Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:MECHANIK
Typ:Czasopismo
ISSN: 0025-6552
Punkty: 7
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (2) 2012 (15)

Artykuły(15)

1 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2012, nr 12, s. 999-1004 [MNiSW: 7]
2 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 249-256 [MNiSW: 7]
3 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Bartnicki Jarosław, Chyła Piotr // MECHANIK - 2012, nr 11, s. 927-931 [MNiSW: 7]
4 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 191-198 [MNiSW: 7]
5 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2012, nr 10, s. 824-828 [MNiSW: 7]
6 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-12 [MNiSW: 7]
7 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 311-318 [MNiSW: 7]
8 Powtarzalność mocowania jako składnik budżetu niepewności pomiaru sondą przedmiotową na obrabiarkach CNC* / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // MECHANIK - 2012, nr 5-6, s. 456-459 [MNiSW: 7]
9 Strategie pomiaru wybranych wielkości geometrycznych elementów łożysk tocznych / Kamieńska-Krzowska Barbara, Plichta Ewelina // MECHANIK - 2012, nr 11, vol. R. 85, s. 964-966 [MNiSW: 7]
10 Termomechaniczna analiza kształtowania plastycznego wałka ze stopu tytanu Ti6AI4V / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej // MECHANIK - 2012, nr 3, s. 205-211 [MNiSW: 7]
11 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul metodą równoległą / Pater Zbigniew // MECHANIK - 2012, nr 5-6, vol. 85, s. 404-409 [MNiSW: 7]
12 Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 439-446 [MNiSW: 7]
13 Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 319-326 [MNiSW: 7]
14 Wykorzystanie tensometrycznej sondy pomiarowej OMP400 do automatycznej kontroli międzyoperacyjnej i korekcji błędów wymiaru na obrabiarkach CNC / Józwik Jerzy, Gęca Tomasz // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-16 [MNiSW: 7]
15 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC / Józwik Jerzy, Kliszcz Jakub // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-12 [MNiSW: 7]
2013 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 241-248 [MNiSW: 6]
2 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 11, s. 966-970 [MNiSW: 6]
3 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // MECHANIK - 2013, nr 1, s. 50-53 [MNiSW: 6]
4 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 720-724 [MNiSW: 6]
5 Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowo / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 249-256 [MNiSW: 6]
6 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezu / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna, Pater Zbigniew, Winiarski Grzegorz, Drozdowski Krzysztof // MECHANIK - 2013, nr 7-8, s. 646-657 [MNiSW: 6]
7 Obróbka wirnika turbiny Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowa nie technologii w środowisku NX / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 371-380 [MNiSW: 6]
8 Obróbka wirnika turbiny Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 381-390 [MNiSW: 6]
9 Wpływ kształtu obrzeża na przebieg procesu walcowania kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 3, s. 187-191 [MNiSW: 6]
10 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 581-588 [MNiSW: 6]
11 Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // MECHANIK - 2013, nr 10, s. 846-854 [MNiSW: 6]
2014 (20)

Artykuły(20)

1 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 950-952 [MNiSW: 7]
2 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych / Tomczak Janusz // MECHANIK - 2014, nr 3, s. 210-215 [MNiSW: 7]
3 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D / Józwik Jerzy // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 551-562 [MNiSW: 7]
4 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej / Włodarczyk Maciej, Madejski Mateusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 629-638 [MNiSW: 7]
5 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 105-112 [MNiSW: 7]
6 Automatyczna kontrola pozycjonowania robota w elastycznym gnieździe wytwarzania z zastosowaniem technik wizyjnych / Kiersztyn Marcin, Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 281-290 [MNiSW: 7]
7 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 321-327 [MNiSW: 7]
8 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 331-339 [MNiSW: 7]
9 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 477-483 [MNiSW: 7]
10 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 180-188 [MNiSW: 7]
11 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // MECHANIK - 2014, nr 7-8, s. 99-105 [MNiSW: 7]
12 Numeryczno-eksperymentalne badania stateczności i stanów pokrytycznych słupów kompozytowych o przekroju ceowym / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 954-956 [MNiSW: 7]
13 Prognozowanie wpływu konstrukcji walcarki ramowo-konsolowej na możliwości jej użytkowania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // MECHANIK - 2014, nr 2, s. 100-104 [MNiSW: 7]
14 Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości / Kamieńska-Krzowska Barbara, Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 138-145 [MNiSW: 7]
15 Struktura geometryczna powierzchni przedmiotów ze stali C45 wycinanych laserem a następnie nagniatanych tocznie / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 228-235 [MNiSW: 7]
16 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 639-646 [MNiSW: 7]
17 Wpływ nieliniowości w układzie skrawania na skuteczność redukcji drgań samowzbudnych / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // MECHANIK - 2014, nr 7-8, s. 81-87 [MNiSW: 7]
18 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Zarajczyk Janusz, Szmigielski Marek, Kocira Sławomir, Skwarcz Jacek, Brodzki Piotr, Kowalczuk Józef, Krzywonos Leszek // MECHANIK - 2014, nr 7, s. 355-362 [MNiSW: 7]
19 Wpływ warunków nagniatania odśrodkowego na chropowatość powierzchni przedmiotów ze stali C45 wycinanych laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 517-524 [MNiSW: 7]
20 Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 509-516 [MNiSW: 7]
2015 (17)

