Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Publikacje w czasopismach punktowanych przez MNiSW

Liczba tytułów: 813
Liczba publikacji:6868
Lp. Tytuł Punkty Publikacje
1. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 2 430
2. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 30 418
3. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 14 358
4. LOGISTYKA 0 330
5. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 10 222
6. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 6 221
7. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 7 182
8. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 7 133
9. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 10 110
10. ACTA PHYSICA POLONICA A 15 99
11. MECHANIK 11 98
12. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 5 97
13. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 10 82
14. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 7 74
15. APPLIED COMPUTER SCIENCE 11 73
16. PRZETWORSTWO TWORZYW 7 71
17. MATERIAŁY BUDOWLANE 8 70
18. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 15 68
19. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 0 66
20. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 25 61
21. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 13 59
22. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 7 51
23. PRZEMYSL CHEMICZNY 15 48
24. RYNEK ENERGII 11 46
25. PRZEGLAD BUDOWLANY 5 44
26. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 0 44
27. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 8 43
28. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 9 42
29. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 9 40
30. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 9 40
31. COMPOSITE STRUCTURES 35 40
32. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 9 37
33. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 10 37
34. MARKETING I RYNEK 9 37
35. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 12 37
36. ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 37
37. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] 15 37
38. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 14 35
39. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 6 32
40. RUDY I METALE NIEZELAZNE 8 31
41. JOURNAL OF KONES 14 31
42. DROGOWNICTWO 5 30
43. CZASOPISMO TECHNICZNE 13 30
44. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 11 28
45. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 7 28
46. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 9 28
47. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 8 26
48. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 15 25
49. HANDEL WEWNETRZNY 12 25
50. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 11 25
51. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 0 24
52. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 0 24
53. SOLID STATE PHENOMENA 0 22
54. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 40 22
55. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 0 21
56. POLIMERY 15 21
57. MECCANICA 30 21
58. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 30 21
59. PRZEGLAD MECHANICZNY 8 20
60. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 7 20
61. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 9 20
62. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 11 20
63. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 9 19
64. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 6 19
65. KEY ENGINEERING MATERIALS 0 19
66. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 30 19
67. MARKETING I ZARZĄDZANIE 9 18
68. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 10 17
69. IZOLACJE 6 17
70. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 15 17
71. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 11 16
72. PRZEGLAD ORGANIZACJI 13 16
73. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 15 16
74. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 10 16
75. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 9 15
76. NUKLEONIKA 15 15
77. METALURGIJA 25 15
78. MATERIALS 35 15
79. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15 15
80. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 12 15
81. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 20 15
82. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 8 14
83. JOURNAL OF INFORMETRICS 35 14
84. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 35 14
85. INSTAL 7 14
86. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 7 14
87. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 11 14
88. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 10 13
89. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 15 13
90. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 6 13
91. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 9 13
92. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 4 13
93. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 13
94. BUILDER 5 13
95. TRIBOLOGIA 15 12
96. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 8 12
97. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 9 12
98. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 20 12
99. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 13 12
100. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 8 11
101. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 9 11
102. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 9 11
103. MATERIALS SCIENCE 15 11
104. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 0 11
105. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 30 11
106. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 10 11
107. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 15 11
108. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 20 11
109. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 6 10
110. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 9 10
111. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 0 10
112. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 20 10
113. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 7 10
114. BAROMETR REGIONALNY 14 10
115. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 13 9
116. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 10 9
117. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 6 9
118. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 3 9
119. OCHRONA SRODOWISKA 15 9
120. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 12 9
121. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 15 9
122. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 15 9
123. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 9
124. ACTA ENERGETICA 7 9
125. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 9
126. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 7 8
127. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 14 8
128. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 5 8
129. KOMPOZYTY 0 8
130. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 15 8
131. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 30 8
132. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 8
133. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 25 8
134. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 25 8
135. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 0 8
136. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 15 8
137. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 6 8
138. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 9 8
139. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8 8
140. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 0 7
141. TASK QUARTERLY 10 7
142. SENSORS 30 7
143. SCIENTOMETRICS 35 7
144. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7 7
145. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 8 7
146. NONLINEAR DYNAMICS 40 7
147. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 45 7
148. MATERIALS SCIENCE FORUM 0 7
149. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 15 7
150. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 12 7
151. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 5 7
152. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 25 7
153. INZYNIERIA POWIERZCHNI 8 7
154. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 30 7
155. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 25 7
156. DOZOR TECHNICZNY 5 7
157. DIAGNOSTYKA 11 7
158. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 30 7
159. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 11 7
160. APPLIED SCIENCES-BASEL 25 7
161. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 8 7
162. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 8 6
163. VACUUM 25 6
