Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 18
Liczba publikacji:38
Lp. Tytuł Publikacje
1. FILO-SOFIJA 1
2. FILOMAT 1
3. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
4. FIRE TECHNOLOGY 2
5. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 11
6. FOLIA BIBLIOLOGICA 1
7. FOLIA MORPHOLOGICA 1
8. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
9. FORUM AKADEMICKIE 3
10. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
11. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
12. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
13. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 2
14. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
15. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
16. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
17. FUEL 3
18. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 1