Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
Typ:Czasopismo
ISSN: 1899-0665
Punkty: 3
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (19)

Artykuły(19)

1 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, vol. 8, s. 107-116 [MNiSW: 2]
2 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 39-49 [MNiSW: 2]
3 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej / Janus Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 2, vol. 9, s. 121-128 [MNiSW: 2]
4 Architektura z poszanowaniem miejsca / Wrana Jan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 2, vol. 9, s. 129-139 [MNiSW: 2]
5 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 47-65 [MNiSW: 2]
6 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX / Trammer Hubert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 87-111 [MNiSW: 2]
7 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 141-159 [MNiSW: 2]
8 The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence models / Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 15-26 [MNiSW: 2]
9 Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach / Banaszak Justyna, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 51-68 [MNiSW: 2]
10 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonego / Czerski Dariusz, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 8, s. 27-34 [MNiSW: 2]
11 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiego / Kargol Wioleta, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 8, s. 35-45 [MNiSW: 2]
12 Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniach / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 67-81 [MNiSW: 2]
13 Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej / Nepelski Krzysztof, Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 83-96 [MNiSW: 2]
14 Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymi / Góra Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 77-85 [MNiSW: 2]
15 Przekształcenia architektoniczne zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Archidiakońskiej 1 / Janus Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 2, vol. 9, s. 112-120 [MNiSW: 2]
16 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznym / Wielgos Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 2, vol. 9, s. 23-38 [MNiSW: 2]
17 Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglowym / Góra Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 69-76 [MNiSW: 2]
18 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 5-22 [MNiSW: 2]
19 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych / Suchorab Zbigniew, Pavlík Zbyšek, Černý Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 97-106 [MNiSW: 2]
2012 (23)

Artykuły(23)

1 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie / Janus Krzysztof, Janusz Renata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 65-72 [MNiSW: 2]
2 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, s. 99-112 [MNiSW: 2]
3 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr, Spaczyńska Renata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 27-36 [MNiSW: 2]
4 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego / Smarzewski Piotr, Szwaj Mariusz, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 10, s. 37-52 [MNiSW: 2]
5 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model / Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 53-68 [MNiSW: 2]
6 Architektura a kontekst miejsca / Wrana Jan, Fitta Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 5-13 [MNiSW: 2]
7 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr, Poręba Justyna, Rentflejsz Agata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 15-26 [MNiSW: 2]
8 Dialog z otoczeniem / Nowicka Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 15-23 [MNiSW: 2]
9 Forma otwarta w twórczości różnych architektów / Semeniuk Marcin // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 35-54 [MNiSW: 2]
10 Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE - branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego / Szmygin Bogusław, Banak Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 83-98 [MNiSW: 2]
11 Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 25-34 [MNiSW: 2]
12 Metody badań struktury zabytkowych zapraw budowlanych. Część I- Analiza makroskopowa, mikroskopia w świetle przechodzącym i mikroskopia skaningowa / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 113-120 [MNiSW: 2]
13 Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 55-63 [MNiSW: 2]
14 Prognozowanie produkcji budowlano montażowej w województwie dolnośląskim / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 121-137 [MNiSW: 2]
15 Prognozowanie ruchu na drogach krajowych / Kukiełka Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 131-144 [MNiSW: 2]
16 Przekształcenia architektoniczne zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Rybnej 5 w Lublinie / Janus Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 73-81 [MNiSW: 2]
17 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymi / Wielgos Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 10, s. 105-118 [MNiSW: 2]
18 Solution of extended Kelvin-Voigt model / Karaś Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 119-130 [MNiSW: 2]
19 Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu / Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 5-14 [MNiSW: 2]
20 Wpływ sposobu zdefiniowania struktury wiatru w modelu turbulencji k-ε w wersji standard na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni ścian prostopadłościanu / Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 93-104 [MNiSW: 2]
21 Wpływ struktury wiatru na rozkład ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu o wymiarach przekroju poprzecznego 10 cm x 20 cm / Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 69-80 [MNiSW: 2]
22 Wpływ struktury wiatru na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni modelu o przekroju kołowym o średnicy 20 cm / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 81-92 [MNiSW: 2]
23 Współczesne metody przebudowy mostów drogowych – przykłady zastosowanych rozwiązań / Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 131-144 [MNiSW: 2]
2013 (44)

Artykuły(44)

