Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Publikacje w czasopismach punktowanych przez MNiSW

Liczba tytułów: 755
Liczba publikacji:6333
Lp. Tytuł Punkty Publikacje
1. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 2 430
2. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 30 369
3. LOGISTYKA 0 330
4. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 14 320
5. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 6 221
6. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 10 192
7. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 7 178
8. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 7 122
9. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 10 110
10. ACTA PHYSICA POLONICA A 15 98
11. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 5 96
12. MECHANIK 11 91
13. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 10 76
14. PRZETWORSTWO TWORZYW 7 70
15. MATERIAŁY BUDOWLANE 8 68
16. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 15 67
17. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 7 66
18. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 0 66
19. APPLIED COMPUTER SCIENCE 11 63
20. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 13 59
21. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 25 58
22. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 7 43
23. PRZEMYSL CHEMICZNY 15 43
24. PRZEGLAD BUDOWLANY 5 43
25. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 8 43
26. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 0 41
27. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 9 40
28. RYNEK ENERGII 11 40
29. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 9 40
30. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 10 37
31. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 9 37
32. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 9 33
33. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 14 32
34. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 6 32
35. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 12 32
36. MARKETING I RYNEK 9 31
37. COMPOSITE STRUCTURES 35 30
38. RUDY I METALE NIEZELAZNE 8 29
39. JOURNAL OF KONES 14 29
40. DROGOWNICTWO 5 29
41. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 11 28
42. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 7 28
43. CZASOPISMO TECHNICZNE 13 28
44. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 8 26
45. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 9 26
46. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 0 24
47. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 0 24
48. HANDEL WEWNETRZNY 12 24
49. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 11 24
50. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 15 23
51. SOLID STATE PHENOMENA 0 22
52. POLIMERY 15 22
53. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 0 21
54. MECCANICA 30 21
55. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 30 21
56. PRZEGLAD MECHANICZNY 8 20
57. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 6 19
58. KEY ENGINEERING MATERIALS 0 19
59. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 9 19
60. MARKETING I ZARZĄDZANIE 9 18
61. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 7 18
62. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 11 18
63. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 40 18
64. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 30 18
65. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 10 17
66. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 9 17
67. IZOLACJE 6 17
68. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 15 17
69. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 11 16
70. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 10 16
71. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 15 15
72. NUKLEONIKA 15 15
73. METALURGIJA 25 15
74. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 12 15
75. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 9 14
76. JOURNAL OF INFORMETRICS 35 14
77. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 35 14
78. INSTAL 7 14
79. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 7 14
80. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 10 13
81. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 8 13
82. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 6 13
83. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 4 13
84. PRZEGLAD ORGANIZACJI 13 13
85. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15 13
86. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 11 13
87. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 15 12
88. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 8 12
89. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 9 12
90. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 9 12
91. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 8 11
92. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 9 11
93. TRIBOLOGIA 15 11
94. MATERIALS SCIENCE 15 11
95. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 13 11
96. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 30 11
97. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 10 11
98. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 20 11
99. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 9 10
100. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 9 10
101. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 20 10
102. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 0 10
103. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 0 10
104. BAROMETR REGIONALNY 14 10
105. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 10 9
106. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 6 9
107. OCHRONA SRODOWISKA 15 9
108. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 12 9
109. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 15 9
110. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 15 9
111. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 20 9
112. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 7 9
113. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 15 9
114. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 9
115. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 20 9
116. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 13 8
117. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 7 8
118. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 14 8
119. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 3 8
120. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 5 8
121. KOMPOZYTY 0 8
122. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 25 8
123. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 15 8
124. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 6 8
125. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 9 8
126. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8 8
127. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 15 8
128. ACTA ENERGETICA 7 8
129. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 0 7
130. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 6 7
131. SCIENTOMETRICS 35 7
132. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7 7
133. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 8 7
134. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 25 7
135. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 30 7
136. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 7
137. INZYNIERIA POWIERZCHNI 8 7
138. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 25 7
139. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 25 7
140. DIAGNOSTYKA 11 7
141. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 30 7
142. BUILDER 5 7
143. VACUUM 25 6
144. TASK QUARTERLY 10 6
145. STUDIA INFORMATICA 9 6
146. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 6
147. NONLINEAR DYNAMICS 40 6
148. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 45 6
149. MATERIALS SCIENCE-POLAND 15 6
150. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 15 6
151. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 12 6
152. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 5 6
153. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 14 6
154. JOURNAL OF KONBIN 8 6
155. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 7 6
156. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 30 6
157. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 11 6
158. DOZOR TECHNICZNY 5 6
159. CEMENT WAPNO BETON 15 6
160. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 13 6
161. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 8 6
162. ACTA MECHANICA SLOVACA 0 6
163. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 0 5
164. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 9 5
165. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 0 5
166. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 4 5
167. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 0 5
168. MEASUREMENT 30 5
169. MATERIALS SCIENCE FORUM 0 5
170. MATERIALS 35 5
171. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 5
172. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 0 5
173. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 15 5
174. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 30 5
175. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 35 5
176. ENERGY AND BUILDINGS 40 5
177. EKOLOGIA I TECHNIKA 3 5
178. DESALINATION AND WATER TREATMENT 20 5
179. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 15 5
180. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 11 5
181. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 14 5
182. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 8 4
183. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 3 4
184. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 8 4
185. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 7 4
186. THIN-WALLED STRUCTURES 35 4
187. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 7 4
188. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 7 4
189. SENSORS 30 4
190. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 12 4
191. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 12 4
192. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 8 4
193. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS 12 4
194. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6 4
195. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 15 4
196. OPEN ENGINEERING 11 4
197. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 6 4
198. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 8 4
199. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 0 4
200. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 30 4
201. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 10 4
202. KULTURA I WARTOSCI 7 4
203. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 25 4
204. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 35 4
205. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 30 4
206. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 30 4
207. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 40 4
208. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 25 4
209. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 0 4
210. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 0 4
211. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 8 4
212. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 20 4
213. EUROPA REGIONUM 7 4
214. ENVIRONMENTAL RESEARCH 40 4
215. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 14 4
216. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 4
217. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 20 4
218. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 45 4
219. CELLULAR POLYMERS 15 4
220. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4 4
221. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4 4
222. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 15 4
223. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 6 4
224. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 40 4
225. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 0 4
226. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 15 4
227. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 8 3
228. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 0 3
229. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3 3
230. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 7 3
231. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 11 3
232. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 9 3
233. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 2 3
234. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 0 3
235. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 15 3
236. STRENGTH OF MATERIALS 15 3
237. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 20 3
238. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 20 3
239. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 15 3
240. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 10 3
241. OPTICA APPLICATA 15 3
242. MODERN MANAGEMENT REVIEW 11 3
243. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 20 3
244. MECHANICS AND CONTROL 9 3
245. MATERIALS LETTERS 35 3
246. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 20 3
247. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 15 3
248. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 0 3
249. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 30 3
250. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 20 3
251. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 15 3
252. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 7 3
253. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 15 3
254. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 15 3
255. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 15 3
256. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 14 3
257. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 15 3
258. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 20 3
259. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 20 3
260. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 30 3
261. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 9 3
262. FUEL 40 3
263. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 3
264. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 35 3
265. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 4 3
266. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 15 3
267. ELEKTRO.INFO 6 3
268. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 12 3
269. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 30 3
270. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 7 3
271. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 25 3
272. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 9 3
273. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 30 3
274. CHAOS 40 3
275. CELLULOSE 45 3
276. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 5 3
277. ARCHIVES OF ACOUSTICS 15 3
278. ARCHIV DER MATHEMATIK 20 3
279. APPLIED THERMAL ENGINEERING 40 3
280. APPLIED SURFACE SCIENCE 35 3
281. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 25 3
282. APPLIED OPTICS 25 3
283. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 0 3
284. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 7 2
285. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 7 2
286. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 20 2
287. ZDROWIE PUBLICZNE 8 2
288. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 5 2
289. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 30 2
290. WULFENIA 25 2
291. WIND AND STRUCTURES 20 2
292. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 13 2
293. WIADOMOSCI GORNICZE 5 2
294. WASTE MANAGEMENT 40 2
295. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 5 2
296. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 15 2
297. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 35 2
298. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 10 2
299. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 35 2
300. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 9 2
301. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 20 2
302. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 20 2
