Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:MARKETING I RYNEK
Typ:Czasopismo
ISSN: 1231-7853
Punkty: 6
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2014 (12)

Artykuły(12)

1 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami / Wyrwisz Joanna // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 299-306 [MNiSW: 6]
2 Determinanty e-wyborów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 384 -391 [MNiSW: 6]
3 Diagnoza procesu budowania relacji na płaszczyźnie firma - klient / Skowron Łukasz // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 4, s. 572-578 [MNiSW: 6]
4 Modele pomiaru efektywności kampanii reklamowych w internecie w dobie społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 565-571 [MNiSW: 6]
5 Pozyskiwanie lojalności klientów przez sieci handlowe przy użyciu nowoczesnych narzędzi / Blicharz Piotr // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 112-9 [MNiSW: 6]
6 Proces budowania wizerunku miasta w oparciu o wartości niematerialne / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 10, s. 447-453 [MNiSW: 6]
7 Przedsiębiorczość a biurokratyzm w zarządzaniu uczelnią / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 5, s. 861-865 [MNiSW: 6]
8 Student jako klient gracz / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 517-527 [MNiSW: 6]
9 Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsumentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa / Gąsior Marcin // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 365-373 [MNiSW: 6]
10 Współpraca przedsiębiorstw w klastrach a ich międzynarodowa konkurencyjność w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego / Szymoniuk Barbara // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 7 [MNiSW: 6]
11 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? / Szymoniuk Barbara // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 275-282 [MNiSW: 6]
12 Znaczenie przywództwa w małej firmie / Mieszajkina Elena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 5, s. 1128-1134 [MNiSW: 6]
2015 (1) 2016 (4) 2017 (14)

Artykuły(14)

1 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 843-857 [MNiSW: 9]
2 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 14-21 [MNiSW: 9]
3 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 66-74 [MNiSW: 9]
4 Kreatywność i działalność innowacyjna jako czynniki tworzenia wartości dla klienta / Skowron Stanisław, Karolina Broda // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 333-340 [MNiSW: 9]
5 Marketingowe aspekty wykorzystania grywalizacji / Wyrwisz Joanna // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 787-796 [MNiSW: 9]
6 Metody wdrażania outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rzepka Agnieszka, Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 634-649 [MNiSW: 9]
7 Międzynarodowy wymiar marketingu sportowego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 9, s. 324-330 [MNiSW: 9]
8 Pomiar satysfakcji z pracy – teoria i wyniki badań / Skowron Łukasz, Sak-Skowron Monika // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 341-349 [MNiSW: 9]
9 Społeczne aspekty zarządzania wiedzą w systemie łańcucha wartości / Panasiewicz Leszek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 11, s. 428-439 [MNiSW: 9]
10 Strategia organizacji a procesy zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metodyki zwinne / Paterek Paweł , Panasiewicz Leszek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 294-303 [MNiSW: 9]
11 Trysumer i prosument. Nowe zachowania konsumenta niepełnosprawnego / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 223-232 [MNiSW: 9]
12 Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników w korporacjach w branży IT / Żelazna Anna, Socha Monika // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 11, s. 791-800 [MNiSW: 9]
13 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 9, s. 210-216 [MNiSW: 9]
14 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim / Dziwulski Jacek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 162-171 [MNiSW: 9]
2018 (4)