Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Hetman Ewa, Pietrzyk-Leonowicz Stanisława
Wersja dokumentu: Drukowana
Arkusze wydawnicze: 0,6
Język: polski
Strony: 131 - 143
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Działalność biblioteki naukowej determinują potrzeby uczelni. Biblioteka Politechniki Lubelskiej zawsze wspomagała władze w ocenie parametrycznej w zakresie publikacji i analizy cytowań, ale nie dysponowano narzędziem, które usprawniłoby te prace. Podjęto więc decyzję o stworzeniu samodzielnie takiej bazy, która nie tylko będzie rejestrowała publikacje, ale jednocześnie umożliwi ich ocenę oraz pozwoli szybko i sprawnie wykonać analizę cytowań. W rozdziale omówiono zasady funkcjonowania bazy publikacji w kontekście oceny parametrycznej Uczelni. Przedstawiono metodykę jej tworzenia i wykorzystanie zewnętrznych narzędzi bibliometrycznych. W celu podniesienia funkcjonalności i przydatności bazę publikacji połączono poprzez API ( Application Programming Interface) z bazą Web of Science oraz bazą JCR – (Journal Citation Reports).
Scientific library activities determine the needs of the University. Library of Lublin University of Technology has always assisted the authorities in parametric assessment within the scope of the publication and citation analysis but there was not a tool that would improve this work. It was therefore decided to create such a base, which not only will register publications but at the same time allow their evaluation and will quickly and efficiently perform citation analysis. The chapter discusses the principles of publication database in the context of the parametric evaluation at the University. Furthermore it describes the methodology of its creation and the use of external, bibliometric tools. In order to increase the functionality and usefulness, the publication database has been connected through API - Application Programming Interface with Web of Science database and JCR - Journal Citation Reports database.