Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:DROGOWNICTWO
Typ:Czasopismo
ISSN: 0012-6357
Punkty: 4
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (13)

Artykuły(13)

1 Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech // DROGOWNICTWO - 2011, nr 7-8, s. 232-238 [MNiSW: 5]
2 Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES / Golewski Grzegorz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, vol. 0, s. 204-208 [MNiSW: 5]
3 Metoda modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej gumą z zastosowaniem dodatku „tecRoad” / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech, Horodecka Renata, Wróbel Andrzej , Mirski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 189-193 [MNiSW: 5]
4 Modernizacja drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski–Łopiennik / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2011, nr 9, s. 278-282 [MNiSW: 5]
5 Mostownictwo od nowej dekady XXI wieku z nowymi normami / Łagoda Marek // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 194-198 [MNiSW: 5]
6 O metodzie Courbona / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2011, nr 5, s. 172-176 [MNiSW: 5]
7 O porównaniu efektów obciążeń mostów drogowych wg PN-85/S-10030 i PN-EN-1991-2 / Karaś Sławomir, Dul Tomasz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 12, s. 394-400 [MNiSW: 5]
8 O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce / Sybilski Dariusz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 1, s. 3-7 [MNiSW: 5]
9 Ocena wytrzymałości betonu według normy PN-EN 13791 / Karaś Sławomir, Miśkiewicz Rafał // DROGOWNICTWO - 2011, nr 2, s. 42-48 [MNiSW: 5]
10 Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych w Polsce / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // DROGOWNICTWO - 2011, nr 12, s. 379-383 [MNiSW: 5]
11 Skutki niewłaściwego utrzymania drogowych obiektów mostowych / Śledziewski Krzysztof, Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 199-203 [MNiSW: 5]
12 Współczynniki dynamiczne obciążeń kolejowych w PN-EN 1991-2 / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2011, nr 4, s. 135-140 [MNiSW: 5]
13 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych / Członka Karolina, Śledziewski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2011, nr 3, s. 100-105 [MNiSW: 5]
2012 (5) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (2) 2016 (1) 2017 (1) 2018 (1)

Artykuły(1)

1 Mosty zespolone na dźwigarach INP / Karaś Sławomir, Jukowski Michał // DROGOWNICTWO - 2018, nr 1, s. 13-23 [MNiSW: 5]