Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 12
Liczba publikacji:64
Lp. Tytuł Publikacje
1. DESALINATION AND WATER TREATMENT 5
2. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
3. DIAGNOSTYKA 7
4. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
5. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
6. DISCRETE MATHEMATICS 1
7. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 1
8. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK 1
9. DOPRAVA A SPOJE 2
10. DOZOR TECHNICZNY 6
11. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
12. DROGOWNICTWO 30