1 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 267-274 [MNiSW: 3]
2 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem / Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 111-118 [MNiSW: 3]
3 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 61-68 [MNiSW: 3]
4 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 145-152 [MNiSW: 3]
5 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 151-163 [MNiSW: 3]
6 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń / Trochonowicz Maciej, Witek Beata, Chwiej Marcin // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 165-176 [MNiSW: 3]
7 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej / Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz, Kłaput Renata, Flaga Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 95-102 [MNiSW: 3]
8 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 267-274 [MNiSW: 3]
9 Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolitu / Szulej Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 283-290 [MNiSW: 3]
10 Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slip / Tur Victor, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 171-178 [MNiSW: 3]
11 Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 3]
12 Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych / Grudzińska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 39-46 [MNiSW: 3]
13 Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 233-250 [MNiSW: 3]
14 Eurokody mostowe a mechanika / Karaś Sławomir, Czubacka Wioletta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 31-38 [MNiSW: 3]
15 Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983 / Borowski Witold, Zyga Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 75-82 [MNiSW: 3]
16 The innovative solutions in new building for education architects in Lublin / Wrana Jan, Fitta Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 145-150 [MNiSW: 3]
17 Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych / Rychkov Petro // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 205-217 [MNiSW: 3]
18 Kominki wspomagające centralne ogrzewanie / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 127-134 [MNiSW: 3]
19 Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej / Rychkov Petro, Mykhaylyshyn Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 189-204 [MNiSW: 3]
20 Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych / Wrana Jan, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 271-278 [MNiSW: 3]
21 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 71-81 [MNiSW: 3]
22 Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 113-120 [MNiSW: 3]
23 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR / Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 83-93 [MNiSW: 3]
24 Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowych / Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 143-150 [MNiSW: 3]
25 Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 135-143 [MNiSW: 3]
26 Pomiary drgań aeroelastycznych modeli masztów z odciągami w tunelu aerodynamicznym / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 211-218 [MNiSW: 3]
27 Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN 1992-1-1 / Ciężak Tadeusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 219-224 [MNiSW: 3]
28 Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cement / Bevz Mykola // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 177-188 [MNiSW: 3]
29 Procesy korozyjne w wieżach chłodniczych - badania stali zbrojeniowych w środowisku wody chłodniczej, uzdatnionej solami amonowymi / Szymura Teresa, Adamczyk Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 231-238 [MNiSW: 3]
30 Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 83-90 [MNiSW: 3]
31 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło (WMA) z dodatkiem zeolitu / Woszuk Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 41-49 [MNiSW: 3]
32 Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych / Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 117-126 [MNiSW: 3]
33 Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 237-244 [MNiSW: 3]
34 Srojenie tlumików masowych na przykładzie stadionu miejskiego w Poznaniu / Wielgos Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, vol. 12, s. 291-298 [MNiSW: 3]
35 Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 155-162 [MNiSW: 3]
36 Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS / Borowski Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 251-256 [MNiSW: 3]
37 Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałośc złącza stal-kompozyt FRP / Łagoda Marek, Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 39-46 [MNiSW: 3]
38 Wpływ wytrzymałości betonu na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego / Słowik Marta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 147-154 [MNiSW: 3]
39 Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością / Życzyńska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 107-116 [MNiSW: 3]
40 Wykorzystanie skaningowego mikroskopu elektronowego do badań malatury z kościoła w Radcze / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 95-105 [MNiSW: 3]
41 Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego / Bucoń Robert, Sobotka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 15-22 [MNiSW: 3]
42 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych / Szerafin Jerzy, Dąbek Anna, Dyś Natalia, Wyszyńska Katarzyna , Zaniuk Ilona // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 51-60 [MNiSW: 3]
43 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 23-31 [MNiSW: 3]
44 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 153-160 [MNiSW: 3]
2014 (42)

Artykuły(42)

