Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 34
Liczba publikacji:574
Lp. Tytuł Publikacje
1. WASTE MANAGEMENT 3
2. WATER 1
3. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
4. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
5. WEAR 1
6. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
7. WIADOMOSCI GORNICZE 2
8. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
9. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
10. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
11. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 413
12. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 13
13. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 82
14. WIEDZA I ŻYCIE 1
15. WIND AND STRUCTURES 2
16. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
17. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
18. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
19. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
20. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 3
21. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL, AEROSPACE, INDUSTRIAL, MECHATRONIC AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
22. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2
23. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL, ENVIRONMENTAL, STRUCTURAL, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL ENGINEERING 1
24. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING 2
25. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 2
26. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
27. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
28. WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
29. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
30. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
31. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
32. WULFENIA 2
33. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
34. WYROBY MEDYCZNE 2