Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Publikacje w czasopismach punktowanych przez MNiSW

Liczba tytułów: 794
Liczba publikacji:6697
Lp. Tytuł Punkty Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 10
2. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 0 2
3. ACTA ENERGETICA 7 9
4. ACTA GEOLOGICA POLONICA 25 1
5. ACTA INNOVATIONS 8 1
6. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 15 4
7. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 14 6
8. ACTA MECHANICA SLOVACA 0 6
9. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 12 1
10. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 15 1
11. ACTA PHYSICA POLONICA A 15 99
12. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 15 2
13. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 6 2
14. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 7 2
15. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 14 1
16. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 0 66
17. ADMINISTRATOR 5 1
18. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 15 2
19. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 25 1
20. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 25 2
21. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 0 3
22. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 0 4
23. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 40 4
24. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 20 1
25. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 6 4
26. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 20 1
27. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 20 1
28. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 10 211
29. AGRICULTURAL ENGINEERING 10 1
30. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 0 1
31. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] 15 36
32. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 20 15
33. ALLERGY 40 1
34. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 7 1
35. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 35 1
36. ANNALES HENRI POINCARE 25 1
37. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 6 1
38. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 9
39. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 8 7
40. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 4 2
41. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 11 2
42. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 20 11
43. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 45 1
44. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 10 1
45. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 10 1
46. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 25 1
47. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 15 1
48. APPLIED COMPUTER SCIENCE 11 69
49. APPLIED ENERGY 45 1
50. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 35 1
51. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 35 2
52. APPLIED OPTICS 25 3
53. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 25 3
54. APPLIED PHYSICS LETTERS 35 2
55. APPLIED SCIENCES-BASEL 25 3
56. APPLIED SOFT COMPUTING 40 1
57. APPLIED SURFACE SCIENCE 35 3
58. APPLIED THERMAL ENGINEERING 40 3
59. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 0 1
60. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 7 2
61. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 11 6
62. ARCHITECTUS 9 1
63. ARCHIV DER MATHEMATIK 20 3
64. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 20 1
65. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 15 1
66. ARCHIVES OF ACOUSTICS 15 3
67. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 0 1
68. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 30 19
69. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 15 11
70. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 15 5
71. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 15 1
72. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 13 6
73. ARCHIVES OF MECHANICS 25 1
74. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 0 44
75. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 30 1
76. ARCHIVES OF TRANSPORT 14 1
77. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 11 2
78. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 10 1
79. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 0 1
80. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4 4
81. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 0 1
82. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 35 1
83. AURA 6 1
84. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 7 180
85. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 40 1
86. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 5 1
87. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 0 1
88. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 20 1
89. BAROMETR REGIONALNY 14 10
90. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 13 2
91. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4 4
92. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 4 1
93. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 9 1
94. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 8 2
95. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 15 1
96. BIOLOGY OF SPORT 15 1
97. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 25 2
98. BIORESOURCE TECHNOLOGY 45 2
99. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 6 1
100. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 11 1
101. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 2 430
102. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8 8
103. BMC VETERINARY RESEARCH 40 1
104. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 15 1
105. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 6 221
106. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 5 3
107. BUILDER 5 13
108. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 40 1
109. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 25 2
110. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 14 2
111. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 20 1
112. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 15 5
113. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 15 1
114. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 25 2
115. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 20 2
116. CARBON 40 1
117. CELLULAR POLYMERS 15 4
118. CELLULOSE 45 4
119. CEMENT WAPNO BETON 15 6
120. CERAMICS INTERNATIONAL 40 2
121. CHAOS 40 3
122. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 30 3
123. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 45 1
124. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 30 1
125. CHEMICAL PHYSICS 25 1
126. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 25 1
127. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 8 1
128. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 9 3
129. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 9 1
130. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 6 2
131. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 15 2
132. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 10 11
133. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 9 8
134. CLAY MINERALS 15 1
135. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 25 3
136. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 15 1
137. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 25 1
138. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 25 1
139. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 30 7
140. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 13 59
141. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 40 2
142. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 15 2
143. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 15 2
144. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 20 1
145. COMPOSITE INTERFACES 20 2
146. COMPOSITE STRUCTURES 35 37
147. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 45 4
148. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 50 1
149. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 11 24
150. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 20 2
151. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 20 1
152. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 30 21
153. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 6 8
154. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 0 1
155. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 12 1
156. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 40 20
157. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 25 1
158. CONTROL AND CYBERNETICS 14 2
159. CONTROL ENGINEERING 0 1
160. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 30 1
161. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 20 5
162. CRYSTENGCOMM 35 1
163. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 4 1
164. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8 4
165. CURRENT ONCOLOGY 20 1
166. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 7 3
167. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 0 1
168. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 9 38
169. CZASOPISMO TECHNICZNE 13 28
170. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 15 1
171. DESALINATION AND WATER TREATMENT 20 5
172. DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY 10 1
173. DIAGNOSTYKA 11 7
174. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 30 3
175. DISCRETE MATHEMATICS 25 1
176. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 15 1
177. DOZOR TECHNICZNY 5 7
178. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 11 6
179. DROGOWNICTWO 5 30
180. E-MENTOR 15 1
181. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 0 1
182. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 15 17
183. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 11 14
184. ECOLOGICAL INDICATORS 35 1
185. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 12 15
186. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 9 27
187. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 12 1
188. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 7 1
189. EKOLOGIA I TECHNIKA 3 5
190. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 14 4
191. EKONOMIA I PRAWO 12 2
192. EKONOMIA I SRODOWISKO 12 1
193. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 12 4
194. EKONOMISTA 14 1
195. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 25 61
196. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 30 2
197. ELEKTRO.INFO 6 3
198. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 8 43
199. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 15 3
200. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 4 3
201. ENERGIES 25 2
202. ENERGY 45 1
203. ENERGY & FUELS 35 1
204. ENERGY AND BUILDINGS 40 5
205. ENERGY PROCEDIA [WOS] 15 1
206. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 35 1
207. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 30 2
208. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 15 1
209. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 35 5
210. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 11 1
211. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 7 14
212. ENGINEERING STRUCTURES 35 1
213. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 0 1
214. ENGINEERING TRANSACTIONS 15 3
215. ENTROPY 30 1
216. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 15 9
217. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 25 1
218. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 15 1
219. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 20 1
220. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 25 1
221. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 25 2
222. ENVIRONMENTAL RESEARCH 40 4
223. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 30 2
224. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 12 1
225. EURASIAN SOIL SCIENCE 15 1
226. EUROPA REGIONUM 7 4
227. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 7 10
228. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 40 1
229. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 20 4
230. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 20 1
231. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 25 7
232. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 15 8
233. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 30 11
234. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 45 1
235. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 35 3
236. EXPERT SYSTEMS 20 1
237. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 35 1
238. FILO-SOFIJA 7 1
239. FILOMAT 25 1
240. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 40 1
241. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 0 10
242. FOLIA MORPHOLOGICA 15 1
243. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 35 1
244. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 11 1
245. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 15 2
246. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 10 1
247. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 0 2
248. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 3
249. FUEL 40 3
250. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 20 1
251. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 11 20
252. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 9 3
253. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 0 1
254. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 11 1
255. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 0 1
256. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 8 4
257. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 15 2
258. GOSPODARKA WODNA 9 2
259. GRAPHS AND COMBINATORICS 20 1
260. HANDEL WEWNETRZNY 12 24
261. HEAT TRANSFER ENGINEERING 20 1
262. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 0 4
263. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 0 7
264. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 20 1
265. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 14 2
266. HUMANIZACJA PRACY 8 1
267. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 7 69
268. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 30 1
269. IEEE SENSORS JOURNAL 30 2
270. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 20 10
271. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 30 3
272. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 25 2
273. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 20 3
274. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 0 1
275. IM INZYNIERIA MASZYN 6 1
276. IM INZYNIERIA MINERALNA 9 1
277. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 9 2
278. INDOOR AIR 45 1
279. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 20 3
280. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 30 1
281. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 7 129
282. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 10 2
283. INSTAL 7 14
284. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 25 8
285. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 0 1
286. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 30 6
287. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 25 6
288. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 25 1
289. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 15 2
290. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 0 10
291. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 30 6
292. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 0 1
293. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 15 4
294. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 40 1
295. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 20 1
296. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 25 1
297. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 35 1
298. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 14 5
299. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 15 4
300. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 30 1
301. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 35 2
302. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 30 1
303. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 0 1
304. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 45 1
305. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 15 2
306. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 40 4
307. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 30 1
308. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 40 1
309. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 35 1
310. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 30 4
311. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 15 1
312. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 15 1
313. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 20 2
314. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 35 1
315. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 25 8
316. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 20 1
317. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 15 3
318. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 0 1
319. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 25 1
320. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 9 1
321. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 20 1
322. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 9 19
323. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 7 6
324. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 7 18
325. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 9 2
326. INZYNIERIA POWIERZCHNI 8 7
327. INZYNIERIA ROLNICZA 0 2
328. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 3 1
329. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 13 12
330. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15 15
331. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 25 1
332. ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 37
333. IZOLACJE 6 17
334. JOKULL 20 1
335. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 12 1
336. JOURNAL OF ADHESION 25 1
337. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 8
338. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 15 3
339. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 35 1
340. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 13 1
341. JOURNAL OF AIRCRAFT 25 2
342. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 35 14
343. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 30 1
344. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 9 1
345. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 10 1
346. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 10 2
347. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 30 2
348. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 15 2
349. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 15 1
350. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 12 1
351. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 35 1
352. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 30 2
353. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 30 1
354. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 5 1
355. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 20 1
356. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 30 1
357. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 0 2
358. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 25 3
359. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 40 3
360. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 35 2
361. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 40 1
362. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 30 7
363. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 30 3
364. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 25 2
365. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 25 1
366. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 25 7
367. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 15 1
368. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 12 35
369. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 12 1
370. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 7 3
371. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 25 1
372. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 25 1
373. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
374. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 30 2
375. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 30 1
376. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 20 1
377. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 15 3
378. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 25 1
379. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 45 1
380. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 35 3
381. JOURNAL OF INFORMETRICS 35 14
382. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 30 1
383. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 11 1
384. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 15 2
385. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 2
386. JOURNAL OF KONBIN 8 6
387. JOURNAL OF KONES 14 28
388. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 14 1
389. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 30 4
390. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 13 1
391. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 20 1
392. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 35 1
393. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 25 2
394. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 35 4
395. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 4 1
396. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
397. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 30 1
398. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 20 2
399. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 20 3
400. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 25 4
401. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 30 3
402. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 35 1
403. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 25 1
404. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 35 2
405. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 15 9
406. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 0 3
407. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 25 1
408. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 15 1
409. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 30 2
410. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 35 1
411. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 20 1
412. JOURNAL OF POLISH CIMAC 3 1
413. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 15 5
414. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 10 1
415. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 10 1
416. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 12 1
417. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 35 1
418. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 30 1
419. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 30 1
420. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 35 1
421. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 20 1
422. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 15 1
423. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 50 1
424. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 15 4
425. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 15 1
426. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 25 1
427. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 20 1
428. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
429. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 20 1
430. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 25 1
431. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 30 1
432. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 15 9
433. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 15 1
434. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 20 1
435. KEY ENGINEERING MATERIALS 0 19
436. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 0 5
437. KINETIC AND RELATED MODELS 40 1
438. KOMPOZYTY 0 8
439. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 15 1
440. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 20 3
441. KULTURA I WARTOSCI 7 4
442. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 11 2
443. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 10 4
444. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 2 1
445. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 40 1
446. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 20 2
447. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 25 1
448. LEUKEMIA & LYMPHOMA 25 1
449. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 30 1
450. LOGISTYKA 0 330
451. LOW TEMPERATURE PHYSICS 15 1
452. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 14 6
453. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 5 7
454. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 12 7
455. MARKETING I RYNEK 9 35
456. MARKETING I ZARZĄDZANIE 9 18
457. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 7 28
458. MASZYNY GORNICZE 6 1
459. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 15 13
460. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 15 7
461. MATERIALS 35 10
462. MATERIALS CHARACTERIZATION 40 2
463. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 30 4
464. MATERIALS LETTERS 35 3
465. MATERIALS SCIENCE 15 11
466. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 30 2
467. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 35 1
468. MATERIALS SCIENCE FORUM 0 5
469. MATERIALS SCIENCE-POLAND 15 6
470. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 15 1
471. MATERIAŁY BUDOWLANE 8 69
472. MATHEMATICA SCANDINAVICA 20 1
473. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 45 1
474. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 20 2
475. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 25 1
476. MEASUREMENT 30 5
477. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 30 1
478. MECCANICA 30 21
479. MECHANICAL SCIENCES 20 1
480. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 45 7
481. MECHANICS AND CONTROL 9 3
482. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 12 9
483. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 25 2
484. MECHANIK 11 92
485. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 0 5
486. MEDICAL SCIENCE MONITOR 15 1
487. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 20 3
488. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 6 1
489. MEDYCYNA SPORTOWA 12 2
490. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 8 1
491. METALURGIJA 25 15
492. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 9 1
493. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 0 4
494. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 20 10
495. MICROELECTRONIC ENGINEERING 20 1
496. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 35 3
497. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 20 1
498. MINERALOGIA 15 1
499. MINERALS 25 2
500. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 14 1
501. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 8 4
502. MODERN MANAGEMENT REVIEW 11 4
503. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 15 2
504. MOLECULAR SIMULATION 15 1
505. MOSTY 3 2
506. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 6 19
507. NANOMATERIALS 35 1
508. NANOMEDICINE 40 1
509. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 30 2
510. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 5 8
511. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 6 1
512. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 14 2
513. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 10 1
514. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 0 1
515. NEUROTOXICITY RESEARCH 25 1
516. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 10 16
517. NONLINEAR DYNAMICS 40 7
518. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 20 1
519. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 6 4
520. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 25 1
521. NUKLEONIKA 15 15
522. NUTRIENTS 35 1
523. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 10 2
524. OCHRONA PRZED KOROZJA 12 2
525. OCHRONA SRODOWISKA 15 9
526. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 12 1
527. OCHRONA ZABYTKOW 5 2
528. OPEN ACCESS LIBRARY 4 1
529. OPEN ENGINEERING 11 4
530. OPEN MATHEMATICS 10 1
531. OPTICA APPLICATA 15 3
532. OPTICS COMMUNICATIONS 25 1
533. OPTICS EXPRESS 40 1
534. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 20 1
535. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 15 1
536. OPUSCULA MATHEMATICA 11 1
537. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 14 1
538. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 9 10
539. OSTRY DYZUR 4 1
540. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 15 1
541. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 3 1
542. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 15 1
543. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 15 2
544. PHASE TRANSITIONS 20 1
545. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 30 1
546. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 15 1
547. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 20 1
548. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 20 1
549. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 5 1
550. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 20 1
551. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 25 1
552. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 40 2
553. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 15 1
554. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 40 1
555. PLOS ONE 35 3
556. POLIMERY 15 20
557. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 15 1
558. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 15 4
559. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 9 1
560. POLISH MARITIME RESEARCH 20 2
561. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 10 3
562. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 9 1
563. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 5 1
564. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 14 1
565. POLYMER COMPOSITES 30 1
566. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 25 1
567. POLYMER TESTING 40 1
568. POLYMERS 40 4
569. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 8 7
570. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 11 28
571. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 15 1
572. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 10 110
573. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6 4
574. POULTRY SCIENCE 35 1
575. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 15 2
576. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 9 19
577. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 0 1
578. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 6 32
579. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 6 1
580. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 6 1
581. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 0 1
582. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7 7
583. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 10 37
584. PRAKSEOLOGIA 13 1
585. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 15 1
586. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 0 24
587. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 15 25
588. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 12 5
589. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 0 2
590. PROCEDIA CIRP [WOS] 0 2
591. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 15 3
592. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 15 16
593. PROCEDIA IUTAM [WOS] 0 1
594. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 0 1
595. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 9 41
596. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 20 1
597. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 25 1
598. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 20 3
599. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 20 1
600. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 20 1
601. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 20 3
602. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 15 1
603. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 30 1
604. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 30 1
605. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 6 1
606. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 14 34
607. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 8 1
608. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 6 1
609. PRZEGLAD BUDOWLANY 5 44
610. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 14 339
611. PRZEGLAD GEODEZYJNY 5 1
612. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 12 1
613. PRZEGLAD GORNICZY 7 2
614. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 8 4
615. PRZEGLAD MECHANICZNY 8 20
616. PRZEGLAD ORGANIZACJI 13 15
617. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 9 10
618. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 14 1
619. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 10 2
620. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 4 1
621. PRZEMYSL CHEMICZNY 15 47
622. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 12 4
623. PRZETWORSTWO TWORZYW 7 71
624. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 0 1
625. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 30 1
626. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 20 1
627. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 15 1
628. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 15 1
629. RADIATION MEASUREMENTS 30 1
630. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 15 1
631. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 25 1
632. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 30 1
633. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 35 1
634. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 12 4
635. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 0 1
636. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 45 1
637. RESEARCH EVALUATION 30 1
638. RESULTS IN MATHEMATICS 25 1
639. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 7 1
640. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 15 68
641. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 6 1
642. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 15 1
643. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 9 12
644. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 13 2
645. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 6 1
646. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 8 1
647. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 4 13
648. RUCH FILOZOFICZNY 6 1
649. RUCH PEDAGOGICZNY 10 1
650. RUDY I METALE NIEZELAZNE 8 30
651. RYNEK ENERGII 11 45
652. RYNEK INSTALACYJNY 6 2
653. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 4 5
654. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 0 1
655. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 15 1
656. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 8 1
657. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 0 1
658. SCIENTOMETRICS 35 7
659. SCRIPTA MATERIALIA 35 1
660. SEMIGROUP FORUM 25 2
661. SENSORS 30 4
662. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 35 1
663. SENSORS AND MATERIALS 15 2
664. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 40 1
665. SHOCK AND VIBRATION 20 3
666. SMART MATERIALS & STRUCTURES 40 1
667. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 25 1
668. SOLAR ENERGY 35 1
669. SOLID STATE COMMUNICATIONS 20 1
670. SOLID STATE IONICS 30 2
671. SOLID STATE PHENOMENA 0 22
672. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 25 1
673. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 30 2
674. SPECTROSCOPY LETTERS 15 1
675. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 3 8
676. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 25 6
677. STRENGTH OF MATERIALS 15 3
678. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 20 2
679. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 20 2
680. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 9 2
681. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 9 1
682. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 7 4
683. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 10 17
684. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 12 1
685. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 7 1
686. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 9 12
687. STUDIA INFORMATICA 9 6
688. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 6 9
689. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 8 1
690. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 9 1
691. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 10 1
692. STUDIA REGIONALIA 7 1
693. STUDIA SPOŁECZNE 5 1
694. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 8 12
695. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 15 4
696. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 35 1
697. SUSTAINABILITY 20 1
698. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 7 4
699. TASK QUARTERLY 10 7
700. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 7 45
701. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 35 3
702. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 0 5
703. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 15 2
704. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 9 37
705. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 8 26
706. THE MACROTHEME REVIEW 0 1
707. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 10 2
708. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 0 3
709. THE TQM JOURNAL 0 1
710. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 30 1
711. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 15 1
712. THERMAL SCIENCE 20 1
713. THIN SOLID FILMS 30 1
714. THIN-WALLED STRUCTURES 35 4
715. TRANSACTIONS OF THE ASABE 30 1
716. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 9 15
717. TRANSPORT 15 1
718. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 14 8
719. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 4 1
720. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 15 1
721. TRIBOLOGIA 15 11
722. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 35 1
723. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 5 97
724. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 35 2
725. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 15 3
726. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 20 1
727. TURYSTYKA KULTUROWA 9 1
728. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 45 1
729. VACUUM 25 6
730. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 5 2
731. WASTE MANAGEMENT 40 3
732. WATER 30 1
733. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 20 1
734. WEAR 35 1
735. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 6 13
736. WIADOMOSCI GORNICZE 5 2
737. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 0 1
738. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 13 2
739. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 30 401
740. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 15 13
741. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 10 82
742. WIND AND STRUCTURES 20 2
743. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 15 1
744. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 20 1
745. WORLD SCIENTIFIC NEWS 6 1
746. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 7 1
747. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 14 1
748. WULFENIA 25 2
749. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 2 3
750. ZAKAZENIA 0 1
751. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 30 2
752. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 6 1
753. ZARZADZANIE I EDUKACJA 5 1
754. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 7 4
755. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 5 2
756. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 10 9
757. ZDROWIE PUBLICZNE 8 2
758. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 35 1
759. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 20 2
760. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 6 7
761. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 8 4
762. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 9 4
763. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 8 13
764. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 7 2
765. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 8 1
766. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 11 3
767. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 7 3
768. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 0 1
769. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3 3
770. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 0 1
771. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 7 8
772. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 0 24
773. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 13 9
774. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 8 1
775. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 13 1
776. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 9 5
777. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 9 40
778. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 9 11
779. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 0 21
780. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 0 1
781. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 0 7
782. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 3 4
783. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 0 3
784. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 10 13
785. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 8 1
786. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 9 1
787. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 8 3
788. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 8 11
789. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 8 4
790. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 9 1
791. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 6 1
792. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 11 16
793. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 7 2
794. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 0 5