Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 16
Liczba publikacji:33
Lp. Tytuł Publikacje
1. FILO-SOFIJA 1
2. FILOMAT 1
3. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
4. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 10
5. FOLIA MORPHOLOGICA 1
6. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
7. FORUM AKADEMICKIE 3
8. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
9. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
10. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
11. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 1
12. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
13. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
14. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
15. FUEL 3
16. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 1