Artykuły(17)

1 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Wierzbicki Sławomir, Krzywonos Leszek, Skic Anna, Tatarczak Jarosław, Brodzki Piotr, Kalita Grzegorz // MECHANIK - 2015, nr 7, s. 453-460 [MNiSW: 11]
2 Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750 / Weremczuk Andrzej, Rudzik Michał, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // MECHANIK - 2015, nr 12, s. 64-69 [MNiSW: 11]
3 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 654-662 [MNiSW: 11]
4 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 212-216 [MNiSW: 11]
5 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 / Bławucki Stanisław, Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 293-301 [MNiSW: 11]
6 Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych wieloosiowych obrabiarek CNC oraz błędów wolumetrycznych / Józwik Jerzy, Byszewski Maciej // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 144-149 [MNiSW: 11]
7 Badanie dokładności ruchów osi wirującej wrzeciona oraz położenia środków osi obrotowych obrabiarek CNC / Józwik Jerzy, Byszewski Maciej // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 150-155 [MNiSW: 11]
8 Chłodzenie narzędzi skrawających / Wolszczak Piotr, Szalczyński Paweł, Płaska Stanisław // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 163-170 [MNiSW: 11]
9 Diagnostics of CNC machine tools spindle errors / Józwik Jerzy // MECHANIK - 2015, nr 2, s. 197-210 [MNiSW: 11]
10 Frezowanie czołowe stali C45 po cięciu laserem narzędziami o ostrzach z regularnego azotku boru / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 311-319 [MNiSW: 11]
11 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2015, nr 12, s. 117-120 [MNiSW: 11]
12 Nagniatanie dynamiczne kompozytów o osnowie metalowej / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 163-167 [MNiSW: 11]
13 Parametryzacja technologicznych programów obróbkowych w systemie HEIDENHAIN TNC620 / Semotiuk Leszek, Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Leleń Michał // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 178-186 [MNiSW: 11]
14 Problematyka podziału przełożenia całkowitego między kołem centralnym a jarzmem w przekładni z zespołem dwuwieńcowych kół satelitarnych / Wysmulski Paweł, Kuśmierz Leszek // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 702-706 [MNiSW: 11]
15 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania i chropowatość powierzchni w procesie wiercenia stopu aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 213-221 [MNiSW: 11]
16 Wpływ parametrów obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 356-364 [MNiSW: 11]
17 Wykorzystanie programu AutoCAD w projektowaniu wyrobów ceramiki artystycznej / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Zarajczyk Janusz, Wawrzosek Jacek, Szmigielski Marek, Tatarczak Jarosław, Kowalczuk Józef, Krzywonos Leszek // MECHANIK - 2015, nr 2, s. 147-148 [MNiSW: 11]
2016 (17)

Artykuły(17)

