50
67 Turbosprężarka hybrydowa [Zgłoszenie nr (21) 422333] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 34-34
68 Turbosprężarka z hamulcem elektromagnetycznym [Zgłoszenie nr (21) 422332] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 35-35
69 Układ chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmy [Zgłoszenie nr (21) 422159] / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, s. 46-46
70 Układ do pomiaru temperatury przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421894] / Wydra Michał, Kisała Piotr, Kacejko Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 33-33
71 Układ do pomiaru wydłużenia względnego przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421893] / Wydra Michał, Kisała Piotr, Kacejko Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 33-33
72 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Krysiewicz Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 15-15
73 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
74 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] / Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Harasim Damian, Cięszczyk Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 3, s. 39-39
75 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
76 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 1, s. 36-36
77 Urządzenie do absorpcyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426246] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 35-35
78 Urządzenie do fi ltrowania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426249] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 36-36
79 Urządzenie do kondycjonowania powietrza [Zgłoszenie nr (21) 126361] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 54-54
80 Urządzenie do kondycjonowania powietrza [Zgłoszenie nr (21) 126362] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 54-54
81 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424355] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 10-10
82 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426243] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
83 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424356] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, s. 10-10
84 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426244] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
85 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426245] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, vol. 25, s. 34-34
86 Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach i klimakonwektorach kanałowych [Zgłoszenie wzoru użtykowego nr (21) 125959] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-47
87 Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125957] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-46
88 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych podczas palenia znicza [Zgłoszenie nr (21) 426241] / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 37-37
89 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424354] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 9-10
90 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426242] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
91 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych ze znicza [Zgłoszenie nr (21) 426240] / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Mardarowicz Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 37-37
92 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424353] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 9-9
93 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426244] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
94 Urządzenie do oczyszczania spalin ze znicza [Zgłoszenie nr (21) 426239] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 36-37
95 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [ Zgłoszenie nr (21) 424022] / Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 9-9
96 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424021] / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 8-9
97 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424026] / Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 9-9
98 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] / Łygas Krystian, Paszko Mateusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 36-37
99 Urządzenie do samoobrony [Zgłoszenie nr (21) 422335] / Paszko Mateusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 40-40
100 Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426247] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 35-35
101 Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426248] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 35-35
102 Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych [Zgłoszenie nr (21) 425527] / Zniszczyński Andrzej, Koszałka Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 17-17
103 Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych [Zgłoszenie nr (21) 425528] / Zniszczyński Andrzej, Jonak Józef // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 17-17
104 Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych [Zgłoszenie nr (21) 425529] / Zniszczyński Andrzej, Krzywonos Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 17-17
105 Urządzenie do suszenia [Zgłoszenie nr (21) 421612] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-39
106 Urządzenie do suszenia, zwłaszcza drewna [Zgłoszenie nr (21) 421610] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Rułka Cezary // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-38
107 Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125960] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 41-41
108 Urządzenie do wyciskania materiałów z wielu tubek [Zgłoszenie nr (21) 424847] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 17-17
109 Urządzenie i sposób kształtowania kuli drążonej metodą kucia [Zgłoszenie nr (21) 425784] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 11-11
110 Urządzenie i sposób pomiaru prądu [Zgłoszenie nr (21) 426288] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 44-44
111 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 423853] / Sasimowski Emil, Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 13-13
112 Urządzenie szczękowe do wyciskania materiałów z tubek [ Zgłoszenia nr (21) 420873] / Połednik Bernard, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 20-21
113 Urządzenie zmniejszające ryzyko powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków oraz sposób zmniejszania ryzyka powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków [Zgłoszenie nr (21) 420196] / Saran Tomasz, Surtel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 4-4
114 Wahadło do odzyskiwania energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 420720] / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 19, s. 32-33
115 Wahadło elektromagnetyczne [Zgłoszenie nr (21) 426266] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 45-45
116 Wyrzutnia elektromagnetyczna [Zgłoszenie nr (21) 426271] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 39-39
117 Wytłaczarka [Zgłoszenie nr (21) 422114] / Sikora Janusz, Ferdynus Mirosław, Perhacova Alzbeta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
118 Wytłaczarka ślimakowa [Zgłoszenie nr (21) 422115] / Sikora Janusz, Hajek Jaroslav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
119 Wytłaczarka ślimakowa do tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 422116] / Sikora Janusz, Hajek Jaroslav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
120 Zestaw mocowania płytki piezoelektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 424450] / Boguta Artur, Majcher Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 22-22