Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Typ:Czasopismo
ISSN: 0033-2097
Punkty: 10
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (19)

Artykuły(19)

1 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone / Nakamiya Toshiyuki, Mitsugi Fumiaki, Suyama Shota, Ikegami Tomoaki, Ebihara Kenji, Sonoda Yoshito, Iwasaki Yoichiro, Aoqui Shin-ichi, Stryczewska Henryka, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 1, vol. 87, s. 249-253 [MNiSW: 15]
2 Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stresses / Zimin Yury, Ueda Toshitsugu, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 8, vol. 87, s. 239-242 [MNiSW: 15]
3 Conducted electromagnetic interference emitted by plasmatron discharges / Wac-Włodarczyk Andrzej, Kaczor Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 3, vol. 87, s. 212-215 [MNiSW: 15]
4 Disturbances propagation in the arc plasma reactor systems / Komarzyniec Grzegorz, Janowski Włodzimierz, Stryczewska Henryka, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 7, vol. 87, s. 32-35 [MNiSW: 15]
5 Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomography / Rymarczyk Tomasz, Filipowicz Stefan, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 5, vol. 87, s. 149-151 [MNiSW: 15]
6 Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 10, vol. 87, s. 272-280 [MNiSW: 15]
7 Low-temperature plasma for exhaust gas purification from paint shop - a case study / Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Stryczewska Henryka // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 1, vol. 87, s. 245-248 [MNiSW: 15]
8 The methodology of magnetic materials classification / Wac-Włodarczyk Andrzej, Giżewski Tomasz, Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 3, vol. 87, s. 216-219 [MNiSW: 15]
9 Numerical integration for symmetric Galerkin Boundary Element Method / Pańczyk Beata, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12a, s. 36-39 [MNiSW: 15]
10 On-site ozone treatment for agricultural soil and related applications / Ebihara Kenji, Stryczewska Henryka, Ikegami Tomoaki, Mitsugi Fumiaki, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 7, vol. 87, s. 148-152 [MNiSW: 15]
11 Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiber / Kaczmarek Cezary // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 10, vol. 87, s. 325-327 [MNiSW: 15]
12 Problemy eksploatacyjne i uszkodzenia ogniw paliwowych / Adamiec Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12a, s. 78-82 [MNiSW: 15]
13 Secondary lithium batteries for electric vehicles / Jaroszyński Leszek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 8, vol. 87, s. 280-284 [MNiSW: 15]
14 Two-step inverse problem algorithm for rround penetrating radar technique / Miaskowski Arkadiusz, Cięszczyk Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, s. 22-24 [MNiSW: 15]
15 Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 8, vol. 87, s. 114-120 [MNiSW: 15]
16 Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych / Wac-Włodarczyk Andrzej, Kaczor Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12a, vol. 87, s. 198-200 [MNiSW: 15]
17 Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu / Surdacki Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, vol. 87, s. 161-164 [MNiSW: 15]
18 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc / Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, vol. 87, s. 121-124 [MNiSW: 15]
19 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Kowalski Ireneusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, vol. 87, s. 53-56 [MNiSW: 15]
2012 (80)

Artykuły(80)

