Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Opłaty za publikacje

Zgodnie z § 2 ust. 10 pkt 4 lit. n i pkt 5 lit. n rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z późniejszymi zmianami (tekst jednolity po zmianach TUTAJ) uczelnia jest zobligowana do przekazywania danych o źródle oraz opłatach za publikacje. Poniżej wymienione są formy finansowania wraz z krótkimi wyjaśnieniami:

  • Publikacja bezkosztowa
  • Wydanie publikacji nie wiązało się z opłatami na rzecz wydawnictwa zewnętrznego lub publikacja wydana przez wydawnictwo należące do podmiotu.
  • Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy
  • Zgodnie z art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:
   1. prowadzenie działalności naukowej,
   2. realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,
   3. kształcenie w szkole doktorskiej,
   4. komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
   5. program „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”,
   6. program „Regionalna inicjatywa doskonałości”,
   7. rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych;
  • Środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Wysokość opłat za wydanie publikacji poniesionych ze środków finansowych przyznanych na realizację projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki, finansowanych z programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra, stypendiów i nagród ministra, zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe.
  • Inne
  • Inne niewymienione wyżej.