Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA
Typ:Czasopismo
ISSN: 0032-4140
Punkty: 7
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (8)

Artykuły(8)

1 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, vol. 57, s. 1501-1503 [MNiSW: 7]
2 Interfejsy programistyczne akcelerometrów dla urządzeń mobilnych typu Smartphone / Kopniak Piotr // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, s. 1477-1479 [MNiSW: 7]
3 Metoda zmniejszenia wartości błędu uśredniania w systemie pomiarowym wykorzystującym przetwornik „napięcie-częstotliwość” / Warda Piotr // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 11, vol. 57, s. 1297-1300 [MNiSW: 7]
4 Odkształcenia cieplne a niedokładność pomiaru sondą przedmiotową / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 9, vol. 57, s. 985-988 [MNiSW: 7]
5 Projekt systemu skanowania obiektów 3D, z wykorzystaniem platformy obrotowej i układu stereowizyjnego / Kęsik Jacek // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, vol. 57, s. 1483-1485 [MNiSW: 7]
6 Sposób szeregowania zadań dla jednej maszyny o ograniczonych zasobach / Cechowicz Radosław // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 9, vol. 57, s. 1093-1096 [MNiSW: 7]
7 Stanowisko do badania właściwości elektrycznych nanokompozytów – określenie budżetu niepewności pomiaru / Kołtunowicz Tomasz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 7, vol. 57, s. 694-696 [MNiSW: 7]
8 Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej szpitala oparta na modelu opracowanym przez organizację IHE / Gutek Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, vol. 57, s. 1492-1494 [MNiSW: 7]
2012 (6) 2013 (7)

Artykuły(7)

1 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers / Gutten Miroslav , Sebok Milan, Korenciak Daniel, Żukowski Paweł // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 2, vol. 59, s. 111-115 [MNiSW: 7]
2 Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 10, vol. 59, s. 1020-1022 [MNiSW: 7]
3 The monitoring of oil distribution transformers in laboratory conditions / Gutten Miroslav , Korenciak Daniel, Jurcik Jozef, Kołtunowicz Tomasz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 2, vol. 59, s. 116-119 [MNiSW: 7]
4 Oszacowanie zawartości wilgoci w impregnowanym olejem izolacyjnym preszpanie na podstawie pomiarów konduktywności stałoprądowej / Żukowski Paweł, Subocz Jan, Szrot Marek, Kołtunowicz Tomasz, Gutten Miroslav , Sebok Milan // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 2, vol. 59, s. 137-141 [MNiSW: 7]
5 Właściwości światłowodowego czujnika ciśnienia zbudowanego w układzie interferometru Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznym / Kaczmarek Cezary // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 4, s. 292-294 [MNiSW: 7]
6 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 4, s. 357-359 [MNiSW: 7]
7 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 4, s. 360-363 [MNiSW: 7]
2014 (7)