Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Autorzy: Szostak Paulina, Strycharczuk Magdalena, Kozak Anna, Łagód Grzegorz
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Strony: 42 - 46
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Woda jest podstawową substancją warunkującą życie na Ziemi, jednak jej jakość ulega znacznemu pogorszeniu w wyniku następujących procesów urbanizacyjnych oraz rozwoju przemysłu. Oczyszczone ścieki, w wypadku nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, mogą wprowadzać do środowiska naturalnego szkodliwe substancje. Z uwagi na to, iż rzeki zbierają i niosą substancje zanieczyszczające na duże odległości, bardzo ważna jest kontrola i ocena jakości wód, która daje podstawy do podjęcia działań zmierzających do poprawy ich jakości. Aby określić oddziaływanie analizowanej w pracy oczyszczalni ścieków na wody odbiornika punkty poboru próbek wody rzecznej i oczyszczonych ścieków ustalono na podstawie badań terenowych. Próbki zostały ocenione pod względem zawartości azotu ogólnego, azotanów, azotynów i azotu amonowego. Wyniki zostały zestawione w tabelach, oraz zilustrowane na wykresach.
Water is the primary substance of life on Earth, but its quality is significantly impaired by the processes of urbanization and industrial development. Treated effluent, in case of malfunctioning of the sewage treatment plant can introduce into the environment of harmful substances. Due to the fact that the rivers collect pollutants over long distances, very important is control and evaluation of water quality, which gives grounds to take action to improve their quality. To determine the effects analyzed in this work on water treatment plants receiver sampling points of river water and treated wastewater was based on field studies. The samples were evaluated in terms of total nitrogen, nitrate, nitrite and ammonium nitrogen. The results are summarized in tables and illustrated in the graphs.