Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 959
Liczba publikacji:6737
Lp. Tytuł Publikacje
1. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 429
2. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 339
3. LOGISTYKA 330
4. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 311
5. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 201
6. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 167
7. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 139
8. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 136
9. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
10. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 109
11. ACTA PHYSICA POLONICA A 97
12. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 96
13. MECHANIK 86
14. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 76
15. PRZETWORSTWO TWORZYW 69
16. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 66
17. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
18. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 64
19. MATERIAŁY BUDOWLANE 63
20. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 59
21. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 58
22. APPLIED COMPUTER SCIENCE 58
23. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 57
24. PRZEGLAD BUDOWLANY 43
25. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
26. PRZEMYSL CHEMICZNY 41
27. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
28. RYNEK ENERGII 40
29. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 40
30. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 40
31. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 38
32. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 35
33. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 32
34. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 32
35. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
36. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 31
37. MARKETING I RYNEK 29
38. COMPOSITE STRUCTURES 29
39. RUDY I METALE NIEZELAZNE 28
40. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
41. JOURNAL OF KONES 28
42. DROGOWNICTWO 28
43. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
44. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 26
45. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 25
46. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 25
47. CZASOPISMO TECHNICZNE 25
48. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
49. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 24
50. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 23
51. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 23
52. SOLID STATE PHENOMENA 22
53. POLIMERY 22
54. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 22
55. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
56. PRZEGLAD MECHANICZNY 20
57. MECCANICA 20
58. HANDEL WEWNETRZNY 20
59. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 19
60. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
61. KEY ENGINEERING MATERIALS 19
62. JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 19
63. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 19
64. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 18
65. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 18
66. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 18
67. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
68. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 17
69. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 17
70. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 16
71. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 16
72. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 16
73. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 15
74. METALURGIJA 15
75. IZOLACJE 15
76. ARCHITEKTURA MURATOR 15
77. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 14
78. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 14
79. NUKLEONIKA 14
80. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
81. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 14
82. INSTAL 14
83. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 14
84. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
85. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 13
86. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
87. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 13
88. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
89. PRZEGLAD ORGANIZACJI 13
90. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 13
91. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
92. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 12
93. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
94. MATERIALS SCIENCE 11
95. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 11
96. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
97. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 11
98. COMMUNICATIONS 11
99. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
100. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 11
101. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI 10
102. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 10
103. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 10
104. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 10
105. PRODUCTION MANAGER 10
106. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 10
107. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
108. BAROMETR REGIONALNY 10
109. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
110. TRIBOLOGIA 9
111. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
112. RUSZTOWANIA 9
113. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 9
114. OCHRONA SRODOWISKA 9
115. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 9
116. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 9
117. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
118. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 9
119. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 9
120. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 9
121. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 9
122. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 9
123. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 8
124. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 8
125. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
126. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 8
127. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 8
128. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 8
129. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
130. KOMPOZYTY 8
131. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 8
132. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
133. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 8
134. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
135. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 8
136. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
137. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
138. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
139. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8
140. ACTA ENERGETICA 8
141. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
142. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 7
143. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7
144. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
145. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
146. NONLINEAR DYNAMICS 7
147. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 7
148. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
149. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 7
150. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 7
151. INZYNIERIA POWIERZCHNI 7
152. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 7
153. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 7
154. E3S WEB OF CONFERENCES 7
155. DIAGNOSTYKA 7
156. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 7
157. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 7
158. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 6
159. VACUUM 6
160. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
161. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
162. TECHNOLÓG 6
163. TASK QUARTERLY 6
164. STUDIA INFORMATICA 6
165. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
166. SCIENTOMETRICS 6
167. PLAST NEWS 6
168. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
169. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 6
170. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 6
171. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 6
172. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 6
173. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 6
174. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 6
175. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 6
176. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
177. CEMENT WAPNO BETON 6
178. BUILDER 6
179. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
180. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5
181. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 5
182. ZABEZPIECZENIA 5
183. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
184. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
185. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
186. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 5
187. MEASUREMENT 5
188. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 5
189. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 5
190. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
191. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
192. JOURNAL OF KONBIN 5
193. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 5
194. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 5
195. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 5
196. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
197. ENERGY AND BUILDINGS 5
198. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
199. DOZOR TECHNICZNY 5
200. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
201. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 5
202. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 5
203. ACTA MECHANICA SLOVACA 5
204. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 5
205. ZTM NEWS 4
206. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 4
207. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
208. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
209. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
210. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
211. THIN-WALLED STRUCTURES 4
212. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
213. ŚWIAT KOMINKÓW 4
214. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
215. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 4
216. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 4
217. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
218. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
219. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 4
220. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS 4
221. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
222. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
223. OPEN ENGINEERING 4
224. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 4
225. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
226. MATERIALS SCIENCE FORUM 4
227. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
228. MATERIALS 4
229. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 4
230. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 4
231. KULTURA I WARTOSCI 4
232. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 4
233. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
234. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
235. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
236. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 4
237. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 4
238. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 4
239. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
240. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 4
241. EUROPA REGIONUM 4
242. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
243. DESALINATION AND WATER TREATMENT 4
244. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
245. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 4
246. CELLULAR POLYMERS 4
247. BIULETYN EBIB 4
248. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
249. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 4
250. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
251. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
252. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
253. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
254. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
255. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
256. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 3
257. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 3
258. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
259. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 3
260. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
261. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
262. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
263. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 3
264. SENSORS 3
265. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
266. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
267. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
268. PROCEDIA ENGINEERING 3
269. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
270. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 3
271. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
272. OPTICA APPLICATA 3
273. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 3
274. MODERN MANAGEMENT REVIEW 3
275. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 3
276. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 3
277. MECHANICS AND CONTROL 3
278. MATERIALS LETTERS 3
279. MATEC WEB OF CONFERENCES 3
280. MARKETING I ZARZĄDZANIE 3
281. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 3
282. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 3
283. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
284. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 3
285. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
286. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 3
287. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
288. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
289. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
290. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 3
291. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 3
292. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 3
293. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 3
294. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
295. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 3
296. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
297. FUEL 3
298. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
299. FORUM AKADEMICKIE 3
300. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 3
301. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 3
302. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
303. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
304. ELEKTRO.INFO 3
305. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 3
306. EKONOMETRIA. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 3
307. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
308. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 3
309. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
310. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
311. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3
312. CHAOS 3
313. CELLULOSE 3
314. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
315. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 3
316. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
317. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
318. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
319. APPLIED SURFACE SCIENCE 3
320. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
321. APPLIED OPTICS 3
322. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 3
323. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
324. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
325. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
326. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 2
327. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
328. ZDROWIE PUBLICZNE 2
329. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
330. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
331. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
332. XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój 2
333. WULFENIA 2
334. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL, CHEMICAL, ECOLOGICAL, GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL ENGINEERING 2
335. WIND AND STRUCTURES 2
336. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
337. WIADOMOSCI GORNICZE 2
338. WASTE MANAGEMENT 2
339. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 2
340. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 2
341. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2
342. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
343. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
344. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 2
345. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2
346. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
347. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 2
348. SOLID STATE IONICS 2
349. SHOCK AND VIBRATION 2
350. SEMIGROUP FORUM 2
351. RYNEK INSTALACYJNY 2
352. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
353. RENOWACJE I ZABYTKI 2
354. REGION LUBELSKI 2
355. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 2
356. PRZEGLAD GORNICZY 2
357. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
358. PROCEDIA IUTAM 2
359. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
360. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
361. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 2
362. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 2
363. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 2
364. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
365. PLOS ONE 2
366. PHYSICS PROCEDIA 2
367. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
368. OCHRONA ZABYTKOW 2
369. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
370. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 2
371. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
372. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
373. NESTOR 2
374. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
375. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
376. MOSTY 2
377. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
378. MINERALS 2
379. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 2
380. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
381. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
382. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
383. MATEMATYKA 2
384. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
385. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
386. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
387. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2
388. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
389. KOVÁRENSTVÍ 2
390. KIERUNEK WOD-KAN 2
391. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
392. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
393. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
394. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
395. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
396. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
397. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
398. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 2
399. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 2
400. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
401. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 2
402. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
403. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2
404. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
405. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
406. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 2
407. INZYNIERIA ROLNICZA 2
408. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
409. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
410. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS 2
411. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
412. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
413. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
414. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 2
415. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
416. INFORMATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2
417. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 2
418. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
419. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
420. HORIZONTY DOPRAVY 2
421. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
422. GOSPODARKA WODNA 2
423. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
424. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 2
425. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
426. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
427. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
428. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
429. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
430. ENGINEERING TRANSACTIONS 2
431. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
432. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 2
433. DOPRAVA A SPOJE 2
434. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 2
435. CONTROL AND CYBERNETICS 2
436. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
437. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 2
438. COMPOSITE INTERFACES 2
439. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
440. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
441. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 2
442. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 2
443. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
444. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
445. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
446. CERAMICS INTERNATIONAL 2
447. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
448. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
449. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
450. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
451. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
452. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
453. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
454. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 2
455. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
456. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
457. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
458. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
459. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
460. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
461. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
462. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 2
463. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
464. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
465. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
466. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
467. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
468. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
469. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
470. 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings 2
471. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] 1
472. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
473. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
474. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 1
475. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
476. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
477. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
478. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
479. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
480. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
481. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
482. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 1
483. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
484. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
485. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC' UKRAЇNS'KOGO ÌNSTITUTU STALEVIH KONSTRUKCIJ IMENI V.M. ŠIMANOVS'KOGO 1
486. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
487. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 1
488. ZAKAZENIA 1
489. XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej"(REE 2014), 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny 1
490. XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016 1
491. XI Symposium of Magnetic Measurements, SPM 2014, Częstochowa - Czarny Las, 20-22 October 2014 ; [book of abstracts] 1
492. XI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych,Siedlce 2014 1
493. X Konferencja Naukowo-Techniczna - Transformatory Energetyczne i Specjalne, Kazimierz Dolny, 8-10 Października 2014 r. 1
494. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
495. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
496. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
497. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
498. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
499. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL, ENVIRONMENTAL, STRUCTURAL, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL ENGINEERING 1
500. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL, AEROSPACE, INDUSTRIAL, MECHATRONIC AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
501. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
502. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
503. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
504. WIEDZA I ŻYCIE 1
505. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
506. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
507. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
508. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
509. VODA MAGAZINE 1
510. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 1
511. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
512. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
513. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
514. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
515. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń 1
516. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
517. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
518. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW 1
519. TURYSTYKA KULTUROWA 1
520. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1
521. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1
522. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
523. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
524. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
525. TRANSPORT 1
526. TRANSACTIONS OF THE ASABE 1
527. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
528. THIN SOLID FILMS 1
529. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
530. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
531. THE TQM JOURNAL 1
532. THE BULLETIN OF KAZNU 1
533. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 1
534. THE MACROTHEME REVIEW 1
535. TERMOELEKTRIČESTVO 1
536. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 1
537. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
538. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU. WYDANIE SPECJALNE 1
539. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
540. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
541. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
542. STUDIA SPOŁECZNE 1
543. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
544. STUDIA REGIONALIA 1
545. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
546. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
547. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
548. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
549. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
550. STRENGTH OF MATERIALS 1
551. SPECTROSCOPY LETTERS 1
552. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 1
553. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
554. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
555. SOLAR ENERGY 1
556. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
557. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
558. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
559. SCRIPTA MATERIALIA 1
560. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
561. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
562. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
563. SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY 1
564. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
565. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 1
566. RUCH PEDAGOGICZNY 1
567. RUCH FILOZOFICZNY 1
568. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
569. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
570. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
571. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
572. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
573. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
574. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
575. RESEARCH EVALUATION 1
576. REPORTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
577. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
578. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
579. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
580. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
581. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
582. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
583. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
584. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
585. RADIATION MEASUREMENTS 1
586. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 1
587. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
588. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
589. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 1
590. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
591. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
592. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
593. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
594. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 1
595. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
596. Procesy migracyjne we współczesnym świecie : wyzwania dla społeczności międzynarodowej. T. 2 1
597. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
598. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 1
599. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
600. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
601. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 1
602. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
603. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
604. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
605. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
606. PROCEDIA MANUFACTURING 1
607. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
608. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
609. PRAKSEOLOGIA 1
610. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 1
611. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
612. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
613. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
614. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
615. POMPY, POMPOWNIE 1
616. POLYMERS 1
617. POLYMER TESTING 1
618. POLYMER SCIENCES 1
619. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
620. POLYMER COMPOSITES 1
621. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
622. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
623. POLISH MARITIME RESEARCH 1
624. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
625. PLASTY A KAUČUK 1
626. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
627. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 1
628. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
629. PIDVODNI TEHNOLGIЇ 1
630. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
631. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
632. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
633. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
634. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
635. PHASE TRANSITIONS 1
636. PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES 1
637. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 1
638. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
639. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 1
640. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
641. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
642. PALIWO I ENERGETYKA 1
643. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
644. OŚWIETLENIE LED 1
645. OSTRY DYZUR 1
646. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
647. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
648. OPUSCULA MATHEMATICA 1
649. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
650. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 1
651. OPTICS EXPRESS 1
652. OPTICS COMMUNICATIONS 1
653. OPEN MATHEMATICS 1
654. OPEN ACCESS LIBRARY 1
655. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
656. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
657. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
658. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
659. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
660. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO AKADEMII ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA 1
661. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
662. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
663. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
664. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
665. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
666. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
667. NAUKA I GOSPODARKA 1
668. NANOMATERIALS 1
669. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 1
670. MONITOR WOŁYŃSKI 1
671. MOLECULAR SIMULATION 1
672. MINERALOGIA 1
673. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
674. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 1
675. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
676. MEDYCYNA SPORTOWA 1
677. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
678. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
679. MECHANICAL SCIENCES 1
680. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
681. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
682. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
683. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
684. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
685. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 1
686. MATERIALS CHARACTERIZATION 1
687. MASZYNY GORNICZE 1
688. MARK 1
689. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
690. MACHINE DESIGN 1
691. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
692. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
693. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
694. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
695. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
696. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
697. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 1
698. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
699. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
700. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
701. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
702. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
703. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
704. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
705. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
706. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
707. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
708. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
709. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
710. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
711. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
712. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
713. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
714. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 1
715. JOURNAL OF PROBABILITY 1
716. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
717. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
718. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
719. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
720. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
721. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
722. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
723. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
724. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 1
725. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
726. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
727. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
728. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
729. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
730. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
731. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
732. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 1
733. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
734. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
735. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 1
736. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
737. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
738. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
739. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
740. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
741. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
742. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
743. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 1
744. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 1
745. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 1
746. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
747. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
748. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
749. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
750. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS 1
751. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 1
752. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
753. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
754. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
755. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 1
756. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
757. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
758. JOURNAL OF ADHESION 1
759. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
760. JOKULL 1
761. JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1
762. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
763. IT-STROJAR.SK 1
764. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
765. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
766. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
767. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
768. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
769. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
770. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
771. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
772. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
773. INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES 1
774. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
775. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
776. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
777. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 1
778. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
779. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
780. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
781. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
782. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 1
783. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
784. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
785. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
786. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
787. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
788. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
789. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
790. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 1
791. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
792. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 1
793. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
794. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH 1
795. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 1
796. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
797. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 1
798. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
799. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
800. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
801. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
802. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
803. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
804. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
805. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
806. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
807. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
808. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
809. INNOVACII 1
810. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
811. INDOOR AIR 1
812. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
813. IM INZYNIERIA MASZYN 1
814. IIMS Journal of Management Science 1
815. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
816. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
817. IEEE SENSORS JOURNAL 1
818. HUMANIZACJA PRACY 1
819. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
820. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
821. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
822. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
823. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
824. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
825. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
826. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
827. GAZETA WYBORCZA 1
828. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
829. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 1
830. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
831. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
832. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
833. FOLIA MORPHOLOGICA 1
834. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
835. FILOMAT 1
836. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
837. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
838. EXPERT SYSTEMS 1
839. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
840. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
841. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
842. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 1
843. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
844. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
845. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
846. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1
847. ENTROPY 1
848. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
849. ENGINEERING STRUCTURES 1
850. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
851. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
852. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
853. ENERGY & FUELS 1
854. ENERGY 1
855. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
856. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
857. EKONOMISTA 1
858. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
859. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
860. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
861. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
862. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
863. ECONOMICS AND BUSINESS 1
864. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
865. ECOLOGICAL INDICATORS 1
866. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
867. E-MENTOR 1
868. DISCRETE MATHEMATICS 1
869. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
870. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
871. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
872. CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS 1
873. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
874. CURRENT ONCOLOGY 1
875. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 1
876. CRYSTENGCOMM 1
877. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
878. CONTROL ENGINEERING 1
879. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
880. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
881. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
882. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
883. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
884. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
885. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
886. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 1
887. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
888. CLAY MINERALS 1
889. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
890. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
891. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
892. CHEMICAL PHYSICS 1
893. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
894. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
895. CARBON 1
896. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
897. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
898. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 1
899. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
900. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
901. BMC VETERINARY RESEARCH 1
902. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
903. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
904. BIOLOGY OF SPORT 1
905. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
906. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
907. BIBLIOTEKARZ 1
908. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
909. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
910. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
911. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
912. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
913. AURA 1
914. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
915. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
916. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
917. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
918. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
919. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
920. ARCHIVES OF MECHANICS 1
921. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
922. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 1
923. ARCHITECTUS 1
924. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
925. APPLIED SOFT COMPUTING 1
926. APPLIED SCIENCES-BASEL 1
927. APPLIED PHYSICS LETTERS 1
928. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
929. APPLIED ENERGY 1
930. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 1
931. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 1
932. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
933. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
934. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
935. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
936. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
937. ANNALES HENRI POINCARE 1
938. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1
939. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
940. ALLERGY 1
941. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1
942. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
943. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
944. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
945. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
946. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
947. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 1
948. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 1
949. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
950. ADMINISTRATOR 1
951. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
952. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
953. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
954. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 1
955. ACTA INNOVATIONS 1
956. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
957. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 1
958. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
959. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 1