1 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz, Leleń Michał // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1078-1079 [MNiSW: 11]
2 Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 10, s. 1382-1383 [MNiSW: 11]
3 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1066-1067 [MNiSW: 11]
4 Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów / Łusiak Tomasz, Rząsa Mariusz, Hunicz Jacek, Szwedziak Katarzyna, Stachyra Ewa // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1692-1693 [MNiSW: 11]
5 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1090-1091 [MNiSW: 11]
6 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1088-1089 [MNiSW: 11]
7 Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1026-1027 [MNiSW: 11]
8 Modelowanie urządzenia czyszczącego w programie Inventor / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Skic Anna, Dziki Dariusz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Nieoczym Aleksander // MECHANIK - 2016, nr 3, s. 222-225 [MNiSW: 11]
9 Ocena podatności struktur cienkościennych na lokalne odkształcenia plastyczne metodą pomiaru czasu styku / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1602-1603 [MNiSW: 11]
10 Pomiar kąta zwilżania na próbkach walcowych wykonanych ze stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1706-1707 [MNiSW: 11]
11 Statystyczna interpretacja wyników pomiarów wytrzymałości połączeń adhezyjnych wybranych materiałów konstrukcyjnych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1620-1623 [MNiSW: 11]
12 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1064-1065 [MNiSW: 11]
13 Wpływ parametrów technologicznych obróbki toczeniem na wybrane parametry chropowatości powierzchni stopu aluminium 7075 / Zagórski Ireneusz, Warda Tomasz, Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1060-1061 [MNiSW: 11]
14 Wpływ prędkości bębna sitowego na proces wydzielania mas ziarna jęczmienia w urządzeniu rotacyjnym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Duda Kamil, Nieoczym Aleksander, Beer-Lech Karolina, Łysiak Grzegorz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej // MECHANIK - 2016, nr 7, s. 742-743 [MNiSW: 11]
15 Wpływ procedury korekcji współrzędnych sondy pomiarowej do tokarki CTX 450 na dokładność wymiarową / Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2016, nr 10, s. 1348-1349 [MNiSW: 11]
16 Wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności stali 17-4PH / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2016, nr 8, s. 1166-1167 [MNiSW: 11]
17 Wyznaczanie wartości swobodnej energii powierzchniowej dla stali 316L po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1606-1607 [MNiSW: 11]
2017 (9)

Artykuły(9)

1 Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym / Krakowski Mariusz, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 982-984 [MNiSW: 11]
2 Impact of the use of isolation and passive guides on the crane cab ride comfort / Szydło Kamil, Longwic Rafał // MECHANIK - 2017, nr 10, s. 924-926 [MNiSW: 11]
3 Konstrukcja i możliwości technologiczne uniwersalnej walcarki kuźniczej / Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 988-990 [MNiSW: 11]
4 Kształtowanie wytłoczki płytki ustalającej w tłoczniku progresywnym / Świtacz Jarosław, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 985-987 [MNiSW: 11]
5 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Doluk Elżbieta // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 418-420 [MNiSW: 11]
6 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną / Ochal Paulina, Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 436-438 [MNiSW: 11]
7 Wpływ parametrów technologicznych i rodzaju wiertła na dokładność obróbki otworów w węglowych kompozytach włóknistych / Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2017, nr 12, s. 1113-1115 [MNiSW: 11]
8 Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6AI4V / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Garwacki Rafał // MECHANIK - 2017, nr 3, s. 198-200 [MNiSW: 11]
9 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego / Zubrzycki Jarosław, Braniewska Magdalena // MECHANIK - 2017, nr 1, s. 46-47 [MNiSW: 11]
2018 (8)

Artykuły(8)

1 Analiza sił skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym odlewniczego stopu aluminium EN AC-AISi 10Mg / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2018, nr 10, s. 871-873 [MNiSW: 11]
2 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 / Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2018, nr 8-9, s. 730-732 [MNiSW: 11]
3 Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Kaliniewicz Zdzisław // MECHANIK - 2018, nr 1, s. 79-81 [MNiSW: 11]
4 Wpływ kąta wierzchołkowego wiertła na siły skrawania podczas wiercenia stopu aluminium / Pieśko Paweł, Woźniak Magdalena, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2018, nr 8-9, s. 670-672 [MNiSW: 11]
5 Wpływ parametrów technologicznych w procesie frezowania stali EZ6NCT25 na wybrane wskaźniki skrawalnośc / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2018, nr 8-9, s. 772-774 [MNiSW: 11]
6 Wpływ parametrów technologicznych na chropowatość powierzchni po toczeniu oraz predykcja chropowatości z użyciem sztucznych sieci neuronowych / Zagórski Ireneusz, Kulisz Monika, Warda Tomasz // MECHANIK - 2018, nr 10, s. 898-900 [MNiSW: 11]
7 Wpływ zmiany parametrów cięcia wodno-ściernego na jakość przecinania kompozytowych struktur przekładkowych / Doluk Elżbieta, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // MECHANIK - 2018, nr 7, s. 476-478 [MNiSW: 11]
8 Wpływ zużycia ostrza na moment skrawania i siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu / Zaleski Kazimierz, Żyśko Andrzej, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2018, nr 11, s. 1016-1018 [MNiSW: 11]