Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Typ:Czasopismo
ISSN: 2544-0764
Punkty: 0
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2016 (10)

Artykuły(10)

1 Analiza możliwości wykorzystania architektury SOA do integracji systemów informatycznych / Waręciak Paweł, Kopniak Piotr // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, vol. 1, s. 30-33
2 Analiza możliwości zarządzania bazą danych przechowywaną w chmurze / Góźdź Rafał, Skublewska-Paszkowska Maria // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, vol. 2, s. 127-132
3 Analiza porównawcza jakości serwisów internetowych polskich banków / Osiński Michał, Miłosz Marek // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, vol. 1, s. 44-49
4 Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów / Lipski Stanisław, Miłosz Marek // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 38-43
5 Budowa i animacja realistycznego modelu 3D mięśnia dwugłowego ramienia / Poleszak Sebastian, Kopniak Piotr // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, vol. 2, s. 93-97
6 Metoda rejestracji i wizualizacji ruchu urządzenia mobilnego / Kulig Maciej, Smołka Jakub // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 20-24
7 Metody interpolacji liniowej oraz Lagrange’a do uzupełniania trajektorii ruchu 3D / Skublewska-Paszkowska Maria, Pędzioł Mateusz // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, vol. 2, s. 81-84
8 Metodyka tworzenia oprogramowania a jakość kodu – analiza porównawcza dwóch przypadków / Zalewski Bartłomiej, Miłosz Marek // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 54-59
9 Optymalna alokacja zasobów dźwiękowych urządzenia mobilnego na potrzeby gier / Wrzos Arkadiusz, Smołka Jakub // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 2, s. 104-107
10 Wykorzystanie User Experience w procesie poprawy GUI aplikacji / Kultys Bartłomiej, Miłosz Marek // JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, vol. 1, s. 25-29
2017 (5)