Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Publikacje w czasopismach punktowanych przez MNiSW

Liczba tytułów: 832
Liczba publikacji:7009
Lp. Tytuł Punkty Publikacje
1. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 30 433
2. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 0 430
3. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 14 364
4. LOGISTYKA 0 330
5. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 10 233
6. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 6 227
7. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 7 190
8. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 7 134
9. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 10 110
10. MECHANIK 11 99
11. ACTA PHYSICA POLONICA A 15 99
12. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 5 97
13. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 10 85
14. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 7 77
15. MATERIAŁY BUDOWLANE 8 75
16. APPLIED COMPUTER SCIENCE 11 74
17. PRZETWORSTWO TWORZYW 7 71
18. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 15 68
19. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 10 66
20. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 25 62
21. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 13 59
22. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 7 52
23. PRZEMYSL CHEMICZNY 15 49
24. RYNEK ENERGII 11 47
25. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 30 45
26. PRZEGLAD BUDOWLANY 5 44
27. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 9 43
28. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 8 43
29. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 9 41
30. COMPOSITE STRUCTURES 40 41
31. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 9 40
32. MARKETING I RYNEK 9 40
33. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 12 40
34. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 9 40
35. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 14 38
36. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 10 37
37. JOURNAL OF KONES 14 33
38. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 6 32
39. CZASOPISMO TECHNICZNE 13 32
40. RUDY I METALE NIEZELAZNE 8 31
41. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 9 31
42. DROGOWNICTWO 5 30
43. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 0 28
44. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 7 28
45. HANDEL WEWNETRZNY 12 27
46. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 8 26
47. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 11 26
48. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 20 25
49. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 0 25
50. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 5 24
51. SOLID STATE PHENOMENA 10 22
52. POLIMERY 15 22
53. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 40 22
54. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 0 21
55. MECCANICA 30 21
56. MATERIALS 35 21
57. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 7 21
58. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 11 21
59. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 30 21
60. PRZEGLAD MECHANICZNY 8 20
61. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 9 20
62. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 30 20
63. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 9 19
64. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 6 19
65. KEY ENGINEERING MATERIALS 8 19
66. IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA 6 19
67. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 11 18
68. MARKETING I ZARZĄDZANIE 0 18
69. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 15 18
70. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 10 17
71. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 15 17
72. TRIBOLOGIA 15 16
73. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 9 16
74. PRZEGLAD ORGANIZACJI 13 16
75. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 10 16
76. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15 16
77. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 12 16
78. NUKLEONIKA 15 15
79. METALURGIJA 25 15
80. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 35 15
81. INSTAL 7 15
82. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 7 15
83. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 20 15
84. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 8 14
85. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 14
86. JOURNAL OF INFORMETRICS 45 14
87. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 11 14
88. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 10 13
89. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 15 13
90. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 6 13
91. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 9 13
92. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 4 13
93. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 20 13
94. BUILDER 5 13
95. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES 8 12
96. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 0 12
97. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 9 12
98. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 13 12
99. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 7 12
100. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 30 12
101. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 9 11
102. PRZEGLAD SPAWALNICTWA = WELDING TECHNOLOGY REVIEW 9 11
103. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 9 11
104. MATERIALS SCIENCE 15 11
105. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 0 11
106. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 30 11
107. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 10 11
108. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 15 11
109. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 6 10
110. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 14 10
111. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 3 10
112. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 0 10
113. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 25 10
114. DOZOR TECHNICZNY 5 10
115. BAROMETR REGIONALNY 14 10
116. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 13 9
117. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 10 9
118. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9 9
119. SENSORS 30 9
120. OCHRONA SRODOWISKA 15 9
121. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 5 9
122. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 12 9
123. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 15 9
124. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 0 9
125. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 25 9
126. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 15 9
127. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 9
128. ACTA ENERGETICA 7 9
129. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 9
130. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 7 8
131. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7 8
132. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 45 8
133. MATERIALS SCIENCE FORUM 0 8
134. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 15 8
135. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 5 8
136. KOMPOZYTY 8 8
137. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 30 8
138. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 25 8
139. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 35 8
140. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 25 8
141. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 15 8
142. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 20 8
143. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 30 8
144. DIAGNOSTYKA 11 8
145. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 6 8
146. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 9 8
147. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8 8
148. APPLIED SCIENCES-BASEL 25 8
149. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 14 8
150. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 1 7
151. TASK QUARTERLY 10 7
152. SCIENTOMETRICS 35 7
153. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 4 7
154. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 8 7
155. NONLINEAR DYNAMICS 45 7
156. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 12 7
157. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 30 7
158. INZYNIERIA POWIERZCHNI 8 7
159. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 30 7
160. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 25 7
161. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 30 7
162. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 11 7
163. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 8 7
164. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 0 6
165. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 9 6
166. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 9 6
167. VACUUM 25 6
168. STUDIA INFORMATICA 9 6
169. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 6
170. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6 6
171. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 6 6
172. MEASUREMENT 30 6
173. MATERIALS SCIENCE-POLAND 0 6
174. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 14 6
175. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 15 6
176. JOURNAL OF KONBIN 8 6
177. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 7 6
178. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 30 6
179. ENERGY AND BUILDINGS 40 6
180. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 11 6
181. CEMENT WAPNO BETON 20 6
182. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 13 6
183. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 15 6
184. ACTA MECHANICA SLOVACA 0 6
185. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 0 5
186. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 1 5
187. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 12 5
188. OPEN ENGINEERING 11 5
189. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 3 5
190. KULTURA I WARTOSCI 7 5
191. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 0 5
192. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 15 5
193. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 25 5
194. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 15 5
195. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 14 5
196. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 2 5
197. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 7 5
198. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 35 5
199. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 12 5
200. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 14 5
201. EKOLOGIA I TECHNIKA 5 5
202. DESALINATION AND WATER TREATMENT 20 5
203. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 20 5
204. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 15 5
205. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 3 4
206. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 8 4
207. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 7 4
208. THIN-WALLED STRUCTURES 35 4
209. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 7 4
210. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 15 4
211. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 7 4
212. SHOCK AND VIBRATION 20 4
213. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 12 4
214. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 12 4
215. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 10 4
216. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 8 4
217. POLYMERS 40 4
218. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 15 4
219. PLOS ONE 40 4
220. MODERN MANAGEMENT REVIEW 11 4
221. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 8 4
222. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 0 4
223. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 35 4
224. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 10 4
225. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 15 4
226. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 40 4
227. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 30 4
228. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 15 4
229. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 30 4
230. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 40 4
231. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 20 4
232. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 20 4
233. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 8 4
234. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 35 4
235. EUROPA REGIONUM 7 4
236. ENVIRONMENTAL RESEARCH 45 4
237. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 30 4
238. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 4
239. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 45 4
240. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 30 4
241. CELLULOSE 45 4
242. CELLULAR POLYMERS 15 4
243. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4 4
244. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4 4
245. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 6 4
246. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 45 4
247. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 0 4
248. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 20 4
249. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 8 3
250. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 0 3
251. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3 3
252. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 7 3
253. ZDROWIE PUBLICZNE 8 3
254. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 2 3
255. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 13 3
256. WASTE MANAGEMENT 40 3
257. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 20 3
258. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 35 3
259. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 0 3
260. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 20 3
261. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 35 3
262. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 9 3
263. STRENGTH OF MATERIALS 15 3
264. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 25 3
265. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 20 3
266. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 0 3
267. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 10 3
268. OPTICA APPLICATA 15 3
269. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 35 3
270. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 25 3
271. MECHANICS AND CONTROL 9 3
272. MATERIALS LETTERS 35 3
273. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 20 3
274. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 30 3
275. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 20 3
276. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 35 3
277. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 7 3
278. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 30 3
279. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 40 3
280. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 40 3
281. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 15 3
282. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 20 3
283. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 25 3
284. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 30 3
285. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 9 3
286. FUEL 40 3
287. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 3
288. ENGINEERING TRANSACTIONS 15 3
289. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 4 3
290. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 15 3
291. ELEKTRO.INFO 6 3
292. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 11 3
293. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 7 3
294. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 45 3
295. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 25 3
296. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 9 3
297. CHAOS 45 3
298. CERAMICS INTERNATIONAL 40 3
299. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 5 3
300. ARCHIVES OF ACOUSTICS 20 3
301. ARCHIV DER MATHEMATIK 20 3
302. APPLIED THERMAL ENGINEERING 40 3
303. APPLIED SURFACE SCIENCE 35 3
304. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 30 3
305. APPLIED OPTICS 30 3
306. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 7 3
307. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 20 3
308. ZESZYTY NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA SLASKA 9 2
309. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 7 2
310. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 8 2
311. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 7 2
312. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 20 2
313. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 5 2
314. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 30 2
315. WULFENIA 25 2
316. WIND AND STRUCTURES 25 2
317. WIADOMOSCI GORNICZE 5 2
318. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 5 2
319. TRANSPORT 20 2
320. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 10 2
321. SUSTAINABILITY 20 2
322. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 20 2
323. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 20 2
324. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 30 2
325. SOLID STATE IONICS 35 2
326. SENSORS AND MATERIALS 15 2
327. SEMIGROUP FORUM 25 2
328. RYNEK INSTALACYJNY 6 2
329. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 13 2
330. PRZEGLAD GORNICZY 7 2
331. PROCEDIA CIRP [WOS] 0 2
332. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 0 2
333. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 0 2
334. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 20 2
335. POLYMER COMPOSITES 30 2
336. POLISH MARITIME RESEARCH 20 2
337. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 40 2
338. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 15 2
339. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 20 2
340. OCHRONA ZABYTKOW 5 2
341. OCHRONA PRZED KOROZJA 12 2
342. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 10 2
343. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2 2
344. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 14 2
345. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 0 2
346. MOSTY 3 2
347. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 15 2
348. MINERALS 25 2
349. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 9 2
350. METALS 30 2
351. MEDYCYNA SPORTOWA 12 2
352. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 30 2
353. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 30 2
354. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 30 2
355. MATERIALS CHARACTERIZATION 45 2
356. LOGISTICS AND TRANSPORT 13 2
357. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 30 2
358. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 11 2
359. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 30 2
360. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 35 2
361. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 25 2
362. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 2
363. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 25 2
364. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 2
365. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 15 2
366. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 30 2
367. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 30 2
368. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 40 2
369. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 7 2
370. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 30 2
371. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 15 2
372. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 35 2
373. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 10 2
374. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 9 2
375. JOURNAL OF AIRCRAFT 30 2
376. INZYNIERIA ROLNICZA 0 2
377. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 9 2
378. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 25 2
379. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 15 2
380. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 40 2
381. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 15 2
382. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 10 2
383. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 9 2
384. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 25 2
385. IEEE SENSORS JOURNAL 30 2
386. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 14 2
387. GOSPODARKA WODNA 9 2
388. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 20 2
389. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 4 2
390. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 10 2
391. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 15 2
392. FIRE TECHNOLOGY 25 2
393. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 30 2
394. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 25 2
395. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 35 2
396. ENERGIES 25 2
397. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 35 2
398. EKONOMIA I PRAWO 12 2
399. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 15 2
400. CONTROL AND CYBERNETICS 14 2
401. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 20 2
402. COMPOSITE INTERFACES 25 2
403. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 15 2
404. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 15 2
405. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 15 2
406. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 6 2
407. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 25 2
408. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 35 2
409. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 20 2
410. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 14 2
411. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 25 2
412. BIORESOURCE TECHNOLOGY 45 2
413. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 25 2
414. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 8 2
415. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 13 2
416. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 11 2
417. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 25 2
418. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 7 2
