Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
15
Lista A
Status:
Warianty tytułu:
Układy zastępcze dla nanokompozytowych warstw FeCoZr-Al2O3 wytworzonych w atmosferze argonu oraz argonu i tlenu
Autorzy: Larkin Andrei V., Fedotov Aleksander K., Fedotova Julia A., Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Bury Peter
Rok wydania: 2012
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 4A
Wolumen/Tom: 88
Strony: 93 - 95
Web of Science® Times Cited: 0
Bazy: Web of Science
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Przeprowadzono badania układów zastępczych ziarnistych nanokompozytowych warstw zgodnie z wymaganiami metody spektroskopii impedancyjnej. Warstwy, złożone z ferromagnetycznych stopów nanocząstek Fe0,45Co0,45Zr0,10 osadzonych w amorficznym podłożu dielektrycznym, zostały wytworzone w atmosferze czystego argonu lub mieszaninie argonu i tlenu. Dokonano analizy porównawczej temperaturowych zależności składowej czynnej i biernej w układach zastępczych nanokompozytowych warstw (Fe0,45Co0,45Zr0,10)x(Al2O3)(1-x). W przypadku próbek powyżej oraz poniżej progu perkolacji wytworzonych w atmosferze argonu wykazano obecność składowej indukcyjnej w układzie zastępczym. Zaobserwowano również, że układy zastępcze nanokompozytów (Fe0,45Co0,45Zr0,10)x(Al2O3)(1-x) wytworzonych w atmosferze mieszaniny argonu i tlenu charakteryzują się znacznie silniejszym udziałem indukcyjności w porównaniu z warstwami naniesionymi w atmosferze czystego argonu.
The investigation of the equivalent circuits for granular nanocomposite films was performed according to the method of the impedance spectroscopy. The films, consisted of the Fe0.45Co0.45Zr0.10 ferromagnetic alloy nanoparticles embedded into amorphous dielectric alumina matrix, were deposited in pure argon or argon and oxygen mixture. The temperature dependences of active and reactive components in the equivalent circuits for the (Fe0.45Co0.45Zr0.10)x(Al2O3)(1-x) nanocomposite films are compared and analyzed. The presence of the inductive part in the equivalent circuits for the samples deposited in Ar gas below and beyond percolation threshold is shown. It is revealed that the equivalent circuits of the (Fe0.45Co0.45Zr0.10)x(Al2O3)(1-x) nanocomposites produced in argon + oxygen gas mixture show more strong inductive contribution than ones sputtered in pure argon.