1 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Subocz Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 251-254 [MNiSW: 15]
2 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji / Majka Michał, Kozak Janusz, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 32-35 [MNiSW: 15]
3 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego / Machlarz Radosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 326-327 [MNiSW: 15]
4 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń / Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 234-237 [MNiSW: 15]
5 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Wójcik Adam // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 298-301 [MNiSW: 15]
6 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge / Mitsugi Fumiaki, Ikegami Tomoaki, Aoqui Shin-ichi, Tashima Yui, Kawasaki Hiroharu, Nakamiya Toshiyuki, Sonoda Yoshito, Stryczewska Henryka // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 105-107 [MNiSW: 15]
7 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials / Hotra Oleksandra, Pyanylo Jaroslav // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, s. 85-87 [MNiSW: 15]
8 Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEM / Adamiec Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9a, s. 239-242 [MNiSW: 15]
9 Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Smolarz Andrzej, Jagiełło Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 295-297 [MNiSW: 15]
10 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces / Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, s. 139-140 [MNiSW: 15]
11 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji / Kozieł Joanna, Wojtasiewicz Grzegorz, Majka Michał, Kondratowicz-Kucewicz Beata // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 12b, vol. 88, s. 258-261 [MNiSW: 15]
12 Compensation bridge circuit with temperature-dependent voltage divider / Hotra Oleksandra, Boyko Oksana // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 4a, vol. 88, s. 169-171 [MNiSW: 15]
13 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0,5Nb0,5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu / Bliznyuk Liudmila A., Klimza Aliaksei A., Fedotova Vera V., Karwat Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 301-303 [MNiSW: 15]
14 Development of optimal control system for smelting process in the molten-pool / Mukhanov Bakhyt , Suleimenov Aituar, Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 366-368 [MNiSW: 15]
15 A device for thermal conductivity measurement based on the method of local heat influence / Hotra Oleksandra, Dekusha Oleg // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 5a, vol. 88, s. 223-226 [MNiSW: 15]
16 Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 / Tivanov Mikhail, Astashenok Lev, Fedotov Aleksander K., Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, s. 321-323 [MNiSW: 15]
17 Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2 / Fedotov Aleksander K., Tarasik M. I., Mammadov Tofig G., Svito I., Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Seyidov Mirhasan Yu., Suleymanov Rauf A., Grivickas Vitautas , Bicbaevas Vitalius // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 301-304 [MNiSW: 15]
18 Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Sidorenko Julia V., Fedotova J. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 324-326 [MNiSW: 15]
19 Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure / Zimin Yury, Ueda Toshitsugu, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 111-113 [MNiSW: 15]
20 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and argon-oxygen atmospheres / Larkin A.V., Fedotov Aleksander K., Fedotova J., Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Bury P. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 4A, vol. 88, s. 93-95 [MNiSW: 15]
21 Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leads / Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 2, vol. 88, s. 161-164 [MNiSW: 15]
22 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes / Czerwiński Dariusz, Jaroszyński Leszek, Kozak Janusz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 230-233 [MNiSW: 15]
23 Fiber optic Sagnac loop with a polarization maintaining photonic crystal fiber as an optical wavelength demodulator for fiber Bragg grating sensors / Kaczmarek Cezary // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 201-204 [MNiSW: 15]
24 Filtrowanie zaburzeń przewodzonych toru zapłonu reaktora plazmowego typu GlidArc / Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 2, vol. 88, s. 45-47 [MNiSW: 15]
25 Gigantic magnetoresistive effect in n-Si/SiO2/Ni nanostructures fabricated by the template-assisted electrochemical deposition / Fedotova J., Saad A. M., Ivanou D., Ivanova Y., Fedotov Aleksander K., Mazanik A., Svito I., Streltsov E., Kołtunowicz Tomasz, Tyutyunnikov S. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 305-308 [MNiSW: 15]
26 Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compound / Jartych Elżbieta, Oleszak Dariusz, Mazurek Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 242-244 [MNiSW: 15]
27 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV / Poklonski N. A., Gorbachuk N. I, Ermakova Anna, Tarasik M. I., Shpakovski S. V., Filipenia V. A., Skuratov V. A., Wieck A., Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 312-314 [MNiSW: 15]
28 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 36-38 [MNiSW: 15]
29 Low frequency FDTD algorithm and its application to inductive hyperthermia / Miaskowski Arkadiusz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Olchowik Grażyna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 122-124 [MNiSW: 15]
30 Magnetotransport in nanostructured Ni films electrodeposited on Si substrate / Fedotova J., Saad A. M., Ivanou D., Ivanova Y., Fedotov Aleksander K., Mazanik A., Svito I., Streltsov E., Tyutyunnikov S., Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 4A, vol. 88, s. 90-92 [MNiSW: 15]
31 Methods for measuring ozone concentration in ozone-treated water / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 253-255 [MNiSW: 15]
32 Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania / Bober Dariusz, Kęsik Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 14-16 [MNiSW: 15]
33 Metoda pośredniej identyfikacji czasu opóźnienia otwierania impulsowego wtryskiwacza gazu / Duk Mariusz, Czarnigowski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 59-63 [MNiSW: 15]
34 Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9a, vol. 88, s. 196-199 [MNiSW: 15]
35 Modeling discharge length for GA plasma reactor / Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 89-91 [MNiSW: 15]
36 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G / Janowski Tadeusz, Kozieł Joanna, Giżewski Tomasz, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 168-171 [MNiSW: 15]
37 Monitoring widma radiowego za pomocą urządzeń przewoźnych / Wac-Włodarczyk Andrzej, Kaczor Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 12b, vol. 88, s. 269-271 [MNiSW: 15]
38 Mössbauer studies of Bi5Ti3FeO15 electroceramic prepared by mechanical activation / Mazurek Mariusz, Jartych Elżbieta, Oleszak Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 256-258 [MNiSW: 15]
39 Możliwości podziału kosztów modernizacji sieci na jednostki wytwórcze ubiegające się o przyłączenie / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9a, vol. 88, s. 27-31 [MNiSW: 15]
40 Nadprzewodnikowy bezrdzeniowy indukcyjny ogranicznik prądu zwarciowego średniego napięcia / Kozak Janusz, Majka Michał, Janowski Tadeusz, Kozak Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 245-248 [MNiSW: 15]
41 Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, s. 348-351 [MNiSW: 15]
42 New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 15-17 [MNiSW: 15]
43 Numerical analysis of high frequency electromagnetic field distribution and specific absorption rate in realistic breast models / Michałowska-Samonek Joanna, Miaskowski Arkadiusz, Wac-Włodarczyk Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 12b, vol. 88, s. 97-99 [MNiSW: 15]
44 Numerical analysis of YBCO coated conductors / Jaroszyński Leszek, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, s. 160-162 [MNiSW: 15]
45 Ocena porównawcza metod lokalizacji zwarć niesymetrycznych w sieciach rozdzielczych / Romaniuk Fedor, Buloichyk Elena, Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 319-320 [MNiSW: 15]
46 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej / Mazurek Paweł, Wac-Włodarczyk Andrzej, Filipek Piotr, Serwin Sebastian, Błażejewska Angelika // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 12b, vol. 88, s. 198-200 [MNiSW: 15]
47 Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji / Karwat Czesław, Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 255-256 [MNiSW: 15]
48 Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacji / Subocz Jan, Zenker Marek, Mrozik Andrzej, Żukowski Paweł, Gutten Miroslav // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 4a, vol. 88, s. 99-101 [MNiSW: 15]
49 Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner / Smolarz Andrzej, Gromaszek Konrad, Wójcik Waldemar, Popiel Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 259-261 [MNiSW: 15]
50 Optoelectronic sensor for simultaneous and independent temperature and elongation measurement using Bragg gratings / Kisała Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11a, vol. 88, s. 343-346 [MNiSW: 15]
51 PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał , Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 128-131 [MNiSW: 15]
52 Perspektywy zastosowania technologii nadprzewodnikowej w budowie urządzenia georadarowego / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 172-174 [MNiSW: 15]
53 Physical and mechanical properties, effect of thermal annealing in vacuum and in air on nanograin sizes in hard and superhard coatings Zr-Ti-Si-N / Pogrebnjak A.D., Mahmood Ahmad M., Demianenko Artem A., Baidak Vyacheslav S., Beresnev V.M., Grudnitskii Vladimir V., Shypylenko A.P., Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 315-318 [MNiSW: 15]
54 Pomiar zawartości części palnych w stałych, ubocznych produktach spalania z wykorzystaniem metody promieniowania rozproszonego / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Popiel Piotr, Smolarz Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10 b, vol. 88, s. 92-94 [MNiSW: 15]
55 Porównanie cieplne łączników elektromagnetycznych nowych i eksploatowanych / Pawłot Mirosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 309-311 [MNiSW: 15]
56 Problem zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowych / Diatczyk Jarosław, Diatczyk Julia, Kapka Lucyna, Komarzyniec Grzegorz, Pawłat Joanna, Pawłowski Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 138-139 [MNiSW: 15]
57 Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym / Kacejko Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 289-291 [MNiSW: 15]
58 Protective coatings based on Zr-Ti-Si-N their physical and mechanical properties and mechanical propperties and phase composition / Kirik G.V., Kozak Czesław, Opielak Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 319-321 [MNiSW: 15]
59 Pulverized coal combustion boiler efficient control / Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Kotyra Andrzej, Ławicki Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 316-319 [MNiSW: 15]
60 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention / Ebihara Kenji, Stryczewska Henryka, Mitsugi Fumiaki, Ikegami Tomoaki, Sakai Takamasa, Pawłat Joanna, Teil S. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 92-94 [MNiSW: 15]
61 Redukcja zakłóceń zapłonowych w reaktorach Gliding Arc / Komarzyniec Grzegorz, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 145-148 [MNiSW: 15]
62 Renewable energy sources to supply home power plants / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 151-154 [MNiSW: 15]
63 Research on Jump Mechanism of Electric Charge Transfer Probability in Gallium Arsenide Irradiated with H+ lons / Węgierek Paweł, Billewicz Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, s. 364-365 [MNiSW: 15]
64 Selected methods to improve the electromagnetic compatibility of the plasma reactor / Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 158-160 [MNiSW: 15]
65 Skokowa wymiana elektronów a przewodnictwo stałoprądowe zawilgoconej izolacji papierowo-olejowej / Żukowski Paweł, Szrot Marek, Subocz Jan, Gutten Miroslav , Korenciak Daniel // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 361-363 [MNiSW: 15]
66 Structure and properties of Co-Cr coatings after a pulsed jet treatment / Bratushka Sergey, Opielak Marek, Liscak Stefan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, s. 314-318 [MNiSW: 15]
67 Study of 6 electrodes gliding arc discharge configuration / Baba Tetsuro, Takeuchi Yukio, Stryczewska Henryka, Aoqui Shin-ichi // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 86-88 [MNiSW: 15]
68 Superconducting properties of YBCO coated conductors produced by inkjet printing / Juda Katarzyna L., Woźniak Mariusz, Mosiadz Mariusz, Hopkins Simon C., Glowacki B. A., Janowski Tadeusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 161-163 [MNiSW: 15]
69 Światłowodowa pętla Sagnaca ze światłowodem fotonicznym przenoszącym polaryzację jako optyczny demodulator długości fali dla czujników z siatkami Bragga / Kaczmarek Cezary // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 201-204 [MNiSW: 15]
70 Światłowodowy czujnik odkształcenia bazujący na interferometrze Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznym / Kaczmarek Cezary // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 288-290 [MNiSW: 15]
71 Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 78-81 [MNiSW: 15]
72 TOPQS measure as a decision making factor in adaptive wavelet image compression / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 4a, vol. 88, s. 172-175 [MNiSW: 15]
73 Transformatory nadprzewodnikowe odporne na zwarcia i ograniczające prądy zwarcia / Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 269-272 [MNiSW: 15]
74 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures / Lozbin Viktor, Hotra Oleksandra, Bylicki Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 6, vol. 88, s. 95-97 [MNiSW: 15]
75 Wpływ biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącznika W10 / Kozak Czesław, Sebok Milan, Kucera Matej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 4a, vol. 88, s. 96-98 [MNiSW: 15]
76 Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu / Surdacki Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 147-150 [MNiSW: 15]
77 Wskaźnik jakości spalania pyłu węglowego w oparciu o analizę obrazu transformatą curvelet / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Ławicki Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 82-84 [MNiSW: 15]
78 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej / Wac-Włodarczyk Andrzej, Wąsek Mateusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 265-268 [MNiSW: 15]
79 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem / Kęcik Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 2, s. 223-226 [MNiSW: 15]
80 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR / Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Ławicki Tomasz, Miaskowski Arkadiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 249-252 [MNiSW: 15]
2013 (46)

