Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 33
Liczba publikacji:939
Lp. Tytuł Publikacje
1. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
2. BAROMETR REGIONALNY 10
3. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
4. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
5. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
6. BIBLIOTEKARZ 1
7. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
8. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
9. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
10. BIOLOGY OF SPORT 1
11. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
12. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
13. BIULETYN EBIB 4
14. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
15. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 139
16. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
17. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
18. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 78
19. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
20. BMC VETERINARY RESEARCH 1
21. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
22. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 221
23. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
24. BUILDER 7
25. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
26. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
27. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
28. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
29. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
30. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
31. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
32. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
33. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1