Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły źródła

Tytul:RYNEK ENERGII
Typ:Czasopismo
ISSN: 1425-5960
Punkty: 9
MNISW:
LF:
Impact Factor:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS
2011 (5) 2012 (7)

Artykuły(7)

1 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. / Kaproń Henryk, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2012, nr 6, s. 3-9 [MNiSW: 10]
2 Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną / Jędrychowski Robert, Kacejko Piotr, Wydra Michał, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 28-32 [MNiSW: 10]
3 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia / Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire, Kacejko Piotr, Sobierajski Marian // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 11-16 [MNiSW: 10]
4 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej / Sobierajski Marian, Kacejko Piotr, Robak Sylwester // RYNEK ENERGII - 2012, nr 2 (99), vol. 99, s. 55-63 [MNiSW: 10]
5 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Sobierajski Marian, Robak Sylwester // RYNEK ENERGII - 2012, nr 3 (100), vol. 100, s. 44-52 [MNiSW: 10]
6 Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy Prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej / Kacejko Piotr, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 2 (99), vol. 99, s. 29-36 [MNiSW: 10]
7 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Machowski Jan // RYNEK ENERGII - 2012, nr 4, s. 28-37 [MNiSW: 10]
2013 (5) 2014 (6) 2015 (5) 2016 (5) 2017 (7) 2018 (7)

Artykuły(7)

1 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 1, vol. 134, s. 72-78 [MNiSW: 11]
2 Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 27-30 [MNiSW: 11]
3 Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 82-88 [MNiSW: 11]
4 Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 43-47 [MNiSW: 11]
5 Stabilizacja napięcia w sieci nn z dużą koncentracją mikroźródeł z wykorzystaniem transformatora 15/0,4 kV / Wancerz Marek, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2018, nr 6, vol. 139, s. 8-13 [MNiSW: 11]
6 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2018, nr 2, s. 22-27 [MNiSW: 11]
7 Wygaszanie nierealnych planów generacji – formalny sposób zwiększania możliwości przyłączeniowych / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // RYNEK ENERGII - 2018, nr 2, vol. 135, s. 17-21 [MNiSW: 11]