1 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 349-356 [MNiSW: 3]
2 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników / Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 333-340 [MNiSW: 3]
3 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 357-365 [MNiSW: 3]
4 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków / Nowicki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 23-32 [MNiSW: 3]
5 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
6 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie / Karaś Sławomir, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 109-118 [MNiSW: 3]
7 Budynki wykonane W systemie OWT - 67 W układzie urbanistycznym osiedla „Maki” W Lublinie / Janusz Renata, Janus Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 299-307 [MNiSW: 3]
8 Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy "Felin" W Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego / Jarocka-Mikrut Aleksandra, Gleń Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 309-316 [MNiSW: 3]
9 Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów / Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 161-168 [MNiSW: 3]
10 Moduł sprężystości betonów z kruszywami łamanymi z polskich i ukraińskich skał magmowych / Budzyński Waldemar, Góra Jacek, Piasta Wojciech, Turkiewicz Tadeusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 65-72 [MNiSW: 3]
11 Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości / Zyga Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 57-64 [MNiSW: 3]
12 Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 75-82 [MNiSW: 3]
13 Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17 / Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 253-265 [MNiSW: 3]
14 Oddziaływanie wiatru na dachy płaskie / Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 239-246 [MNiSW: 3]
15 Oddziaływanie wiatru na kominy stalowe w ujęciu przepisów normowych / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 247-256 [MNiSW: 3]
16 Optymalizacja procesu transportu w dystrybucji mieszanki betonowej / Biruk Sławomir, Tomczak Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 335-342 [MNiSW: 3]
17 Pierwszy most inż. M. Lutosławskiego w Lublinie / Karaś Sławomir, Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 113-125 [MNiSW: 3]
18 Postępowanie z przebudową zabytkowych obiektów komunikacyjnych na przykładzie ulicy Zamkowej w Lublinie / Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 277-294 [MNiSW: 3]
19 Praca stalowo-betonowej belki zespolonej z uwzględnieniem zarysowania płyty / Łagoda Marek, Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 265-274 [MNiSW: 3]
20 Praca statyczna rusztowania pod działaniem rzeczywistego oraz normowego obciążenia wiatrem / Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 341-348 [MNiSW: 3]
21 Praktyczne problemy i możliwości zastosowania nowych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w opracowaniach środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 223-233 [MNiSW: 3]
22 Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych na przykładzie obiektów na terenie Lubelszczyzny / Fic Stanisław, Szeląg Maciej, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 7-14 [MNiSW: 3]
23 Przekształcać, ale jak? / Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 333-340 [MNiSW: 3]
24 Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko - uzupełnienie funkcji o budynek wielofunkcyjny. / Wrana Jan, Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 349-354 [MNiSW: 3]
25 Stosowanie list kontrolnych w opracowaniach środowiskowych w zakresie budownictwa drogowego / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 295-304 [MNiSW: 3]
26 Walory estetyczne drogi ekspresowej S17 / Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 267-276 [MNiSW: 3]
27 Walory kulturowe formy architektonicznej w aspekcie uwarunkowań współczesnych technologii budowlanych, w tym budownictwa wielkopłytowego / Radziewanowski Zbigniew // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 325-332 [MNiSW: 3]
28 Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 39-48 [MNiSW: 3]
29 Właściwości fzykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 17-24 [MNiSW: 3]
30 Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 73-83 [MNiSW: 3]
31 Wpływ imperfekcji na pracę statyczno-wytrzymałościową typowego rusztowania / Błazik-Borowa Ewa, Gontarz Jakub // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 325-332 [MNiSW: 3]
32 Wpływ podsypki na trwałość nawierzchni z kostki / Czarnecka Wioleta, Firlej Stefan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 317-328 [MNiSW: 3]
33 Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 95-102 [MNiSW: 3]
34 Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 251-258 [MNiSW: 3]
35 Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic / Bohatkiewicz Janusz, Czarnecka Wioleta, Jamrozik Krzysztof, Biernacki Sebastian, Hałucha Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 235-252 [MNiSW: 3]
36 Wpływ zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego / Słowik Marta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 151-158 [MNiSW: 3]
37 Wspomaganie decyzji deweloperskich w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych / Bucoń Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 343-350 [MNiSW: 3]
38 Wstępne badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
39 Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie betonu i skał metodą "brazylijską" w konfrontacji z zastosowanym kryterium zniszczenia materiału / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 191-200 [MNiSW: 3]
40 Wzmacnianie płaskich, zginanych elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP / Kowal Maciej, Łagoda Marek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 257-264 [MNiSW: 3]
41 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne / Woszuk Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 329-338 [MNiSW: 3]
42 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 85-92 [MNiSW: 3]
2015 (32)

Artykuły(32)