Artykuły(46)

1 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Ławicki Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 314-316 [MNiSW: 10]
2 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 6, vol. 89, s. 234-243 [MNiSW: 10]
3 The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharge filters / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 267-269 [MNiSW: 10]
4 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Popiel Piotr, Ławicki Tomasz, Jagiełło Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 279-281 [MNiSW: 10]
5 Detection of material defects with indirect method by determining the linear expansion with FBG sensor / Kisała Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 1a, vol. 89, s. 29-33 [MNiSW: 10]
6 Effects of Al dopant on structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-ge / Pogrebnjak A.D., Muhammed A.K.M., Karash E.T, JamII N.Y. , Partyka Janusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 315-317 [MNiSW: 10]
7 The elemental composition, topography and wettability of Pb 0.25 Sn 1.75 S 2 thin films / Tashlykov I., Turavets A., Gremenok V.F., Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 285-287 [MNiSW: 10]
8 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 7, vol. 89, s. 169-172 [MNiSW: 10]
9 Hydrogen profiling in rapidly solidified Al-Fe alloy foils / Tashlykova-Bushkevich Iya , Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 318-320 [MNiSW: 10]
10 Kodowanie wideo w systemach monitoringu wielowidokowego / Przyłucki Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 266-268 [MNiSW: 10]
11 Kogeneracja energii w budynku mieszkalnym / Filipek Piotr, Wroński A. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 332-334 [MNiSW: 10]
12 Measurement techniques concerning droplet size distribution of electrosprayed water / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 300-302 [MNiSW: 10]
13 Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku pierścieniowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 1a, vol. 89, s. 34-37 [MNiSW: 10]
14 Modelowanie rdzeniowego ogranicznika zakłóceń przewodzonych w instalacji reaktora nietermicznej plazmy / Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 12, s. 185-187 [MNiSW: 10]
15 Monitorowanie procesu spalania w kotle rusztowym z wykorzystaniem endoskopu i kamery termowizyjnej / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Popiel Piotr, Karczmarczyk T. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 269-271 [MNiSW: 10]
16 Morphotropic phase boundary in Bi 1-x Ca x Fe 1-x/2 Nb x/2 O 3 multiferroics / Troyanchuk I.O, Tereshko N.V, Karpinsky D.V, Fedotova Vera V., Kopcewicz M., Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 264-266 [MNiSW: 10]
17 Nadprzewodniki w urządzeniach elektroenergetycznych / Kozak Sławomir, Wojtasiewicz Grzegorz, Kondratowicz-Kucewicz Beata, Kozak Janusz, Majka Michał, Czerwiński Dariusz, Łanczont Michał, Surdacki Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 88, s. 338-345 [MNiSW: 10]
18 Needle type GMR sensor in biomedical applications / Kurnicki Adam // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 297-299 [MNiSW: 10]
19 New method of determining electric and thermal characteristics of Peltier device / Lozbin Viktor, Bylicki Piotr, Cuba V. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 303-305 [MNiSW: 10]
20 Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 296-298 [MNiSW: 10]
21 Oculographic means for human retina functional state integral estimation / Skobliakov A.A. , Kubarko A.I., Firago V.A. , Gourski I., Hotra Oleksandra // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 306-308 [MNiSW: 10]
22 Photometric methods for assessing the state of the light sensitivity of the visual system and its light-sensitivity changes in terms of hemodynamic disorders / Kubarko A.I., Hotra Oleksandra, Kubarko N.P., Aleksandrov D.A., Kubarko U.A., Gourski I. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 309-311 [MNiSW: 10]
23 Prąd włączania transformatora nadprzewodnikowego / Komarzyniec Grzegorz, Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz Grzegorz, Majka Michał, Kozak Janusz, Kozak Sławomir, Kondratowicz-Kucewicz Beata // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 9, vol. 89, s. 245-248 [MNiSW: 10]
24 Problematyka niezawodności w lotniczych systemach sterowania jednostką napędową / Duk Mariusz, Sobańska Katarzyna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 308-310 [MNiSW: 10]
25 Projekt i symulacje systemu wykorzystującego konwersję energii kinetycznej na elektryczną do zasilania lampy rowerowej / Kociubiński Andrzej, Kazubek Jakub, Sobańska Katarzyna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 88, s. 275-277 [MNiSW: 10]
26 Resource security in the cloud computing / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 324-326 [MNiSW: 10]
27 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu – analiza numeryczna w środowisku SciLab / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 2b, vol. 89, s. 315-318 [MNiSW: 10]
28 Sensors signal processing under influence of environmental disturbances / Cięszczyk Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 129-131 [MNiSW: 10]
29 The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratings / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir, Kobyliński L. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 258-260 [MNiSW: 10]
30 Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej oparta na modelu RIS / Gutek Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 263-265 [MNiSW: 10]
31 Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania budowy transformatorów nadprzewodnikowych / Janowski Tadeusz, Jaroszyński Leszek, Wojtasiewicz Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 9, vol. 89, s. 40-43 [MNiSW: 10]
32 Time varying impulse response representing first order PMD effects of a single mode fibre optic link with polarization scramblers / Lach Zbigniew // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 2b, s. 211-216 [MNiSW: 10]
33 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources / Kociubiński Andrzej, Kazubek Jakub // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 327-329 [MNiSW: 10]
34 Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 6, vol. 89, s. 139-142 [MNiSW: 10]
35 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3a, vol. 89, s. 1-7 [MNiSW: 10]
36 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii / Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard, Nalewaj Krzysztof, Giżewski Tomasz, Jaroszyński Leszek, Komarzyniec Grzegorz, Mazurek Paweł, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 346-352 [MNiSW: 10]
37 Wpływ konfiguracji i sposobu integracji systemów alarmowych z systemami sterowania i zarządzania pracą urządzeń w budynkach na dobór wielkości zasilania rezerwowego / Buczaj Marcin // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 278-280 [MNiSW: 10]
38 Wpływ niejednorodności środowiska kotła energetycznego na wyniki pomiarów w spektroskopii absorpcyjnej / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 317-319 [MNiSW: 10]
39 Wpływ rozchodzenia się strefy rezystywnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS / Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 2b, vol. 89, s. 319-322 [MNiSW: 10]
40 Współczesne źródła światła w technice motoryzacyjnej / Boguta Artur // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 323-325 [MNiSW: 10]
41 Wybrane problemy z oszacowaniem błędu przetwarzania w torze z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 272-274 [MNiSW: 10]
42 Wybrane zagadnienia prawno-techniczne z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej w motoryzacji / Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 12, s. 328-331 [MNiSW: 10]
43 Wykorzystanie stanu przejściowego jonizacji impulsowej do pomiaru wysokiej próżni / Szczepaniak Leszek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 299-301 [MNiSW: 10]
44 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego / Król Krzysztof, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 311-313 [MNiSW: 10]
45 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach / Horyński Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 293-295 [MNiSW: 10]
46 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów / Turek Marcin, Mączka Dariusz, Słowiński Bronisław, Yushkevich Yu. , Pyszniak Krzysztof, Zubrzycki Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, s. 290-293 [MNiSW: 10]
2014 (51)

Artykuły(51)

