Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE
Typ:Czasopismo
ISSN: 0032-6216
Punkty: 5
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (19)

Artykuły(19)

1 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego / Sobańska Katarzyna // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 31-42 [MNiSW: 5]
2 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera / Hotra Oleksandra, Bylicki Piotr // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 147-154 [MNiSW: 5]
3 Applications of regression methods to humidity sensors calibration / Majewski Jacek, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 252, s. 101-106 [MNiSW: 5]
4 BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbers / Wieleba Paweł, Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 5-13 [MNiSW: 5]
5 Budowa modeli 3D w edytorze Blender dla silnika gier jMonkeyEngine / Kopniak Piotr // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 81-94 [MNiSW: 5]
6 Determination of parameters of the Peltier module without interference in its structure / Toborek Krzysztof, Błażewicz Artur // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 57-65 [MNiSW: 5]
7 Intelligent technologies in production quality assessment / Hotra Oleksandra, Hunkalo Alla, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 15-20 [MNiSW: 5]
8 Interaktywna metoda wykrywania zaburzeń widzenia barw / Laskowski Maciej, Szymczyk Tomasz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, vol. 0, s. 129-142 [MNiSW: 5]
9 A new approach to generating pseudoisochromatic plates / Laskowski Maciej // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 127-133 [MNiSW: 5]
10 Rozpoznawanie tekstur z wykorzystaniem bazy modeli / Szymczyk Tomasz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 95-115 [MNiSW: 5]
11 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych / Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 117-125 [MNiSW: 5]
12 Segregacja szczególnie trudnych do rozdzielenia grup roślin przy pomocy pola elektrostatycznego / Majcher Jacek, Szwed Grzegorz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 21-29 [MNiSW: 5]
13 Sharing and storing measurement results using WEB applications based on WebML models / Żyła Kamil, Kęsik Jacek // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 252, s. 145-155 [MNiSW: 5]
14 Technologie inteligentne w zarządzaniu jakością produkcji / Hotra Oleksandra, Hunkalo Alla, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 15-20 [MNiSW: 5]
15 Tranzystorowo-rezystancyjny układ kompensacji wpływu temperatury wolnych końców termopary / Hotra Oleksandra, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 21-27 [MNiSW: 5]
16 Wpływ współspalania biomasy z pyłem węglowym na stratę niedopału / Popiel Piotr // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 69-80 [MNiSW: 5]
17 Wyznaczanie naprężeń metodą elementów skończonych oraz metodą elementów brzegowych / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 47-56 [MNiSW: 5]
18 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) / Samoń Radosław, Pawłat Joanna // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 191-204 [MNiSW: 5]
19 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 117-128 [MNiSW: 5]
2012 (11)

Artykuły(11)

1 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją / Żyła Kamil // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 83-91 [MNiSW: 5]
2 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera / Łukasik Edyta, Pańczyk Beata, Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 29-43 [MNiSW: 5]
3 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography / Pańczyk Maciej // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 227-239 [MNiSW: 5]
4 Comparison of segmentation quality assessment functions in contest of color image over-segmentation reduction method / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 143-156 [MNiSW: 5]
5 Decay function infinite boundary element application in optical tomography / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 256, s. 355-367 [MNiSW: 5]
6 Metoda klasyfikacji obrazów USG tarczycy z wykorzystaniem indukcji drzew decyzji / Omiotek Zbigniew, Burda A., Wójcik Waldemar // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 57-68 [MNiSW: 5]
7 Operating systems efficiency in cloud environments / Sawicki Daniel // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 185-197 [MNiSW: 5]
8 Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, vol. 260, s. 143-156 [MNiSW: 5]
9 Projektowanie aktuatora grzebieniowego z pomocą biblioteki metody elementów brzegowych BEMLAB / Wieleba Paweł, Wójtowicz S., Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 258, s. 123-135 [MNiSW: 5]
10 Temperature measuring device based on thin film thermoresistors / Hotra Oleksandra, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 207-218 [MNiSW: 5]
11 Weighted least-squares polynomial approxaimation employed to RH sensors calibration points / Majewski Jacek, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 219-226 [MNiSW: 5]
2013 (1) 2016 (1)