Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 31
Liczba publikacji:884
Lp. Tytuł Publikacje
1. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
2. BAROMETR REGIONALNY 10
3. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
4. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
5. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 3
6. BIBLIOTEKARZ 1
7. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
8. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
9. BIOLOGY OF SPORT 1
10. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
11. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
12. BIULETYN EBIB 4
13. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
14. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 136
15. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
16. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 429
17. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 54
18. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
19. BMC VETERINARY RESEARCH 1
20. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
21. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 200
22. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
23. BUILDER 5
24. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
25. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
26. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 1
27. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
28. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
29. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
30. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
31. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1