Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:MATERIAŁY BUDOWLANE
Typ:Czasopismo
ISSN: 0137-2971
Punkty: 6
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (14)

Artykuły(14)

1 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 10, s. 39-42 [MNiSW: 6]
2 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 6, s. 74-75 [MNiSW: 6]
3 Ciche nawierzchnie drogowe na świecie / Bańkowski Wojciech // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 11, s. 51-53 [MNiSW: 6]
4 Diagnostyka i monitoring mostów w Europie / Łagoda Marek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 7, s. 36-38 [MNiSW: 6]
5 Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistej / Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 19-21 [MNiSW: 6]
6 Materiały polimerowe w instalacjach wodociągowych i ich wpływ na jakość dostarczanej wody / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 73-75 [MNiSW: 6]
7 Możliwości stosowania cichych nawierzchni drogowych w Polsce / Sybilski Dariusz, Horodecka Renata, Maliszewski Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 8, s. 32-34 [MNiSW: 6]
8 Numeryczne modelowanie pracy sprężonych stropowych płyt kanałowych z otworami / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 5, vol. 0, s. 18-21 [MNiSW: 6]
9 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, s. 40-41 [MNiSW: 6]
10 Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDR / Suchorab Zbigniew // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 4, s. 22-24 [MNiSW: 6]
11 Próbne obciążenie mostu sposobem na uniknięcie awarii / Olaszek Piotr, Łagoda Marek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 12, s. 41-43 [MNiSW: 6]
12 Środki przeciw graffiti / Szymura Teresa, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, vol. 469, s. 29-31 [MNiSW: 6]
13 Wzmacnianie konstrukcji stalowych materiałami kompozytowymi / Łagoda Marek, Kowal Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 4, s. 58-61 [MNiSW: 6]
14 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy / Sybilski Dariusz, Maliszewski Maciej, Maliszewska Dominika // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 79-83 [MNiSW: 6]
2012 (9) 2013 (2) 2014 (7) 2015 (9)

Artykuły(9)

1 Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie / Jagielski Przemysław, Szer Jacek, Błazik-Borowa Ewa // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 128-130 [MNiSW: 8]
2 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice / Bohatkiewicz Janusz, Jamrozik Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 6, s. 1-2 [MNiSW: 8]
3 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych / Grudzińska Magdalena // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 8, s. 56-59 [MNiSW: 8]
4 Makroskopowa ocena pękania w betonach z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 210-212 [MNiSW: 8]
5 Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 10, s. 128-130 [MNiSW: 8]
6 Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 2, s. 17-19 [MNiSW: 8]
7 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]
8 Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 50-52 [MNiSW: 8]
9 Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w obliczeniach przebicia stopy fundamentowej wg Eurokodu 2 / Nepelski Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 3, s. 58-60 [MNiSW: 8]
2016 (13)

Artykuły(13)

1 Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 116-117 [MNiSW: 8]
2 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 38-39 [MNiSW: 8]
3 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym / Rzepecki Łukasz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 132-134 [MNiSW: 8]
4 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 48-49 [MNiSW: 8]
5 Hydrofobizowane tynki z zeolitem / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 9, s. 14-16 [MNiSW: 8]
6 Metody sprzężeń czasowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych / Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Wodecki Mieczysław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 11-12 [MNiSW: 8]
7 Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 10, s. 28-29 [MNiSW: 8]
8 Optymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych podczas realizacji obiektów liniowych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 8-10 [MNiSW: 8]
9 Pilotażowe badania eksperymentalne cienkościennych belek stalowych typu sigma wzmocnionych taśmami CFRP / Szewczak Ilona, Rzeszut Katarzyna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 84-85 [MNiSW: 8]
10 Planowanie wydatków na utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 114-115 [MNiSW: 8]
11 Prognozowanie rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej do wykonania ścian szczelinowych metodą uogólnionych modeli addytywnych GAM / Rogalska Magdalena // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 88-89 [MNiSW: 8]
12 Prognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego / Rogalska Magdalena, Trochonowicz Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 90-91 [MNiSW: 8]
13 Wpływ współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych na wartość wskaźnika EP budynku / Życzyńska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 1, s. 30-32 [MNiSW: 8]
2017 (14)

Artykuły(14)

1 Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych tasmami CFRP / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 5-6 [MNiSW: 8]
2 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 10, s. 12-14 [MNiSW: 8]
3 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju / Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Anna, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak EdwardZa, Śliwiński Jacek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 34-39 [MNiSW: 8]
4 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa / Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Anna, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak Edward, Śliwiński Jacek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 28-33 [MNiSW: 8]
5 Klimat akustyczny na rusztowaniach / Jabłoński Marek, Szer Jacek, Szer Iwona, Błazik-Borowa Ewa // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 8, s. 32-34 [MNiSW: 8]
6 Możliwości wykorzystania odpadów z ceramiki sanitarnej w mieszankach mineralno-asfaltowych / Barnat-Hunek Danuta, Andrzejuk Wojciech, Nitychoruk Jerzy, Zegardło Bartosz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 12, s. 24-26 [MNiSW: 8]
7 Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków / Górecki Marcin, Jabłoński Łukasz, Szerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 18-19 [MNiSW: 8]
8 Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym / Bohatkiewicz Janusz, Jukowski Michał, Dębiński Marcin // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 4, s. 74-76 [MNiSW: 8]
9 Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie zalożeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie / Gazda Lucjan, Bevz Mykola // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 88-92 [MNiSW: 8]
10 Tynki ze styropianem z recyklingu / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 9, s. 121-123 [MNiSW: 8]
11 Uogólniona odporność na pękanie betonu z poipiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 10, s. 19-21 [MNiSW: 8]
12 Wlaściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu / Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Zofka Adam // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 8, s. 60-64 [MNiSW: 8]
13 Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 48-49 [MNiSW: 8]
14 Wpływ wybranych dodatków mineralnych na konsystencję i wytrzymałość zaprawy wapiennej / Brzyski Przemysław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 6, s. 68-70 [MNiSW: 8]
2018 (1)