1 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. / Mazurek Paweł, Kisiel K., Tomczyk P., Wiak M. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 12, vol. 90, s. 240-243 [MNiSW: 10]
2 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 / Surdacki Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 16-19 [MNiSW: 10]
3 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building / Mazur Mirosław, Partyka Janusz, Rakhimov Kairat // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 207-210 [MNiSW: 10]
4 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters / Adamczyk Łukasz, Jaroszyński Leszek, Kafarski M., Janowski Tadeusz, Kozak Janusz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 1, vol. 90, s. 157-160 [MNiSW: 10]
5 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer / Korneciak Daniel, Gutten Miroslav , Sebok Milan, Kucera Matej, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 5, vol. 90, s. 79-81 [MNiSW: 10]
6 Arms animation based on human hierarchical tree model / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 128-131 [MNiSW: 10]
7 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazu / Jakliński Piotr, Czarnigowski Jacek, Zyska Tomasz, Duk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 161-164 [MNiSW: 10]
8 Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu / Duk Mariusz, Czarnigowski Jacek, Jakliński Piotr, Zyska Tomasz, Iskakova A. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 199-202 [MNiSW: 10]
9 Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence / Kotyra Andrzej, Bazil G., Wójcik Waldemar, Iskakova A. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 223-226 [MNiSW: 10]
10 Comparison of interpolation methods based on real human motion data / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 10, vol. 90, s. 226-229 [MNiSW: 10]
11 Damping of inrush current in superconducting transformer / Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 12, vol. 90, s. 225-228 [MNiSW: 10]
12 Description of the manipulator robot’s workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions / Burlibay Aron , Beisembaev Akambay , Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 8, vol. 90, s. 25-28 [MNiSW: 10]
13 Development of simulation model of electric drive of decoiler / Sivyakova Galina А. , Orlov Sergey Y. , Wójcik Waldemar, Komada Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 11, vol. 90, s. 173-176 [MNiSW: 10]
14 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych / Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 24-27 [MNiSW: 10]
15 Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiation / Styła Sebastian // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 179-182 [MNiSW: 10]
16 Forecasting the state of technogenic emergency situation on the railway transport using data mining technologies / Savchuk Tamara O., Kazachuk A., Gromaszek Konrad, Sugurova L. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 1, vol. 90, s. 50-54 [MNiSW: 10]
17 Identification of technogenic emergency situations in railway transport using cluster analysis / Savchuk Tamara O., Petrishyn Sergiy , Sugurova L., Smolarz Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 11, vol. 90, s. 177-184 [MNiSW: 10]
18 Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych / Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 7, vol. 90, s. 203-206 [MNiSW: 10]
19 Image recognition usage to control computer application / Szymczyk Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 185-188 [MNiSW: 10]
20 Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV / Buczaj Marcin // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 153-156 [MNiSW: 10]
21 Kelvin probe error compensation based on harmonic analysis of measurement signal / Tyavlovsky Andrey K., Zharin Anatoly L., Gusev Oleg K., Kierczyński Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 251-254 [MNiSW: 10]
22 Łączniki nowe i eksploatowane – porównanie charakterystycznych czasów działania / Pawłot Mirosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 203-206 [MNiSW: 10]
23 Measurement methods for size and charge distributions of electrosprayed water droplets / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 177-180 [MNiSW: 10]
24 A method for human gait comparison / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 8, vol. 90, s. 30-33 [MNiSW: 10]
25 A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modes / Kęsik Jacek, Bober Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 231-234 [MNiSW: 10]
26 Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu / Czarnigowski Jacek, Zyska Tomasz, Duk Mariusz, Jakliński Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 195-198 [MNiSW: 10]
27 Modeling of control systems dedicated to dispersed energy sources / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 247-250 [MNiSW: 10]
28 Modeling of photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer source / Niechaj Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 215-218 [MNiSW: 10]
29 Modelowanie siatkowe obiektów płaskich i przestrzennych z wykorzystaniem technik komputerowych / Polakowski Krzysztof, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 143-146 [MNiSW: 10]
30 Monitoring combustion process using image classification / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 11, vol. 90, s. 130-132 [MNiSW: 10]
31 A new method for producing finned heat sinks for electronic applications / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 74-77 [MNiSW: 10]
32 Nondestructive diagnostics of electrical systems and equipments / Sebok Milan, Gutten Miroslav , Kucera Matej, Korenciak Daniel, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 183-186 [MNiSW: 10]
33 Nowa metoda szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej w KSE z uwzględnieniem ograniczeń bilansowych / Kacejko Piotr, Wydra Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 32-35 [MNiSW: 10]
34 Numeryczne modelowanie indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 65-67 [MNiSW: 10]
35 Określenie wskaźnika jakości spalania węgla w przemysłowym kotle energetycznym / Ławicki Tomasz, Suleimenov Aituar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 227-230 [MNiSW: 10]
36 Ontology based method for process oriented systems design / Mokerov V. , Wójcik Waldemar, Balova Tatiana // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 10, vol. 90, s. 209-213 [MNiSW: 10]
37 Optimal control for combustion process / Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Shegebayeva Z., Suleimenov Baterbek, Burlibay Aron // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 157-160 [MNiSW: 10]
38 Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 28-31 [MNiSW: 10]
39 Photoelectric semiconductor converters with a large dynamic range / Vorobey Roman I., Gusev Oleg K., Tyavlovsky Andrey K., Tyavlovsky Konstantin L. , Svistun Alexander I. , Shadurskaya Lyudmila I. , Yarzhembitskaya Nadezhda V., Kierczyński Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 5, vol. 90, s. 75-78 [MNiSW: 10]
40 The process of simulation system modeling of automatic band tension stabilization in a permanent hot zinc-plating line in dynamic modes / Yuchshenko Olesya, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 10, vol. 90, s. 206-208 [MNiSW: 10]
41 Stress dependence on the band thickness in a continuous hot zinc-plating line / Yuchshenko Olesya, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 1, vol. 90, s. 60-62 [MNiSW: 10]
42 Symulacja przetwornika „napięcie-częstotliwość” w LabVIEW / Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 11, vol. 90, s. 133-136 [MNiSW: 10]
43 Thermal problems in HTS transformer due to inrush current / Komarzyniec Grzegorz, Janowski Tadeusz, Wojtasiewicz G., Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 12-15 [MNiSW: 10]
44 Transformation of "user-object" matrix for the collaborative filtering / Savchuk Tamara O., Sakaliuk A., Wójcik Waldemar, Burlibay Aron // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 1, vol. 90, s. 55-59 [MNiSW: 10]
45 Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga / Janowski Tadeusz, Nalewaj Krzysztof, Holuk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 63-64 [MNiSW: 10]
46 The use of multiple cameras for motion capture / Kopniak Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 173-176 [MNiSW: 10]
47 Validation of mathematical model of differential protection / Romaniuk Fyodor, Novash Ivan, Loman M., Węgierek Paweł, Szrot Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 187-190 [MNiSW: 10]
48 Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, s. 187-190 [MNiSW: 10]
49 Wykorzystanie metod optymalizacji heurystycznej do minimalizacji kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, s. 165-168 [MNiSW: 10]
50 YBCO coated conductors for superconducting transformer windings / Jaroszyński Leszek, Janowski Tadeusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 1, s. 164-166 [MNiSW: 10]
51 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 169-172 [MNiSW: 10]
2015 (24)

Artykuły(24)

