Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA
Typ:Czasopismo
ISSN: 1506-218X
Punkty: 15
MNISW:
LF:
Impact Factor: Zobacz w JCR

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (7) 2012 (5) 2013 (12)

Artykuły(12)

1 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge / Borowski Gabriel // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 575-583 [MNiSW: 15]
2 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 996-1010 [MNiSW: 15]
3 Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju / Gołębiowska Justyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 2, vol. 15, s. 1216-1227 [MNiSW: 15]
4 Computer modeling in cost-efficient solar cell production technology / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 436-447 [MNiSW: 15]
5 An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study / Zdeb Magdalena // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 551-563 [MNiSW: 15]
6 Improving energy efficiency of hot water storage tank by use of obstacles / Cholewa Tomasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 392-404 [MNiSW: 15]
7 The influence of collector type on emission indicators in solar system life cycle assessment / Żelazna Agnieszka // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 258-271 [MNiSW: 15]
8 Influence of old landfill leachate co-digestion with sewage sludge on heavy metals concentration in digester effluent / Lebiocka Magdalena // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 466-478 [MNiSW: 15]
9 Investigation on landfill leachate biodegradability improvement by use of hydrodynamic cavitation and ozone / Bis Marta, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 127-135 [MNiSW: 15]
10 Microbiological indoor air quality in Polish schools / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 231-244 [MNiSW: 15]
11 Phosphorus recovery from sewage sludge via pyrolysis / Szaja Aleksandra // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 361-370 [MNiSW: 15]
12 Sewage sludge as a source of renewable energy / Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 314-323 [MNiSW: 15]
2015 (10)

Artykuły(10)

1 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wróbel Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 246-255 [MNiSW: 15]
2 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych / Wdowin Magdalena, Baran Paweł, Panek Rafał, Zarębska Katarzyna, Franus Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1306-1319 [MNiSW: 15]
3 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania / Dopieralska Kinga, Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Tatara Grzegorz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1609-1621 [MNiSW: 15]
4 Criteria for sustainable disposal of sewage sludge / Czechowska-Kosacka Aneta, Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
5 Estimation of chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater by respirometric method - case study / Szaja Aleksandra, Aguilar Jose Alonso, Łagód Grzegorz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
6 Experimental evaluation of circular frequency supply of radiant floor heating system / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 438-449 [MNiSW: 15]
7 Redukcja emisji metanu i węglowodorów aromatycznych ze składowisk odpadów w biofiltrze - badania polowe / Zdeb Magdalena // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1053-1073 [MNiSW: 15]
8 Selected heavy metals in settled dust from apartments located in Lublin, Poland / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, vol. 17, s. 410-421 [MNiSW: 15]
9 Where is the world heading? Social crisis created by promotion of biofuels and nowadays liberal capitalism / Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 26-39 [MNiSW: 15]
10 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1224-1238 [MNiSW: 15]
2016 (32)

Artykuły(32)

1 Air quality in a brewery bottling plant / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 591-602 [MNiSW: 15]
2 Anaerobic ciliates in activated sludge communities / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Pliashechnik Volodimir, Łagód Grzegorz, Fyda Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 733-745 [MNiSW: 15]
3 Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Anasiewicz Rafał // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 169-180 [MNiSW: 15]
4 Analiza efektywności mikrobiologicznej filtrów powietrza z warstwą nanosrebra / Skwarczyński Mariusz, Skwarczyńska-Kalamon Ewelina // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 930-939 [MNiSW: 15]
5 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Syroka Maciej, Anasiewicz Rafał // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 259-270 [MNiSW: 15]
6 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils / Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 375-388 [MNiSW: 15]
7 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Wasąg Henryk, Guz Ewa // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 964-973 [MNiSW: 15]
8 Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez instalację reaktorów plazmowych / Mazurek Paweł, Pawłat Joanna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 567-578 [MNiSW: 15]
9 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste in the aspect of heavy metals content / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Depta Marcin // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 555-566 [MNiSW: 15]
10 Diagnostyka stanu czujnika termoelektrycznego w procesie zgazowania biomasy / Zyska Tomasz, Wójcik Waldemar, Imanbek Baglan, Zhirnova Oxana // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 652-666 [MNiSW: 15]
11 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 897-908 [MNiSW: 15]
12 Energy production from biomass in a trigeneration system / Viktarovich Nadzeya, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1007-1017 [MNiSW: 15]
13 Experimental and theoretical studies of heat losses from the hot water storage thank / Dopieralska Kinga, Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Studzińska Monika // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 758-769 [MNiSW: 15]
14 The influence of selected factors on PV systems environmental indicators / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 722-732 [MNiSW: 15]
15 Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych / Choma Artur, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 134-145 [MNiSW: 15]
16 Laboratory and numerical studies of water flow through selected fittings installed at copper pipelines / Pliżga Oktawia, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 873-884 [MNiSW: 15]
17 Method for removal of CO2 from landfill gas / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1018-1024 [MNiSW: 15]
18 Metoda analizy widm mierzonych z wykorzystaniem spektrometrów OP-FTIR w monitorowaniu powietrza atmosferycznego oraz gazów w procesach przemysłowych / Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł, Akhmetova Ardak, Mussabekova Assel // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 218-234 [MNiSW: 15]
19 Natural processes in mitigation of CO2 and CH4 emission / Czechowska-Kosacka Aneta, Lubańska Zofia, Dragan P. // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1039-1048 [MNiSW: 15]
20 Numerical investigations of water outflow after the water pipe breakage / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 416-427 [MNiSW: 15]
21 Optyczna metoda diagnostyki gazu syntezowego z biomasy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Zhirnova Oxana, Askarova Nursanat // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 271-283 [MNiSW: 15]
22 Optymalizacja parametrów światłowodowych czujników do pomiaru temperatury / Dziubiński Grzegorz, Harasim Damian, Skorupski Krzysztof, Mussabekov Kanat, Kalizhanova Aliya, Toigozhinova Ainur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 309-324 [MNiSW: 15]
23 Phosphorus speciation forms in sewage sludge from selected wastewater treatment plants / Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 158-168 [MNiSW: 15]
24 Porównanie efektywności inwestycyjnych wybranych farm PV w Bułgarii / Gembarzewski Olaf, Wróbel Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1025-1038 [MNiSW: 15]
25 Przemysłowe próby brykietowania dla zagospodarowania łożyskowych odpadów poszlifierskich / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J., Józefiak Tomasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 205-217 [MNiSW: 15]
26 Reclamation of drill cuttings landfill / Żukowska Grażyna, Baran Stanisław, Pawłowski Artur, Myszura Magdalena, Wójcikowska-Kapusta Anna, Wesolowska Sylwia, Pawłowska Małgorzata // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 988-1006 [MNiSW: 15]
27 Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 828-837 [MNiSW: 15]
28 Sustainability of compacted clays as materials for municipal waste landfill liner / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 439-454 [MNiSW: 15]
29 Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 19-37 [MNiSW: 15]
30 Wykorzystanie metod optycznych do klasyfikacji stanu procesu współspalania pyłu węglowego i biomasy / Sawicki Daniel, Kotyra Andrzej, Akhmetova Ardak, Imanbek Baglan , Suleymenov Alibek // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 404-415 [MNiSW: 15]
31 Wymywalność metali ciężkich z odpadów wiertniczych górnictwa gazu łupkowego / Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 909-919 [MNiSW: 15]
32 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wójcik Katarzyna, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 709-721 [MNiSW: 15]
2017 (2)