Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 14
Liczba publikacji:31
Lp. Tytuł Publikacje
1. FILOMAT 1
2. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
3. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 10
4. FOLIA MORPHOLOGICA 1
5. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
6. FORUM AKADEMICKIE 3
7. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
8. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
9. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
10. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 1
11. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
12. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
13. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
14. FUEL 3