Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 35
Liczba publikacji:962
Lp. Tytuł Publikacje
1. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
2. BAROMETR REGIONALNY 10
3. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
4. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
5. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
6. BIBLIOTEKARZ 1
7. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
8. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 1
9. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
10. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
11. BIOLOGY OF SPORT 1
12. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
13. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
14. BIULETYN EBIB 4
15. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
16. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 139
17. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
18. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
19. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 94
20. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE 2
21. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
22. BMC VETERINARY RESEARCH 1
23. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
24. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 221
25. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
26. BUILDER 11
27. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
28. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
29. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
30. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
31. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
32. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
33. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
34. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
35. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1