1 Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc / Mazurek Paweł, Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, s. 50-53 [MNiSW: 14]
2 Characterization of ion-induced changes in magnetic anisotropy of FeCoZr-CaF2 nanocomposite films by resonance methods / Kasiuk J. V., Baev V., Fedotova J., Skuratov Vladimir, Bondariev Vitalii, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, s. 280-283 [MNiSW: 14]
3 Controlling the characteristic of photovoltaic cells based on their own semiconductors / Vorobey Roman I., Gusev Oleg K., Tyavlovsky Konstantin L. , Svistun Alexander I. , Shadurskaya Lyudmila I. , Yarzhembitskaya Nadezhda V., Kierczyński Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, vol. 91, s. 81-85 [MNiSW: 14]
4 Current distribution in parallel tapes of superconducting transformer windings / Jaroszyński Leszek, Janowski Tadeusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 10, vol. R.91, s. 284-287 [MNiSW: 14]
5 Dependence of mechanical and tribotechnical properties of multilayered TiN/ZrN coatings on deposition / Bondar O. V., Stolbovoy Vladimir A., Kylyshkanov Manarbek K. , Plotnikov S.V, Erdybaeva N.K., Piotrowska Katarzyna, Czarnacka Karolina, Karwat Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 12, vol. 91, s. 233-236 [MNiSW: 14]
6 Determination of the monitor brightness in the investigations of light sensitivity of retina / Firago V.A. , Hotra Oleksandra, Kubarko A.I., Surtel Wojciech, Imanbek Baglan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 6, vol. 91, s. 166-170 [MNiSW: 14]
7 Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system / Sebok Milan, Jurcik Jozef, Gutten Miroslav , Korenciak Daniel, Roj Jerzy, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, vol. 91, s. 77-80 [MNiSW: 14]
8 Diagnostics of transformer with insulation oil-paper / Gutten Miroslav , Korneciak Daniel, Sebok Milan, Janura Richard , Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, vol. 91, s. 69-72 [MNiSW: 14]
9 Electricity measurement accuracy in the smart metering system / Węgierek Paweł, Konarski Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 12, vol. 91, s. 17-20 [MNiSW: 14]
10 Elektroprzewodząca ochrona typu EPS-98 złącz stykowych szyn płaskich miedzianych i jej wpływ na stan cieplny zestyku przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych / Pawłot Mirosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, s. 284-287 [MNiSW: 14]
11 High-temperature three-colour thermal imager / Firago V.A. , Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 2, vol. 91, s. 208-214 [MNiSW: 14]
12 Increase in losses in a superconducting transformer due to inrush current / Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 4, vol. 91, s. 36-39 [MNiSW: 14]
13 Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Erdybaeva N.K., Plotnikov S.V, Turbin P.V., Grankin S.S., Stolbovoy Vladimir A., Sobol O.V., Kolesnikov D. A., Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 12, vol. R.91, s. 228-232 [MNiSW: 14]
14 Motion capture using multiple Kinet controllers / Kopniak Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 26-29 [MNiSW: 14]
15 Odszumianie obrazów CT za pomocą transformaty curvelet / Ławicki Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 2, vol. 91, s. 222-224 [MNiSW: 14]
16 Problems with microprocessor voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converters implementation / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 46-49 [MNiSW: 14]
17 Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej – problematyka węzła bilansującego / Wancerz Marek, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 3, vol. 91, s. 124-129 [MNiSW: 14]
18 Sensor for analysis of engine knock control system / Korneciak Daniel, Gutten Miroslav , Sebok Milan, Jurcik Jozef, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, vol. 91, s. 73-76 [MNiSW: 14]
19 Sposoby poprawy parametrów komór próżniowych stosowanych w nowych konstrukcjach rozłączników średniego napięcia / Kiszło Stanisław, Partyka Janusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, s. 288-291 [MNiSW: 14]
20 Symulacja metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez przetwornik "napięcie-częstotliwość" / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 62-65 [MNiSW: 14]
21 W pełni optyczny przełącznik wykorzystujący jednorodne światłowodowe siatki Bragga / Kisała Piotr, Klimek Jacek, Skorupski Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, vol. 91, s. 266-270 [MNiSW: 14]
22 Wpływ regulacji przekładni transformatora blokowego na dopuszczalny obszar pracy zespołu wytwórczego / Machowski Jan, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 1, vol. 91, s. 1-8 [MNiSW: 14]
23 Wye-connected current transformers simplified model validation in MATLAB-Simulink / Romanyuk O.N., Novash Ivan, Rumiantsev Yury, Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 11, vol. 91, s. 292-295 [MNiSW: 14]
24 Wykrywacze metalu - identyfikacja poziomu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego / Mazurek Paweł, Wdowiak Artur // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 12, vol. 91, s. 163-166 [MNiSW: 14]
2016 (71)

Artykuły(71)

