Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Publikacje w czasopismach punktowanych przez MNiSW

Liczba tytułów: 724
Liczba publikacji:5992
Lp. Tytuł Punkty Publikacje
1. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 0 429
2. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 30 339
3. LOGISTYKA 0 330
4. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 14 311
5. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 6 201
6. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 10 167
7. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 7 139
8. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 10 110
9. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 7 109
10. ACTA PHYSICA POLONICA A 15 97
11. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 5 96
12. MECHANIK 11 86
13. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 10 76
14. PRZETWORSTWO TWORZYW 7 69
15. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 15 66
16. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 0 66
17. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 7 64
18. MATERIAŁY BUDOWLANE 8 63
19. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 25 58
20. APPLIED COMPUTER SCIENCE 11 58
21. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 13 57
22. PRZEGLAD BUDOWLANY 5 43
23. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 8 43
24. PRZEMYSL CHEMICZNY 15 41
25. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 9 40
26. RYNEK ENERGII 11 40
27. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 9 40
28. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 0 40
29. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 7 38
30. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 9 35
31. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 9 32
32. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 10 32
33. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 6 32
34. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 12 31
35. MARKETING I RYNEK 9 29
36. COMPOSITE STRUCTURES 35 29
37. RUDY I METALE NIEZELAZNE 8 28
38. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 11 28
39. JOURNAL OF KONES 14 28
40. DROGOWNICTWO 5 28
41. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 8 26
42. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 7 26
43. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 14 25
44. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 9 25
45. CZASOPISMO TECHNICZNE 13 25
46. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 0 24
47. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 0 24
48. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 15 23
49. SOLID STATE PHENOMENA 0 22
50. POLIMERY 15 22
51. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 11 22
52. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 30 21
53. PRZEGLAD MECHANICZNY 8 20
54. MECCANICA 30 20
55. HANDEL WEWNETRZNY 12 20
56. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 0 19
57. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 6 19
58. KEY ENGINEERING MATERIALS 0 19
59. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 9 19
60. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 7 18
61. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 11 18
62. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 40 18
63. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 9 17
64. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 30 17
65. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 11 16
66. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 10 16
67. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 15 16
68. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 10 15
69. METALURGIJA 25 15
70. IZOLACJE 6 15
71. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 15 14
72. NUKLEONIKA 15 14
73. JOURNAL OF INFORMETRICS 35 14
74. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 35 14
75. INSTAL 7 14
76. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 7 14
77. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 10 13
78. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 8 13
79. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 6 13
80. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 9 13
81. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 4 13
82. PRZEGLAD ORGANIZACJI 13 13
83. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 11 13
84. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 8 12
85. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 9 12
86. MATERIALS SCIENCE 15 11
87. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 13 11
88. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 30 11
89. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 12 11
90. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 10 11
91. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 20 11
92. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI 8 10
93. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 9 10
94. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 15 10
95. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 9 10
96. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 9 10
97. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 0 10
98. BAROMETR REGIONALNY 14 10
99. TRIBOLOGIA 15 9
100. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 6 9
101. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 9 9
102. OCHRONA SRODOWISKA 15 9
103. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 20 9
104. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 12 9
105. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 15 9
106. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 15 9
107. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 20 9
108. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 0 9
109. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 20 9
110. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 13 8
111. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 10 8
112. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 14 8
113. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 5 8
114. KOMPOZYTY 0 8
115. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 25 8
116. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 15 8
117. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 15 8
118. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 6 8
119. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 9 8
120. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8 8
121. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 8
122. ACTA ENERGETICA 7 8
123. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 0 7
124. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 6 7
125. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7 7
126. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 8 7
127. NONLINEAR DYNAMICS 40 7
128. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 25 7
129. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 30 7
130. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 7
131. INZYNIERIA POWIERZCHNI 8 7
132. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 25 7
133. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 25 7
134. DIAGNOSTYKA 11 7
135. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 30 7
136. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 15 7
137. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 7 6
138. VACUUM 25 6
139. TASK QUARTERLY 10 6
140. STUDIA INFORMATICA 9 6
141. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 6
142. SCIENTOMETRICS 35 6
143. MATERIALS SCIENCE-POLAND 15 6
144. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 15 6
145. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 12 6
146. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 5 6
147. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 14 6
148. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15 6
149. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 30 6
150. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 7 6
151. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 11 6
152. CEMENT WAPNO BETON 15 6
153. BUILDER 5 6
154. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 13 6
155. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 0 5
156. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 9 5
157. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 0 5
158. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 0 5
159. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 45 5
160. MEASUREMENT 30 5
161. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 5
162. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 0 5
163. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 15 5
164. JOURNAL OF KONBIN 8 5
165. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 7 5
166. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 30 5
167. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 35 5
168. ENERGY AND BUILDINGS 40 5
169. EKOLOGIA I TECHNIKA 3 5
170. DOZOR TECHNICZNY 5 5
171. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 15 5
172. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 11 5
173. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 8 5
174. ACTA MECHANICA SLOVACA 0 5
175. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 14 5
176. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 8 4
177. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 3 4
178. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 8 4
179. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 7 4
180. THIN-WALLED STRUCTURES 35 4
181. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 7 4
182. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 7 4
183. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 3 4
184. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 4 4
185. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 12 4
186. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 12 4
187. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 8 4
188. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS 12 4
189. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 15 4
190. OPEN ENGINEERING 11 4
191. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 6 4
192. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 0 4
193. MATERIALS SCIENCE FORUM 0 4
194. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 30 4
195. MATERIALS 35 4
196. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 10 4
197. KULTURA I WARTOSCI 7 4
198. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 35 4
199. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 30 4
200. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 40 4
201. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 25 4
202. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 0 4
203. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 0 4
204. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 8 4
205. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 20 4
206. EUROPA REGIONUM 7 4
207. ENVIRONMENTAL RESEARCH 40 4
208. DESALINATION AND WATER TREATMENT 20 4
209. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 4
210. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 20 4
211. CELLULAR POLYMERS 15 4
212. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4 4
213. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 15 4
214. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 6 4
215. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 0 4
216. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 15 4
217. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 8 3
218. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 0 3
219. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3 3
220. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 11 3
221. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 9 3
222. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 2 3
223. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 0 3
224. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 15 3
225. SENSORS 30 3
226. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 20 3
227. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 20 3
228. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 15 3
229. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6 3
230. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 10 3
231. OPTICA APPLICATA 15 3
232. MODERN MANAGEMENT REVIEW 11 3
233. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 8 3
234. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 20 3
235. MECHANICS AND CONTROL 9 3
236. MATERIALS LETTERS 35 3
237. MARKETING I ZARZĄDZANIE 9 3
238. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 15 3
239. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 0 3
240. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 30 3
241. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 25 3
242. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 20 3
243. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 15 3
244. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 15 3
245. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 15 3
246. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 30 3
247. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 15 3
248. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 14 3
249. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 15 3
250. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 20 3
251. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 20 3
252. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 30 3
253. FUEL 40 3
254. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 3
255. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 35 3
256. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 4 3
257. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 15 3
258. ELEKTRO.INFO 6 3
259. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 12 3
260. EKONOMETRIA. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 14 3
261. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 30 3
262. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 45 3
263. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 9 3
264. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 30 3
265. CHAOS 40 3
266. CELLULOSE 45 3
267. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 5 3
268. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4 3
269. ARCHIVES OF ACOUSTICS 15 3
270. ARCHIV DER MATHEMATIK 20 3
271. APPLIED THERMAL ENGINEERING 40 3
272. APPLIED SURFACE SCIENCE 35 3
273. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 25 3
274. APPLIED OPTICS 25 3
275. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 40 3
276. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 0 3
277. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 7 2
278. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 7 2
279. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 20 2
280. ZDROWIE PUBLICZNE 8 2
281. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 5 2
282. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 30 2
283. WULFENIA 25 2
284. WIND AND STRUCTURES 20 2
285. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 13 2
286. WIADOMOSCI GORNICZE 5 2
287. WASTE MANAGEMENT 40 2
288. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 5 2
289. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 15 2
290. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 35 2
291. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 35 2
292. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 9 2
293. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 20 2
294. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 20 2
295. SOLID STATE IONICS 30 2
296. SHOCK AND VIBRATION 20 2
297. SEMIGROUP FORUM 25 2
298. RYNEK INSTALACYJNY 6 2
299. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 10 2
300. PRZEGLAD GORNICZY 7 2
301. PROCEDIA CIRP [WOS] 0 2
302. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 0 2
303. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 15 2
304. PLOS ONE 35 2
305. OCHRONA ZABYTKOW 5 2
306. OCHRONA PRZED KOROZJA 12 2
307. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 10 2
308. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 14 2
309. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 30 2
310. MOSTY 3 2
311. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 15 2
312. MINERALS 25 2
313. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 35 2
314. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 25 2
315. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 20 2
316. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 30 2
317. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 20 2
318. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 11 2
319. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 20 2
320. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 30 2
321. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 35 2
322. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 25 2
323. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 2
324. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 15 2
325. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 7 2
326. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 30 2
327. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 35 2
328. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 25 2
329. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 0 2
330. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 30 2
331. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 30 2
332. JOURNAL OF AIRCRAFT 25 2
333. INZYNIERIA ROLNICZA 0 2
334. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 9 2
335. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 15 2
336. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 15 2
337. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 10 2
338. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 9 2
339. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 25 2
340. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 14 2
341. GOSPODARKA WODNA 9 2
342. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 15 2
343. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 9 2
344. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 0 2
345. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 15 2
346. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 30 2
347. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 25 2
348. ENGINEERING TRANSACTIONS 15 2
349. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 30 2
350. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 30 2
351. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 7 2
352. CONTROL AND CYBERNETICS 14 2
353. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 20 2
354. COMPOSITE INTERFACES 20 2
355. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 15 2
356. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 15 2
357. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 40 2
358. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 25 2
359. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 15 2
360. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 6 2
361. CERAMICS INTERNATIONAL 40 2
362. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 20 2
363. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 25 2
364. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 25 2
365. BIORESOURCE TECHNOLOGY 45 2
366. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 25 2
367. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 8 2
368. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 13 2
369. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 11 2
370. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 7 2
371. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 35 2
372. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 4 2
373. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 15 2
374. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 7 2
375. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 6 2
376. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 15 2
377. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 0 2
378. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 6 1
379. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 9 1
380. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 8 1
381. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 0 1
382. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 13 1
383. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 0 1
384. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 0 1
385. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 8 1
386. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 7 1
387. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 35 1
388. ZARZADZANIE I EDUKACJA 5 1
389. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 6 1
390. ZAKAZENIA 0 1
391. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 14 1
392. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 7 1
393. WORLD SCIENTIFIC NEWS 6 1
394. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 20 1
395. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 15 1
396. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 0 1
397. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
398. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 45 1
399. TURYSTYKA KULTUROWA 9 1
400. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 20 1
401. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 35 1
402. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 15 1
403. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 4 1
404. TRANSPORT 15 1
405. TRANSACTIONS OF THE ASABE 30 1
406. THIN SOLID FILMS 30 1
407. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 15 1
408. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 30 1
409. THE TQM JOURNAL 0 1
410. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 10 1
411. THE MACROTHEME REVIEW 0 1
412. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 15 1
413. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 35 1
414. STUDIA SPOŁECZNE 5 1
415. STUDIA REGIONALIA 7 1
416. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 10 1
417. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 7 1
418. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 12 1
419. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 9 1
420. STRENGTH OF MATERIALS 15 1
421. SPECTROSCOPY LETTERS 15 1
422. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 30 1
423. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 25 1
424. SOLID STATE COMMUNICATIONS 20 1
425. SOLAR ENERGY 35 1
426. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 25 1
427. SMART MATERIALS & STRUCTURES 40 1
428. SCRIPTA MATERIALIA 35 1
429. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 0 1
430. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 8 1
431. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 0 1
432. RUCH PEDAGOGICZNY 10 1
433. RUCH FILOZOFICZNY 6 1
434. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 8 1
435. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 6 1
436. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 15 1
437. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 6 1
438. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 7 1
439. RESEARCH EVALUATION 30 1
440. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 45 1
441. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 0 1
442. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 35 1
443. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 25 1
444. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 15 1
445. RADIATION MEASUREMENTS 30 1
446. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 15 1
447. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 15 1
448. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 20 1
449. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 4 1
450. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 12 1
451. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 6 1
452. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 8 1
453. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 6 1
454. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 30 1
455. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 30 1
456. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 15 1
457. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
458. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 20 1
459. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 25 1
460. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 20 1
461. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 0 1
462. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 15 1
463. PRAKSEOLOGIA 13 1
464. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 0 1
465. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 6 1
466. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 6 1
467. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 0 1
468. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 15 1
469. POLYMERS 40 1
470. POLYMER TESTING 40 1
471. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 25 1
472. POLYMER COMPOSITES 30 1
473. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 5 1
474. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 9 1
475. POLISH MARITIME RESEARCH 20 1
476. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 9 1
477. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 40 1
478. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 40 1
479. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 25 1
480. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 20 1
481. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 20 1
482. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 20 1
483. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 15 1
484. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 30 1
485. PHASE TRANSITIONS 20 1
486. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 15 1
487. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 15 1
488. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 3 1
489. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 15 1
490. OSTRY DYZUR 4 1
491. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 14 1
492. OPUSCULA MATHEMATICA 11 1
493. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 15 1
494. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 20 1
495. OPTICS EXPRESS 40 1
496. OPTICS COMMUNICATIONS 25 1
497. OPEN MATHEMATICS 10 1
498. OPEN ACCESS LIBRARY 4 1
499. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 12 1
500. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 25 1
501. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 20 1
502. NEUROTOXICITY RESEARCH 25 1
503. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 0 1
504. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 10 1
505. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 6 1
506. NANOMATERIALS 35 1
507. MOLECULAR SIMULATION 15 1
508. MINERALOGIA 15 1
509. MICROELECTRONIC ENGINEERING 20 1
510. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 9 1
511. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 8 1
512. MEDYCYNA SPORTOWA 12 1
513. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 6 1
514. MEDICAL SCIENCE MONITOR 15 1
515. MECHANICAL SCIENCES 20 1
516. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 30 1
517. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 25 1
518. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 45 1
519. MATHEMATICA SCANDINAVICA 20 1
520. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 15 1
521. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 35 1
522. MATERIALS CHARACTERIZATION 40 1
523. MASZYNY GORNICZE 6 1
524. LOW TEMPERATURE PHYSICS 15 1
525. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 30 1
526. LEUKEMIA & LYMPHOMA 25 1
527. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 25 1
528. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 40 1
529. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 2 1
530. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 15 1
531. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 20 1
532. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 15 1
533. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
534. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
535. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 20 1
536. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 25 1
537. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 15 1
538. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 20 1
539. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 35 1
540. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 30 1
541. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 35 1
542. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 12 1
543. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 10 1
544. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 10 1
545. JOURNAL OF POLISH CIMAC 3 1
546. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 20 1
547. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 35 1
548. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 25 1
549. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 25 1
550. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 35 1
551. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 20 1
552. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
553. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 4 1
554. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 35 1
555. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 20 1
556. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 14 1
557. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 30 1
558. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 35 1
559. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 25 1
560. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 30 1
561. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 30 1
562. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
563. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 25 1
564. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 25 1
565. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 12 1
566. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 15 1
567. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 25 1
568. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 25 1
569. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 40 1
570. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 40 1
571. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 30 1
572. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 30 1
573. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 35 1
574. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS 0 1
575. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 15 1
576. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 10 1
577. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 10 1
578. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 9 1
579. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 13 1
580. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 35 1
581. JOURNAL OF ADHESION 25 1
582. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 12 1
583. JOKULL 20 1
584. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 25 1
585. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 3 1
586. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 20 1
587. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 25 1
588. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 0 1
589. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 20 1
590. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 35 1
591. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 20 1
592. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 15 1
593. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 35 1
594. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 40 1
595. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 30 1
596. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 45 1
597. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 0 1
598. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 30 1
599. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 35 1
600. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 30 1
601. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 35 1
602. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 25 1
603. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 20 1
604. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 40 1
605. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 0 1
606. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 25 1
607. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 0 1
608. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 30 1
609. INDOOR AIR 45 1
610. IM INZYNIERIA MINERALNA 9 1
611. IM INZYNIERIA MASZYN 6 1
612. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 0 1
613. IEEE SENSORS JOURNAL 30 1
614. HUMANIZACJA PRACY 8 1
615. HEAT TRANSFER ENGINEERING 20 1
616. GRAPHS AND COMBINATORICS 20 1
617. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 0 1
618. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 11 1
619. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 0 1
620. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 10 1
621. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 11 1
622. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 35 1
623. FOLIA MORPHOLOGICA 15 1
624. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 40 1
625. FILOMAT 25 1
626. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 35 1
627. EXPERT SYSTEMS 20 1
628. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 20 1
629. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 40 1
630. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 12 1
631. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 25 1
632. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 20 1
633. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 25 1
634. ENTROPY 30 1
635. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 0 1
636. ENGINEERING STRUCTURES 35 1
637. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 11 1
638. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 35 1
639. ENERGY PROCEDIA [WOS] 0 1
640. ENERGY & FUELS 35 1
641. ENERGY 45 1
642. EKONOMISTA 14 1
643. EKONOMIA I SRODOWISKO 12 1
644. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 7 1
645. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 12 1
646. ECOLOGICAL INDICATORS 35 1
647. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 0 1
648. E-MENTOR 15 1
649. DISCRETE MATHEMATICS 25 1
650. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 15 1
651. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 0 1
652. CURRENT ONCOLOGY 20 1
653. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 4 1
654. CRYSTENGCOMM 35 1
655. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 30 1
656. CONTROL ENGINEERING 0 1
657. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 25 1
658. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 12 1
659. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 0 1
660. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 20 1
661. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 20 1
662. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 25 1
663. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 25 1
664. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 15 1
665. CLAY MINERALS 15 1
666. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 9 1
667. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 8 1
668. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 25 1
669. CHEMICAL PHYSICS 25 1
670. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 30 1
671. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 45 1
672. CARBON 40 1
673. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 20 1
674. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 14 1
675. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 40 1
676. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 15 1
677. BMC VETERINARY RESEARCH 40 1
678. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 11 1
679. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 6 1
680. BIOLOGY OF SPORT 15 1
681. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 15 1
682. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 4 1
683. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 20 1
684. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 0 1
685. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 5 1
686. AURA 6 1
687. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 35 1
688. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 0 1
689. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 0 1
690. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 10 1
691. ARCHIVES OF TRANSPORT 14 1
692. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 30 1
693. ARCHIVES OF MECHANICS 25 1
694. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 15 1
695. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 20 1
696. ARCHITECTUS 9 1
697. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 0 1
698. APPLIED SOFT COMPUTING 40 1
699. APPLIED SCIENCES-BASEL 25 1
700. APPLIED PHYSICS LETTERS 35 1
701. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 35 1
702. APPLIED ENERGY 45 1
703. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 15 1
704. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 25 1
705. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 10 1
706. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 10 1
707. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 45 1
708. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 6 1
709. ANNALES HENRI POINCARE 25 1
710. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 35 1
711. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 7 1
712. ALLERGY 40 1
713. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 0 1
714. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 20 1
715. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 20 1
716. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 25 1
717. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 25 1
718. ADMINISTRATOR 5 1
719. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 14 1
720. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 15 1
721. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 12 1
722. ACTA INNOVATIONS 8 1
723. ACTA GEOLOGICA POLONICA 25 1
724. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 1