1 Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej / Szostak Bartosz, Nicer Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 129-137 [MNiSW: 6]
2 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką / Szeląg Maciej, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 117-127 [MNiSW: 6]
3 Application of zeolites as fillers in mix asphalt / Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Panek Rafał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 127-134 [MNiSW: 6]
4 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 43-54 [MNiSW: 6]
5 Cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – kryteria wyboru / Gleń Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 235-240 [MNiSW: 6]
6 Charakterystyka kompozytu wapienno - konopnego i jego zastosowanie w budownictwie / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 11-19 [MNiSW: 6]
7 Dispatching concrete trucks using simulation method / Biruk Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 5-10 [MNiSW: 6]
8 Dostosowywanie obiektów mieszkalnych do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu / Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 111-116 [MNiSW: 6]
9 Drewniane budynki mieszkalne na Kielecczyźnie / Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 219-224 [MNiSW: 6]
10 Drewniane obiekty sakralne – szanse, możliwości, zagrożenia. Próba analizy tematycznej (na przykładzie zabudowań z terenów województwa lubelskiego) / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 293-302 [MNiSW: 6]
11 Formy terapii u dzieci niepełnosprawnych i rola architektury w tym procesie / Wrana Jan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 135-143 [MNiSW: 6]
12 Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 105-112 [MNiSW: 6]
13 Metody badań zapraw historycznych–problematyka konserwatorska / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 63-69 [MNiSW: 6]
14 Milk runs model with overtime: application to cluster supply chain / Tomczak Michał, Bucoń Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 139-147 [MNiSW: 6]
15 The modifications to the requirements on energy savings and thermal insulation of buildings in Poland in the years 1974-2021 / Życzyńska Anna, Cholewa Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 145-154 [MNiSW: 6]
16 Możliwości prawne i techniczne wykorzystania rusztowań jako pochylni dla osób niepełnosprawnych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 5-14 [MNiSW: 6]
17 O przetrwanie dziedzictwa. Wielokulturowe świątynie południowo-wschodniej Polski – historia zapisana w drewnie / Wrana Jan, Fitta-Spelina Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 45-58 [MNiSW: 6]
18 Peculiarities of hydration processes of cements containing natural zeolite / Franus Wojciech, Sobol Khrystyna, Markiv T., Terlyha Volodymyr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 14(1), s. 105-113 [MNiSW: 6]
19 The physical and mechanical properties of magnesium oxychloride cement -based materials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 89-98 [MNiSW: 6]
20 Problematyka konserwatorska zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej na wybranych przykładach Muzeum / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 187-194 [MNiSW: 6]
21 Proces inwestycyjny przenoszenia domów z bali drewnianych / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 209-218 [MNiSW: 6]
22 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych / Rychkov Petro, Smolińska Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 225-234 [MNiSW: 6]
23 Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming / Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 55-61 [MNiSW: 6]
24 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących / Gleń Piotr, Jarocka-Mikrut Aleksandra // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 37-42 [MNiSW: 6]
25 Skuteczność hydrofobizacji ceramiki budowlanej polimerami nieorganicznymi dezintegrowanymi ultradźwiękami z dodatkiem napełniaczy / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 19-27 [MNiSW: 6]
26 Wernakularna architektura Islandii / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 257-268 [MNiSW: 6]
27 Wpływ temperatury, wilgotności i kierunku badań na wartość współczynnika przewodności cieplnej / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 149-156 [MNiSW: 6]
28 Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm / Górecki Marcin, Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 197-205 [MNiSW: 6]
29 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 195-207 [MNiSW: 6]
30 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji / Bevz Mykola, Okonchenko Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 5-18 [MNiSW: 6]
31 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych / Szeląg Maciej, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 115-125 [MNiSW: 6]
32 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej / Landecka Halina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 7-16 [MNiSW: 6]
2016 (36)

Artykuły(36)

1 Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Lisiecki Daniel // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 163-171 [MNiSW: 6]
2 Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 195-208 [MNiSW: 6]
3 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku / Bęc Jarosław, Jukowski Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 177-189 [MNiSW: 6]
4 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych / Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 53-61 [MNiSW: 6]
5 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Lal Agnieszka, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 183-194 [MNiSW: 6]
6 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego / Tabor Zbigniew, Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 259-268 [MNiSW: 6]
7 Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych / Sumorek Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 19-27 [MNiSW: 6]
8 Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym / Szerafin Jerzy, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 13-18 [MNiSW: 6]
9 Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów samowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 133-142 [MNiSW: 6]
10 Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy / Wrana Jan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 169-176 [MNiSW: 6]
11 Graffiti na mostach / Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Leniak-Tomczak Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 51-60 [MNiSW: 6]
12 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 65-72 [MNiSW: 6]
13 Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych / Górecki Marcin, Jordan Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 127-137 [MNiSW: 6]
14 Issues of contemporary wind engineering and aerodynamics of building structures / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 29-52 [MNiSW: 6]
15 Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym / Kukiełka Jerzy, Dębiński Marcin // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 115-121 [MNiSW: 6]
16 Modyfikacja spoiwa wapiennego gipsem oraz metakaolinitem / Brzyski Przemysław, Świderczuk Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 125-134 [MNiSW: 6]
17 Możliwości wykorzystania substratu jonitowego i archebakterii do wspomagania rozwoju roślin na gruntach jałowych / Chomczyńska Mariola, Soldatov Vladimir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 91-98 [MNiSW: 6]
18 Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 75-81 [MNiSW: 6]
19 Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji / Jarosz-Hadam Monika, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 101-108 [MNiSW: 6]
20 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie / Krupa Karol, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 173-181 [MNiSW: 6]
21 Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych / Szulej Jacek, Ogrodnik Paweł // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 95-103 [MNiSW: 6]
22 Próba zastosowania metody elementów dyskretnych w mechanice ciała stałego / Nowicki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, vol. 4, s. 153-162 [MNiSW: 6]
23 Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego / Grabias Marek, Halicka Anna, Snela Małgorzata, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 21-28 [MNiSW: 6]
24 Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin” / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 71-80 [MNiSW: 6]
25 Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców / Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 143-148 [MNiSW: 6]
26 Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych / Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 281-292 [MNiSW: 6]
27 Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie / Bohatkiewicz Joanna, Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 269-279 [MNiSW: 6]
28 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 5-12 [MNiSW: 6]
29 Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, s. 33-40 [MNiSW: 6]
30 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]
31 The studies of the dynamic and material parameters of reinforced concrete elements with the addition of zeolite tuffs and plasticizer / Szulej Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 109-116 [MNiSW: 6]
32 Study of spatial development around the Lutoslawski bridge in Kalinowszczyzna, Lublin / Karaś Sławomir, Matskevich Sofya // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 191-199 [MNiSW: 6]
33 Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 213-222 [MNiSW: 6]
34 Wyzwania w budownictwie i nauczaniu inżynierów budownictwa / Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 15, s. 5-19 [MNiSW: 6]
35 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 / Borowski Łukasz, Skoczylas Olga, Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 101-111 [MNiSW: 6]
36 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 123-132 [MNiSW: 6]
2017 (25)