419. APPLIED PHYSICS LETTERS 40 2
420. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 40 2
421. APPLIED ENERGY 45 2
422. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 11 2
423. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 0 2
424. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 30 2
425. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 7 2
426. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 6 2
427. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 15 2
428. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 40 2
429. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 6 1
430. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 9 1
431. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 9 1
432. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 8 1
433. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 3 1
434. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGORSKIEGO / INZYNIERIA SRODOWISKA 7 1
435. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 13 1
436. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 8 1
437. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 0 1
438. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 8 1
439. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 35 1
440. ZARZADZANIE I EDUKACJA 6 1
441. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 6 1
442. ZAKAZENIA 3 1
443. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 15 1
444. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 7 1
445. WORLD SCIENTIFIC NEWS 6 1
446. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 20 1
447. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 20 1
448. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 6 1
449. WEAR 35 1
450. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
451. WATER 30 1
452. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 45 1
453. TURYSTYKA KULTUROWA 9 1
454. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 20 1
455. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 20 1
456. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 35 1
457. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 0 1
458. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 4 1
459. TRANSACTIONS OF THE ASABE 30 1
460. TM-TECHNISCHES MESSEN 15 1
461. THIN SOLID FILMS 30 1
462. THERMAL SCIENCE 25 1
463. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 20 1
464. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 30 1
465. THE TQM JOURNAL 10 1
466. THE MACROTHEME REVIEW 5 1
467. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 35 1
468. STUDIA SPOŁECZNE 5 1
469. STUDIA REGIONALIA 7 1
470. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 10 1
471. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 9 1
472. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 8 1
473. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 7 1
474. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 12 1
475. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 9 1
476. SPECTROSCOPY LETTERS 20 1
477. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 30 1
478. SOLID STATE COMMUNICATIONS 30 1
479. SOLAR ENERGY 35 1
480. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 30 1
481. SMART MATERIALS & STRUCTURES 40 1
482. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 40 1
483. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 35 1
484. SCRIPTA MATERIALIA 35 1
485. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 30 1
486. SCIENTIFIC REPORTS 40 1
487. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 8 1
488. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 15 1
489. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 0 1
490. RUSSIAN PHYSICS JOURNAL 15 1
491. RUCH PEDAGOGICZNY 10 1
492. RUCH FILOZOFICZNY 6 1
493. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 8 1
494. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 6 1
495. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 15 1
496. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 6 1
497. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 7 1
498. RESULTS IN MATHEMATICS 25 1
499. RESEARCH EVALUATION 30 1
500. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 45 1
501. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 0 1
502. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 35 1
503. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 35 1
504. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 30 1
505. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 20 1
506. RADIATION MEASUREMENTS 35 1
507. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 15 1
508. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 15 1
509. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 40 1
510. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 20 1
511. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 35 1
512. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 10 1
513. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 4 1
514. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 14 1
515. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 12 1
516. PRZEGLAD GEODEZYJNY 5 1
517. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 6 1
518. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 8 1
519. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 6 1
520. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 30 1
521. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 30 1
522. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 20 1
523. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
524. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING 20 1
525. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 20 1
526. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 25 1
527. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 25 1
528. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 0 1
529. PROCEDIA IUTAM [WOS] 15 1
530. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 15 1
531. PRAKSEOLOGIA 13 1
532. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 6 1
533. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 6 1
534. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 0 1
535. POULTRY SCIENCE 40 1
536. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 15 1
537. POLYMER TESTING 40 1
538. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 30 1
539. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 14 1
540. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 7 1
541. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 9 1
542. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 9 1
543. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 15 1
544. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 45 1
545. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 15 1
546. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 35 1
547. PHYSICS LETTERS A 30 1
548. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 25 1
549. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 5 1
550. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 20 1
551. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 25 1
552. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 20 1
553. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 30 1
554. PHASE TRANSITIONS 20 1
555. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 15 1
556. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 3 1
557. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 20 1
558. OSTRY DYZUR 4 1
559. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 14 1
560. OPUSCULA MATHEMATICA 11 1
561. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 15 1
562. OPTICS LETTERS 45 1
563. OPTICS EXPRESS 45 1
564. OPTICS COMMUNICATIONS 25 1
565. OPEN MATHEMATICS 10 1
566. OPEN ACCESS LIBRARY 4 1
567. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 12 1
568. NUTRIENTS 35 1
569. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 25 1
570. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 20 1
571. NEUROTOXICITY RESEARCH 25 1
572. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 6 1
573. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 10 1
574. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 6 1
575. NANOMEDICINE 40 1
576. NANOMATERIALS 35 1
577. MOLECULES 30 1
578. MOLECULAR SIMULATION 15 1
579. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 14 1
580. MINERALOGIA 15 1
581. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 25 1
582. MICROELECTRONIC ENGINEERING 25 1
583. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 8 1
584. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 6 1
585. MEDICAL SCIENCE MONITOR 20 1
586. MECHANICAL SCIENCES 20 1
587. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 35 1
588. MEASUREMENT & CONTROL 15 1
589. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 25 1
590. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 45 1
591. MATHEMATICA SCANDINAVICA 20 1
592. MATERIALY CERAMICZNE 8 1
593. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 15 1
594. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 35 1
595. MASZYNY GORNICZE 6 1
596. MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING 35 1
597. LOW TEMPERATURE PHYSICS 20 1
598. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 30 1
599. LEUKEMIA & LYMPHOMA 25 1
600. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 35 1
601. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 40 1
602. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 2 1
603. KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS 20 1
604. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 15 1
605. KINETIC AND RELATED MODELS 40 1
606. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 20 1
607. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 15 1
608. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 45 1
609. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
610. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 20 1
611. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 30 1
612. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 20 1
613. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 25 1
614. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 20 1
615. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 50 1
616. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 15 1
617. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 25 1
618. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 35 1
619. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 30 1
620. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 30 1
621. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 40 1
622. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 12 1
623. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 10 1
624. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 10 1
625. JOURNAL OF POLISH CIMAC 5 1
626. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 20 1
627. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 35 1
628. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 20 1
629. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 25 1
630. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 25 1
631. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 35 1
632. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 30 1
633. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 4 1
634. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 40 1
635. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 20 1
636. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 13 1
637. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 14 1
638. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 11 1
639. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 35 1
640. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 45 1
641. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 25 1
642. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 20 1
643. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 35 1
644. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
645. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 25 1
646. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 30 1
647. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 12 1
648. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 15 1
649. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 30 1
650. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 40 1
651. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 30 1
652. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 20 1
653. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 35 1
654. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 35 1
655. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 12 1
656. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 15 1
657. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 10 1
658. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 30 1
659. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 13 1
660. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 35 1
661. JOURNAL OF ADHESION 25 1
662. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 12 1
663. JOKULL 25 1
664. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 25 1
665. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 3 1
666. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 20 1
667. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 9 1
668. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 25 1
669. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 7 1
670. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 20 1
671. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPRAY AND COMBUSTION DYNAMICS 20 1
672. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 40 1
673. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 35 1
674. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 15 1
675. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH 20 1
676. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 15 1
677. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 35 1
678. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 40 1
679. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 30 1
680. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 30 1
681. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 45 1
682. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 0 1
683. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 30 1
684. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 30 1
685. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 30 1
686. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 35 1
687. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 25 1
688. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 20 1
689. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 40 1
690. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 0 1
691. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 25 1
692. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 0 1
693. INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL 15 1
694. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 30 1
695. INDOOR AIR 45 1
696. IM INZYNIERIA MINERALNA 9 1
697. IM INZYNIERIA MASZYN 6 1
698. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 0 1
699. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 45 1
700. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 30 1
701. HUMANIZACJA PRACY 8 1
702. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 30 1
703. HEAT TRANSFER ENGINEERING 25 1
704. GRAPHS AND COMBINATORICS 20 1
705. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 0 1
706. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 11 1
707. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 5 1
708. GAIT & POSTURE 35 1
709. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 25 1
710. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 11 1
711. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 50 1
712. FOLIA MORPHOLOGICA 15 1
713. FOLIA BIBLIOLOGICA 6 1
714. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 40 1
715. FILOMAT 25 1
716. FILO-SOFIJA 7 1
717. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 35 1
718. EXPERT SYSTEMS 25 1
719. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 45 1
720. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 35 1
721. EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT 35 1
722. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 25 1
723. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 40 1
724. EURASIAN SOIL SCIENCE 15 1
725. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 12 1
726. ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY 25 1
727. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 25 1
728. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 20 1
729. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 15 1
730. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 25 1
731. ENTROPY 30 1
732. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 0 1
733. ENGINEERING STRUCTURES 40 1
734. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 0 1
735. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 35 1
736. ENERGY & FUELS 35 1
737. ENERGY 45 1
738. EKONOMISTA 14 1
739. EKONOMIA I SRODOWISKO 12 1
740. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 7 1
741. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 12 1
742. ECOLOGICAL INDICATORS 35 1
743. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 5 1
744. E-MENTOR 15 1
745. DISCRETE MATHEMATICS 25 1
746. DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY 10 1
747. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 15 1
748. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 0 1
749. CURRENT ONCOLOGY 20 1
750. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 4 1
751. CRYSTENGCOMM 35 1
752. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 35 1
753. CONTROL ENGINEERING 0 1
754. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 30 1
755. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 12 1
756. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 12 1
757. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN 30 1
758. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 20 1
759. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 50 1
760. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 25 1
761. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 30 1
762. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 25 1
763. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 20 1
764. CLAY MINERALS 20 1
765. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 9 1
766. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 8 1
767. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 30 1
768. CHEMICAL PHYSICS 25 1
769. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 30 1
770. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 45 1
771. CARBON 40 1
772. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 20 1
773. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 40 1
774. BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 25 1
775. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 20 1
776. BMC VETERINARY RESEARCH 40 1
777. BIULETYN STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCOW MAJATKOWYCH WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO 6 1
778. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 11 1
779. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 7 1
780. BIORESOURCES 40 1
781. BIOLOGY OF SPORT 15 1
782. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 15 1
783. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 9 1
784. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 4 1
785. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 30 1
786. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 0 1
787. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 5 1
788. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 40 1
789. AUTEX RESEARCH JOURNAL 20 1
790. AURA 6 1
791. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 40 1
792. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 0 1
793. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 4 1
794. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 10 1
795. ARCHIVES OF TRANSPORT 14 1
796. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 30 1
797. ARCHIVES OF MECHANICS 25 1
798. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 15 1
799. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 15 1
800. ARCHITECTUS 9 1
801. ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 11 1
802. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 0 1
803. APPLIED SOFT COMPUTING 40 1
804. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 35 1
805. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 25 1
806. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 30 1
807. APPLIED ACOUSTICS 30 1
808. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 10 1
809. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 10 1
810. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 45 1
811. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 6 1
812. ANNALES HENRI POINCARE 25 1
813. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 40 1
814. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 7 1
815. ALLERGY 45 1
816. AIP ADVANCES 25 1
817. AIAA JOURNAL 40 1
818. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 0 1
819. AGRICULTURAL ENGINEERING 10 1
820. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 30 1
821. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 20 1
822. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE 11 1
823. ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 15 1
824. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 20 1
825. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 30 1
826. ADMINISTRATOR 5 1
827. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 14 1
828. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM -BIOTECHNOLOGIA 6 1
829. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 15 1
830. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 12 1
831. ACTA INNOVATIONS 8 1
832. ACTA GEOLOGICA POLONICA 25 1