Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Aktualności

11 stycznia 2024 14:48

Nowa lista czasopism oraz konferencji MEiN z 5 stycznia 2024 r.

Komunikatem z dnia 5 stycznia 2024 r. Minister Nauki ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.

Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) 29 czerwca 2023 r. Tym samym usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra Edukacji i Nauki w 2023 r.

Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe ustala się zgodnie z ostatnimi wykazami: czasopism i wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa. Jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz, liczba punktów jest ustalana zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich.

Oznacza to, że na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dla osiągnięć naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z 3 listopada 2023 r.

Dokładniejsze informacje dostępne są w komunikacie ministerstwa ds. nauki  TUTAJ. Zaktualizowana punktacja została zaimportowana do bazy Publikacje Pracowników PL.

Prosimy o sprawdzenie swoich publikacji pod kątem poprawności punktacji dla czasopism i materiałów konferencyjnych.

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Analiz Bibliometrycznych CINT PL (oab@pollub.pl) lub przesłanie zgłoszenia bezpośrednio ze strony bazy publikacji poprzez formularz “Zgłoś sugestię lub błąd”.


22 grudnia 2023 10:50

Zaktualizowany widok z programu SLOT

Od dzisiaj dostępny jest nowy widok statystyk z programu SLOT w bazie publikacji. Dostosowany jest do zaktualizowanych zasad rozliczenia. Zastępuje on stary widok i znajduje się w tym samym miejscu. W razie jakichkolwiek uwag zapraszamy do kontaktu.
Korzystając z okazji życzymy Państwu Wesołych Świąt, a także wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów naukowych w nadchodzącym 2024 roku.


15 listopada 2023 11:07

Zaktualizowana lista czasopism oraz konferencji MEiN z 03 listopada 2023 r.

03 listopada 2023 r. ukazała się zaktualizowana lista czasopism oraz konferencji MEiN obowiązująca za 2023 r. Po dokładniejsze informacje zapraszam do komunikatu ministerstwa dostępnego TUTAJ.

Zaktualizowana punktacja została zaimportowana do bazy Publikacje Pracowników PL. Prosimy o sprawdzenie swoich publikacji pod kątem poprawności punktacji czasopism oraz konferencji. W razie jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Analiz Bibliometrycznych CINT PL (oab@pollub.pl) lub przez formularz w bazie publikacji dostępny po kliknięciu przycisku widocznego z prawej strony.


30 sierpnia 2023 10:48

Nowa lista czasopism oraz konferencji MEiN z 17 lipca 2023 r.

17 lipca 2023 r. ukazała się lista czasopism oraz konferencji MEiN obowiązująca za 2023 r. Po dokładniejsze informacje zapraszam do komunikatu ministerstwa dostępnego TUTAJ.

Zaktualizowana punktacja została zaimportowana do bazy Publikacje Pracowników PL. Prosimy o sprawdzenie swoich publikacji pod kątem poprawności punktacji czasopism oraz konferencji. W razie jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Analiz Bibliometrycznych CINT PL (oab@pollub.pl) lub przez formularz w bazie publikacji dostępny po kliknięciu przycisku widocznego z prawej strony.


5 kwietnia 2023 11:13

Nowe zarządzenie dotyczące dokumentowania dorobku naukowego PL

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 22 marca 2023 r. obowiązuje nowe zarządzenie Rektora Politechniki Lubelskiej dotyczące dokumentowania dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej
i doktorantów Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej oraz trybu dostarczania informacji do Centrum Informacji Naukowo-Technicznej
(całość zarządzenia Nr R-19/2023).

Zgodnie z nowymi zapisami w celu sporządzenia opisu bibliograficznego zgłoszonej publikacji autorzy zobowiązani są dostarczyć informacje:

  1. w przypadku dokumentów dostępnych on-line – za pomocą formularza Zgłoś publikację (po zalogowaniu się na swój profil w Bazie Publikacje Pracowników PL);
  2. w przypadku wersji drukowanej – poprzez dostarczenie egzemplarza do bibliotek wydziałowych lub Ośrodka Analiz Bibliometrycznych.

