Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Autorzy: Strycharczuk Magdalena, Szostak Paulina, Kozak Anna, Łagód Grzegorz
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 36 - 41
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W przypadku oczyszczania ścieków, jak również odprowadzania ich do odbiornika niezbędne jest prowadzenie analiz jakościowych ścieków dopływających do oczyszczalni, oraz ścieków już oczyszczonych. Odpowiedni monitoring procesów realizowanych w oczyszczalni oraz ich końcowego efektu umożliwia szybkie reagowanie na pojawiające się problemy eksploatacyjne w oczyszczalni oraz określenie oddziaływania oczyszczonych ścieków na wody odbiornika, co z kolei zapobiega ich nadmiernemu zanieczyszczaniu. W pracy omówiona została metodyka prowadzenia analizy parametrów fizyko-chemicznych takich jak: chemiczne zapotrzebowanie na tlen – ChZT, biologiczne zapotrzebowanie na tlen – BZT5 oraz pH. Pobieranie próbek prowadzone było w roku 2009 dniach 17.06.; 19.06. Pobór prób do badania odbywał się w trzech punktach rzeki Bystrzycy: w miejscu przed zrzutem oczyszczonych ścieków, w punkcie zrzutu, jak również za punktem zrzutu ścieków poddanych procesowi oczyszczania w mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Analizy prowadzono w laboratorium znajdującym się na Wydziale Inżynierii Środowiska
In the case of sewage treatment and also discharge of purified wastewater into receiver, is necessary to conduct analysis of wastewater, and already cleaned wastewater. Right monitoring of processes implemented in treatment plant, and the final result of purification make possible quick reaction on emerging operational problems in treatment and determine influence of treated wastewater on receiver water which in turn prevents their excessive pollution. The paper discusses the methodology for the analysis of physical-chemical parameters such as: Chemical Oxygen Demand – COD, Biochemical Oxygen Demand – BOD5, pH. Water sampling was conducted in 2009 on 17.06.; 19.06. Sampling took place on Bystrzyca river at three points: in place before discharge treated wastewater, the point of discharge as well as the point of mixing receiver water with wastewater purified in biological treatment plant Hajdów in Lublin. Analyses were carried out in a laboratory located at the Lublin University of Technology.