Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI)
Typ:Czasopismo
ISSN: 2544-0764
Punkty: 0
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2016 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza możliwości wykorzystania architektury SOA do integracji systemów informatycznych / Waręciak Paweł, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 30-33
2 Analiza możliwości zarządzania bazą danych przechowywaną w chmurze / Góźdź Rafał, Skublewska-Paszkowska Maria // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 2, s. 127-132
3 Analiza porównawcza jakości serwisów internetowych polskich banków / Osiński Michał, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 44-49
4 Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów / Lipski Stanisław, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 38-43
5 Analiza porównawcza narzędzi RAD do wizualnego programowania w języku C++ / Miłosz Elżbieta, Pasikova Tetiana // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 2, s. 76-80
6 Budowa i animacja realistycznego modelu 3D mięśnia dwugłowego ramienia / Poleszak Sebastian, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 2, s. 93-97
7 Metoda rejestracji i wizualizacji ruchu urządzenia mobilnego / Kulig Maciej, Smołka Jakub // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 20-24
8 Metody interpolacji liniowej oraz Lagrange’a do uzupełniania trajektorii ruchu 3D / Skublewska-Paszkowska Maria, Pędzioł Mateusz // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 2, s. 81-84
9 Metodyka tworzenia oprogramowania a jakość kodu – analiza porównawcza dwóch przypadków / Zalewski Bartłomiej, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, nr 1, s. 54-59
10 Optymalna alokacja zasobów dźwiękowych urządzenia mobilnego na potrzeby gier / Wrzos Arkadiusz, Smołka Jakub // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, nr 2, s. 104-107
11 Wykorzystanie User Experience w procesie poprawy GUI aplikacji / Kultys Bartłomiej, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 25-29
2017 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza możliwości wykorzystania platformy Moodle do realizacji procesu kształcenia na kierunku Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w Politechnice Lubelskiej / Bronisz Sławomir, Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 4, s. 104-107
2 Analiza porównawcza systemów wspomagających prototypowanie interfejsów / Łasocha Artur, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 122-127
3 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego / Kacprzak Rafał, Kaniewski Piotr, Skublewska-Paszkowska Maria // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 3, s. 11-17
4 Metody obróbki danych EMG / Serej Michał, Skublewska-Paszkowska Maria // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 3, s. 38-45
5 Możliwości wykorzystania beaconów w reklamie / Łyda Konrad, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 76-81
6 Pojęcie, modele i metryki jakości oprogramowania – przegląd / Horobets Yuliia, Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 92-98
7 Porównanie algorytmów wyszukiwania Google i Yandex / Bihun Oleh , Miłosz Marek // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 4, s. 128-130
8 Porównanie mechanizmów bezpieczeństwa popularnych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych / Buryta Michał, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 4, s. 87-91
9 Porównanie szybkości działania wybranych funkcji skrótu i algorytmów szyfrowania / Górniak Dawid, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 4, s. 82-86
10 Porównanie technologii tworzenia aplikacji internet owych JEE na przykładzie JavaServer Faces i Spring Boot / Kizeweter Michał, Pańczyk Beata // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, nr 3, s. 28-32
11 Zwiększenie efektywności procesu tworzenia aplikacji internetowych poprze z połączenie frameworków Meteor JS i Angular JS / Miłosz Elżbieta, Nishtuk Viacheslav // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 3, s. 33-37
2018 (5)