Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 1052
Liczba publikacji:7548
Lp. Tytuł Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 10
2. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
3. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
4. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
5. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
6. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 2
7. ACTA ENERGETICA 9
8. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
9. ACTA INNOVATIONS 1
10. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
11. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 6
12. ACTA MECHANICA SLOVACA 6
13. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
14. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 1
15. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
16. ACTA PHYSICA POLONICA A 99
17. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
18. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
19. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
20. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
21. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
22. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
23. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
24. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
25. ADMINISTRATOR 1
26. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 2
27. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
28. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2
29. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
30. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
31. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 2
32. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 4
33. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
34. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
35. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
36. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
37. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
38. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
39. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 211
40. AGRICULTURAL ENGINEERING 1
41. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
42. AGRONOMY RESEARCH 1
43. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2
44. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] 36
45. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 15
46. ALLERGY 1
47. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 3
48. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
49. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1
50. ANNALES HENRI POINCARE 1
51. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
52. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 9
53. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 7
54. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
55. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 2
56. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 11
57. ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] 1
58. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
59. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
60. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
61. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
62. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
63. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 1
64. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 1
65. APPLIED COMPUTER SCIENCE 69
66. APPLIED ENERGY 1
67. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
68. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
69. APPLIED OPTICS 3
70. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
71. APPLIED PHYSICS LETTERS 2
72. APPLIED SCIENCES-BASEL 3
73. APPLIED SOFT COMPUTING 1
74. APPLIED SURFACE SCIENCE 3
75. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
76. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
77. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
78. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 6
79. ARCHITECTUS 1
80. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
81. ARCHITEKTURA MURATOR 17
82. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
83. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 1
84. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 1
85. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
86. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 1
87. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 19
88. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 11
89. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 5
90. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
91. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
92. ARCHIVES OF MECHANICS 1
93. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 44
94. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
95. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
96. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
97. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
98. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
99. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
100. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
101. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 2
102. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
103. AURA 1
104. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 180
105. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 1
106. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
107. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
108. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
109. AVTOMATIZOVANÌ BÌBLÌOTEČNÌ SISTEMI – ÌNFORMACÌJNIJ PROSTÌR BÌBLÌOTEKÌ – POL’S’KO-UKRAЇNS’KIJ DOSVÌD 1
110. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems 1
111. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
112. BAROMETR REGIONALNY 10
113. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
114. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
115. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
116. BIBLIOTEKARZ 1
117. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
118. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 1
119. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
120. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
121. BIOLOGY OF SPORT 1
122. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
123. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
124. BIULETYN EBIB 4
125. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
126. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 139
127. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
128. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
129. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 120
130. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE 3
131. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
132. BMC VETERINARY RESEARCH 1
133. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
134. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 221
135. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
136. BUILDER 13
137. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
138. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
139. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
140. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
141. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
142. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
143. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
144. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
145. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
146. CARBON 1
147. CELLULAR POLYMERS 4
148. CELLULOSE 4
149. CEMENT WAPNO BETON 6
150. CERAMICS INTERNATIONAL 2
151. CHAOS 3
152. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3
153. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
154. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
155. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
156. CHEMICAL PHYSICS 1
157. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
158. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
159. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
160. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
161. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
162. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
163. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
164. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
165. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
166. CLAY MINERALS 1
167. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 3
168. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
169. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 1
170. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
171. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
172. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 7
173. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 59
174. COMMUNICATIONS 12
175. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 2
176. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
177. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
178. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
179. COMPOSITE INTERFACES 2
180. COMPOSITE STRUCTURES 37
181. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 4
182. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
183. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 24
184. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 2
185. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
186. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
187. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
188. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
189. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
190. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 20
191. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
192. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
193. CONTROL AND CYBERNETICS 2
194. CONTROL ENGINEERING 1
195. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
196. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 5
197. CRYSTENGCOMM 1
198. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 1
199. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
200. CURRENT ONCOLOGY 1
201. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 3
202. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
203. CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS 1
204. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 38
205. CZASOPISMO TECHNICZNE 28
206. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
207. DESALINATION AND WATER TREATMENT 5
208. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
209. DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY 1
210. DIAGNOSTYKA 7
211. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
212. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
213. DISCRETE MATHEMATICS 1
214. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 1
215. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK 1
216. DOPRAVA A SPOJE 2
217. DOZOR TECHNICZNY 7
218. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
219. DROGOWNICTWO 30
220. E-MENTOR 1
221. E3S WEB OF CONFERENCES 1
222. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
223. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 17
224. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 14
225. ECOLOGICAL INDICATORS 1
226. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
227. ECONOMICS AND BUSINESS 1
228. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 15
229. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 27
230. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
231. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
232. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
233. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
234. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 4
235. EKONOMIA I PRAWO 2
236. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
237. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
238. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 4
239. EKONOMISTA 1
240. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 61
241. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 2
242. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
243. ELEKTRO.INFO 3
244. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
245. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
246. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
247. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
248. ENERGIES 2
249. ENERGY 1
250. ENERGY & FUELS 1
251. ENERGY AND BUILDINGS 5
252. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
253. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
254. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
255. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 1
256. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
257. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
258. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 14
259. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 3
260. ENGINEERING STRUCTURES 1
261. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
262. ENGINEERING TRANSACTIONS 3
263. ENTROPY 1
264. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 9
265. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1
266. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1
267. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
268. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
269. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
270. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
271. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
272. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
273. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 1
274. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT 1
275. EURASIAN SOIL SCIENCE 1
276. EUROPA REGIONUM 4
277. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 10
278. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
279. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
280. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 4
281. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
282. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 7
283. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
284. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
285. EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT 1
286. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 1
287. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 3
288. EXPERT SYSTEMS 1
289. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
290. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
291. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
292. FILO-SOFIJA 1
293. FILOMAT 1
294. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
295. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 10
296. FOLIA MORPHOLOGICA 1
297. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
298. FORUM AKADEMICKIE 3
299. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
300. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
301. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
302. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 1
303. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
304. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
305. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
306. FUEL 3
307. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 1
308. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 20
309. GAZETA WYBORCZA 1
310. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 3
311. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
312. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
313. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
314. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
315. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
316. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
317. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
318. GOSPODARKA WODNA 2
319. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
320. HANDEL WEWNETRZNY 24
321. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
322. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
323. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 4
324. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 7
325. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
326. HORIZONTY DOPRAVY 2
327. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1
328. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
329. HUMANIZACJA PRACY 1
330. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 69
331. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 1
332. IEEE SENSORS JOURNAL 2
333. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 10
334. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
335. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
336. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 3
337. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
338. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
339. IIMS Journal of Management Science 1
340. IM INZYNIERIA MASZYN 1
341. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
342. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 2
343. INDOOR AIR 1
344. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
345. INFORMATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2
346. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
347. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
348. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 129
349. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 2
350. INNOVACII 1
351. INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 1
352. INSTAL 14
353. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 8
354. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
355. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 6
356. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 6
357. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
358. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
359. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
360. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 6
361. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
362. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
363. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
364. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
365. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 4
366. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
367. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
368. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
369. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
370. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 1
371. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
372. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 5
373. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION 1
374. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 1
375. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH 1
376. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 4
377. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
378. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 2
379. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
380. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2
381. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
382. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
383. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING FOR BIG COMPANIES (IJISEBC) 1
384. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
385. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
386. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
387. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
388. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
389. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
390. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
391. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 1
392. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
393. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
394. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 4
395. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
396. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 1
397. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
398. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 2
399. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
400. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
401. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
402. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 8
403. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
404. INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES 1
405. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
406. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
407. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
408. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
409. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
410. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
411. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS 2
412. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
413. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 1
414. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
415. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 19
416. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 6
417. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 18
418. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