1 13,8 kVA transformer with windings made of YBCO HTS tapes / Komarzyniec Grzegorz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 12, vol. 92, s. 69-72 [MNiSW: 14]
2 Accuracy improvement of fiber bragg grating peak wavelength demodulation using wavelet transform and various center wavelength detection algorithms / Harasim Damian, Kashaganova Gulzhan, Kussambayewa Nazym // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 86-89 [MNiSW: 14]
3 Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 9, s. 250-256 [MNiSW: 14]
4 Analiza charakteru zmian parametrów apodyzowanych siatek Bragga spowodowanych zmiennym rozkładem wiązki laserowej / Dziubiński Grzegorz, Kisała Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 10, vol. R. 92, s. 214-217 [MNiSW: 14]
5 Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Krupski Piotr, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 131-133 [MNiSW: 14]
6 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass / Tashlykov I., Żukowski Paweł, Mikhalkovich O.M. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 229-231 [MNiSW: 14]
7 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge / Mitsugi Fumiaki, Nakamiya Toshiyuki, Sonoda Yoshito, Pawłat Joanna, Aoqui Shin-ichi, Ikegami Tomoaki, Kawasaki Hiroharu, Stryczewska Henryka // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 119-122 [MNiSW: 14]
8 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill / Styła Sebastian // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3, s. 103-106 [MNiSW: 14]
9 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters / Kozieł Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 12, vol. 92, s. 77-80 [MNiSW: 14]
10 Application of flame image ser ies analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Bazil G. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 129-132 [MNiSW: 14]
11 Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification / Wac-Włodarczyk Andrzej, Nafalski Andrzej, Goleman Ryszard, Giżewski Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 4, vol. R.92, s. 14-17 [MNiSW: 14]
12 The balanced scorecard as an adaptive control system / Bazil G., Mukhanov Bakhyt , Yerenchinov Kagazbek, Abzhanova Laulassyn, Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 4, s. 155-158 [MNiSW: 14]
13 Boundary element method application in wall dampness tomography / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3, vol. 92, s. 96-98 [MNiSW: 14]
14 Calculation of the ultimate efficiency of p-n-junction solar cells taking into account the semiconductor absorption coefficient / Tivanov Mikhail, Moskalev Alexander, Kaputskaya Iryna, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 85-87 [MNiSW: 14]
15 Charge sensitive techniques in control of the homogeneity of optical metallic surfaces / Zharin Anatoly L., Pantsialeyeu Kanstantsin, Kierczyński Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 190-193 [MNiSW: 14]
16 Charge sensitive techniques in tribology studies / Zharin Anatoly L., Pantasialeyeu Konstantsin, Opielak Marek, Rogalski Przemysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 239-243 [MNiSW: 14]
17 Comparative assessment of digital filters for microprocessor- based relay protection / Romaniuk Fyodor, Rumiantsev Vladimir, Novash Ivan, Rumiantsev Yury, Boiko Oleksandr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 128-131 [MNiSW: 14]
18 Computer - aided design of the safe deduster with bifilar winding for dedusting materials in agri - food industry / Horyński Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3, s. 69-72 [MNiSW: 14]
19 Determination of blood flow velocity in vessels of the bulbar conjunctiva / Firago V.A. , Kubarko A.I., Hotra Oleksandra, Volkova Irina , Kozbakova Ainur, Musabekov Nazarbek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 105-108 [MNiSW: 14]
20 Determination of the amount of heat generated by the inrush current in the windings of a superconducting transformer / Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3 [MNiSW: 14]
21 Determination of the forces affecting the particles and their trajectories in the surroundings of the matrix element in a magnetic separator / Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 110-113 [MNiSW: 14]
22 Differential Group Delay estimation error resulting from the use of the first order PMD model / Lach Zbigniew // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. R. 92, s. 144-147 [MNiSW: 14]
23 Effect of topography on wettability of rapidly solidified Al-In alloys / Tashlykova-Bushkevich Iya , Yakovenko Julia, Bushkevich Iuliana , Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 1, vol. 92, s. 151-154 [MNiSW: 14]
24 Effect of uncertain reference signal on uncertainty of estimates of the first order PMD in a single mode optical fibre / Lach Zbigniew // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. R.92, s. 148-153 [MNiSW: 14]
25 Effectiveness comparison on an artificial neural networks to identify Polish emotional speech / Powroźnik Paweł, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 45-48 [MNiSW: 14]
26 An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images / Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 15-18 [MNiSW: 14]
27 Ekstrakcja cech obrazów płomienia współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem wizyjnego systemu diagnostycznego / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej, Perdesh Khairullina // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 133-136 [MNiSW: 14]
28 Electro-thermal numerical model of superconducting tape / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 134-137 [MNiSW: 14]
29 Fabrication and characterization of transparent tin dioxide films with variable stoichiometric composition / Ksenevich V.K., Adamchuk D.V., Odzhaev Vladimir, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 187-189 [MNiSW: 14]
30 Fractional flow formulation for three-phase non-isothermal flow in porous media / Wójcik Waldemar, Temirbekov Nurlan, Baigereyev Dossan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. R. 92, s. 24-31 [MNiSW: 14]
31 Galvanic isolation circuit for measuring systems operating in environments with strong electromagnetic disturbances / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. R.92, s. 42-44 [MNiSW: 14]
32 Impact of critical current values in HTS transformer winding on decay time of inrush current / Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 2, vol. 92, s. 177-180 [MNiSW: 14]
33 The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 70-73 [MNiSW: 14]
34 The influence of construction of bifilar winding on efficiency of electrostatic bifilar deduster / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, s. 49-52 [MNiSW: 14]
35 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam / Bocheński Marcin, Augustyniak Michał , Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 166-169 [MNiSW: 14]
36 Laboratory model of a two-blade composite rotor system / Augustyniak Michał , Bocheński Marcin // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 170-172 [MNiSW: 14]
37 Laboratory Stand for Examining the Influence of Environmental Conditions on Electrical Parameters of Photovoltaic Cells / Billewicz Piotr, Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 176-179 [MNiSW: 14]
38 Lumped parameter thermal model of the rectangular bar in an induction motor rotor / Czerwiński Dariusz, Goleman Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 106-109 [MNiSW: 14]
39 Magnetic properties of La0.7Sr0.3Mn0.85Nb0.15-xMgxO3 system / Troyanchuk I.O, Tereshko N.V, Bushinski M.V., Fedotova Vera V., Partyka Janusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 1, vol. 92, s. 148-150 [MNiSW: 14]
40 Metody diagnostyki czujników termoelektrycznych / Zyska Tomasz, Jakliński Piotr, Smailov Nurzhigit // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. R.92, s. 140-143 [MNiSW: 14]
41 Microstructure and electrical conductivity of titanium irradiated with swift heavy ions / Budzyński Piotr, Kamiński Mariusz, Surowiec Zbigniew // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 155-157 [MNiSW: 14]
42 Model numeryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu rezystancyjnego / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3, vol. 92, s. 81-83 [MNiSW: 14]
43 Modeling of Stand-alone Photovoltaic Drive System without Electric Buffer Source / Niechaj Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 25-28 [MNiSW: 14]
44 Modelling and analysis of electrostatic precipitator (ESP) in combustion process / Gromaszek Konrad, Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Iskakova A., Shegebayeva Z., Talgatkyzy Imanbek Baglan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 121-124 [MNiSW: 14]
45 Nanostructural TiN/Cu coatings deposited from the separated plasma flows / Latushkina Svetlana D., Kuis Dmitiy V. , Zhizhchenko Alexey G. , Posylkina Olga I. , Piskunova Olga Y. , Opielak Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 173-175 [MNiSW: 14]
46 Oddziaływanie elektrodynamiczne prądów zakłóceniowych na układ szyn aluminiowych płaskich łączonych przez docisk / Pawłot Mirosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 132-135 [MNiSW: 14]
47 Optimal control of copper concentrate blending and melting based on inteligent systems / Imanbekova U., Hotra Oleksandra, Koshimbayev Shamіl K. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 125-128 [MNiSW: 14]
48 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester / Borowiec Marek, Bocheński Marcin, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 18-20 [MNiSW: 14]
49 Optimizing the Arrangement of Elements on a Printed Circuit Board / Wójcik Waldemar, Akhmetov B., Kochegarov I., Yurkov N., Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 137-139 [MNiSW: 14]
50 Origin of visible photoluminescence of Si-rich and N-rich silicon nitride films / Komarov F. F., Vlasukova L., Parkhomenko I., Żukowski Paweł, Milchanin O., Mudryi A., Żhyvulka Vadim, Żuk Jerzy, Kopyciński Przemysław, Murzalinov Danatbek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 184-186 [MNiSW: 14]
51 Overcurrent characteristics of second generation superconducting tape SF4050 / Jaroszyński Leszek, Czerwiński Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. 92, s. 123-126 [MNiSW: 14]
52 Physical and mechanical properties of nanostructured (Ti-Zr-Nb)N coatings obtained by vacuum-arc deposition method / Pogrebnjak A.D., Maksakova Olga, Kozak Czesław, Kołtunowicz Tomasz, Grankin S.S., Bondar O. V., Eskermesov Didar, Drozdenko Aleksey, Petrov Sergey, Erdybaeva N.K. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. R.92, s. 180-183 [MNiSW: 14]
53 Polymer-based sensors for measurement of low humidity in air and industrial gases / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 74-77 [MNiSW: 14]
54 Poziomy emisji elektromagnetycznej wysokich częstotliwości w środowisku zurbanizowanym / Mazurek Paweł, Bernacki Krzysztof, Noga Artur // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 1, vol. 92, s. 9-12 [MNiSW: 14]
55 The principles of reducing temperature measurement uncertainty of modern thermal imaging system / Firago V.A. , Wójcik Waldemar, Volkova Irina // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 117-120 [MNiSW: 14]
56 A quality factor of co-firing pulverized coal and biomass / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 140-143 [MNiSW: 14]
57 Simulation of neutron irradiation influence on p-n-p bipolar transistor characteristics / Miskiewicz S.A., Komarov F., Komarov Aleksandr, Żukowski Paweł, Michailov V.V. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 236-238 [MNiSW: 14]
58 Stanowisko do analizy wpływu błędów rozmieszczenia czujników położenia wału silnika BLDC na jego pracę / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 62-65 [MNiSW: 14]
59 Symulator układu korekty składowej stałej napięcia wejściowego przetwornika „napięcie-częstotliwość ” zrealizowany w LabVIEW / Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 52-54 [MNiSW: 14]
60 Synthesis and properties of doped ZnO ceramics / Poddenezhny Evgheni N. , Drobishevskaya Natalie E. , Mazanik Aleksander V. , Korolik O., Fedotov Aleksander S., Fedotov Aleksander K., Svito I., Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 232-235 [MNiSW: 14]
61 The temperature effect on measurement accuracy of the smart electricity meter / Węgierek Paweł, Konarski Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 148-150 [MNiSW: 14]
62 Two-dimensional thermal conductivity of defect-free single-walled carbon nanotubes / Praneuski A.G., Tivanov Mikhail, Czarnacka Karolina, Kierczyński Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 82-84 [MNiSW: 14]
63 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Wancerz Marek, Gryniewicz-Jaworska Michalina // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 44-47 [MNiSW: 14]
64 The use of a static electrical energy meter as a transducer of active power to a pulse frequency signal / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 99-102 [MNiSW: 14]
65 Wpływ parametrów transformatora nadprzewodnikowego na ograniczenie prądu w stanach przejściowych / Woźniak Łukasz, Wojtasiewicz Grzegorz, Surdacki Paweł, Kwoka Rafał, Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 61-64 [MNiSW: 14]
66 Wpływ pola elektromagnetycznego na rozród człowieka / Wdowiak Artur, Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 1, vol. R.92, s. 124-127 [MNiSW: 14]
67 Wpływ zmian wtrąceniowych w ferromagnetyku na pętlę histerezy różnicowej dla różnych częstotliwości strumienia magnetycznego / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 65-68 [MNiSW: 14]
68 Wybrane zagadnienia pomiaru pól wysokich częstotliwości w środowisku / Mazurek Paweł, Boś Bartosz, Wdowiak Artur // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 12, vol. 92, s. 93-96 [MNiSW: 14]
69 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu / Krupski Piotr, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Pawłat Joanna, Machala Zdenko, Hensel Karol // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, s. 127-130 [MNiSW: 14]
70 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej / Horyński Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 6, vol. R.92, s. 114-118 [MNiSW: 14]
71 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Pawłat Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, s. 53-56 [MNiSW: 14]
2017 (28)

