Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PRZEMYSL CHEMICZNY
Typ:Czasopismo
ISSN: 0033-2496
Punkty: 15
MNISW:
LF:
Impact Factor: Zobacz w JCR

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (1) 2012 (4) 2013 (6) 2014 (10)

Artykuły(10)

1 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 11, vol. 93, s. 1983-1985 [MNiSW: 15]
2 Cięcie cieplne porowatych tworzyw polimerowych / Sasimowski Emil, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 453-456 [MNiSW: 15]
3 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
4 Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 11, vol. 93, s. 1983-1885 [MNiSW: 15]
5 Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry / Marczewska-Boczkowska Krystyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 500-505 [MNiSW: 15]
6 Some properties of extruded porous microducts / Klepka Tomasz, Garbacz Tomasz, Bociąga Elżbieta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 907-910 [MNiSW: 15]
7 Thermal cutting of porous polymers / Sasimowski Emil, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 453-456 [MNiSW: 15]
8 Wpływ dodatku środka porującego na strukturę mikroskopową PVC / Tor-Świątek Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 10, s. 1727-1729 [MNiSW: 15]
9 Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi / Chocyk Dariusz, Gładyszewski Grzegorz, Gładyszewska Bożena, Ciupak Anna, Mościcki Leszek, Rejak Andrzej // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 3, vol. 93, s. 360-363 [MNiSW: 15]
10 Wpływ wolframu na odporność powłok diamentopodobnych stosowanych w przemyśle chemicznym / Madej Monika , Marczewska-Boczkowska Krystyna, Ozimina Dariusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 500-505 [MNiSW: 15]
2015 (6) 2016 (8)

Artykuły(8)

1 Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych / Kaźmierczak-Raźna Justyna, Nowicki Piotr, Franus Wojciech, Pietrzak Robert // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 7, vol. 95, s. 1294-1299 [MNiSW: 15]
2 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
3 Modernization of the control system to reduce a risk of severe accidents during non-pressurized ammonia storage / Samociuk Waldemar, Krzysiak Zbigniew, Szmigielski Marek, Zarajczyk Janusz, Stropek Zbigniew, Gołacki Krzysztof, Bartnik Grzegorz, Skic Anna, Nieoczym Aleksander // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 5, s. 158-161 [MNiSW: 15]
4 Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Pt 1, Mechanical and structural properties / Kwaśniewska Anita, Muszyński Siemowit, Tatarczak Jarosław, Gładyszewski Grzegorz, Gładyszewska Bożena // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 11, vol. 95, s. 2239-2241 [MNiSW: 15]
5 Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolności sorpcyjne adsorbentów otrzymanych z porolniczych materiałów odpadowych / Kaźmierczak-Raźna Justyna, Franus Wojciech, Pietrzak Robert // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 7, s. 1359-1364 [MNiSW: 15]
6 Wpływ struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej na kinetykę adsorpcji pary wodnej / Muszyński Siemowit, Świetlicki Michał, Oniszczuk Tomasz, Kwaśniewska Anita, Świetlicka Izabela, Arczewska Marta, Oniszczuk Anna, Bartnik Grzegorz, Kornarzyński Krzysztof, Gładyszewska Bożena // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 4, s. 865-869 [MNiSW: 15]
7 Wykorzystanie biotestów do oceny wpływu dodatku odpadów wiertniczych do gleb / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
8 Wykorzystanie skały płonnej do uszczelniania składowisk odpadów / Wróbel Katarzyna, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 11, vol. 95, s. 2206-2209 [MNiSW: 15]
2017 (9)

Artykuły(9)

1 Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów / Samociuk Waldemar, Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Skic Anna, Kocira Sławomir, Rachwał Bartłomiej, Bąkowski Henryk, Wierzbicki Sławomir, Krzywonos Leszek // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 4, vol. 96, s. 874-879 [MNiSW: 15]
2 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Zarajczyk Janusz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Wierzbicki Sławomir, Krzywonos Leszek, Brumerčík František // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 2, vol. 96, s. 279-282 [MNiSW: 15]
3 Badania przetopionego stopu na osnowie niklu w symulowanym środowisku chemicznym / Walczak Mariusz, Caban Jacek, Gałuszko Katarzyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 6, vol. 96, s. 1329-1332 [MNiSW: 15]
4 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych / Bartnik Grzegorz, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Plizga Krzysztof, Szmigielski Marek, Nieoczym Aleksander, Kaliniewicz Zdzisław, Brumerčík František // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 5, vol. 96, s. 1039-1041 [MNiSW: 15]
5 Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. 4, Nanostruktura powierzchni / Świetlicka Izabela, Muszyński Siemowit, Kwaśniewska Anita, Świetlicki Michał, Gołacki Krzysztof, Gładyszewska Bożena // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 5, vol. 96, s. 1135-1138 [MNiSW: 15]
6 Wpływ niemodyfikowanej neuburskiej glinki krzemianowej na właściwości przetwórcze i granulometryczne polietylenu dużej gęstości / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 6, vol. 96, s. 1347-1351 [MNiSW: 15]
7 Wpływ wybranych właściwości paliw węglowodorowych na opóźnienie ich samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Nieoczym Aleksander, Lotko Wincenty, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bąkowski Henryk // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 5, vol. 96, s. 1123-1127 [MNiSW: 15]
8 Wytwarzanie polietylenowych pianek chemicznie sieciowanych / Stasiek Andrzej, Raszkowska-Kaczor Aneta, Bogucki Marcin // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 9, vol. 96, s. 1919-1922 [MNiSW: 15]
9 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich / Kołodyńska Dorota, Gęca Małgorzata, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 1, vol. 96, s. 124-131 [MNiSW: 15]
2018 (5)