Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
The influence of the removing fat operation on adhesive top layer properties and strenght of adhesive joints between copper sheets
Autorzy: Rudawska Anna, Czarnota Monika
Rok wydania: 2011
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 8
Strony: 137 - 147
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Właściwości adhezyjne odrywają istotną rolę w procesie wykonywania połączeń adhezyjnych. Dobre właściwości adhezyjne przyczyniają się m.in. do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości połączenia adhezyjnego. Jedną z metod konstytuowania właściwości adhezyjnych jest zastosowanie odpowiedniego sposobu przygotowania powierzchni materiałów przeznaczonych do wykonania połączeń. Właściwości adhezyjne można oceniać poprzez swobodną energię powierzchniową. W prezentowanej pracy rozpatrywanym przykładem połączeń adhezyjnych są połączenia klejowe, dla których podjęto próbę określenia wpływu operacji odłuszczania na wartość swobodnej energii powierzchniowej oraz wytrzymałość połączeń klejowych. W połączeniach adhezyjnych wskazane jest bowiem uzyskanie powierzchni wysokoenergetycznych. Usuwając organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia z rozpatrywanych powierzchni, następuje wzrost ich zdolności adhezyjnych, a w konsekwencji występuje korzystny wpływ na prawidłowe związanie spoiny klejowej z powierzchnią materiału łączonego.
Adhesion properties play a essential role in the process of making adhesive joints. Good adhesion properties contribute to such to obtain adequate strength adhesive joints. One method of constituting adhesive properties is to use the appropriate method of surface treatment materials intended to joining. Adhesion properties can be assessed by the sur-face free energy. In the present study considered an example of adhesive joints are bonded joints for which an attempt to determine the effect of degreasing on the value of the surface free energy and the strength of the bonded joints. The adhesive joints are desirable for obtaining high-energy surface. Removing organic and inorganic contaminants from the considering sur-face, followed by an increase in their ability of adhesion. Moreover in such case there is beneficial effect on properly bound of adhesive layer to the surface of the joining material.