303. SOLID STATE IONICS 30 2
304. SHOCK AND VIBRATION 20 2
305. SEMIGROUP FORUM 25 2
306. RYNEK INSTALACYJNY 6 2
307. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 13 2
308. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 10 2
309. PRZEGLAD GORNICZY 7 2
310. PROCEDIA CIRP [WOS] 0 2
311. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 0 2
312. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 15 2
313. POLISH MARITIME RESEARCH 20 2
314. PLOS ONE 35 2
315. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 40 2
316. OCHRONA ZABYTKOW 5 2
317. OCHRONA PRZED KOROZJA 12 2
318. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 10 2
319. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 14 2
320. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 30 2
321. MOSTY 3 2
322. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 15 2
323. MINERALS 25 2
324. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 35 2
325. MEDYCYNA SPORTOWA 12 2
326. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 25 2
327. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 20 2
328. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 30 2
329. MATERIALS CHARACTERIZATION 40 2
330. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 20 2
331. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 11 2
332. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 30 2
333. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 35 2
334. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 20 2
335. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 25 2
336. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 2
337. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 15 2
338. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 35 2
339. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 30 2
340. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 25 2
341. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 30 2
342. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 35 2
343. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 40 2
344. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 25 2
345. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 0 2
346. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 30 2
347. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 15 2
348. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 30 2
349. JOURNAL OF AIRCRAFT 25 2
350. INZYNIERIA ROLNICZA 0 2
351. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 9 2
352. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 15 2
353. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 15 2
354. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 10 2
355. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 9 2
356. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 25 2
357. IEEE SENSORS JOURNAL 30 2
358. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 14 2
359. GOSPODARKA WODNA 9 2
360. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 15 2
361. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 0 2
362. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 15 2
363. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 30 2
364. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 25 2
365. ENGINEERING TRANSACTIONS 15 2
366. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 30 2
367. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 30 2
368. CONTROL AND CYBERNETICS 14 2
369. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 20 2
370. COMPOSITE INTERFACES 20 2
371. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 15 2
372. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 15 2
373. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 40 2
374. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 15 2
375. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 6 2
376. CERAMICS INTERNATIONAL 40 2
377. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 20 2
378. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 25 2
379. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 14 2
380. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 25 2
381. BIORESOURCE TECHNOLOGY 45 2
382. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 25 2
383. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 8 2
384. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 13 2
385. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 11 2
386. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 7 2
387. APPLIED SCIENCES-BASEL 25 2
388. APPLIED PHYSICS LETTERS 35 2
389. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 35 2
390. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 4 2
391. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 25 2
392. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 15 2
393. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 7 2
394. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 6 2
395. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 15 2
396. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 0 2
397. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 2
398. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 6 1
399. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 9 1
400. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 9 1
401. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 8 1
402. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 0 1
403. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 13 1
404. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 0 1
405. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 0 1
406. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 8 1
407. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 35 1
408. ZARZADZANIE I EDUKACJA 5 1
409. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 6 1
410. ZAKAZENIA 0 1
411. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 14 1
412. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 7 1
413. WORLD SCIENTIFIC NEWS 6 1
414. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 20 1
415. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 15 1
416. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 0 1
417. WEAR 35 1
418. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
419. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 45 1
420. TURYSTYKA KULTUROWA 9 1
421. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 20 1
422. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 35 1
423. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 15 1
424. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 4 1
425. TRANSPORT 15 1
426. TRANSACTIONS OF THE ASABE 30 1
427. THIN SOLID FILMS 30 1
428. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 15 1
429. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 30 1
430. THE TQM JOURNAL 0 1
431. THE MACROTHEME REVIEW 0 1
432. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 15 1
433. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 35 1
434. STUDIA SPOŁECZNE 5 1
435. STUDIA REGIONALIA 7 1
436. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 10 1
437. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 9 1
438. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 8 1
439. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 7 1
440. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 12 1
441. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 9 1
442. SPECTROSCOPY LETTERS 15 1
443. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 30 1
444. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 25 1
445. SOLID STATE COMMUNICATIONS 20 1
446. SOLAR ENERGY 35 1
447. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 25 1
448. SMART MATERIALS & STRUCTURES 40 1
449. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 35 1
450. SCRIPTA MATERIALIA 35 1
451. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 0 1
452. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 8 1
453. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 15 1
454. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 0 1
455. RUCH PEDAGOGICZNY 10 1
