Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 1111
Liczba publikacji:8140
Lp. Tytuł Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 9
2. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
3. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
4. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
5. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
6. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 2
7. ACTA ENERGETICA 9
8. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
9. ACTA INNOVATIONS 1
10. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
11. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 8
12. ACTA MECHANICA SLOVACA 6
13. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
14. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 1
15. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
16. ACTA PHYSICA POLONICA A 99
17. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
18. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM -BIOTECHNOLOGIA 1
19. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
20. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
21. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
22. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
23. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
24. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
25. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
26. ADMINISTRATOR 1
27. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 3
28. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
29. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2
30. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
31. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
32. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 2
33. ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 1
34. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 4
35. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
36. ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 1
37. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
38. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE 1
39. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
40. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
41. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
42. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
43. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 233
44. AGRICULTURAL ENGINEERING 1
45. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
46. AGRONOMY RESEARCH 1
47. AIAA JOURNAL 1
48. AIP ADVANCES 1
49. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 5
50. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] 47
51. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 15
52. ALLERGY 1
53. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 3
54. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
55. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1
56. ANNALES HENRI POINCARE 1
57. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
58. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 9
59. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 7
60. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
61. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 2
62. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 12
63. ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] 2
64. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
65. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
66. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
67. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
68. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
69. APPLIED ACOUSTICS 1
70. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 1
71. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 1
72. APPLIED COMPUTER SCIENCE 74
73. APPLIED ENERGY 2
74. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
75. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
76. APPLIED OPTICS 3
77. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
78. APPLIED PHYSICS LETTERS 2
79. APPLIED SCIENCES-BASEL 8
80. APPLIED SOFT COMPUTING 1
81. APPLIED SURFACE SCIENCE 3
82. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
83. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
84. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
85. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 7
86. ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 1
87. ARCHITECTUS 1
88. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
89. ARCHITEKTURA MURATOR 17
90. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
91. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 2
92. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 1
93. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
94. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 1
95. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 20
96. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 11
97. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 6
98. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
99. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
100. ARCHIVES OF MECHANICS 1
101. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 45
102. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
103. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
104. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
105. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
106. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
107. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
108. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
109. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 2
110. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
111. AURA 1
112. AUTEX RESEARCH JOURNAL 1
113. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 190
114. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 1
115. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
116. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
117. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
118. AVTOMATIZOVANÌ BÌBLÌOTEČNÌ SISTEMI – ÌNFORMACÌJNIJ PROSTÌR BÌBLÌOTEKÌ – POL’S’KO-UKRAЇNS’KIJ DOSVÌD 1
119. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems 1
120. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
121. BAROMETR REGIONALNY 10
122. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
123. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
124. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
125. BIBLIOTEKARZ 1
126. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
127. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 1
128. BIO WEB OF CONFERENCES 1
129. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
130. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
131. BIOLOGY OF SPORT 1
132. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
133. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
134. BIORESOURCES 1
135. BIULETYN EBIB 4
136. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
137. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 150
138. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
139. BIULETYN STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCOW MAJATKOWYCH WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1
140. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
141. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 188
142. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE 3
143. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
144. BMC VETERINARY RESEARCH 1
145. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
146. BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 1
147. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 227
148. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
149. BUILDER 13
150. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
151. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
152. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
153. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
154. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
155. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 2
156. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
157. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
158. BULLETIN OF THE SOUTH URAL STATE UNIVERSITY SERIES-MATHEMATICAL MODELLING PROGRAMMING & COMPUTER SOFTWARE 2
159. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
160. CARBON 1
161. CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING 1
162. CELLULAR POLYMERS 4
163. CELLULOSE 4
164. CEMENT WAPNO BETON 6
165. CERAMICS INTERNATIONAL 3
166. CHAOS 3
167. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 4
168. CHEMIA W SZKOLE 1
169. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
170. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
171. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
172. CHEMICAL PHYSICS 1
173. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
174. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
175. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
176. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
177. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
178. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
179. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
180. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
181. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
182. CLAY MINERALS 1
183. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 3
184. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
185. COATINGS 1
186. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 1
187. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
188. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
189. COLLOIDS AND INTERFACES 2
190. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 7
191. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 59
192. COMMUNICATIONS 12
193. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 3
194. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
195. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
196. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
197. COMPOSITE INTERFACES 2
198. COMPOSITE STRUCTURES 41
199. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 4
200. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
201. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 26
202. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 2
203. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
204. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
205. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN 1
206. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
207. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
208. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
209. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 22
210. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
211. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
212. CONTROL AND CYBERNETICS 2
213. CONTROL ENGINEERING 1
214. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
215. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 5
216. CRYSTENGCOMM 1
217. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 1
218. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
219. CURRENT ONCOLOGY 1
220. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 3
221. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
222. CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS 1
223. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 40
224. CZASOPISMO TECHNICZNE 32
225. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
226. DESALINATION AND WATER TREATMENT 5
227. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
228. DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY 1
229. DIAGNOSTYKA 8
230. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
231. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 4
232. DISCRETE MATHEMATICS 1
233. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 2
234. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK 1
235. DOPRAVA A SPOJE 2
236. DOZOR TECHNICZNY 10
237. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
238. DROGOWNICTWO 30
239. E-MENTOR 1
240. E3S WEB OF CONFERENCES 16
241. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
242. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 18
243. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 14
244. ECOLOGICAL INDICATORS 1
245. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
246. ECONOMICS AND BUSINESS 1
247. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 16
248. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 31
249. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
250. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
251. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
252. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
253. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 5
254. EKONOMIA I PRAWO 2
255. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
256. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 3
257. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
258. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 5
259. EKONOMISTA 1
260. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 62
261. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 2
262. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
263. ELEKTRO.INFO 3
264. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
265. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
266. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
267. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
268. ENERGIA ELEKTRYCZNA : KLIENT, DYSTRYBUCJA, PRZESYŁ : BIULETYN BRANŻOWY 1
269. ENERGIES 2
270. ENERGY 1
271. ENERGY & FUELS 1
272. ENERGY AND BUILDINGS 6
273. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
274. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
275. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
276. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 1
277. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 1
278. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
279. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
280. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 15
281. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 5
282. ENGINEERING STRUCTURES 1
283. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
284. ENGINEERING TRANSACTIONS 3
285. ENTROPY 1
286. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 9
287. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1
288. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1
289. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
290. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
291. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
292. ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY 1
293. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
294. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
295. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
296. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 1
297. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT 1
298. EURASIAN SOIL SCIENCE 1
299. EUROPA REGIONUM 4
300. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 12
301. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
302. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
303. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 7
304. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
305. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 8
306. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
307. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
308. EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT 1
309. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 1
310. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 4
311. EXPERT SYSTEMS 1
312. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
313. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
314. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
315. FILO-SOFIJA 1
316. FILOMAT 1
317. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
318. FIRE TECHNOLOGY 2
319. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 11
320. FOLIA BIBLIOLOGICA 1
321. FOLIA MORPHOLOGICA 1
322. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
323. FORUM AKADEMICKIE 3
324. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
325. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
326. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
327. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 2
328. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
329. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
330. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
331. FUEL 3
332. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 1
333. GAIT & POSTURE 1
334. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 21
335. GAZETA WYBORCZA 1
336. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 3
337. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
338. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
339. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
340. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
341. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
342. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
343. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
344. GOSPODARKA WODNA 2
345. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
346. HANDEL WEWNETRZNY 27
347. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
348. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
349. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 5
350. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 8
351. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
352. HORIZONTY DOPRAVY 2
353. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1
354. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
355. HUMANIZACJA PRACY 1
356. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 77
357. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 1
358. IEEE SENSORS JOURNAL 2
359. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 10
360. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
361. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
362. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 4
363. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 1
364. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
365. IFAC-PapersOnLine 1
366. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
367. IIMS Journal of Management Science 1
368. IM INZYNIERIA MASZYN 1
369. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
370. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 2
371. INDOOR AIR 1
372. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
373. INFORMATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2
374. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
375. INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL 1
376. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
377. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 134
378. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 2
379. INNOVACII 1
380. INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 1
381. INSTAL 15
382. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 8
383. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
384. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 8
385. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 6
386. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
387. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
388. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
389. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 7
390. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
391. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
392. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
393. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
394. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 4
395. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
396. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
397. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS AND EXPERIMENTAL MEASUREMENTS 1
398. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
399. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
400. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 1
401. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
402. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 5
403. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION 1
404. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 2
405. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH 1
406. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 5
407. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
408. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 2
409. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
410. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 1
411. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2
412. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
413. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
414. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING FOR BIG COMPANIES (IJISEBC) 1
415. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
416. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
417. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
418. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
419. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
420. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 1
421. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
422. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
423. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 1
424. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
425. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
426. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 4
427. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
428. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH 1
429. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 1
430. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
431. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 2
432. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
433. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 1
434. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
435. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
436. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPRAY AND COMBUSTION DYNAMICS 1
437. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 9
438. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
439. INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES 1
440. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
441. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
442. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
443. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
444. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
445. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
446. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS 2
447. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
448. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 1
449. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
450. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 20
451. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 6
452. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 21
453. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
454. INZYNIERIA POWIERZCHNI 7
455. INZYNIERIA ROLNICZA 2
456. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
457. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
458. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
459. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 12
460. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] 6
461. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 27
462. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 16
463. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 3
464. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
465. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 6
466. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
467. IT-STROJAR.SK 1
468. ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] 38
469. IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA 19
470. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
471. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
472. JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1
473. JOKULL 1
474. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
475. JOURNAL OF ADHESION 1
476. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 8
477. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
478. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
479. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
480. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
481. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 15
482. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 1
483. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 2
484. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
485. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 2
486. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
487. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
488. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 2
489. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 1
490. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 1
491. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
492. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2
493. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
494. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
495. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1
496. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 1
497. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
498. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
499. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 3
500. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 3
501. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
502. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 1
503. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 8
504. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 3
505. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 2
506. JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) 27
507. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
508. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
509. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
510. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 40
511. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
512. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 3
513. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
514. JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES 1
515. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
516. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
517. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
518. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 2
519. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 1
520. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
521. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 1
522. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 4
523. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
524. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1
525. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 3
526. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
527. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
528. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 1
529. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
530. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
531. JOURNAL OF KONBIN 6
532. JOURNAL OF KONES 33
533. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
534. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
535. JOURNAL OF MANAGEMENT AND CHANGE 1
536. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 1
537. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
538. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
539. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
540. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
541. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
542. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
543. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
544. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 1
545. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 2
546. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 4
547. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
548. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 5
549. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
550. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
551. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
552. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
553. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 9
554. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 6
555. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
556. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 1
557. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
558. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
559. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
560. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
561. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
562. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
563. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
564. JOURNAL OF PROBABILITY 1
565. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 1
566. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
567. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
568. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
569. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
570. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
571. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
572. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
573. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
574. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
575. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 15
576. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
577. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 1
578. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
579. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 1
580. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
581. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 4
582. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
583. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
584. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
585. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
586. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 1
587. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
588. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 1
589. JOURNAL OF VIBRATION TESTING AND SYSTEM DYNAMICS 1
590. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
591. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
592. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
593. KEY ENGINEERING MATERIALS 19
594. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
595. KIERUNEK WOD-KAN 2
596. KINETIC AND RELATED MODELS 1
597. KOMPOZYTY 8
598. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 1
599. KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS 1
600. KOVÁRENSTVÍ 2
601. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
602. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 3
603. KULTURA I WARTOSCI 5
604. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
605. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 4
606. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
607. KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
608. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
609. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
610. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
611. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
612. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
613. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 8
614. LOGISTICS AND TRANSPORT 2
615. LOGISTYKA 330
616. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
617. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 5
618. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
619. MACHINE DESIGN 1
620. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 6
621. MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING 1
622. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 8
623. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
624. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 7
625. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
626. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
627. MARK 1
628. MARKETING I RYNEK 40
629. MARKETING I ZARZĄDZANIE 18
630. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 28
631. MASZYNY GORNICZE 1
632. MATEC WEB OF CONFERENCES 31
633. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 14
634. MATEMATYKA 2
635. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 8
636. MATERIALS 21
637. MATERIALS CHARACTERIZATION 2
638. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
639. MATERIALS LETTERS 3
640. MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS - MRP 1
641. MATERIALS SCIENCE 11
642. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
643. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 1
644. MATERIALS SCIENCE FORUM 8
645. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
646. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
647. MATERIALY CERAMICZNE 1
648. MATERIAŁY BUDOWLANE 75
649. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 9
650. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
651. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
652. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
653. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
654. MATTER: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
655. MEASUREMENT 6
656. MEASUREMENT & CONTROL 1
657. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
658. MECCANICA 21
659. MECHANICAL SCIENCES 1
660. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 8
661. MECHANICS AND CONTROL 3
662. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 9
663. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
664. MECHANIK 99
665. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
666. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
667. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 3
668. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
669. MEDYCYNA SPORTOWA 2
670. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
671. METALS 2
672. METALURGIJA 15
673. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 2
674. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
675. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 13
676. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
677. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 3
678. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 1
679. MINERALOGIA 1
680. MINERALS 2
681. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 1
682. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 4
683. MODERN CONSERVATION = MODERN KONZERVACIJ̌A 1
684. MODERN MANAGEMENT REVIEW 4
685. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
686. MOLECULAR SIMULATION 1
687. MOLECULES 1
688. MONITOR WOŁYŃSKI 1
689. MOSTY 2
690. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
691. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 2
692. NANOMATERIALS 1
693. NANOMEDICINE 1
694. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
695. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 9
696. NAUKA I GOSPODARKA 1
697. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
698. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
699. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
700. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
701. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
702. NAUKOVI VISTI NTUU KPI 1
703. NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA 2
704. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
705. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
706. NESTOR 2
707. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
708. NEW TRENDS IN PRODUCTION ENGINEERING 1
709. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 3
710. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 16
711. NONLINEAR DYNAMICS 7
712. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
713. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
714. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 6
715. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
716. NUKLEONIKA 15
717. NUTRIENTS 1
718. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
719. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 2
720. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO = PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 3
721. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
722. OCHRONA SRODOWISKA 9
723. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
724. OCHRONA ZABYTKOW 2
725. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
726. OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR MASARSKI 1
727. OPEN ACCESS LIBRARY 1
728. OPEN ENGINEERING 5
729. OPEN MATHEMATICS 1
730. OPTICA APPLICATA 3
731. OPTICS COMMUNICATIONS 1
732. OPTICS EXPRESS 1
733. OPTICS LETTERS 1
734. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 2
735. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
736. OPUSCULA MATHEMATICA 1
737. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
738. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 11
739. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
740. OSTRY DYZUR 1
741. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
742. OŚWIETLENIE LED 1
743. PALIWO I ENERGETYKA 1
744. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
745. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
746. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 1
747. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
748. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
749. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 2
750. PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES 1
751. PHASE TRANSITIONS 1
752. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
753. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
754. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
755. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
756. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 1
757. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
758. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
759. PHYSICS LETTERS A 1
760. PHYSICS PROCEDIA 2
761. PIDVODNI TEHNOLGIЇ 1
762. PLAGIAT - CZASOPISMO STUDENTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 1
763. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
764. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 2
765. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 1
766. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
767. PLAST NEWS 6
768. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
769. PLASTY A KAUČUK 1
770. PLOS ONE 4
771. POLIMERY 22
772. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 1
773. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
774. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
775. POLISH MARITIME RESEARCH 2
776. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
777. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
778. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
779. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 1
780. POLYMER COMPOSITES 2
781. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
782. POLYMER SCIENCES 1
783. POLYMER TESTING 1
784. POLYMERS 4
785. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
786. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
787. POMPY, POMPOWNIE 1
788. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
789. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
790. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
791. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6
792. POULTRY SCIENCE 1
793. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 2
794. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 19
795. POČVOVEDENIE 1
796. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
797. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
798. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
799. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
800. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
801. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 2
802. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 8
803. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 37
804. PRAKSEOLOGIA 1
805. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
806. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 3
807. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 25
808. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25
809. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 5
810. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 3
811. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
812. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
813. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
814. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
815. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 17
816. PROCEDIA IUTAM 1
817. PROCEDIA IUTAM [WOS] 1
818. PROCEDIA MANUFACTURING 3
819. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
820. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
821. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 43
822. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
823. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
824. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
825. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
826. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 1
827. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING 1
828. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
829. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
830. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
831. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 1
832. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
833. PRODUCTION MANAGER 10
834. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
835. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
836. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 38
837. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 1
838. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
839. PRZEGLAD BUDOWLANY 44
840. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 364
841. PRZEGLAD GEODEZYJNY 1
842. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
843. PRZEGLAD GORNICZY 2
844. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 4
845. PRZEGLAD MECHANICZNY 20
846. PRZEGLAD ORGANIZACJI 16
847. PRZEGLAD SPAWALNICTWA = WELDING TECHNOLOGY REVIEW 11
848. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 1
849. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 4
850. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
851. PRZEMYSL CHEMICZNY 49
852. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
853. PRZETWORSTWO TWORZYW 71
854. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
855. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 1
856. PUA PRZESTRZEŃ URBANISTYKA ARCHITEKTURA 1
857. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 1
858. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
859. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
860. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 1
861. RADIATION MEASUREMENTS 1
862. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
863. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
864. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 1
865. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
866. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
867. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
868. REGION LUBELSKI 2
869. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
870. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
871. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
872. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
873. RENOWACJE I ZABYTKI 2
874. RESEARCH EVALUATION 1
875. RESULTS IN MATHEMATICS 1
876. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
877. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
878. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 68
879. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
880. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
881. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 12
882. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 2
883. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
884. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
885. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
886. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
887. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
888. RUCH FILOZOFICZNY 1
889. RUCH PEDAGOGICZNY 1
890. RUDY I METALE NIEZELAZNE 31
891. RUSSIAN PHYSICS JOURNAL 1
892. RUSZTOWANIA 9
893. RYNEK ENERGII 47
894. RYNEK INSTALACYJNY 2
895. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 7
896. RZEŹNIK POLSKI 1
897. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 1
898. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 1
899. SCIENCE AND TECHNIQUE 1
900. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
901. SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY 1
902. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
903. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
904. SCIENTIFIC REPORTS 1
905. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
906. SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
907. SCIENTOMETRICS 7
908. SCRIPTA MATERIALIA 1
909. SEMIGROUP FORUM 2
910. SENSORS 9
911. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
912. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 1
913. SENSORS AND MATERIALS 2
914. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 1
915. SHOCK AND VIBRATION 4
916. SHS WEB OF CONFERENCES 1
917. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
918. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
919. SOLAR ENERGY 1
920. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
921. SOLID STATE IONICS 2
922. SOLID STATE PHENOMENA 22
923. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
924. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 2
925. SPECTROSCOPY LETTERS 1
926. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 10
927. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
928. STRENGTH OF MATERIALS 3
929. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 2
930. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
931. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
932. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 3
933. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
934. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
935. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 17
936. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
937. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
938. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 13
939. STUDIA INFORMATICA 6
940. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
941. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 1
942. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 1
943. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
944. STUDIA REGIONALIA 1
945. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
946. STUDIA SPOŁECZNE 1
947. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
948. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
949. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 4
950. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
951. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
952. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU. WYDANIE SPECJALNE 1
953. SUSTAINABILITY 2
954. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
955. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
956. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 8
957. TASK QUARTERLY 7
958. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 52
959. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 3
960. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
961. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
962. TECHNOLÓG 6
963. TECHNOLÓG 1
964. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 3
965. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 41
966. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
967. TERMOELEKTRIČESTVO 1
968. THE MACROTHEME REVIEW 1
969. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 2
970. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
971. THE TQM JOURNAL 1
972. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
973. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
974. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
975. THERMAL SCIENCE 1
976. THIN SOLID FILMS 1
977. THIN-WALLED STRUCTURES 4
978. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
979. TM-TECHNISCHES MESSEN 1
980. TRANSACTIONS OF THE ASABE 1
981. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 16
982. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
983. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
984. TRANSPORT 2
985. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
986. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
987. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 10
988. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
989. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA 1
990. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
991. TRIBOLOGIA 16
992. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1
993. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 97
994. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 3
995. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 3
996. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 1
997. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1
998. TURYSTYKA KULTUROWA 1
999. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 24
1000. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: AUTOMATYKA I OPROGRAMOWANIA 1
1001. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW 2
1002. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
1003. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
1004. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
1005. VACUUM 6
1006. VESTINK KAZNU IM. AL’-FARABI, SERIÂ: MATEMATIKA, MEHANIKA I INFORMATIKA 1
1007. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 2
1008. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
1009. VIESTNIK NÂC RK PERIODIČESKIJ NAUČNO-TEHNIČESKIJ ŽURNAL NACIONAL’NOGO ÂDERNOGO CENTRA RESPUBLIKI KAZAHSTAN = NNC RK BULLETIN RESEARCH AND TECHNOLOGY REVIEW NATIONAL NUCLEAR CENTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1
1010. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
1011. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
1012. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 2
1013. VODA MAGAZINE 1
1014. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
1015. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
1016. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
1017. VÌSNIK KIÏVSʹKOGO NACÌONALʹNOGO UNÌVERSITETU ÌMENÌ TARASA ŠEVČENKA.SERÌÂ FÌZIKO-MATEMATIČNÌ NAUKI 1
1018. WASTE MANAGEMENT 3
1019. WATER 1
1020. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
1021. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
1022. WEAR 1
1023. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
1024. WIADOMOSCI GORNICZE 2
1025. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
1026. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 3
1027. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
1028. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 433
1029. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 13
1030. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 85
1031. WIEDZA I ŻYCIE 1
1032. WIND AND STRUCTURES 2
1033. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
1034. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
1035. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
1036. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
1037. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 3
1038. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE AND MECHANICAL ENGINEERING 1
1039. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2
1040. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ENGINEERING 1
1041. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING 2
1042. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 2
1043. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL AND CONSTRUCTION ENGINEERING 1
1044. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
1045. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
1046. WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
1047. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
1048. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
1049. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
1050. WULFENIA 2
1051. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
1052. WYROBY MEDYCZNE 2
1053. ZABEZPIECZENIA 5
1054. ZAKAZENIA 1
1055. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
1056. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 1
1057. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
1058. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
1059. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
1060. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 9
1061. ZAWÓD:ARCHITEKT 1
1062. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
1063. ZDROWIE PUBLICZNE 3
1064. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
1065. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
1066. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
1067. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 10
1068. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
1069. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 6
1070. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 14
1071. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 2
1072. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
1073. ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY 1
1074. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 3
1075. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
1076. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
1077. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
1078. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
1079. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 8
1080. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
1081. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 15
1082. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 9
1083. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 2
1084. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
1085. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 6
1086. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
1087. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 11
1088. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 21
1089. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGORSKIEGO / INZYNIERIA SRODOWISKA 1
1090. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
1091. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
1092. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
1093. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
1094. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
1095. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
1096. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 1
1097. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
1098. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES 12
1099. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 6
1100. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 1
1101. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
1102. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
1103. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 18
1104. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
1105. ZESZYTY NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA SLASKA 2
1106. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5
1107. ZTM NEWS 13
1108. ŚWIAT KOMINKÓW 4
1109. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] 1
1110. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY 1
1111. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ 1