Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Automated control of the preform reheating process in the manufacturing of poly(ethylene terephthalate) containers. Pt 1, Definition of the problem and description of the controlled object
Autorzy: Stączek Paweł, Płaska Stanisław
Rok wydania: 2011
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 10
Wolumen/Tom: 56
Strony: 758 - 764
Web of Science® Times Cited: 1
Scopus® Cytowania: 1
Bazy: Web of Science | Scopus | Web of Science Core Collection
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań własnych zmierzających do opracowania automatycznego układu sterowania temperaturą uplastycznionych preform z poli(tereftalanu etylenu) (PET), w technologii wytwarzania pojemników przez rozdmuchiwanie z rozciąganiem. Sformułowano problem i cel sterowania oraz omówiono obiekt sterowania w ujęciu przyczynowo-skutkowym, typowym dla syntezy sterowania. Zidentyfikowano i scharakteryzowano procesy cząstkowe, urządzenia wykonawcze, wielkości przyczynowe, skutkowe oraz czynniki zakłócające a także omówiono strukturę obiektu. Przedyskutowano właściwości statyczne wybranych elementów obiektu sterowania oraz możliwości kompensacji wpływu zmian obserwowalnych wielkości zakłócających na przebieg procesu uplastyczniania.
The paper presents selected results of the researchwork focusing on the development of automatic temperature control system for the reheated poly(ethylene terephthalate) (PET) preforms in the manufacturing of containers by stretch blow molding technology. The main problem was characterized, the objective of control was defined and the controlled object was described using the cause and effect relationship, typically applied in the synthesis of control systems. The following elements of the systemwere described: structure of the object, partial physical processes, actuators, causal and consequential variables aswell as disturbance factors. The static properties of selected elements of the controlled object, aswell as the ability to compensate for disturbances that influence the preform reheating process, were discussed.