Artykuły(28)

1 AD systems for processing of low frequency signals based on self calibrate ADC and DAC with weight redundancy / Azarov Oleksyi D., Krupelnitskyi Leonid V., Komada Paweł, Ławicki Tomasz, Askarova Nursanat, Sagymbekova Azhar // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 125-128 [MNiSW: 14]
2 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods / Pavlov Sergii V. , Barylo Alexander S., Kozlovska Tatiana I., Stasenko Vladyslav A., Azarhov Olexander Yu., Kravchuk Pavel O. , Wójcik Waldemar, Orakbayev Yerbol, Yesmakhanova Laura // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 114-117 [MNiSW: 14]
3 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections / Grachev Nikolay, Uvaisov Saygid, Ivanov Ilia , Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Shedreyeva Indira, Karnakova Gayni // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 138-143 [MNiSW: 14]
4 Analysis of the possibilities to use Coselica toolbox for simulate electrical circuits and heat flow / Łanczont Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 1, vol. R. 93, s. 29-32 [MNiSW: 14]
5 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device / Zlepko Sergii M., Sander Sergii V., Kozlovska Tatiana I., Pavlov Volodymyr S., Wójcik Waldemar, Yesmakhanova Laura, Zhirnova Oxana // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 92-95 [MNiSW: 14]
6 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment / Romanyuk Fyodor, Novash Ivan, Rumiantsev Yury, Rogalski Przemysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 148-151 [MNiSW: 14]
7 Application of virtual training model for technological processes / Mukhanov Bakhyt , Wójcik Waldemar, Omirbekova Zhanar, Orakbayev Yerbol // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 129-133 [MNiSW: 14]
8 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora / Kozak Janusz, Majka Michał, Kwoka Rafał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, vol. 93, s. 185-188 [MNiSW: 14]
9 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem / Semenenko Aleksandr N., Maksimkin Aleksandr I., Uvaisov Saygid, Laskovets Marina A., Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Tleshova Akmaral, Weryńska-Bieniasz Róża // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 134-137 [MNiSW: 14]
10 Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation / Pavlov Sergii V. , Kozlovska Tatiana I., Sydoruk Oleg O., Kotovskyy Vitalii I., Wójcik Waldemar, Orakbayev Yerbol // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 79-82 [MNiSW: 14]
11 Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes / Kholin Vladimir V., Chepurna Oksana M., Shton Irina O., Voytsehovich Valerii S., Pavlov Sergii V. , Gamaleia Nikolai, Mussabekov Kanat, Kisała Piotr, Komada Paweł, Szatkowska Małgorzata, Romaniuk Ryszard // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 122-124 [MNiSW: 14]
12 The improvement of the volumetric monitoring system to raise the analysis accuracy for the allergic pollen found in the сity atmosphere / Mokin Vitaliy B, Rodinkova Victoria, Vuzh Tatiana Y., Wójcik Waldemar, Sailarbek Saltanat // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 87-91 [MNiSW: 14]
13 Influence of semi-conducting layers formation technology on electrical parameters of Si structures used in photovoltaics / Billewicz Piotr, Węgierek Paweł, Grudniewski Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 8, vol. 93, s. 180-183 [MNiSW: 14]
14 Mathematical control system of grid-tied multilevel voltage inverter / Grabko V., Levitskiy Serhiy , Bombyk Vadym , Wójcik Waldemar, Hotra Oleksandra, Imanbek Baglan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, s. 133-139 [MNiSW: 14]
15 Modelowanie transformatorów z regulacją skośną przekładni w obliczeniach zwarciowych / Kacejko Piotr, Machowski Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 1-5 [MNiSW: 14]
16 Monitoring of photovoltaic micro installations / Węgierek Paweł, Konarski Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, vol. 93, s. 238-241 [MNiSW: 14]
17 Numerical calculation of singular integrals for different formulations of Boundary Element / Sikora Jan, Pańczyk Beata, Polakowski Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 11, vol. 93, s. 181-185 [MNiSW: 14]
18 Ocena możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej w celu higienizacji zmieszanych odpadów komunalnych służących do produkcji paliwa alternatywnego / Wolny-Koładka Katarzyna, Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 11, vol. 93, s. 209-213 [MNiSW: 14]
19 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia-badanie pilotażowe / Wdowiak Artur, Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 1, vol. 93, s. 221-224 [MNiSW: 14]
20 Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne / Korzeniewska Ewa, Józwik Jerzy, Zawiślak Rafał, Krawczyk Andrzej, Michałowska Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 12, vol. R. 93, s. 111-114 [MNiSW: 14]
21 Praca optymalna obcowzbudnego silnika prądu stałego / Bartosik Grzegorz, Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 2, vol. 93, s. 10-12 [MNiSW: 14]
22 Prawne, techniczne i metrologiczne skutki oddziaływania zewnętrznym polem silnego magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 9, vol. 93, s. 124-129 [MNiSW: 14]
23 Principles of computer planning in the functional nasal surgery / Avrunin Oleg G., Nosova Y., Shuhlyapina Natalia O., Zlepko Sergii M., Tymchyk Sergii V., Hotra Oleksandra, Imanbek Baglan , Kalizhanova Aliya, Mussabekova Assel // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, s. 140-143 [MNiSW: 14]
24 Research of alternative diagnostic features in intelligent computer-based cardiological decision support systems / Povoroznyuk A., Filatova A., Kovalenko Vladimir, Wójcik Waldemar, Maciejewski Marcin, Szatkowska Małgorzata, Tuleshova A. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, vol. 93, s. 125-128 [MNiSW: 14]
25 Rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - nowoprojektowana elektrownia Dęblin / Marcewicz Tomasz, Partyka Janusz, Mazur Mirosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 17-20 [MNiSW: 14]
26 Selected aspects of electrical equipment operation with respect to power quality and EMC / Mazurek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 1, vol. 93, s. 21-24 [MNiSW: 14]
27 Skutki cieplne oddziaływania prądów roboczych i zakłóceniowych na połączenia śrubowe typu V-klema / Pawłot Mirosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 12, vol. 93, s. 281-284 [MNiSW: 14]
28 Ways and possibilities of creati ng medical information systems based on OLAP-technology / Kostishyn Sergii V., Tymchyk Sergii V., Bachynskiy Mykhaylo, Fedosova Irina, Kazbekova Aynur, Surtel Wojciech // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, s. 110-113 [MNiSW: 14]
2018 (43)

