Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 1080
Liczba publikacji:7788
Lp. Tytuł Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 9
2. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
3. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
4. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
5. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
6. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 2
7. ACTA ENERGETICA 9
8. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
9. ACTA INNOVATIONS 1
10. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
11. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 6
12. ACTA MECHANICA SLOVACA 6
13. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
14. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 1
15. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
16. ACTA PHYSICA POLONICA A 99
17. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
18. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
19. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
20. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
21. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
22. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
23. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
24. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
25. ADMINISTRATOR 1
26. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 2
27. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
28. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2
29. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
30. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
31. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 2
32. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 4
33. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
34. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
35. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
36. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
37. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
38. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
39. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 222
40. AGRICULTURAL ENGINEERING 1
41. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
42. AGRONOMY RESEARCH 1
43. AIAA JOURNAL 1
44. AIP ADVANCES 1
45. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 9
46. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] 37
47. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 15
48. ALLERGY 1
49. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 3
50. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
51. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1
52. ANNALES HENRI POINCARE 1
53. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
54. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 9
55. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 7
56. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
57. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 2
58. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 11
59. ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] 2
60. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
61. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
62. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
63. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
64. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
65. APPLIED ACOUSTICS 1
66. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 1
67. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 1
68. APPLIED COMPUTER SCIENCE 73
69. APPLIED ENERGY 1
70. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
71. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
72. APPLIED OPTICS 3
73. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
74. APPLIED PHYSICS LETTERS 2
75. APPLIED SCIENCES-BASEL 7
76. APPLIED SOFT COMPUTING 1
77. APPLIED SURFACE SCIENCE 3
78. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
79. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
80. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
81. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 7
82. ARCHITECTUS 1
83. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
84. ARCHITEKTURA MURATOR 17
85. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
86. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 2
87. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 1
88. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
89. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 1
90. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 19
91. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 11
92. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 5
93. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
94. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
95. ARCHIVES OF MECHANICS 1
96. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 44
97. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
98. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
99. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
100. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
101. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
102. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
103. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
104. ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1
105. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 2
106. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
107. AURA 1
108. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 182
109. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 1
110. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
111. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
112. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
113. AVTOMATIZOVANÌ BÌBLÌOTEČNÌ SISTEMI – ÌNFORMACÌJNIJ PROSTÌR BÌBLÌOTEKÌ – POL’S’KO-UKRAЇNS’KIJ DOSVÌD 1
114. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems 1
115. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
116. BAROMETR REGIONALNY 10
117. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
118. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
119. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
120. BIBLIOTEKARZ 1
121. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
122. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 1
123. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
124. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
125. BIOLOGY OF SPORT 1
126. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
127. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
128. BIORESOURCES 1
129. BIULETYN EBIB 4
130. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
131. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 143
132. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
133. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
134. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 137
135. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE 3
136. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
137. BMC VETERINARY RESEARCH 1
138. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
139. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 221
140. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
141. BUILDER 13
142. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
143. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
144. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
145. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
146. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
147. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
148. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
149. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
150. BULLETIN OF THE SOUTH URAL STATE UNIVERSITY SERIES-MATHEMATICAL MODELLING PROGRAMMING & COMPUTER SOFTWARE 2
151. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
152. CARBON 1
153. CELLULAR POLYMERS 4
154. CELLULOSE 4
155. CEMENT WAPNO BETON 6
156. CERAMICS INTERNATIONAL 2
157. CHAOS 3
158. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3
159. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
160. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
161. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
162. CHEMICAL PHYSICS 1
163. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
164. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
165. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
166. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
167. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
168. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
169. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
170. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
171. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
172. CLAY MINERALS 1
173. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 3
174. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
175. CLINICAL DIABETOLOGY 1
176. COATINGS 1
177. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 1
178. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
179. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
180. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 7
181. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 59
182. COMMUNICATIONS 12
183. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 2
184. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
185. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
186. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
187. COMPOSITE INTERFACES 2
188. COMPOSITE STRUCTURES 40
189. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 4
190. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
191. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 25
192. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 2
193. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
194. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
195. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN 1
196. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
197. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
198. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
199. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 22
200. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
201. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
202. CONTROL AND CYBERNETICS 2
203. CONTROL ENGINEERING 1
204. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
205. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 5
206. CRYSTENGCOMM 1
207. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 1
208. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
209. CURRENT ONCOLOGY 1
210. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 3
211. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
212. CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS 1
213. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 40
214. CZASOPISMO TECHNICZNE 30
215. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
216. DESALINATION AND WATER TREATMENT 5
217. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
218. DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY 1
219. DIAGNOSTYKA 7
220. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
221. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
222. DISCRETE MATHEMATICS 1
223. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 1
224. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK 1
225. DOPRAVA A SPOJE 2
226. DOZOR TECHNICZNY 7
227. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
228. DROGOWNICTWO 30
229. E-MENTOR 1
230. E3S WEB OF CONFERENCES 8
231. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
232. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 17
233. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 14
234. ECOLOGICAL INDICATORS 1
235. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
236. ECONOMICS AND BUSINESS 1
237. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 15
238. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 28
239. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
240. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
241. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
242. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
243. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 5
244. EKONOMIA I PRAWO 2
245. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
246. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
247. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 5
248. EKONOMISTA 1
249. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 61
250. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 2
251. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
252. ELEKTRO.INFO 3
253. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
254. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
255. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
256. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
257. ENERGIES 2
258. ENERGY 1
259. ENERGY & FUELS 1
260. ENERGY AND BUILDINGS 6
261. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
262. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
263. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
264. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 1
265. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
266. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
267. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 14
268. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 3
269. ENGINEERING STRUCTURES 1
270. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
271. ENGINEERING TRANSACTIONS 3
272. ENTROPY 1
273. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 9
274. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1
275. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1
276. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
277. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
278. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
279. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
280. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
281. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
282. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 1
283. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT 1
284. EURASIAN SOIL SCIENCE 1
285. EUROPA REGIONUM 4
286. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 10
287. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
288. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
289. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 4
290. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
291. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 7
292. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
293. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
294. EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT 1
295. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 1
296. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 4
297. EXPERT SYSTEMS 1
298. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
299. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
300. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
301. FILO-SOFIJA 1
302. FILOMAT 1
303. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
304. FIRE TECHNOLOGY 2
305. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 11
306. FOLIA BIBLIOLOGICA 1
307. FOLIA MORPHOLOGICA 1
308. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
309. FORUM AKADEMICKIE 3
310. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
311. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
312. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
313. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 2
314. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
315. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
316. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
317. FUEL 3
318. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 1
319. GAIT & POSTURE 1
320. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 20
321. GAZETA WYBORCZA 1
322. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 3
323. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
324. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
325. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
326. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
327. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
328. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
329. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
330. GOSPODARKA WODNA 2
331. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
332. HANDEL WEWNETRZNY 25
333. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
334. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
335. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 4
336. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 8
337. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
338. HORIZONTY DOPRAVY 2
339. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1
340. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
341. HUMANIZACJA PRACY 1
342. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 74
343. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 1
344. IEEE SENSORS JOURNAL 2
345. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 10
346. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
347. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
348. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 4
349. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
350. IFAC-PapersOnLine 1
351. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
352. IIMS Journal of Management Science 1
353. IM INZYNIERIA MASZYN 1
354. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
355. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 2
356. INDOOR AIR 1
357. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
358. INFORMATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2
359. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
360. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
361. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 133
362. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 2
363. INNOVACII 1
364. INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 1
365. INSTAL 14
366. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 8
367. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
368. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 6
369. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 6
370. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
371. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
372. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
373. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 7
374. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
375. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
376. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
377. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
378. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 4
379. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
380. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
381. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS AND EXPERIMENTAL MEASUREMENTS 1
382. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
383. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
384. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 1
385. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
386. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 5
387. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION 1
388. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 1
389. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH 1
390. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 5
391. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
392. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 2
393. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
394. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 1
395. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2
396. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
397. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
398. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING FOR BIG COMPANIES (IJISEBC) 1
399. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
400. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
401. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
402. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
403. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
404. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
405. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
406. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 1
407. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
408. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
409. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 4
410. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
411. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 1
412. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
413. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 2
414. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
415. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
416. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
417. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPRAY AND COMBUSTION DYNAMICS 1
418. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 8
419. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
420. INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES 1
421. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
422. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
423. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
424. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
425. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
426. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
427. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS 2
428. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
429. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 1
430. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
431. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 20
432. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 6
433. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 20
434. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
435. INZYNIERIA POWIERZCHNI 7
436. INZYNIERIA ROLNICZA 2
437. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
438. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
439. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
440. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 12
441. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 4
442. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 1
443. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
444. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15
445. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 3
446. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
447. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 5
448. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
449. IT-STROJAR.SK 1
450. ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] 37
451. IZOLACJE 17
452. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
453. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
454. JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1
455. JOKULL 1
456. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
457. JOURNAL OF ADHESION 1
458. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 8
459. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
460. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
461. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
462. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
463. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 14
464. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 1
465. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 1
466. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
467. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 2
468. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
469. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
470. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 2
471. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 1
472. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 1
473. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
474. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2
475. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
476. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
477. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1
478. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 1
479. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
480. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
481. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 3
482. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 3
483. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
484. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 1
485. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 8
486. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 3
487. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 2
488. JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) 27
489. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
490. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
491. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
492. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 37
493. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
494. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 3
495. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
496. JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES 1
497. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
498. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
499. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
500. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 2
501. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 1
502. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
503. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 1
504. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 3
505. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
506. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1
507. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 3
508. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
509. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
510. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 1
511. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
512. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
513. JOURNAL OF KONBIN 6
514. JOURNAL OF KONES 31
515. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
516. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
517. JOURNAL OF MANAGEMENT AND CHANGE 1
518. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 1
519. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
520. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
521. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
522. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
523. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
524. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
525. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
526. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 1
527. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 2
528. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 4
529. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
530. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 4
531. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
532. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
533. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
534. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
535. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 8
536. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 4
537. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
538. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 1
539. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
540. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
541. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
542. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
543. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
544. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
545. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
546. JOURNAL OF PROBABILITY 1
547. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 1
548. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
549. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
550. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
551. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
552. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
553. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
554. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
555. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
556. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
557. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 15
558. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
559. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 1
560. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
561. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 1
562. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
563. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 4
564. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
565. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
566. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
567. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
568. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 1
569. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
570. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 1
571. JOURNAL OF VIBRATION TESTING AND SYSTEM DYNAMICS 1
572. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
573. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
574. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
575. KEY ENGINEERING MATERIALS 19
576. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
577. KIERUNEK WOD-KAN 2
578. KINETIC AND RELATED MODELS 1
579. KOMPOZYTY 8
580. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 1
581. KOVÁRENSTVÍ 2
582. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
583. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 3
584. KULTURA I WARTOSCI 4
585. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
586. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 4
587. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
588. KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
589. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
590. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
591. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
592. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
593. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
594. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 8
595. LOGISTYKA 330
596. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
597. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 5
598. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
599. MACHINE DESIGN 1
600. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 6
601. MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING 1
602. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 7
603. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
604. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 7
605. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
606. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
607. MARK 1
608. MARKETING I RYNEK 37
609. MARKETING I ZARZĄDZANIE 18
610. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 28
611. MASZYNY GORNICZE 1
612. MATEC WEB OF CONFERENCES 7
613. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 13
614. MATEMATYKA 2
615. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 7
616. MATERIALS 15
617. MATERIALS CHARACTERIZATION 2
618. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
619. MATERIALS LETTERS 3
620. MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS - MRP 1
621. MATERIALS SCIENCE 11
622. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
623. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 1
624. MATERIALS SCIENCE FORUM 7
625. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
626. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
627. MATERIALY CERAMICZNE 1
628. MATERIAŁY BUDOWLANE 70
629. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 8
630. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
631. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
632. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
633. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
634. MATTER: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
635. MEASUREMENT 5
636. MEASUREMENT & CONTROL 1
637. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
