Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Strony: 309 - 331
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Województwo lubelskie to jeden z biedniejszych regionów Unii Europejskiej, należący do Polski. Jego cechą charakterystyczną i jednocześnie powodującą negatywną opinię jest wysoki poziom bezrobocia, a tym samym niska konkurencyjność gospodarki regionu. Niedostatecznie rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw, słabo rozwinięta infrastruktura drogowa to czynniki, które wpływają na niską atrakcyjność inwestycyjną obszaru. wymienione cechy przyczyniają się do intensyfikacji działań, mających na celu poprawę przedsiębiorczości regionu, a co za tym idzie wzrost działań inwestycyjnych. W artykule wskazano na rolę innowacyjności w pobudzaniu podmiotów gospodarczych do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze województwa lubelskiego. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród jednostek województwa lubelskiego przedstawione zostały rodzaje stosowanych innowacji oraz źródła ich finansowania. Sformułowane zostały wnioski dotyczące wzrostu przedsiębiorczości oraz innowacyjności na badanym terenie.
Region of Lublin is one of the poorest Polish regions belonging to the European Union. Its characteristic feature, while causing a negative view of the high level of unemployment and thus the low competitiveness of the regopn's economy. Underdeveloped sector of small and mediium enterprises, poor road infrastructure are alll factors that also affect low investement attractiveness of the area. These feature contribute to the intensification of action aimed at improving the entrepreneurship of the region, and hence growth of innovative activities. The article pointed out the role of innovation in driving business to the developement of business in the Lublin province. Requests were made for growth of entrepreneurship and innovation in the site.