Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 37
Liczba publikacji:1006
Lp. Tytuł Publikacje
1. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
2. BAROMETR REGIONALNY 10
3. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
4. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
5. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
6. BIBLIOTEKARZ 1
7. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
8. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 1
9. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
10. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
11. BIOLOGY OF SPORT 1
12. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
13. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
14. BIORESOURCES 1
15. BIULETYN EBIB 4
16. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
17. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 139
18. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
19. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
20. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 132
21. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE 3
22. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
23. BMC VETERINARY RESEARCH 1
24. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
25. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 221
26. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
27. BUILDER 13
28. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
29. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
30. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
31. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
32. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
33. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
34. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
35. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
36. BULLETIN OF THE SOUTH URAL STATE UNIVERSITY SERIES-MATHEMATICAL MODELLING PROGRAMMING & COMPUTER SOFTWARE 2
37. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1