Artykuły(25)

1 „Plomba w zabudowie” – element scalający / Gleń Piotr, Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 81-87 [MNiSW: 6]
2 Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej / Borowski Łukasz, Lal Agnieszka, Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 135-142 [MNiSW: 6]
3 Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych / Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 125-134 [MNiSW: 6]
4 Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite / Alberska Anna, Brzyski Przemysław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 2, vol. 16, s. 141-152 [MNiSW: 6]
5 Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja” / Knothe Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 141-158 [MNiSW: 6]
6 Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej / Samborski Marcin, Słowik Marta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 103-112 [MNiSW: 6]
7 Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego / Kukiełka Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 53-63 [MNiSW: 6]
8 Degradation processes and the methods of securing wall crests / Trochonowicz Maciej, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 209-223 [MNiSW: 6]
9 Gründerzeit – Od skandalu do stylu / Knothe Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 169-180 [MNiSW: 6]
10 Inna codzienność. Funkcjonowanie Wenecji jako miasta bez samochodów / Trammer Hubert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 127-139 [MNiSW: 6]
11 Numerical modelling of hydraulically bonded mixture with rubber admixture due to applied mechanical loadings / Pietras Daniel, Sadowski Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 95-102 [MNiSW: 6]
12 Podsumowanie badań laboratoryjnych piaskowca pod kątem analizy wyrywania kotwy / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Kalita Marek, Siegmund Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 113-123 [MNiSW: 6]
13 Porównanie charakterystyk różnych wytrzymałości betonu żwirowego o zmiennym wskaźniku w/c / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 155-166 [MNiSW: 6]
14 Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych / Słowik Marta, Akram Amanda // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 2, vol. 16, s. 119-129 [MNiSW: 6]
15 Selected problems of protecting and managing historical ruins in Poland / Fortuna-Marek Anna, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 181-194 [MNiSW: 6]
16 Skały Lubelszczyzny w budownictwie i architekturze regionu – glaukonit / Gazda Lucjan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 143-154 [MNiSW: 6]
17 Social investigations as a measuring instrument of construction industry in the areas of Polish districts with prefabricated buildings / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 113-126 [MNiSW: 6]
18 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]
19 Structures of masonry walls in buildings of permanent ruin – causes of damage and methods of repairs / Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 195-207 [MNiSW: 6]
20 Synergia w ekonomii, jako czynnik miastotwórczy w Chinach / Gaweł Dariusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 213-222 [MNiSW: 6]
21 Synergia w nieidealnym mieście „idealnym” – próby integrowania Zamościa / Wrana Jan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 5-17 [MNiSW: 6]
22 Synergy of contemporary architecture and materials science / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 109-118 [MNiSW: 6]
23 Value assessment of Zamość from the perspective of 25 years on UNESCO World Heritage List / Jurczyk Joanna, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 93-112 [MNiSW: 6]
24 Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej / Wrana Jan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 2, vol. 16, s. 89-108 [MNiSW: 6]
25 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta / Hereć Aleksandra, Pieczka Michał, Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 175-182 [MNiSW: 6]