419. INZYNIERIA POWIERZCHNI 7
420. INZYNIERIA ROLNICZA 2
421. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
422. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
423. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
424. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 12
425. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 4
426. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 1
427. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 2
428. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15
429. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 3
430. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
431. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 5
432. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
433. IT-STROJAR.SK 1
434. ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] 37
435. IZOLACJE 17
436. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
437. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
438. JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1
439. JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 19
440. JOKULL 1
441. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
442. JOURNAL OF ADHESION 1
443. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 8
444. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
445. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
446. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
447. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
448. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 14
449. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 1
450. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 1
451. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
452. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 2
453. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
454. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
455. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 2
456. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 1
457. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 1
458. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
459. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2
460. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
461. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
462. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1
463. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 1
464. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
465. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
466. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 3
467. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 3
468. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
469. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 1
470. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 7
471. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 3
472. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 2
473. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
474. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
475. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
476. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 35
477. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
478. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 3
479. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
480. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
481. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
482. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
483. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 2
484. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 1
485. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
486. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 1
487. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 3
488. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
489. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1
490. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 3
491. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
492. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
493. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 1
494. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
495. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
496. JOURNAL OF KONBIN 6
497. JOURNAL OF KONES 28
498. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
499. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
500. JOURNAL OF MANAGEMENT AND CHANGE 1
501. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 1
502. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
503. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
504. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
505. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
506. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
507. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
508. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
509. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 1
510. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 2
511. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 4
512. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
513. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 4
514. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
515. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
516. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
517. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
518. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 9
519. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 3
520. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
521. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 1
522. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
523. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
524. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
525. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
526. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
527. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
528. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
529. JOURNAL OF PROBABILITY 1
530. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 1
531. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
532. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
533. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
534. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
535. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
536. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
537. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
538. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
539. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
540. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 15
541. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
542. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 1
543. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
544. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 1
545. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
546. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 4
547. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
548. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
549. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
550. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
551. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 1
552. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
553. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 1
554. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
555. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
556. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
557. KEY ENGINEERING MATERIALS 19
558. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
559. KIERUNEK WOD-KAN 2
560. KINETIC AND RELATED MODELS 1
561. KOMPOZYTY 8
562. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 1
563. KOVÁRENSTVÍ 2
564. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
565. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 3
566. KULTURA I WARTOSCI 4
567. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
568. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 4
569. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
570. KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
571. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
572. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
573. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
574. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
575. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
576. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 8
577. LOGISTYKA 330
578. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
579. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 5
580. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
581. MACHINE DESIGN 1
582. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 6
583. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 7
584. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
585. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 7
586. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
587. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
588. MARK 1
589. MARKETING I RYNEK 35
590. MARKETING I ZARZĄDZANIE 18
591. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 28
592. MASZYNY GORNICZE 1
593. MATEC WEB OF CONFERENCES 5
594. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 13
595. MATEMATYKA 2
596. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 7
597. MATERIALS 10
598. MATERIALS CHARACTERIZATION 2
599. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
600. MATERIALS LETTERS 3
601. MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS - MRP 1
602. MATERIALS SCIENCE 11
603. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
604. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 1
605. MATERIALS SCIENCE FORUM 5
606. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
607. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
608. MATERIAŁY BUDOWLANE 69
609. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 8
610. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
611. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
612. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
613. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
614. MATTER: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
615. MEASUREMENT 5
616. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
617. MECCANICA 21
618. MECHANICAL SCIENCES 1
619. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 7
620. MECHANICS AND CONTROL 3
621. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 9
622. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
623. MECHANIK 92
624. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
625. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
626. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 3
627. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
628. MEDYCYNA SPORTOWA 2
629. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
630. METALURGIJA 15
631. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 1
632. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
633. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 10
634. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
635. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 3
636. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 1
637. MINERALOGIA 1
638. MINERALS 2
639. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 1
640. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 4
641. MODERN CONSERVATION = MODERN KONZERVACIJ̌A 1
642. MODERN MANAGEMENT REVIEW 4
643. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
644. MOLECULAR SIMULATION 1
645. MONITOR WOŁYŃSKI 1
646. MOSTY 2
647. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
648. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 2
649. NANOMATERIALS 1
650. NANOMEDICINE 1
651. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
652. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 8
653. NAUKA I GOSPODARKA 1
654. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
655. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
656. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
657. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
658. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
659. NAUKOVI VISTI NTUU KPI 1
660. NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA 2
661. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
662. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
663. NESTOR 2
664. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
665. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 3
666. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 16
667. NONLINEAR DYNAMICS 7
668. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
669. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
670. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 4
671. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
672. NUKLEONIKA 15
673. NUTRIENTS 1
674. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
675. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 2
676. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
677. OCHRONA SRODOWISKA 9
678. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
679. OCHRONA ZABYTKOW 2
680. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
681. OPEN ACCESS LIBRARY 1
682. OPEN ENGINEERING 4
683. OPEN MATHEMATICS 1
684. OPTICA APPLICATA 3
685. OPTICS COMMUNICATIONS 1
686. OPTICS EXPRESS 1
687. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 1
688. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
689. OPUSCULA MATHEMATICA 1
690. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
691. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 10
692. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
693. OSTRY DYZUR 1
694. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
695. OŚWIETLENIE LED 1
696. PALIWO I ENERGETYKA 1
697. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
698. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
699. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 1
700. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
701. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
702. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 2
703. PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES 1
704. PHASE TRANSITIONS 1
705. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
706. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
707. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
708. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
709. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 1
710. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
711. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
712. PHYSICS PROCEDIA 2
713. PIDVODNI TEHNOLGIЇ 1
714. PLAGIAT - CZASOPISMO STUDENTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 1
715. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
716. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 2
717. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 1
718. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
719. PLAST NEWS 6
720. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
721. PLASTY A KAUČUK 1
722. PLOS ONE 3
723. POLIMERY 20
724. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 1
725. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
726. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
727. POLISH MARITIME RESEARCH 2
728. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
729. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
730. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
731. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 1
732. POLYMER COMPOSITES 1
733. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
734. POLYMER SCIENCES 1
735. POLYMER TESTING 1
736. POLYMERS 4
737. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
738. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
739. POMPY, POMPOWNIE 1
740. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
741. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
742. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
743. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 4
744. POULTRY SCIENCE 1
745. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 2
746. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 19
747. POČVOVEDENIE 1
748. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
749. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
750. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
751. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
752. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
753. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 1
754. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7
755. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 37
756. PRAKSEOLOGIA 1
757. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
758. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 3
759. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 24
760. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25
761. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 5
762. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 3
763. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
764. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
765. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
766. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
767. PROCEDIA ENGINEERING 1
768. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 16
769. PROCEDIA IUTAM 1
770. PROCEDIA IUTAM [WOS] 1
771. PROCEDIA MANUFACTURING 1
772. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
773. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
774. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 41
775. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
776. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
777. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
778. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
779. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 1
780. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
781. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
782. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
783. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 1
784. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
785. PRODUCTION MANAGER 10
786. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
787. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
788. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 34
789. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 1
790. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
791. PRZEGLAD BUDOWLANY 44
792. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 339
793. PRZEGLAD GEODEZYJNY 1
794. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
795. PRZEGLAD GORNICZY 2
796. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 4
797. PRZEGLAD MECHANICZNY 20
798. PRZEGLAD ORGANIZACJI 15
799. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 10
800. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 1
801. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 2
802. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
803. PRZEMYSL CHEMICZNY 47
804. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
805. PRZETWORSTWO TWORZYW 71
806. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
807. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 1
808. PUA PRZESTRZEŃ URBANISTYKA ARCHITEKTURA 1
809. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 1
810. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
811. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
812. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 1
813. RADIATION MEASUREMENTS 1
814. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
815. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
816. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 1
817. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
818. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
819. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
820. REGION LUBELSKI 2
821. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
822. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
823. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
824. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
825. RENOWACJE I ZABYTKI 2
826. REPORTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
827. RESEARCH EVALUATION 1
828. RESULTS IN MATHEMATICS 1
829. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
830. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
831. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 68
832. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
833. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
834. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 12
835. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 2
836. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
837. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
838. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
839. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
840. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
841. RUCH FILOZOFICZNY 1
842. RUCH PEDAGOGICZNY 1
843. RUDY I METALE NIEZELAZNE 30
844. RUSZTOWANIA 9
845. RYNEK ENERGII 45
846. RYNEK INSTALACYJNY 2
847. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 5
848. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 1
849. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 1
850. SCIENCE AND TECHNIQUE 1
851. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
852. SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY 1
853. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
854. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
855. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
856. SCIENTOMETRICS 7
857. SCRIPTA MATERIALIA 1
858. SEMIGROUP FORUM 2
859. SENSORS 4
860. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
861. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 1
862. SENSORS AND MATERIALS 2
863. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 1
864. SHOCK AND VIBRATION 3
865. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
866. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
867. SOLAR ENERGY 1
868. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
869. SOLID STATE IONICS 2
870. SOLID STATE PHENOMENA 22
871. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
872. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 2
873. SPECTROSCOPY LETTERS 1
874. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 8
875. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
876. STRENGTH OF MATERIALS 3
877. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 2
878. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
879. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
880. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2
881. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
882. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
883. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 17
884. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
885. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
886. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 12
887. STUDIA INFORMATICA 6
888. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
889. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 1
890. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 1
891. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
892. STUDIA REGIONALIA 1
893. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
894. STUDIA SPOŁECZNE 1
895. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
896. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
897. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 4
898. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
899. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
900. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU. WYDANIE SPECJALNE 1
901. SUSTAINABILITY 1
902. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
903. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
904. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 8
905. TASK QUARTERLY 7
906. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 45
907. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 3
908. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
909. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
910. TECHNOLÓG 6
911. TECHNOLÓG 1
912. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 2
913. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 37
914. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
915. TERMOELEKTRIČESTVO 1
916. THE MACROTHEME REVIEW 1
917. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 2
918. THE BULLETIN OF KAZNU 1
919. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
920. THE TQM JOURNAL 1
921. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
922. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
923. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
924. THERMAL SCIENCE 1
925. THIN SOLID FILMS 1
926. THIN-WALLED STRUCTURES 4
927. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
928. TRANSACTIONS OF THE ASABE 1
929. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 15
930. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
931. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
932. TRANSPORT 1
933. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
934. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
935. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 8
936. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
937. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
938. TRIBOLOGIA 11
939. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1
940. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 97
941. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2
942. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 3
943. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1
944. TURYSTYKA KULTUROWA 1
945. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 23
946. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: AUTOMATYKA I OPROGRAMOWANIA 1
947. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW 1
948. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
949. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
950. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
951. VACUUM 6
952. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 2
953. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
954. VIESTNIK NÂC RK PERIODIČESKIJ NAUČNO-TEHNIČESKIJ ŽURNAL NACIONAL’NOGO ÂDERNOGO CENTRA RESPUBLIKI KAZAHSTAN = NNC RK BULLETIN RESEARCH AND TECHNOLOGY REVIEW NATIONAL NUCLEAR CENTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1
955. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
956. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
957. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 2
958. VODA MAGAZINE 1
959. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
960. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
961. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
962. VÌSNIK KIÏVSʹKOGO NACÌONALʹNOGO UNÌVERSITETU ÌMENÌ TARASA ŠEVČENKA.SERÌÂ FÌZIKO-MATEMATIČNÌ NAUKI 1
963. WASTE MANAGEMENT 3
964. WATER 1
965. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
966. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
967. WEAR 1
968. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
969. WIADOMOSCI GORNICZE 2
970. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
971. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
972. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
973. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 401
974. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 13
975. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 82
976. WIEDZA I ŻYCIE 1
977. WIND AND STRUCTURES 2
978. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
979. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
980. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
981. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
982. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 3
983. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL, AEROSPACE, INDUSTRIAL, MECHATRONIC AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
984. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2
985. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL, ENVIRONMENTAL, STRUCTURAL, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL ENGINEERING 1
986. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING 2
987. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 2
988. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
989. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
990. WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
991. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
992. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
993. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
994. WULFENIA 2
995. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
996. WYROBY MEDYCZNE 2
997. ZABEZPIECZENIA 5
998. ZAKAZENIA 1
999. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
1000. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 1
1001. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
1002. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
1003. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
1004. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 9
1005. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
1006. ZDROWIE PUBLICZNE 2
1007. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
1008. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
1009. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
1010. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 7
1011. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
1012. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 4
1013. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 13
1014. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 2
1015. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
1016. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 3
1017. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 3
1018. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
1019. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
1020. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
1021. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
1022. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 8
1023. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
1024. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 15
1025. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 9
1026. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 1
1027. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
1028. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 5
1029. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
1030. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 11
1031. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 21
1032. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
1033. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
1034. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
1035. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
1036. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
1037. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
1038. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 1
1039. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
1040. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 11
1041. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 4
1042. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 1
1043. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
1044. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
1045. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 16
1046. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
1047. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5
1048. ZTM NEWS 4
1049. ŚWIAT KOMINKÓW 4
1050. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] 1
1051. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY 1
1052. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ 1