456. RUCH FILOZOFICZNY 6 1
457. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 8 1
458. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 6 1
459. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 15 1
460. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 6 1
461. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 7 1
462. RESEARCH EVALUATION 30 1
463. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 45 1
464. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 0 1
465. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 35 1
466. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 25 1
467. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 15 1
468. RADIATION MEASUREMENTS 30 1
469. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 15 1
470. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 15 1
471. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 20 1
472. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 4 1
473. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 14 1
474. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 12 1
475. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 6 1
476. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 8 1
477. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 6 1
478. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 30 1
479. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 30 1
480. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 15 1
481. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
482. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 20 1
483. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 25 1
484. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 20 1
485. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 0 1
486. PROCEDIA IUTAM [WOS] 0 1
487. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 15 1
488. PRAKSEOLOGIA 13 1
489. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 0 1
490. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 6 1
491. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 6 1
492. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 0 1
493. POULTRY SCIENCE 35 1
494. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 15 1
495. POLYMERS 40 1
496. POLYMER TESTING 40 1
497. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 25 1
498. POLYMER COMPOSITES 30 1
499. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 14 1
500. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 5 1
501. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 9 1
502. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 9 1
503. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 15 1
504. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 40 1
505. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 25 1
506. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 20 1
507. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 20 1
508. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 20 1
509. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 15 1
510. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 30 1
511. PHASE TRANSITIONS 20 1
512. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 15 1
513. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 15 1
514. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 3 1
515. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 15 1
516. OSTRY DYZUR 4 1
517. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 14 1
518. OPUSCULA MATHEMATICA 11 1
519. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 15 1
520. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 20 1
521. OPTICS EXPRESS 40 1
522. OPTICS COMMUNICATIONS 25 1
523. OPEN MATHEMATICS 10 1
524. OPEN ACCESS LIBRARY 4 1
525. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 12 1
526. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 25 1
527. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 20 1
528. NEUROTOXICITY RESEARCH 25 1
529. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 0 1
530. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 10 1
531. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 6 1
532. NANOMEDICINE 40 1
533. NANOMATERIALS 35 1
534. MOLECULAR SIMULATION 15 1
535. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 14 1
536. MINERALOGIA 15 1
537. MICROELECTRONIC ENGINEERING 20 1
538. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 9 1
539. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 8 1
540. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 6 1
541. MEDICAL SCIENCE MONITOR 15 1
542. MECHANICAL SCIENCES 20 1
543. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 30 1
544. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 25 1
545. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 45 1
546. MATHEMATICA SCANDINAVICA 20 1
547. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 15 1
548. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 35 1
549. MASZYNY GORNICZE 6 1
550. LOW TEMPERATURE PHYSICS 15 1
551. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 30 1
552. LEUKEMIA & LYMPHOMA 25 1
553. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 25 1
554. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 40 1
555. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 2 1
556. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 15 1
557. KINETIC AND RELATED MODELS 40 1
558. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 20 1
559. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 15 1
560. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
561. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
562. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 20 1
563. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 25 1
564. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 15 1
565. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 20 1
566. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 35 1
567. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 30 1
568. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 35 1
569. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 12 1
570. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 10 1
571. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 10 1
572. JOURNAL OF POLISH CIMAC 3 1
573. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 20 1
574. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 35 1
575. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 15 1
576. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 25 1
577. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 25 1
578. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 35 1
579. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
580. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 4 1
581. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 35 1
582. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 20 1
583. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 14 1
584. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 11 1
585. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 30 1
586. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 25 1
587. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 30 1
588. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
589. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 25 1
590. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 25 1
591. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 12 1
592. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 15 1
593. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 25 1
594. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 40 1
595. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 30 1
596. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 5 1
597. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 30 1
598. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 35 1
599. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 12 1
600. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 15 1
601. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 10 1
602. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 10 1
603. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 9 1
604. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 30 1
605. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 13 1
606. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 35 1
607. JOURNAL OF ADHESION 25 1
608. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 12 1
609. JOKULL 20 1
610. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 25 1
611. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 3 1
612. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 20 1
613. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 25 1
614. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 0 1
615. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 20 1
616. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 35 1
617. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 20 1
618. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 15 1
619. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 35 1
620. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 40 1
621. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 30 1
622. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 45 1
623. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 0 1
624. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 30 1
625. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 35 1
626. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 30 1
627. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 35 1
628. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 25 1
629. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 20 1
630. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 40 1
631. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 0 1
632. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 25 1
633. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 0 1
634. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 30 1
635. INDOOR AIR 45 1
636. IM INZYNIERIA MINERALNA 9 1
637. IM INZYNIERIA MASZYN 6 1
638. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 0 1
639. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 30 1
640. HUMANIZACJA PRACY 8 1
641. HEAT TRANSFER ENGINEERING 20 1
642. GRAPHS AND COMBINATORICS 20 1
643. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 0 1
644. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 11 1
645. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 0 1
646. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 10 1
647. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 11 1
648. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 35 1
649. FOLIA MORPHOLOGICA 15 1
650. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 40 1
651. FILOMAT 25 1
652. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 35 1
653. EXPERT SYSTEMS 20 1
654. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 45 1
655. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 20 1
656. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 40 1
657. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 12 1
658. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 25 1
659. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 20 1
660. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 15 1
661. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 25 1
662. ENTROPY 30 1
663. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 0 1
664. ENGINEERING STRUCTURES 35 1
665. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 11 1
666. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 15 1
667. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 35 1
668. ENERGY PROCEDIA [WOS] 15 1
669. ENERGY & FUELS 35 1
670. ENERGY 45 1
671. ENERGIES 25 1
672. EKONOMISTA 14 1
673. EKONOMIA I SRODOWISKO 12 1
674. EKONOMIA I PRAWO 12 1
675. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 7 1
676. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 12 1
677. ECOLOGICAL INDICATORS 35 1
678. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 0 1
679. E-MENTOR 15 1
680. DISCRETE MATHEMATICS 25 1
681. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 15 1
682. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 0 1
683. CURRENT ONCOLOGY 20 1
684. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 4 1
685. CRYSTENGCOMM 35 1
686. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 30 1
687. CONTROL ENGINEERING 0 1
688. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 25 1
689. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 12 1
690. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 0 1
691. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 20 1
692. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 20 1
693. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 25 1
694. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 25 1
695. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 15 1
696. CLAY MINERALS 15 1
697. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 9 1
698. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 8 1
699. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 25 1
700. CHEMICAL PHYSICS 25 1
701. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 30 1
702. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 45 1
703. CARBON 40 1
704. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 15 1
705. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 20 1
706. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 40 1
707. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 15 1
708. BMC VETERINARY RESEARCH 40 1
709. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 11 1
710. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 6 1
711. BIOLOGY OF SPORT 15 1
712. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 15 1
713. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 4 1
714. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 20 1
715. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 0 1
716. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 5 1
717. AURA 6 1
718. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 35 1
719. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 0 1
720. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 0 1
721. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 10 1
722. ARCHIVES OF TRANSPORT 14 1
723. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 30 1
724. ARCHIVES OF MECHANICS 25 1
725. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 15 1
726. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 0 1
727. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 15 1
728. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 20 1
729. ARCHITECTUS 9 1
730. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 0 1
731. APPLIED SOFT COMPUTING 40 1
732. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 35 1
733. APPLIED ENERGY 45 1
734. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 15 1
735. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 25 1
736. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 10 1
737. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 10 1
738. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 45 1
739. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 11 1
740. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 6 1
741. ANNALES HENRI POINCARE 25 1
742. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 35 1
743. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 7 1
744. ALLERGY 40 1
745. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 0 1
746. AGRICULTURAL ENGINEERING 10 1
747. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 20 1
748. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 20 1
749. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 25 1
750. ADMINISTRATOR 5 1
751. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 14 1
752. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 15 1
753. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 12 1
754. ACTA INNOVATIONS 8 1
755. ACTA GEOLOGICA POLONICA 25 1