Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 10
Liczba publikacji:58
Lp. Tytuł Publikacje
1. DESALINATION AND WATER TREATMENT 4
2. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
3. DIAGNOSTYKA 7
4. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
5. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
6. DISCRETE MATHEMATICS 1
7. DOPRAVA A SPOJE 2
8. DOZOR TECHNICZNY 5
9. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
10. DROGOWNICTWO 28