Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Organization of engineering channel in control and supervision system power systems of objects
Autorzy: Jędrychowski Robert
Rok wydania: 2011
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 94
Strony: 103 - 108
Web of Science® Times Cited: 3
Bazy: Web of Science
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Rozwój sieci inteligentnych wpłynie w pierwszej kolejności na wzrost ilości informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania systemem. Wymusza to ciągłą modernizację Systemów Sterowania i Nadzoru (SSiN) siecią elektroenergetyczną oraz Systemów Pomiarowo Rozliczeniowych. Urządzenia takie jak: liczniki, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa czy urządzenia telemechaniki umożliwiają zdalną zmianę ich konfiguracji zależnie od warunków w jakich pracują. Do tego celu wykorzystywany jest kanał inżynierski dedykowany tylko do kontroli stanu pracy urządzenia oraz dostępu do danych konfiguracyjnych przez odpowiednie służby techniczne. Jest on niezależny od kanału informacyjnego, W którym przekazywane są dane w systemie sterowania i nadzoru. Artykuł ma za zadanie zdefiniowanie modeli komunikacji pomiędzy urządzeniami tworzącymi kanał inżynierski. Prezentuje również urządzenia wykorzystywane w praktyce do przenoszenia danych diagnostycznych i konfiguracyjnych w tym kanale.
The most immediate effect of the development of intelligent networks is an increase of information that is indispensable for correct management system. It induces continuous modernization of Control and Supervision System for power grids as well as of system for metering and billing. Such deyices as meters, power system protection or remote control eąuipment make possible to remote change their configuration according to their operatmg conditions. For that purpose an engineering channel is used, which is exclusively dedicated for the contro! of the eąuipment operating conditions as well as for the access to configuration data via services. It is mdependent of an information channel, which is mean for the presented paper is to defme models of communication among deyices that form an engineer channel. It also presents a device that is real-time used for the transmission of diagnostic and configuration data via that channel.