Uwaga!!! Do 31 lipca 2023 r. obowiązywać będą dotychczasowe zasady przyjmowania publikacji do rejestracji w Bazie PPPL.

Od 1 sierpnia 2023 r. zgłoszenia publikacji będą możliwe tylko z wykorzystaniem:

  1. Formularza  Zgłoś publikację (po zalogowaniu się na swój profil w Bazie Publikacje Pracowników PL) dla publikacji w wersji online posiadających DOI lub URL.
  2. Formularza (dostępny na stronie Bazy PPPL https://pub.pollub.pl/) dla prac wydanych wyłącznie w wersji drukowanej. Egzemplarz publikacji wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć do wyznaczonych jednostek CINT.

Autorzy zobowiązani są do wskazania w formularzu jednego z wymienionych źródeł finansowania publikacji (dla artykułu naukowego, monografii naukowej autorskiej i pod redakcją oraz rozdziału w monografii naukowej). Więcej informacji znajdą Państwo w Bazie Publikacje Pracowników PL w zakładce Pomoc/Źródło finansowania publikacji.

Dodatkowo informujemy o możliwości rejestrowania w bazie materiałów internetowych tzn. publikacji w portalach i serwisach internetowych. Opcja została dodana dla typu publikacji: Inne, obok postera, referatu wygłoszonego i prezentacji.

W przypadku pytań lub potrzeby konsultacji przy wprowadzaniu publikacji za pomocą formularza Zgłoś publikację zachęcamy do kontaktu z bibliotekami na Państwa wydziałach lub Ośrodkiem Analiz Bibliometrycznych.


3 stycznia 2023 12:58

Import dyscyplin na 2023 rok

W dniu dzisiejszym zostały zaimportowane dyscypliny autorów na 2023 rok. Z racji braku tej informacji wcześniej w bazie publikacji dopiero od dzisiaj wszyscy autorzy, którzy posiadają dwie dyscypliny oraz publikacje w bazie już za 2023 rok mogą określić dyscyplinę dla tych publikacji. Jeżeli jakaś publikacja była omyłkowo dodana z rokiem wydania 2022 a następnie poprawiona na 2023 rok (przed 3 stycznia) autor musi niestety określić dyscyplinę ponownie.


5 grudnia 2022 12:59

Punkty MEiN na 2023 rok

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z nieopublikowaniem nowej listy przez MEiN do publikacji zarejestrowanych w bazie, a wydanych w 2023 roku zostaną przypisane punkty z dotychczas obowiązującej listy MEiN. W przypadku pojawienia się nowej listy  na rok 2023, punktacja w Bazie PPPL zostanie zaktualizowana.


7 czerwca 2022 10:05

Forum CINT

Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy kolejny sposób kontaktu z pracownikami Centrum Informacji Naukowo-Technicznej  w postaci forum. Forum można znaleźć TUTAJ lub wybrać z menu górnego na stronie Bazy Publikacji Pracowników PL. Jest ono w pełni zintegrowane z kontem bibliotecznym więc dane logowania są identyczne jak do bazy publikacji oraz katalogu (numer karty bibliotecznej oraz hasło z katalogu biblioteki). Zachęcamy do poruszania problemów dotyczących dorobku naukowego oraz zadawania pytań na wszelkie tematy, które pojawiają się w trakcie korzystania z usług CINT.


4 kwietnia 2022 13:26

Ocena doktorantów z programu SLOT

Od dzisiaj doktoranci Szkoły Doktorskiej Politechniki Lubelskiej poprzez bazę publikacji mogą sprawdzić swoją ocenę z programu SLOT. Należy się zalogować i po najechaniu na swoje imię i nazwisko z menu wybrać Program SLOT.


10 marca 2022 11:10

Nowe pola w formularzu i bazie publikacji

Informujemy, że z dniem dzisiejszym zostały dodane dwa nieobowiązkowe pola w formularzu zgłoszenia publikacji i w bazie (Źródło finansowania publikacji, Powiązane dane badawcze). Dodane pola będą umożliwiały podanie źródła finansowania publikacji (np. grantu) oraz dodanie powiązania publikacji z danymi badawczymi w postaci linku do repozytorium, w którym dane są umieszczone (np. RepOD, Zenodo).