Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Baran Katarzyna, Skublewska-Paszkowska Maria, Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Arkusze wydawnicze: 0.9
Język: polski
Strony: 18 - 38
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: TAK
Nazwa konferencji: VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016
Termin konferencji: 12 marca 2016 do 13 marca 2016
Miasto konferencji: Lublin
Państwo konferencji: POLSKA
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
W pracy przedstawiono metody akwizycji ruchu 3D na przykładzie ergometru wioślarskiego, rozpoczynając od wskazania klasyfikacji systemów motion capture. Przy opisywaniu poszczególnych rodzajów systemów akwizycji ruchu, wskazano zalety i wady tych systemów oraz ich przydatność do badań z użyciem ergometru wioślarskiego. Następnie dokonano przeglądu literaturowego odnośnie badań przeprowadzonych na ergometrze wioślarskim, w których zastosowano system motion capture do rejestrowania trójwymiarowego ruchu. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na typ stosowanych systemów, rodzaj analizowanych parametrów, procedurę badań, liczbę badanych osób, sposób prezentacji wyników oraz wnioski końcowe. W pracy zaprezentowano również prowadzone przez autorów badania interdyscyplinarne w zakresie akwizycji ruchu podczas suchego wiosłowania przez system pasywny. Przedstawiono także własną metodykę badawczą i procedury pozwalające na efektywne mapowanie ruchu na ergometrze wioślarskim, przy zastosowaniu systemu optycznego, składającego się z ośmiu kamer pracujących w bliskiej podczerwieni, bezprzewodowego systemu elektromiografii (EMG) oraz pulsometru. Ponadto wskazano cele badawcze towarzyszące autorskim badaniom
In this paper presented a method of acquisition of 3D motion on the example of the rowing ergometer, starting with an indication of classification motion capture systems. With describing the different types of acquisition systems, indentified advantages and disadvantages of these systems and their suitability for testing using a rowing ergometer. Next, done a review of the literature regarding the research carried out on rowing ergometer using the motion capture systems to record the three-dimensional movement. Authors underline particular attention to the type of system used, the type of the analyzed parameters, research procedure, the number of respondents, presentation of results and conclusions. The paper presented also conducted by the authors of interdisciplinary research in the area of acquisitions during the dry rowing indoor using the passive system. Also presented their own research methodology and procedures to effectively mapping motion on the rowing ergometer, using the optical system, consisting of eight cameras operating in the near infrared, wireless system electromyography (EMG), and heart rate. In addition, it noted research objectives associated with copyright research