164. STUDIA INFORMATICA 9 6
165. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 6
166. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6 6
167. MATERIALS SCIENCE-POLAND 15 6
168. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 14 6
169. JOURNAL OF KONBIN 8 6
170. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 7 6
171. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 25 6
172. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 30 6
173. ENERGY AND BUILDINGS 40 6
174. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 11 6
175. CEMENT WAPNO BETON 15 6
176. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 13 6
177. ACTA MECHANICA SLOVACA 0 6
178. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 14 6
179. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 0 5
180. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 9 5
181. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 0 5
182. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 4 5
183. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 12 5
184. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 0 5
185. MEASUREMENT 30 5
186. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 0 5
187. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 15 5
188. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 15 5
189. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 14 5
190. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 35 5
191. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 12 5
192. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 14 5
193. EKOLOGIA I TECHNIKA 3 5
194. DESALINATION AND WATER TREATMENT 20 5
195. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 20 5
196. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 15 5
197. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 15 5
198. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 3 4
199. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 9 4
200. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 8 4
201. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 7 4
202. THIN-WALLED STRUCTURES 35 4
203. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 7 4
204. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 15 4
205. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 7 4
206. SHOCK AND VIBRATION 20 4
207. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 12 4
208. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 12 4
209. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 8 4
210. POLYMERS 40 4
211. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 15 4
212. OPEN ENGINEERING 11 4
213. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 6 4
214. MODERN MANAGEMENT REVIEW 11 4
215. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 8 4
216. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 0 4
217. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 30 4
218. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 10 4
219. KULTURA I WARTOSCI 7 4
220. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 15 4
221. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 0 4
222. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 25 4
223. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 35 4
224. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 30 4
225. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 30 4
226. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 40 4
227. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 15 4
228. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 20 4
229. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 0 4
230. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 8 4
231. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 35 4
232. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 20 4
233. EUROPA REGIONUM 7 4
234. ENVIRONMENTAL RESEARCH 40 4
235. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 4
236. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 45 4
237. CELLULOSE 45 4
238. CELLULAR POLYMERS 15 4
239. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4 4
240. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4 4
241. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 6 4
242. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 40 4
243. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 0 4
244. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 15 4
245. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 8 3
246. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 0 3
247. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3 3
248. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 7 3
249. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 11 3
250. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 2 3
251. WASTE MANAGEMENT 40 3
252. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 15 3
253. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 0 3
254. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 35 3
255. STRENGTH OF MATERIALS 15 3
256. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 20 3
257. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 20 3
258. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 15 3
259. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 10 3
260. PLOS ONE 35 3
261. OPTICA APPLICATA 15 3
262. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 35 3
263. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 20 3
264. MECHANICS AND CONTROL 9 3
265. MATERIALS LETTERS 35 3
266. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 20 3
267. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 30 3
268. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 20 3
269. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 35 3
270. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 15 3
271. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 7 3
272. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 30 3
273. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 40 3
274. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 25 3
275. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 15 3
276. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 15 3
277. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 20 3
278. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 30 3
279. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 9 3
280. FUEL 40 3
281. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 3
282. ENGINEERING TRANSACTIONS 15 3
283. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 4 3
284. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 15 3
285. ELEKTRO.INFO 6 3
286. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 30 3
287. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 7 3
288. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 25 3
289. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 9 3
290. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 30 3
291. CHAOS 40 3
292. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 5 3
293. ARCHIVES OF ACOUSTICS 15 3
294. ARCHIV DER MATHEMATIK 20 3
295. APPLIED THERMAL ENGINEERING 40 3
296. APPLIED SURFACE SCIENCE 35 3
297. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 25 3
298. APPLIED OPTICS 25 3
299. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 0 3
300. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 7 2
301. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 7 2
302. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 20 2
303. ZDROWIE PUBLICZNE 8 2
304. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 5 2
305. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 30 2
306. WULFENIA 25 2
307. WIND AND STRUCTURES 20 2
308. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 13 2
309. WIADOMOSCI GORNICZE 5 2
310. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 5 2
311. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 35 2
312. TRANSPORT 15 2
313. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 10 2
314. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 15 2
315. SUSTAINABILITY 20 2
316. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 9 2
317. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 20 2
318. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 20 2
319. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 30 2
320. SOLID STATE IONICS 30 2
321. SENSORS AND MATERIALS 15 2
322. SEMIGROUP FORUM 25 2
323. RYNEK INSTALACYJNY 6 2
324. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 13 2
325. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 10 2
326. PRZEGLAD GORNICZY 7 2
327. PROCEDIA CIRP [WOS] 0 2
328. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 0 2
329. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 15 2
330. POLYMER COMPOSITES 30 2
331. POLISH MARITIME RESEARCH 20 2
332. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 40 2
333. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 15 2
334. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 20 2
335. OCHRONA ZABYTKOW 5 2
336. OCHRONA PRZED KOROZJA 12 2
337. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 10 2
338. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 14 2
339. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 30 2
340. MOSTY 3 2
341. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 15 2
342. MINERALS 25 2
343. MEDYCYNA SPORTOWA 12 2
344. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 25 2
345. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 20 2
346. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 30 2
347. MATERIALS CHARACTERIZATION 40 2
348. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 20 2
349. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 11 2
350. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 30 2
351. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 35 2
352. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 20 2
353. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 2
354. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 25 2
355. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 2
356. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 15 2
357. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 30 2
358. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 25 2
359. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 35 2
360. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 0 2
361. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 30 2
362. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 15 2
363. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 30 2
364. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 10 2
365. JOURNAL OF AIRCRAFT 25 2
366. INZYNIERIA ROLNICZA 0 2
367. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 9 2
368. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 20 2
369. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 15 2
370. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 35 2
371. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 15 2
372. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 10 2
373. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 9 2
374. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 25 2
375. IEEE SENSORS JOURNAL 30 2
376. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 14 2
377. GOSPODARKA WODNA 9 2
378. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 15 2
379. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 0 2
380. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 10 2
381. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 15 2
382. FIRE TECHNOLOGY 25 2
383. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 30 2
384. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 25 2
385. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 30 2
386. ENERGIES 25 2
387. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 30 2
388. EKONOMIA I PRAWO 12 2
389. CONTROL AND CYBERNETICS 14 2
390. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 20 2
391. COMPOSITE INTERFACES 20 2
392. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 15 2
393. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 15 2
394. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 40 2
395. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 15 2
396. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 6 2
397. CERAMICS INTERNATIONAL 40 2
398. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 20 2
399. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 25 2
400. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 14 2
401. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 25 2
402. BIORESOURCE TECHNOLOGY 45 2
403. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 25 2
404. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 8 2
405. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 13 2
406. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 11 2
407. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 20 2
408. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 7 2
409. APPLIED PHYSICS LETTERS 35 2
410. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 35 2
411. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 11 2
412. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 4 2
413. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 25 2
414. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 15 2
415. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 7 2
416. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 6 2
417. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 15 2
418. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 0 2
419. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 6 1
420. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 9 1
421. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 9 1
422. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 8 1
423. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 0 1
424. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 13 1
425. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 8 1
426. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 0 1
427. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 0 1
428. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 8 1
429. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 35 1
430. ZARZADZANIE I EDUKACJA 5 1
431. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 6 1
432. ZAKAZENIA 0 1
433. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 14 1
434. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 7 1
435. WORLD SCIENTIFIC NEWS 6 1
436. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 20 1
437. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 15 1
438. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 0 1
439. WEAR 35 1
440. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
441. WATER 30 1
442. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 45 1
443. TURYSTYKA KULTUROWA 9 1
444. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 20 1
445. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 35 1
446. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 15 1
447. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 4 1
448. TRANSACTIONS OF THE ASABE 30 1
449. TM-TECHNISCHES MESSEN 15 1
450. THIN SOLID FILMS 30 1
451. THERMAL SCIENCE 20 1
452. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 15 1
453. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 30 1
454. THE TQM JOURNAL 0 1
455. THE MACROTHEME REVIEW 0 1
456. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 35 1
457. STUDIA SPOŁECZNE 5 1
458. STUDIA REGIONALIA 7 1
459. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 10 1
460. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 9 1
461. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 8 1
462. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 7 1
463. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 12 1
464. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 9 1
465. SPECTROSCOPY LETTERS 15 1
466. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 25 1
467. SOLID STATE COMMUNICATIONS 20 1
468. SOLAR ENERGY 35 1
469. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 25 1
470. SMART MATERIALS & STRUCTURES 40 1
471. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 40 1
472. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 35 1
473. SCRIPTA MATERIALIA 35 1
474. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 0 1
475. SCIENTIFIC REPORTS 40 1
476. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 8 1
477. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 15 1
478. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 0 1
479. RUCH PEDAGOGICZNY 10 1
480. RUCH FILOZOFICZNY 6 1
481. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 8 1
482. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 6 1
483. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 15 1
484. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 6 1
485. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 7 1
486. RESULTS IN MATHEMATICS 25 1
487. RESEARCH EVALUATION 30 1
488. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 45 1
489. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 0 1
490. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 35 1
491. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 30 1
492. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 25 1
493. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 15 1
494. RADIATION MEASUREMENTS 30 1
495. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 15 1
496. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 15 1
497. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 20 1
498. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 30 1
499. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 0 1
500. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 4 1
501. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 14 1
502. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 12 1
503. PRZEGLAD GEODEZYJNY 5 1
504. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 6 1
505. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 8 1
506. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 6 1
507. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 30 1
508. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 30 1
509. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 15 1
510. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
511. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 20 1
512. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 25 1
513. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 20 1
514. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 0 1
515. PROCEDIA IUTAM [WOS] 0 1
516. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 15 1
517. PRAKSEOLOGIA 13 1
518. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 0 1
519. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 6 1
520. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 6 1
521. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 0 1
522. POULTRY SCIENCE 35 1
523. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 15 1
524. POLYMER TESTING 40 1
525. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 25 1
526. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 14 1
527. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 5 1
528. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 9 1
529. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 9 1
530. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 15 1
531. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 40 1
532. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 15 1
533. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 25 1
534. PHYSICS LETTERS A 30 1
535. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 20 1
536. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 5 1
537. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 20 1
538. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 20 1
539. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 15 1
540. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 30 1
541. PHASE TRANSITIONS 20 1
542. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 15 1
543. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 3 1
544. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 15 1
545. OSTRY DYZUR 4 1
546. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 14 1
547. OPUSCULA MATHEMATICA 11 1
548. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 15 1
549. OPTICS LETTERS 35 1
550. OPTICS EXPRESS 40 1
551. OPTICS COMMUNICATIONS 25 1
552. OPEN MATHEMATICS 10 1
553. OPEN ACCESS LIBRARY 4 1
554. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 12 1
555. NUTRIENTS 35 1
556. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 25 1
557. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 20 1
558. NEUROTOXICITY RESEARCH 25 1
559. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 0 1
560. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 10 1
561. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 6 1
562. NANOMEDICINE 40 1
563. NANOMATERIALS 35 1
564. MOLECULAR SIMULATION 15 1
565. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 14 1
566. MINERALOGIA 15 1
567. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 20 1
568. MICROELECTRONIC ENGINEERING 20 1
569. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 9 1
570. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 8 1
571. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 6 1
572. MEDICAL SCIENCE MONITOR 15 1
573. MECHANICAL SCIENCES 20 1
574. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 30 1
575. MEASUREMENT & CONTROL 15 1
576. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 25 1
577. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 45 1
578. MATHEMATICA SCANDINAVICA 20 1
579. MATERIALY CERAMICZNE 8 1
580. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 15 1
581. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 35 1
582. MASZYNY GORNICZE 6 1
583. MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING 35 1
584. LOW TEMPERATURE PHYSICS 15 1
585. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 30 1
586. LEUKEMIA & LYMPHOMA 25 1
587. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 25 1
588. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 40 1
589. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 2 1
590. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 15 1
591. KINETIC AND RELATED MODELS 40 1
592. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 20 1
593. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 15 1
594. JOURNAL OF VIBRATION TESTING AND SYSTEM DYNAMICS 0 1
595. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 30 1
596. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
597. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 20 1
598. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
599. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 20 1
600. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 25 1
601. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 15 1
602. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 50 1
603. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 15 1
604. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 20 1
605. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 35 1
606. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 30 1
607. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 30 1
608. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 35 1
609. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 12 1
610. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 10 1
611. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 10 1
612. JOURNAL OF POLISH CIMAC 3 1
613. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 20 1
614. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 35 1
615. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 15 1
616. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 25 1
617. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 25 1
618. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 35 1
619. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 30 1
620. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 4 1
621. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 35 1
622. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 20 1
623. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 13 1
624. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 14 1
625. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 11 1
626. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 30 1
627. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 45 1
628. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 25 1
629. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 20 1
630. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 30 1
631. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
632. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 25 1
633. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 25 1
634. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 12 1
635. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 15 1
636. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 25 1
637. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 40 1
638. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 30 1
639. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 20 1
640. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 5 1
641. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 30 1
642. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 35 1
643. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 12 1
644. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 15 1
645. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 10 1
646. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 9 1
647. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 30 1
648. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 13 1
649. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 35 1
650. JOURNAL OF ADHESION 25 1
651. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 12 1
652. JOKULL 20 1
653. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 25 1
654. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 3 1
655. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 20 1
656. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 9 1
657. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 25 1
658. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 0 1
659. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 20 1
660. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPRAY AND COMBUSTION DYNAMICS 20 1
661. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 35 1
662. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 15 1
663. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 15 1
664. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 35 1
665. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 40 1
666. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 30 1
667. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 45 1
668. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 0 1
669. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 30 1
670. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 25 1
671. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 30 1
672. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 35 1
673. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 25 1
674. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 20 1
675. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 40 1
676. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 0 1
677. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 25 1
678. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 0 1
679. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 30 1
680. INDOOR AIR 45 1
681. IM INZYNIERIA MINERALNA 9 1
682. IM INZYNIERIA MASZYN 6 1
683. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 0 1
684. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 30 1
685. HUMANIZACJA PRACY 8 1
686. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 20 1
687. HEAT TRANSFER ENGINEERING 20 1
688. GRAPHS AND COMBINATORICS 20 1
689. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 0 1
690. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 11 1
691. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 0 1
692. GAIT & POSTURE 30 1
693. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 20 1
694. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 11 1
695. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 35 1
696. FOLIA MORPHOLOGICA 15 1
697. FOLIA BIBLIOLOGICA 6 1
698. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 40 1
699. FILOMAT 25 1
700. FILO-SOFIJA 7 1
701. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 35 1
702. EXPERT SYSTEMS 20 1
703. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 45 1
704. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 20 1
705. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 40 1
706. EURASIAN SOIL SCIENCE 15 1
707. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 12 1
708. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 25 1
709. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 20 1
710. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 15 1
711. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 25 1
712. ENTROPY 30 1
713. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 0 1
714. ENGINEERING STRUCTURES 35 1
715. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 11 1
716. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 15 1
717. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 35 1
718. ENERGY PROCEDIA [WOS] 15 1
719. ENERGY & FUELS 35 1
720. ENERGY 45 1
721. EKONOMISTA 14 1
722. EKONOMIA I SRODOWISKO 12 1
723. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 7 1
724. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 12 1
725. ECOLOGICAL INDICATORS 35 1
726. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 0 1
727. E-MENTOR 15 1
728. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 15 1
729. DISCRETE MATHEMATICS 25 1
730. DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY 10 1
731. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 15 1
732. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 0 1
733. CURRENT ONCOLOGY 20 1
734. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 4 1
735. CRYSTENGCOMM 35 1
736. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 30 1
737. CONTROL ENGINEERING 0 1
738. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 25 1
739. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 12 1
740. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 0 1
741. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN 30 1
742. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 20 1
743. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 50 1
744. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 20 1
745. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 25 1
746. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 25 1
747. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 15 1
748. CLAY MINERALS 15 1
749. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 9 1
750. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 8 1
751. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 25 1
752. CHEMICAL PHYSICS 25 1
753. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 30 1
754. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 45 1
755. CARBON 40 1
756. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 15 1
757. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 20 1
758. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 40 1
759. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 15 1
760. BMC VETERINARY RESEARCH 40 1
761. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 11 1
762. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 6 1
763. BIORESOURCES 35 1
764. BIOLOGY OF SPORT 15 1
765. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 15 1
766. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 9 1
767. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 4 1
768. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 20 1
769. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 0 1
770. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 5 1
771. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 40 1
772. AURA 6 1
773. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 35 1
774. ARTIFICIAL INTELLIGENCE 40 1
775. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 0 1
776. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 0 1
777. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 10 1
778. ARCHIVES OF TRANSPORT 14 1
779. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 30 1
780. ARCHIVES OF MECHANICS 25 1
781. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 15 1
782. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 0 1
783. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 15 1
784. ARCHITECTUS 9 1
785. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 0 1
786. APPLIED SOFT COMPUTING 40 1
787. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 35 1
788. APPLIED ENERGY 45 1
789. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 15 1
790. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 25 1
791. APPLIED ACOUSTICS 30 1
792. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 10 1
793. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 10 1
794. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 45 1
795. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 6 1
796. ANNALES HENRI POINCARE 25 1
797. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 35 1
798. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 7 1
799. ALLERGY 40 1
800. AIP ADVANCES 25 1
801. AIAA JOURNAL 40 1
802. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 0 1
803. AGRICULTURAL ENGINEERING 10 1
804. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 20 1
805. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 20 1
806. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 20 1
807. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 25 1
808. ADMINISTRATOR 5 1
809. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 14 1
810. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 15 1
811. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 12 1
812. ACTA INNOVATIONS 8 1
813. ACTA GEOLOGICA POLONICA 25 1