Artykuły(43)

1 Analiza przebiegu zjawisk elektrycznych podczas rozruchu silnika spalinowego autobusu miejskiego / Duk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 108-111 [MNiSW: 14]
2 Comparative analysis of the photovoltaic cells efficiency depending on the substrate material processing technology / Billewicz Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 146-149 [MNiSW: 14]
3 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 50-53 [MNiSW: 14]
4 Cross-sensitivity of hydrogen sensors to relative humidity / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 128-131 [MNiSW: 14]
5 A current sink controlled by two reference voltages / Jabłoński Sylwester, Sikora Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 154-156 [MNiSW: 14]
6 The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors / Simko Milan, Sebok Milan, Chupac Milan, Korenciak Daniel, Gutten Miroslav , Piotrowska Katarzyna, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 3, vol. 94, s. 193-196 [MNiSW: 14]
7 Digital filters to separate the first and second harmonics of signals in microprocessor-bases protection of electrical installations equipped with transformers / Romanyuk Fyodor, Kachenya Vladislav, Kierczyński Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 46-49 [MNiSW: 14]
8 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
9 Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych / Rymarczyk Tomasz, Sikora Jan, Polakowski Krzysztof, Adamkiewicz Przemysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 62-69 [MNiSW: 14]
10 Electric properties of composite ZnO-based ceramics doped with Fe / Fedotov A.S., Pashkevich A, Bliznyuk L.A., Kasiuk J. V., Fedotov Aleksander K., Basov N., Svito I., Budzyński M., Wierteł M., Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 3, vol. 94, s. 197-199 [MNiSW: 14]
11 Fantomy do testowania systemów obrazowania medycznego w PET na przykładzie fantomu Jaszczaka / Wac-Włodarczyk Andrzej, Danilczuk Agata // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 8, vol. 94, s. 110-114 [MNiSW: 14]
12 Influence of Penning ionization on ion source efficiency – numerical simulations / Turek Marcin, Mączka Dariusz, Droździel Andrzej, Pyszniak Krzysztof, Vaganov Yu. , Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 116-119 [MNiSW: 14]
13 The influence of power supply network inductance on the HTS transformer inrush current / Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 12, vol. 94, s. 242-245 [MNiSW: 14]
14 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 54-57 [MNiSW: 14]
15 The influence of the geometry and resistance of the high voltage winding of the HTS transformer on the inrush current parameters / Komarzyniec Grzegorz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 1, vol. 94, s. 53-56 [MNiSW: 14]
16 The intensity of electromagnetic fields in the range of GSM 188 DECT, UMTS,WLAN inbuilt-up areas / Mazurek Paweł, Michałowska Joanna, Kozieł Joanna, Gad Radosław, Wdowiak Anita // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 12, vol. 94, s. 202-205 [MNiSW: 14]
17 Iron - based superconductors - development prospects / Jankowski Arkadiusz, Jędrys Konrad, Kozieł Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 1, vol. 94, s. 45-48 [MNiSW: 14]
18 Kondensatory grzebieniowe z miedzi do monitorowania funkcji życiowych komórek hodowlanych / Kociubiński Andrzej, Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 9, s. 59-61 [MNiSW: 14]
19 Magnetic and magnetotransport properties of nickel-doped manganites / Troyanchuk I.O, Tereshko N.V, Bushinski M.V., Fedotova Vera V., Świć Antoni, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 126-129 [MNiSW: 14]
20 Mechanical and electrical properties of the titanium surface layer irradiated with 168 MeV Xe-136 ions / Budzyński Piotr, Kamiński Mariusz, Surowiec Zbigniew, Skuratov Vladimir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 136-138 [MNiSW: 14]
21 Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 38-41 [MNiSW: 14]
22 A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh / Shutko Nadzeya, Urbanovich Pavel, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
23 Microstructure, elemental and phase composition and their influence on hydrophilic properties of rapidly solidified Al-In alloys / Tashlykova-Bushkevich Iya , Yakovenko Julia, Bushkevich Iuliana , Shepelevich V.G., Komsta Henryk, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 122-125 [MNiSW: 14]
24 Model generatora nadprzewodnikowego / Czerwiński Dariusz, Pcian Mieczysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 63-66 [MNiSW: 14]
25 Monitoring of flood embankments with the use of tomographic systems with distributed architecture / Rymarczyk Tomasz, Cieplak Tomasz, Tchórzewski Paweł, Kłosowski Grzegorz, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 12, vol. 94, s. 170-173 [MNiSW: 14]
26 The optical measurement method for structural twist monitoring with using tilted Bragg grating sensor / Harasim Damian, Kusambayeva Nazym // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 62-65 [MNiSW: 14]
27 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content / Klimovich Iryna, Komarov F., Zaikov Valery, Opielak Marek, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 78-81 [MNiSW: 14]
28 Optymalizacja trójsystemowego autonomicznego układu zasilania energią odnawialną w budynku mieszkalnym / Mazur Mirosław, Partyka Janusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 86-89 [MNiSW: 14]
29 Outage in PMD compensated optical fiber line due to uncertainty of PMD estimation / Lach Zbigniew // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 86-89 [MNiSW: 14]
30 Problemy napięciowe w instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł / Wancerz Marek, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 34-37 [MNiSW: 14]
31 Re-crystallization of silicon during rapid thermal treatment / Gorushko Valentina, Omelchenko Anna, Pilipenko Vladimir , Solodukha Vitali, Opielak Marek, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 5, vol. 94, s. 196-198 [MNiSW: 14]
32 Rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 124-127 [MNiSW: 14]
33 Research on the influence of environmental conditions on electrical parameters of interdigitated back contact monocrystalline silicon solar cells / Billewicz Piotr, Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 132-135 [MNiSW: 14]
34 Selected methods for improving power reliability / Przystupa Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 12, vol. 94, s. 270-273 [MNiSW: 14]
35 Speech recognizer-based non-uniform spectral compression for robust MFCC feature extraction / Ali Bagher Baba, Wójcik Waldemar, Mamyrbayev Orken, Turdalyuly MussA // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 90-93 [MNiSW: 14]
36 Study of dynamics and efficiency of hybrid power harvesting system from mechanical vibrations / Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz, Borowiec Marek, Kłonica Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 139-141 [MNiSW: 14]
37 Synthesis of the configuration structure of digital receiver of NQR radiospectrometer / Hotra Oleksandra, Samila Andriy, Politans’ kyy Leonid // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 58-61 [MNiSW: 14]
38 Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich zmniejszająca zużycie paliwa / Duk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 9, vol. 94, s. 18-21 [MNiSW: 14]
39 Temperature increase of the primary winding of a 14 kVA HTS transformer during the flow of the switching current / Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 77-80 [MNiSW: 14]
40 Thermal imaging of surfaces treated by cooled plasma jet / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 79-82 [MNiSW: 14]
41 The use of power restoration systems for automation of medium voltage distribution gird / Konarski Michał, Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 167-172 [MNiSW: 14]
42 Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów płomienia w procesie współspalania / Sawicki Daniel, Omiotek Zbigniew, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 142-145 [MNiSW: 14]
43 Zmiennoprądowe właściwości dielektryczne materiałów nanowarstwowych a-SiOx/SiO2 / Czarnacka Karolina, Fedotov A.A., Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 8, vol. 94, s. 59-62 [MNiSW: 14]
2019 (2)