638. MECCANICA 21
639. MECHANICAL SCIENCES 1
640. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 7
641. MECHANICS AND CONTROL 3
642. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 9
643. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
644. MECHANIK 98
645. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
646. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
647. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 3
648. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
649. MEDYCYNA SPORTOWA 2
650. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
651. METALURGIJA 15
652. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 1
653. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
654. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 12
655. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
656. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 3
657. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 1
658. MINERALOGIA 1
659. MINERALS 2
660. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 1
661. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 4
662. MODERN CONSERVATION = MODERN KONZERVACIJ̌A 1
663. MODERN MANAGEMENT REVIEW 4
664. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
665. MOLECULAR SIMULATION 1
666. MONITOR WOŁYŃSKI 1
667. MOSTY 2
668. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
669. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 2
670. NANOMATERIALS 1
671. NANOMEDICINE 1
672. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
673. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 8
674. NAUKA I GOSPODARKA 1
675. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
676. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
677. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
678. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
679. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
680. NAUKOVI VISTI NTUU KPI 1
681. NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA 2
682. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
683. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
684. NESTOR 2
685. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
686. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 3
687. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 16
688. NONLINEAR DYNAMICS 7
689. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
690. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
691. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 4
692. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
693. NUKLEONIKA 15
694. NUTRIENTS 1
695. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
696. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 2
697. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
698. OCHRONA SRODOWISKA 9
699. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
700. OCHRONA ZABYTKOW 2
701. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
702. OPEN ACCESS LIBRARY 1
703. OPEN ENGINEERING 4
704. OPEN MATHEMATICS 1
705. OPTICA APPLICATA 3
706. OPTICS COMMUNICATIONS 1
707. OPTICS EXPRESS 1
708. OPTICS LETTERS 1
709. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 2
710. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
711. OPUSCULA MATHEMATICA 1
712. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
713. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 11
714. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
715. OSTRY DYZUR 1
716. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
717. OŚWIETLENIE LED 1
718. PALIWO I ENERGETYKA 1
719. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
720. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
721. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 1
722. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
723. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
724. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 2
725. PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES 1
726. PHASE TRANSITIONS 1
727. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
728. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
729. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
730. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
731. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 1
732. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
733. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
734. PHYSICS LETTERS A 1
735. PHYSICS PROCEDIA 2
736. PIDVODNI TEHNOLGIЇ 1
737. PLAGIAT - CZASOPISMO STUDENTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 1
738. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
739. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 2
740. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 1
741. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
742. PLAST NEWS 6
743. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
744. PLASTY A KAUČUK 1
745. PLOS ONE 3
746. POLIMERY 21
747. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 1
748. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
749. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
750. POLISH MARITIME RESEARCH 2
751. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
752. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
753. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
754. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 1
755. POLYMER COMPOSITES 2
756. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
757. POLYMER SCIENCES 1
758. POLYMER TESTING 1
759. POLYMERS 4
760. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
761. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
762. POMPY, POMPOWNIE 1
763. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
764. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
765. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
766. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6
767. POULTRY SCIENCE 1
768. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 2
769. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 19
770. POČVOVEDENIE 1
771. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
772. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
773. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
774. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
775. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
776. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 1
777. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7
778. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 37
779. PRAKSEOLOGIA 1
780. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
781. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 3
782. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 24
783. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25
784. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 5
785. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 3
786. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
787. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
788. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
789. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
790. PROCEDIA ENGINEERING 1
791. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 16
792. PROCEDIA IUTAM 1
793. PROCEDIA IUTAM [WOS] 1
794. PROCEDIA MANUFACTURING 1
795. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
796. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
797. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 42
798. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
799. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
800. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
801. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
802. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 1
803. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
804. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
805. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
806. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 1
807. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
808. PRODUCTION MANAGER 10
809. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
810. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
811. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 35
812. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 1
813. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
814. PRZEGLAD BUDOWLANY 44
815. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 358
816. PRZEGLAD GEODEZYJNY 1
817. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
818. PRZEGLAD GORNICZY 2
819. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 4
820. PRZEGLAD MECHANICZNY 20
821. PRZEGLAD ORGANIZACJI 16
822. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 10
823. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 1
824. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 2
825. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
826. PRZEMYSL CHEMICZNY 48
827. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
828. PRZETWORSTWO TWORZYW 71
829. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
830. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 1
831. PUA PRZESTRZEŃ URBANISTYKA ARCHITEKTURA 1
832. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 1
833. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
834. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
835. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 1
836. RADIATION MEASUREMENTS 1
837. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
838. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
839. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 1
840. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
841. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
842. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
843. REGION LUBELSKI 2
844. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
845. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
846. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
847. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
848. RENOWACJE I ZABYTKI 2
849. REPORTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
850. RESEARCH EVALUATION 1
851. RESULTS IN MATHEMATICS 1
852. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
853. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
854. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 68
855. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
856. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
857. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 12
858. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 2
859. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
860. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
861. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
862. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
863. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
864. RUCH FILOZOFICZNY 1
865. RUCH PEDAGOGICZNY 1
866. RUDY I METALE NIEZELAZNE 31
867. RUSZTOWANIA 9
868. RYNEK ENERGII 46
869. RYNEK INSTALACYJNY 2
870. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 5
871. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 1
872. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 1
873. SCIENCE AND TECHNIQUE 1
874. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
875. SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY 1
876. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
877. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
878. SCIENTIFIC REPORTS 1
879. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
880. SCIENTOMETRICS 7
881. SCRIPTA MATERIALIA 1
882. SEMIGROUP FORUM 2
883. SENSORS 7
884. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
885. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 1
886. SENSORS AND MATERIALS 2
887. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 1
888. SHOCK AND VIBRATION 4
889. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
890. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
891. SOLAR ENERGY 1
892. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
893. SOLID STATE IONICS 2
894. SOLID STATE PHENOMENA 22
895. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
896. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 2
897. SPECTROSCOPY LETTERS 1
898. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 9
899. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
900. STRENGTH OF MATERIALS 3
901. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 2
902. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
903. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
904. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2
905. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
906. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
907. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 17
908. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
909. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
910. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 13
911. STUDIA INFORMATICA 6
912. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
913. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 1
914. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 1
915. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
916. STUDIA REGIONALIA 1
917. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
918. STUDIA SPOŁECZNE 1
919. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
920. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
921. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 4
922. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
923. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
924. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU. WYDANIE SPECJALNE 1
925. SUSTAINABILITY 2
926. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
927. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
928. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 8
929. TASK QUARTERLY 7
930. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 51
931. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 3
932. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
933. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
934. TECHNOLÓG 6
935. TECHNOLÓG 1
936. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 2
937. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 37
938. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
939. TERMOELEKTRIČESTVO 1
940. THE MACROTHEME REVIEW 1
941. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 2
942. THE BULLETIN OF KAZNU 1
943. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
944. THE TQM JOURNAL 1
945. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
946. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
947. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
948. THERMAL SCIENCE 1
949. THIN SOLID FILMS 1
950. THIN-WALLED STRUCTURES 4
951. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
952. TM-TECHNISCHES MESSEN 1
953. TRANSACTIONS OF THE ASABE 1
954. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 15
955. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
956. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
957. TRANSPORT 2
958. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
959. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
960. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 8
961. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
962. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
963. TRIBOLOGIA 12
964. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1
965. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 97
966. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2
967. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 3
968. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 1
969. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1
970. TURYSTYKA KULTUROWA 1
971. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 23
972. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: AUTOMATYKA I OPROGRAMOWANIA 1
973. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW 1
974. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
975. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
976. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
977. VACUUM 6
978. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 2
979. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
980. VIESTNIK NÂC RK PERIODIČESKIJ NAUČNO-TEHNIČESKIJ ŽURNAL NACIONAL’NOGO ÂDERNOGO CENTRA RESPUBLIKI KAZAHSTAN = NNC RK BULLETIN RESEARCH AND TECHNOLOGY REVIEW NATIONAL NUCLEAR CENTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1
981. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
982. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
983. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 2
984. VODA MAGAZINE 1
985. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
986. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
987. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
988. VÌSNIK KIÏVSʹKOGO NACÌONALʹNOGO UNÌVERSITETU ÌMENÌ TARASA ŠEVČENKA.SERÌÂ FÌZIKO-MATEMATIČNÌ NAUKI 1
989. WASTE MANAGEMENT 3
990. WATER 1
991. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
992. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
993. WEAR 1
994. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
995. WIADOMOSCI GORNICZE 2
996. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
997. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
998. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
999. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 418
1000. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 13
1001. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 82
1002. WIEDZA I ŻYCIE 1
1003. WIND AND STRUCTURES 2
1004. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
1005. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
1006. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
1007. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
1008. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 3
1009. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE AND MECHANICAL ENGINEERING 1
1010. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2
1011. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ENGINEERING 1
1012. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING 2
1013. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 2
1014. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL AND CONSTRUCTION ENGINEERING 1
1015. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
1016. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
1017. WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
1018. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
1019. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
1020. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
1021. WULFENIA 2
1022. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
1023. WYROBY MEDYCZNE 2
1024. ZABEZPIECZENIA 5
1025. ZAKAZENIA 1
1026. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
1027. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 1
1028. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
1029. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
1030. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
1031. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 9
1032. ZAWÓD:ARCHITEKT 1
1033. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
1034. ZDROWIE PUBLICZNE 2
1035. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
1036. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
1037. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
1038. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 10
1039. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
1040. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 4
1041. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 14
1042. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 2
1043. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
1044. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 3
1045. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 3
1046. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
1047. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
1048. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
1049. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
1050. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 8
1051. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
1052. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 15
1053. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 9
1054. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 1
1055. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
1056. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 5
1057. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
1058. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 11
1059. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 21
1060. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
1061. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
1062. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
1063. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
1064. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
1065. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
1066. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 1
1067. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
1068. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 11
1069. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 6
1070. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 1
1071. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
1072. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
1073. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 16
1074. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
1075. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5
1076. ZTM NEWS 13
1077. ŚWIAT KOMINKÓW 4
1078. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] 1
1079. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY 1
1080. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ 1